Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Talous
Viimeisin 12 tuntia
Tornion valtuusto siunasi budjetin yhdellä äänestyksellä - Pirkkiön koulu lakkaa syksyllä

Tornion val­tuus­to siunasi bud­je­tin yhdellä ää­nes­tyk­sel­lä - Pirk­kiön koulu lakkaa syk­syl­lä

17:45
Tilaajille
Ylitornion Mellakosken koulu saa jatkaa, Raanujärven koulu lakkautetaan

Yli­tor­nion Mel­la­kos­ken koulu saa jatkaa, Raa­nu­jär­ven koulu lak­kau­te­taan

16:50 1
Tilaajille
Neve alkaa lämmittää Rovaniemeä jätevesien hukkalämmöllä – Alakorkaloon tulee iso lämpöpumppulaitos

Neve alkaa läm­mit­tää Ro­va­nie­meä jä­te­ve­sien huk­ka­läm­möl­lä – Ala­kor­ka­loon tulee iso läm­pö­pump­pu­lai­tos

16:22 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kemin kohtalo osoittaa, että kuntien rahoituspohja rikottiin sote-uudistuksessa
Pääkirjoitus

Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

08:55 6
Viikko
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 20
Tilaajille
Rakennusliiton ja Ammattiliitto Pron työtaistelutoimet hiljentävät rakennustyömaita ja elintarviketeollisuutta ensi torstaina

Ra­ken­nus­lii­ton ja Am­mat­ti­liit­to Pron työ­tais­te­lu­toi­met hil­jen­tä­vät ra­ken­nus­työ­mai­ta ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suut­ta ensi tors­tai­na

10.12.2023 15:02 1
Sähköautojen kehittyessä pysähtyä tarvitsee yhä harvemmin – tarkoittaako se kuolemaa huoltoasemille?

Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

10.12.2023 10:06 10
Voisiko pörssisähkön hirmuhinnat taltuttaa kotimaisella konstilla? – Professori laski, paljonko ratkaisu maksaisi

Voisiko pörs­si­säh­kön hir­mu­hin­nat tal­tut­taa ko­ti­mai­sel­la kons­til­la? – Pro­fes­so­ri laski, pal­jon­ko rat­kai­su mak­sai­si

10.12.2023 06:30 20
Tilaajille
Ylitornio jatkaa maltillista talouslinjaa – Kuntotalon remontti lykkääntyi, mutta säästöjä haetaan eri puolilta sivistystointa

Yli­tor­nio jatkaa mal­til­lis­ta ta­lous­lin­jaa – Kun­to­ta­lon re­mont­ti lyk­kään­tyi, mutta sääs­tö­jä haetaan eri puo­lil­ta si­vis­tys­toin­ta

08.12.2023 18:00 3
Tilaajille
Tornion talousnäkymät ovat haastavat, mutta kaupunki investoi liikuntapaikkoihin

Tornion ta­lous­nä­ky­mät ovat haas­ta­vat, mutta kau­pun­ki in­ves­toi lii­kun­ta­paik­koi­hin

08.12.2023 17:00
Tilaajille
Seitsemän maakuntaa vaatii hallitukselta elinvoiman ja kokonaisturvallisuuden vahvistamista

Seit­se­män maa­kun­taa vaatii hal­li­tuk­sel­ta elin­voi­man ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mis­ta

08.12.2023 13:58
Tilaajille
Valokuidun rakentaminen jatkuu Meri-Lapissa kiivaana, mutta aikainen talvi siirsi osan töistä kevääseen

Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Me­ri-La­pis­sa kii­vaa­na, mutta ai­kai­nen talvi siirsi osan töistä ke­vää­seen

08.12.2023 10:08 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Velka uhkaa itsenäisyyttämme – mitä vahvempi taloutemme on, sitä paremmin olemme varautuneet kriiseihin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Velka uhkaa it­se­näi­syyt­täm­me – mitä vah­vem­pi ta­lou­tem­me on, sitä pa­rem­min olemme va­rau­tu­neet krii­sei­hin

08.12.2023 09:31 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Junt­taus on­nis­tui Ter­vo­las­sa

08.12.2023 05:30
Juhlapukujen ja materiaalien kierrätys näkyy jo Linnan juhlissa – Vaateala: "Siirtymä vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen ei onnistu ilman kannustimia"

Juh­la­pu­ku­jen ja ma­te­riaa­lien kier­rä­tys näkyy jo Linnan juh­lis­sa – Vaa­tea­la: "Siir­ty­mä vas­tuul­li­seen vaat­tei­den ku­lut­ta­mi­seen ei onnistu ilman kan­nus­ti­mia"

07.12.2023 18:49
Tilaajille
Ammattiliitot ilmoittavat tänään uusista työtaistelutoimista vastalauseena hallitukselle

Am­mat­ti­lii­tot il­moit­ta­vat tänään uusista työ­tais­te­lu­toi­mis­ta vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sel­le

07.12.2023 09:20 3
Kuukausi ja vanhemmat
Paukkuva pakkanen nostaa pörssisähkön hintaa tiistaina

Pauk­ku­va pak­ka­nen nostaa pörs­si­säh­kön hintaa tiis­tai­na

04.12.2023 20:04 3
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaikki talouden tunnusluvut osoittavat nyt alaspäin, eikä taantumaa voida enää välttää – hallituksen on leikattava lisää, jos se aikoo pysyä tavoitteissaan
Pääkirjoitus

Kaikki ta­lou­den tun­nus­lu­vut osoit­ta­vat nyt alas­päin, eikä taan­tu­maa voida enää välttää – hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

03.12.2023 18:16 13
Iissä sijaitsee erikoinen kivijalkakauppa, joka tunnetaan etelässä asti – Yrittäjäsisaruksilla on edelleen myynnissä 10 000 VHS-kasettia

Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

03.12.2023 16:00 2
Tilaajille