Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Autoilu
Selkä kyyryssä pöntöllä istuva hahmo nosti Oulun Pysäköinnin logon kansan huulille: "Siihen se on parkkeerannut"

Selkä kyy­rys­sä pön­töl­lä istuva hahmo nosti Oulun Py­sä­köin­nin logon kansan huu­lil­le: "Siihen se on park­kee­ran­nut"

26.01.2024 15:46
Tilaajille
Gallup: Bensa-autoilijan pakkasraja on korkea – "Kaksi tuntia roikassa riittää"

Gallup: Ben­sa-au­toi­li­jan pak­kas­ra­ja on korkea – "Kaksi tuntia roi­kas­sa riit­tää"

19.01.2024 17:57 11
Tilaajille
Arktista dieseliä tarvitaan harvoin – "Olen sitä urallani kerran tilannut", sanoo bensiinikauppias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

Ark­tis­ta die­se­liä tar­vi­taan harvoin – "Olen sitä ural­la­ni kerran ti­lan­nut", sanoo ben­sii­ni­kaup­pias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

18.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Matkailubuumi tuo korjaamolle ulosajossa ryttääntynyttä peltiä päivittäin, mutta pakkasessa hyytyneitä sähköautoja siellä ei näy

Mat­kai­lu­buu­mi tuo kor­jaa­mol­le ulos­ajos­sa ryt­tään­ty­nyt­tä peltiä päi­vit­täin, mutta pak­ka­ses­sa hyy­ty­nei­tä säh­kö­au­to­ja siellä ei näy

14.01.2024 17:09 31
Tilaajille
Luolareitin suosio yllätti: Kätkävaaraan tarvitaan iso parkkipaikka satojen metrien autojonojen takia

Luo­la­rei­tin suosio yl­lät­ti: Kät­kä­vaa­raan tar­vi­taan iso park­ki­paik­ka satojen metrien au­to­jo­no­jen takia

18.10.2023 17:40
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Lukijat älähtivät kehotuksesta luopua pitkien vilkutuksesta – kysyimme Lapin Liikenneturvalta, mikä on paras käytäntö poroista varoittamiseen autoillessa

Lukijat äläh­ti­vät ke­ho­tuk­ses­ta luopua pitkien vil­ku­tuk­ses­ta – ­ky­syim­me Lapin Lii­ken­ne­tur­val­ta, mikä on paras käy­tän­tö po­rois­ta va­roit­ta­mi­seen au­toil­les­sa

06.08.2023 19:30 13
Tilaajille
Maailman ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaakkola aloittelee Ukko-Pekan auton entisöintiprojektia, joka hakee vaikeudessa vertaistaan

Maail­man ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaak­ko­la aloit­te­lee Uk­ko-Pe­kan auton en­ti­söin­tip­ro­jek­tia, joka hakee vai­keu­des­sa ver­tais­taan

05.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Liikenteen vihreä siirtymä vaatii latausinfran kehittämistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen vihreä siir­ty­mä vaatii la­tau­sinf­ran ke­hit­tä­mis­tä

26.07.2023 05:00 1
Taidan olla pahisautoilija loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu
Kolumni

Taidan olla pa­hi­sau­toi­li­ja loppuun saakka, ellei ihmeitä tapahdu

25.07.2023 09:16 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tien päälä sattuu mo­nen­ki­lais­ta

18.07.2023 20:30
Roope Arffman hankki 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin ja 18-vuotiaana takana oli jo taksikorttia varten vaadittu vuoden ajokokemus – nyt hän kuskaa asiakkaita 8,5-metrisellä limusiinilla

Roope Arffman hankki 17-vuo­tiaa­na poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin ja 18-vuo­tiaa­na takana oli jo tak­si­kort­tia varten vaa­dit­tu vuoden ajo­ko­ke­mus – nyt hän kuskaa asiak­kai­ta 8,5-met­ri­sel­lä li­mu­sii­nil­la

16.07.2023 17:00
Tilaajille
Monissa maissa on omat metkunsa, jotka Euroopassa autoilevan on hyvä tietää etukäteen

Monissa maissa on omat met­kun­sa, jotka Eu­roo­pas­sa au­toi­le­van on hyvä tietää etu­kä­teen

15.07.2023 06:30 1
Tilaajille
Näillä Volvoilla on mittareissa yhteensä yli miljoona kilometriä – parikymppisillä autoilla voi ajaa vaikka kuinka pitkään, kun ne malttaa pitää kunnossa

Näillä Vol­voil­la on mit­ta­reis­sa yh­teen­sä yli mil­joo­na ki­lo­met­riä – pa­ri­kymp­pi­sil­lä au­toil­la voi ajaa vaikka kuinka pit­kään, kun ne malttaa pitää kun­nos­sa

01.07.2023 06:30 4
Tilaajille
Ennakoimattomuus tekee vaaranpaikkoja liikenteessä – väistämissääntöjä noudatetaan vaihtelevasti

En­na­koi­mat­to­muus tekee vaa­ran­paik­ko­ja lii­ken­tees­sä – väis­tä­mis­sään­tö­jä nou­da­te­taan vaih­te­le­vas­ti

19.06.2023 12:36 5
Tilaajille
Uusi 825 kilon peräkärry voi yllättää – B-ajokortti ei välttämättä riitäkään vetämiseen, ja edessä voi olla kärryn muutoskatsastus

Uusi 825 kilon pe­rä­kär­ry voi yl­lät­tää – B-ajo­kort­ti ei vält­tä­mät­tä rii­tä­kään ve­tä­mi­seen, ja edessä voi olla kärryn muu­tos­kat­sas­tus

17.06.2023 06:30 16
Tilaajille
Autohuolloista karsitaan rahan säästämiseksi – Risto Marttiini on joutunut korjaamaan tee se itse -virityksiä: "Auto tuodaan nolona korjaamolle"

Au­to­huol­lois­ta kar­si­taan rahan sääs­tä­mi­sek­si – Risto Mart­tii­ni on jou­tu­nut kor­jaa­maan tee se itse -vi­ri­tyk­siä: "Auto tuodaan nolona kor­jaa­mol­le"

14.06.2023 05:00 11
Tilaajille
Alkaako länsirajalla pian valtava polttoaineralli?

Alkaako län­si­ra­jal­la pian valtava polt­toai­ne­ral­li?

13.05.2023 16:30 7
Tilaajille
Väkivaltafantasiat pyöräilijöitä kohtaan on syytä lopettaa heti
Kolumni

Vä­ki­val­ta­fan­ta­siat pyö­räi­li­jöi­tä kohtaan on syytä lo­pet­taa heti

08.05.2023 06:00 20
Kallis pysäköinti pakottaa liikkumaan päivittäin, ja hyvä niin
Kolumni

Kallis py­sä­köin­ti pa­kot­taa liik­ku­maan päi­vit­täin, ja hyvä niin

27.04.2023 06:00 4