Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Hinnat
Ilmastotoimista ei voida tinkiä, mutta ilmastolaskun maksajasta on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­mis­ta ei voida tinkiä, mutta il­mas­to­las­kun mak­sa­jas­ta on syytä kes­kus­tel­la

23.11.2021 21:12 23
Tilaajille
Yöjunamatkan hintaan vaikuttavat monet seikat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yö­ju­na­mat­kan hintaan vai­kut­ta­vat monet seikat

07.08.2021 09:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­vik­sel­le Lappi on liian kallis

14.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Pelastetaan Lapin matkailu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­las­te­taan Lapin mat­kai­lu

07.10.2020 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Autolla ajaminen kallistuu taas – polttoainevero nousee ensi lauantaina keskimäärin 6,6 senttiä litralta

Nä­kö­kul­ma: Autolla aja­mi­nen kal­lis­tuu taas – polt­to­ai­ne­ve­ro nousee ensi lauan­tai­na kes­ki­mää­rin 6,6 senttiä lit­ral­ta

27.07.2020 06:00
Tilaajille
Rovaniemellä on halvin sähkön siirtohinta koko maassa –  kalleimman yhtiön hinta on lähes kaksi- ja puolikertainen Rovaniemeen verrattuna

Ro­va­nie­mel­lä on halvin sähkön siir­to­hin­ta koko maassa – kal­leim­man yhtiön hinta on lähes kaksi- ja puo­li­ker­tai­nen Ro­va­nie­meen ver­rat­tu­na

14.01.2020 18:00
Rovaniemen Verkko ylitti kohtuullisen tuoton rajat kolme vuotta peräkkäin – Jättää nyt joitakin maksuja perimättä

Ro­va­nie­men Verkko ylitti koh­tuul­li­sen tuoton rajat kolme vuotta pe­räk­käin – Jättää nyt joi­ta­kin maksuja pe­ri­mät­tä

08.01.2020 11:40
Meri-Lapissa saa Lapin halvinta kaukolämpöä - yhtiöiden hinnoissa ei ole tällä hetkellä yleisesti korotuspaineita

Me­ri-La­pis­sa saa Lapin hal­vin­ta kau­ko­läm­pöä - yh­tiöi­den hin­nois­sa ei ole tällä het­kel­lä ylei­ses­ti ko­ro­tus­pai­nei­ta

02.10.2019 18:30
Tilaajille
Keminmaahan valmistuu loppuvuonna lisää kaukolämpöverkkoa  - tulipalossa vaurioituneen lämpölaitoksen korjaus on valmistunut

Ke­min­maa­han val­mis­tuu lop­pu­vuon­na lisää kau­ko­läm­pö­verk­koa - tu­li­pa­los­sa vau­rioi­tu­neen läm­pö­lai­tok­sen korjaus on val­mis­tu­nut

28.09.2019 08:00