Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Polttoaineen hinta
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?

Eu­roo­pan ener­giak­rii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 22
Tilaajille
Ruotsin hallitus aikoo leikata polttoaineen hintaa reilusti – samaa on esittänyt Suomessa hallitukseen tyrkyllä oleva perussuomalaiset, mutta mistä otetaan raha moiseen?
Pääkirjoitus

Ruotsin hal­li­tus aikoo leikata polt­toai­neen hintaa rei­lus­ti – samaa on esit­tä­nyt Suo­mes­sa hal­li­tuk­seen tyr­kyl­lä oleva pe­rus­suo­ma­lai­set, mutta mistä otetaan raha moi­seen?

15.05.2023 19:28 17
Joka toinen lappilaisehdokas sallisi nuuskan myynnin Suomessa – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että ehdokkaat rajoittaisivat metsästysturismia mutta eivät yksityisautoilua

Joka toinen lap­pi­lai­seh­do­kas sallisi nuuskan myynnin Suo­mes­sa – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että eh­dok­kaat ra­joit­tai­si­vat met­säs­tys­tu­ris­mia mutta eivät yk­si­tyi­sau­toi­lua

06.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Dieselin hinta tulee pysymään bensiiniä kalliimpana – taustalla esimerkiksi tulevat EU-pakotteet

Die­se­lin hinta tulee py­sy­mään ben­sii­niä kal­liim­pa­na – taus­tal­la esi­mer­kik­si tulevat EU-pa­kot­teet

18.11.2022 21:32 3
Kaasujalan kevennys ei kirpaise – kahdeksankympin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi
Kolumni

Kaa­su­ja­lan ke­ven­nys ei kir­pai­se – kah­dek­san­kym­pin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi

21.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­tu on Suomen veturi

16.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ten hin­ta­lap­pu

13.08.2022 10:40 1
Tilaajille
Analyysi: Moni hidastelee liikenteessä leikatakseen bensakuluja – pitäisikö hallituksen laskea nopeusrajoituksia energiakriisin selättämiseksi?

Ana­lyy­si: Moni hi­das­te­lee lii­ken­tees­sä lei­ka­tak­seen ben­sa­ku­lu­ja – pi­täi­si­kö hal­li­tuk­sen laskea no­peus­ra­joi­tuk­sia ener­giak­rii­sin se­lät­tä­mi­sek­si?

24.07.2022 18:30 23
Tilaajille
Bensan hinnan kipuraja ylittyi Suomessa – Ruotsissa laskettiin valmisteveroa, länsirajalla siirryttiin tankkaamaan Ruotsin pumpuista

Bensan hinnan ki­pu­ra­ja ylittyi Suo­mes­sa – Ruot­sis­sa las­ket­tiin val­mis­te­ve­roa, län­si­ra­jal­la siir­ryt­tiin tank­kaa­maan Ruotsin pum­puis­ta

08.07.2022 19:30 18
Tilaajille
Sota ja korona vain osasyy inflaatioon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota ja korona vain osasyy inf­laa­tioon

08.07.2022 05:00
Tilaajille
Dieselin hinta vie alan ahtaalle – kuljetusalalla on vähennetty kalustoa ja pantu pillejä pussiin

Die­se­lin hinta vie alan ah­taal­le – kul­je­tu­sa­lal­la on vä­hen­net­ty ka­lus­toa ja pantu pillejä pussiin

05.07.2022 19:33 6
Tilaajille
Nyt köyhtyvät erityisesti syrjäseuduilla asuvat
Kolumni

Nyt köyh­ty­vät eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la asuvat

18.06.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutama kysymys po­li­tii­kas­ta

06.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Bensan ja dieselin hinnat pysyvät yli kahdessa eurossa ainakin tämän vuoden, uskoo Nordean ekonomisti

Bensan ja die­se­lin hinnat pysyvät yli kah­des­sa eurossa ainakin tämän vuoden, uskoo Nordean eko­no­mis­ti

05.06.2022 15:09 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa pa­kot­teet?

04.06.2022 05:00
Tilaajille
Polttoaine kallistui kevättalvella jyrkästi – keskihinta on kuitenkin nyt loivassa laskussa

Polt­toai­ne kal­lis­tui ke­vät­tal­vel­la jyr­käs­ti – kes­ki­hin­ta on kui­ten­kin nyt loi­vas­sa las­kus­sa

29.04.2022 08:55 2
Pohjoisessa ajetaan tuhansia kilometrejä harrastuksen perässä – Kolme perhettä kertoo, miksi he jaksavat istua autossa ja raaskivat maksaa yhä kalliimpia bensalaskuja

Poh­joi­ses­sa ajetaan tu­han­sia ki­lo­met­re­jä har­ras­tuk­sen perässä – Kolme per­het­tä kertoo, miksi he jak­sa­vat istua autossa ja raas­ki­vat maksaa yhä kal­liim­pia ben­sa­las­ku­ja

16.04.2022 06:30 19
Tilaajille
Opettaja Riku kulkee päivittäin yli 160 kilometrin työmatkan ja toivoo polttoaineen hinnan laskevan – tutkija arvioi, ettei dieselin hinnanlasku näy kuluttajille

Opet­ta­ja Riku kulkee päi­vit­täin yli 160 ki­lo­met­rin työ­mat­kan ja toivoo polt­toai­neen hinnan las­ke­van – tutkija arvioi, ettei die­se­lin hin­nan­las­ku näy ku­lut­ta­jil­le

12.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Hallitukselta kädenojennus kustannuskriisissä kamppailevalle kuljetusalalle – polttoaineen jakeluvelvoitetta höllennetään

Hal­li­tuk­sel­ta kä­de­no­jen­nus kus­tan­nusk­rii­sis­sä kamp­pai­le­val­le kul­je­tu­sa­lal­le – polt­toai­neen ja­ke­lu­vel­voi­tet­ta höl­len­ne­tään

07.04.2022 15:32 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: hallituksen on kompensoitava polttoaineen hinnannousua – "Lapissa vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­toai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

30.03.2022 13:03 4
Tilaajille