Autoilu
Kuukausi
Tiettyjen ajokokeiden suorittaminen automaattivaihteisella autolla helpottumassa – tarkoituksena parantaa tutkintoajoneuvojen saatavuutta

Tiet­ty­jen ajo­ko­kei­den suo­rit­ta­mi­nen au­to­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla hel­pot­tu­mas­sa – tar­koi­tuk­se­na pa­ran­taa tut­kin­to­ajo­neu­vo­jen saa­ta­vuut­ta

12.08.2020 20:49 0
Tuula ja Antero Miikkulainen rakensivat hyväntuulisen matkailuautonsa Rättisitikkaan, joka osoittautui oikeaksi tilaihmeeksi – "Hauskinta mitä olen nähnyt"

Tuula ja Antero Miik­ku­lai­nen ra­ken­si­vat hy­vän­tuu­li­sen mat­kai­lu­au­ton­sa Rät­ti­si­tik­kaan, joka osoit­tau­tui oi­keak­si ti­la­ih­meek­si – "Haus­kin­ta mitä olen nähnyt"

08.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Auton ratissa motarilla
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Auton ratissa mo­ta­ril­la

08.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Polttoaineiden hintojen nousu koettelee kuljetusalaa – "Öljyn hinta vaihtelee, mutta asetetut verot säilyvät"

Polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousu koet­te­lee kul­je­tus­alaa – "Öljyn hinta vaih­te­lee, mutta ase­te­tut verot säi­ly­vät"

01.08.2020 06:30 1
Näkökulma: Autolla ajaminen kallistuu taas – polttoainevero nousee ensi lauantaina keskimäärin 6,6 senttiä litralta

Nä­kö­kul­ma: Autolla aja­mi­nen kal­lis­tuu taas – polt­to­ai­ne­ve­ro nousee ensi lauan­tai­na kes­ki­mää­rin 6,6 senttiä lit­ral­ta

27.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin Kansa testasi kuusi parkkihallia – missä on isoimmat pysäköintiruudut ja mitkä ovat hankalimmat paikat?

Lapin Kansa testasi kuusi park­ki­hal­lia – missä on isoim­mat py­sä­köin­ti­ruu­dut ja mitkä ovat han­ka­lim­mat paikat?

20.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Sähköauto on Lapissa yhä kummajainen – Teslan omistaja Toni Kesti: "Eniten kysytään, kuinka pitkälle tuolla pääsee"

Säh­kö­au­to on Lapissa yhä kum­ma­jai­nen – Teslan omis­ta­ja Toni Kesti: "Eniten ky­sy­tään, kuinka pit­käl­le tuolla pääsee"

14.07.2020 06:30 9
Tilaajille

Moni ajanut koh­me­los­sa

24.06.2020 16:49 0
Päiväkirja: Asuntovaunut ja ylipitkät rekat

Päi­vä­kir­ja: Asun­to­vau­nut ja yli­pit­kät rekat

17.06.2020 06:00 1
Tilaajille

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja kaahasi po­lii­sia vastaan Ke­min­maas­sa – vauhtia oli 50 km/h ra­joi­tus­alueel­la 112 km/h

13.06.2020 09:53 0
Tilaajille
Hirvionnettomuuksien kasvava määrä aiheuttaa huolta Lapissa – henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu vähemmän

Hir­vi­on­net­to­muuk­sien kasvava määrä ai­heut­taa huolta Lapissa – hen­ki­lö­va­hin­koi­hin joh­ta­via on­net­to­muuk­sia sattuu vä­hem­män

11.06.2020 10:23 0
Tilaajille
31-metrinen jätti kulkee kaasulla - kemiläisyrityksen täysperävaunuyhdistelmä tankataan Oulussa, koska sitä pohjoisempana ei kaasun tankkausasemia ole

31-met­ri­nen jätti kulkee kaa­sul­la - ke­mi­läis­yri­tyk­sen täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä tan­ka­taan Ou­lus­sa, koska sitä poh­joi­sem­pa­na ei kaasun tank­kaus­ase­mia ole

27.05.2020 11:03 1
Lapin tärkeisiin risteyskohtiin kuusi uutta jakelupistettä – Neste parantaa uusiutuvan dieselin saatavuutta

Lapin tär­kei­siin ris­teys­koh­tiin kuusi uutta ja­ke­lu­pis­tet­tä – Neste pa­ran­taa uu­siu­tu­van die­se­lin saa­ta­vuut­ta

26.05.2020 10:27 0
Tilaajille
Maaliskuussa tehtiin ennätysmäärä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista nähneeni vastaavia lukuja aiempina vuosina"

Maa­lis­kuus­sa tehtiin en­nä­tys­mää­rä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista näh­nee­ni vas­taa­via lukuja aiem­pi­na vuo­si­na"

08.05.2020 08:21 0
Tilaajille
Yhä harvempi vaihtaa renkaat itse – tänä keväänä renkaanvaihtokausi on tavallista pidempi: " Renkaita vaihdetaan todennäköisesti vielä toukokuun puolivälissä"

Yhä har­vem­pi vaihtaa renkaat itse – tänä keväänä ren­kaan­vaih­to­kau­si on ta­val­lis­ta pi­dem­pi: " Ren­kai­ta vaih­de­taan to­den­nä­köi­ses­ti vielä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä"

28.04.2020 20:25 0
Tilaajille
Ei tullut ihan leijonakuningasta, mutta tomera pentu kuitenkin – Pikkuleijona hurmasi kolmella eri moottorilinjallaan

Ei tullut ihan lei­jo­na­ku­nin­gas­ta, mutta tomera pentu kui­ten­kin – Pik­ku­lei­jo­na hurmasi kol­mel­la eri moot­to­ri­lin­jal­laan

19.04.2020 14:38 0
Tilaajille
Päiväkirja: Onneksi pyöräilykausi alkaa

Päi­vä­kir­ja: Onneksi pyö­räi­ly­kau­si alkaa

14.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Mikä ihme on Dornier-auto? Arvoitus Oulusta on esimerkki autonvalmistuksen historiasta, joka on täynnä kadonneita pikkumerkkejä

Mikä ihme on Dor­nier-au­to? Ar­voi­tus Oulusta on esi­merk­ki au­ton­val­mis­tuk­sen his­to­rias­ta, joka on täynnä ka­don­nei­ta pik­ku­merk­ke­jä

14.03.2020 08:43 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kuinka vältät auton rattiin nukahtamisen
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Kuinka vältät auton rattiin nu­kah­ta­mi­sen

09.03.2020 07:00 0
Tilaajille