pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Han­nu­kai­nen Mining hakee uu­des­taan ym­pä­ris­tö­lu­paa Kolarin rau­ta­kai­vok­sel­le

Kaivosyhtiö esittää itselleen lähes 100 miljoonan euron vakuuksia kaivoksen sulkemiskustannuksiin varautumiseksi.

Kolari

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining oy jätti perjantaina hakemuksen ympäristö- ja vesitalouslupaa varten Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Yhtiö aikoo jättää myös Kolarin kaivosta koskevan kaivoslupahakemuksen alkuvuonna, jotta viranomaiset ja sidosryhmät voivat käsitellä niitä rinnakkain.

Tapojärvi oy:n omistama Hannukainen Mining haki ympäristölupaa jo viime vuosikymmenen puolivälissä. Hakemusta käsiteltiin vuosia ja siihen tehtiin niin paljon täydennyksiä ja muutoksia, että Hannukainen Mining veti sen takaisin vuosi sitten tehdäkseen selkeämmän version ajantasaisilla tiedoilla.