Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Talous
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­vit­sal­ta hulppea tulos

06:00 1
Viimeisin 24 tuntia
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

03.10.2023 16:41 1
Tilaajille
Viikko
Yritysasiakkaat saavat vielä odottaa sähköhyvityspäätöstään – suomalaisten jättienemmistö sai hyvityksensä oikein kerralla

Yri­tys­asiak­kaat saavat vielä odottaa säh­kö­hy­vi­tys­pää­tös­tään – suo­ma­lais­ten jät­ti­enem­mis­tö sai hy­vi­tyk­sen­sä oikein ker­ral­la

02.10.2023 18:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 1
Tilaajille
Pörssisähkön hinta nousi rajusti aamulla, pienempi piikki luvassa alkuillasta

Pörs­si­säh­kön hinta nousi rajusti aa­mul­la, pie­nem­pi piikki luvassa al­ku­il­las­ta

02.10.2023 14:11 3
Opiskelijalle raippa viuhuu, kun velkalaiva kääntyy – eikä siihen auta hengailu yliopiston aulassa
Kolumni

Opis­ke­li­jal­le raippa viuhuu, kun vel­ka­lai­va kääntyy – eikä siihen auta hen­gai­lu yli­opis­ton aulassa

02.10.2023 06:00 30
Pohjoisessa on aina toiminut huijareita ja veijareita vetämässä hyväuskoisia nenästä – listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Poh­joi­ses­sa on aina toi­mi­nut hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta ve­tä­mäs­sä hy­vä­us­koi­sia nenästä – lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

30.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Uutisanalyysi: RoPS pallottelee ajalla, mutta velkataakka kaupungille ei muutu – saisiko kaupungilta silti avoimuutta?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: RoPS pal­lot­te­lee ajalla, mutta vel­ka­taak­ka kau­pun­gil­le ei muutu – saisiko kau­pun­gil­ta silti avoi­muut­ta?

29.09.2023 19:30 30
Tilaajille
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Kaupunki laittoi RoPS:n katsomovelat takaisin perintään – RoPS reklamoi ja perintäfirma keskeytti toimet toistaiseksi

Kau­pun­ki laittoi RoPS:n kat­so­mo­ve­lat ta­kai­sin pe­rin­tään – RoPS rek­la­moi ja pe­rin­tä­fir­ma kes­keyt­ti toimet tois­tai­sek­si

27.09.2023 18:02 11
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Konsultti selvittää Keminmaan koulutilojen tilanteen ja tarpeet – tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pitää valmistua helmikuun loppuun mennessä

Kon­sult­ti sel­vit­tää Ke­min­maan kou­lu­ti­lo­jen ti­lan­teen ja tarpeet – tar­ve­sel­vi­tyk­sen ja han­ke­suun­ni­tel­man pitää val­mis­tua hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

26.09.2023 19:26 6
Tilaajille
Analyysi: Lomautukset ja synkät suhdanteet pelaavat nyt ay-liikettä vastaan – Raahen terästehtaan 2 400 henkilöä koskevat muutosneuvottelut ovat kylmä suihku SAK:lle

Ana­lyy­si: Lo­mau­tuk­set ja synkät suh­dan­teet pe­laa­vat nyt ay-lii­ket­tä vastaan – Raahen te­räs­teh­taan 2 400 hen­ki­löä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut ovat kylmä suihku SAK:lle

26.09.2023 17:10 4
Tilaajille
Kruunun romahdus teki Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen ison loven – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Kemissä asuva Hillevi

Kruunun ro­mah­dus teki Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen ison loven – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Kemissä asuva Hillevi

26.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Matkailu ja teollisuuden isot investoinnit antavat lappilaisille yrityksille toivoa, arvioi asiantuntija – Lapissa talouden näkymät ovat paremmat kuin muualla maassa

Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den isot in­ves­toin­nit antavat lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le toivoa, arvioi asian­tun­ti­ja – Lapissa ta­lou­den näkymät ovat pa­rem­mat kuin muualla maassa

25.09.2023 20:00
Tilaajille
RoPS selvitti holtitonta taloudenpitoaan ja totesi, ettei asioihin puututtu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

RoPS sel­vit­ti hol­ti­ton­ta ta­lou­den­pi­toaan ja totesi, ettei asioi­hin puu­tut­tu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

25.09.2023 18:45 6
Tilaajille
Lapin Kansan kokonaistavoittavuus kasvoi ja verkkosivujen kävijämäärä nousi

Lapin Kansan ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus kasvoi ja verk­ko­si­vu­jen kä­vi­jä­mää­rä nousi

25.09.2023 16:46 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etelän en­ti­söi­jät tark­kai­le­vat met­siäm­me

25.09.2023 02:50 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­muk­sia pank­ki­pal­ve­luis­ta

23.09.2023 05:00 1
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 6
Tilaajille
Santasport Lapin Urheiluopiston tulosalueelle yt-neuvottelut – vähennystarve enintään 12 henkilötyövuotta

San­tas­port Lapin Ur­hei­lu­opis­ton tu­los­alueel­le yt-neu­vot­te­lut – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 12 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

21.09.2023 17:11 7
Tilaajille