Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Matkustaminen
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Palavalle Rodokselle lentää yhä uusia turisteja – lentäminen on lähes verotonta, mutta erityiskohtelusta luopuminen on vaikeaa

Pa­la­val­le Ro­dok­sel­le lentää yhä uusia tu­ris­te­ja – len­tä­mi­nen on lähes ve­ro­ton­ta, mutta eri­tyis­koh­te­lus­ta luo­pu­mi­nen on vaikeaa

28.07.2023 13:00 3
Tilaajille
Rodos palaa, mutta matkustaminen saarelle jatkuu – jos haluaa peruuttaa matkansa, voi rahojen takaisin saanti olla vaikeaa

Rodos palaa, mutta mat­kus­ta­mi­nen saa­rel­le jatkuu – jos haluaa pe­ruut­taa mat­kan­sa, voi rahojen ta­kai­sin saanti olla vaikeaa

25.07.2023 09:58 2
Tilaajille
Monen kesämatka suuntautuu Norjaan, mutta rajalla pitää olla tarkkana: esimerkiksi omenaa tai marjoja ei saa kuljettaa Suomeen

Monen ke­sä­mat­ka suun­tau­tuu Nor­jaan, mutta rajalla pitää olla tark­ka­na: esi­mer­kik­si omenaa tai marjoja ei saa kul­jet­taa Suomeen

07.07.2023 13:54 1
Matkailu avartaa – puoli vuotta reissussa pisti ajatukset ihannearjesta uusiksi

Mat­kai­lu avartaa – puoli vuotta reis­sus­sa pisti aja­tuk­set ihan­ne­ar­jes­ta uusiksi

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Eurowings avaa uuden suoran reittilennon Berliinistä Rovaniemelle

Eu­ro­wings avaa uuden suoran reit­ti­len­non Ber­lii­nis­tä Ro­va­nie­mel­le

24.05.2023 14:44
Tilaajille
Elpynyt vapaa-ajan matkustus siivitti Finnairin alkuvuoden täpärästi voitolliseksi

Elpynyt va­paa-ajan mat­kus­tus sii­vit­ti Finn­ai­rin al­ku­vuo­den tä­pä­räs­ti voi­tol­li­sek­si

27.04.2023 20:03
Norjaan matkustaminen voi kallistua entisestään – maa harkitsee turistiveroa

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen voi kal­lis­tua en­ti­ses­tään – maa har­kit­see tu­ris­ti­ve­roa

31.03.2023 05:00 9
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometrin matkan Afrikkaan ja takaisin – oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­rin matkan Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

19.02.2023 19:30
Tilaajille
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

01.02.2023 12:52 12
Tilaajille
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Junalippuja pohjoiseen varataan joulun alla vilkkaammin kuin vuosi sitten – yöjunavuoroihin lisäys sesongin ajaksi

Ju­na­lip­pu­ja poh­joi­seen va­ra­taan joulun alla vilk­kaam­min kuin vuosi sitten – yö­ju­na­vuo­roi­hin lisäys se­son­gin ajaksi

12.12.2022 17:17
Tilaajille
Päiväkirja: Matkustaminen saa aivot kohisemaan – 200 vuotta sitten Tornionlaaksossa matkustaneen herra Clarken aivoissa kohisi "Lapin nektari, iljettävä töhnä"
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mat­kus­ta­mi­nen saa aivot ko­hi­se­maan – 200 vuotta sitten Tor­nion­laak­sos­sa mat­kus­ta­neen herra Clarken ai­vois­sa kohisi "Lapin nek­ta­ri, il­jet­tä­vä töhnä"

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Näin muualla: Vuorilla vaanivia villisikoja ja linnunruoka-tapaksia

Näin muual­la: Vuo­ril­la vaa­ni­via vil­li­si­ko­ja ja lin­nun­ruo­ka-ta­pak­sia

11.11.2022 05:30
Tilaajille
Pitkä kesä toisaalla kasvatti ihmisenä
Kolumni

Pitkä kesä toi­saal­la kas­vat­ti ih­mi­se­nä

30.09.2022 05:45
Tilaajille
Kemin lennot tulevat myyntiin mahdollisimman pian

Kemin lennot tulevat myyn­tiin mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2022 20:10
Päiväkirja: Junan hajut pyrkivät nenästä nielun kautta sieluun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Junan hajut pyr­ki­vät nenästä nielun kautta sieluun

13.09.2022 07:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Tasapainottelua muutoksessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ta­sa­pai­not­te­lua muu­tok­ses­sa

10.08.2022 07:01
Tilaajille
Unissani Venäjä on yhä kaunis – Putinin hallinto tekee tosielämän maasta vaikeasti tykättävän
Kolumni

Unis­sa­ni Venäjä on yhä kaunis – Putinin hal­lin­to tekee to­si­elä­män maasta vai­keas­ti ty­kät­tä­vän

21.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Koronarajoitusten poistuminen ei vielä näy Lapin itärajalla – viisumihakemusten määrä on kasvanut viime kuukausina Murmanskissa

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen ei vielä näy Lapin itä­ra­jal­la – ­vii­su­mi­ha­ke­mus­ten määrä on kas­va­nut viime kuu­kau­si­na Mur­mans­kis­sa

06.07.2022 14:07 1
Tilaajille