Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Talous
Viimeisin 4 tuntia

Neve hamuaa mukaan maa­kun­nan verk­koi­hin

19:30 2
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­keen ei tarvita lisää harmeja

21.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meille tar­peek­si osaa­mis­ta?

21.09.2021 05:30
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pää­lai­te­toi­mi­tus työl­lis­tää paljon väkeä poh­joi­ses­sa – tilaus on ko­ne­pa­ja­yh­tiö Val­me­til­le erit­täin mer­kit­tä­vä

20.09.2021 18:06 1
Tilaajille

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

20.09.2021 06:30
Tilaajille

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

18.09.2021 18:30 7
Tilaajille

Po­li­tii­kas­ta lähtevä Juha Sipilä on par­ja­tuim­pia päät­tä­jiä, vaikka on­nis­tui vel­kaan­tu­mi­sen tai­tos­sa – Nyt hän pal­jas­taa, mikä olisi saanut jat­ka­maan pi­tem­pään

18.09.2021 08:00 7
Tilaajille

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

17.09.2021 20:38 6
Tilaajille

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille

Jou­lu­pu­kin posti aukeaa taas mar­ras­kuus­sa – korona sulki ovet, mutta kir­jei­tä tuli silti puoli mil­joo­naa

17.09.2021 15:05
Tilaajille

Enon­te­kiön kenttä herää eloon, Bri­teis­tä tulossa 80 char­te­ria – Lappiin on len­to­vuo­ro­ja en­na­koi­tua pa­rem­min ensi talvena

16.09.2021 18:05 4
Tilaajille

Mak­soit­ko kiin­teis­tö­ve­ron? 360 000 hen­ki­löl­lä on vielä yh­teen­sä 60 mil­joo­nan euron ve­ro­räs­tit

16.09.2021 12:20
Tilaajille
Kolumni

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 15
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Kemin pe­rin­tei­set syys­mark­ki­nat siir­ty­vät Täi­kön­to­ril­le

15.09.2021 11:44

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­lil­le kaksi vaih­to­eh­toa – uusi halli tai vuok­ra­ti­lat

14.09.2021 15:34
Tilaajille

Erikan ja Jyrin talossa puu­kai­teet vaih­tui­vat rautaan ja köysiin – ­puu­ta­va­ran hin­nan­nou­su ku­rit­taa ra­ken­ta­jia ja yrit­tä­jiä

14.09.2021 06:30 2
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi ei pysty kat­ta­maan ali­jää­miään tänä vuonna – ta­lous­ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kau­sit­tain

13.09.2021 21:17 2
Tilaajille

Lapin metsiä voidaan suo­jel­la lisää, mutta vain jos met­sän­omis­ta­jat ja kunnat kan­nat­ta­vat – Kärnä: "Jos ei ole pai­kal­lis­ten hy­väk­syn­tää, suo­je­lul­le pitää sanoa ehdoton ei"

13.09.2021 18:45 22
Tilaajille

Rupert jul­kis­ti lu­paa­via tu­lok­sia Ikkarin kul­ta­esiin­ty­mäs­tä – "Yksi ar­vok­kaim­mis­ta uusista löy­döis­tä"

13.09.2021 16:11 3
Tilaajille