Finnair
IL: Ivalon lento myöhästyi tunnilla kun matkustaja ei suostunut käyttämään maskia

IL: Ivalon lento myö­häs­tyi tun­nil­la kun mat­kus­ta­ja ei suos­tu­nut käyt­tä­mään maskia

27.03.2021 17:10 3
Tilaajille
Finnairin kanta-asiakastietoja vietiin tietomurrossa – yhtiö suosittelee salasanan vaihtoa

Finn­ai­rin kan­ta-asia­kas­tieto­ja vietiin tie­to­mur­ros­sa – yhtiö suo­sit­te­lee sa­la­sa­nan vaihtoa

04.03.2021 17:54
Finnairin asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurrossa – asiakkaita kehotetaan vaihtamaan salasana

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 13:18
Lukijalta Mielipide

Onko vain Finn­ai­ril­la sel­kä­ran­kaa?

06.02.2021 07:17 1
Tilaajille
Finnair vaatii kaikilta Suomen-lennoille tulevilta koronatodistusta – Lennot Britanniasta jatkuvat maanantaina

Finnair vaatii kai­kil­ta Suo­men-len­noil­le tu­le­vil­ta ko­ro­na­to­dis­tus­ta – Lennot Bri­tan­nias­ta jat­ku­vat maa­nan­tai­na

22.01.2021 23:00 2
Finnair lisää lentoja myös Lappiin keväällä ja kesällä – yhdensuuntaisten lippujen tarjontaan useita parannuksia

Finnair lisää lentoja myös Lappiin ke­vääl­lä ja kesällä – yh­den­suun­tais­ten lip­pu­jen tar­jon­taan useita pa­ran­nuk­sia

15.01.2021 13:36 1
Finnair myi ennakkoon useita tuhansia lippuja perutuille lennoille Britanniasta Suomeen – Lentokielto on jatkunut pian neljä viikkoa

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00
Kemissä käyvät lentokoneet lentävät liki tyhjinä – viiden maakuntakentän lentojen loppuvuoden kilpailutus saattaa edetä tällä viikolla

Kemissä käyvät len­to­ko­neet len­tä­vät liki tyhjinä – viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­jen lop­pu­vuo­den kil­pai­lu­tus saattaa edetä tällä vii­kol­la

12.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Motti purettu huhtikuun alusta – Finnair jatkaa lentoja Kemiin ja neljälle muulle maakuntakentälle kolmisen viikkoa suunniteltua pidempään

Motti purettu huh­ti­kuun alusta – Finnair jatkaa lentoja Kemiin ja nel­jäl­le muulle maa­kun­ta­ken­täl­le kol­mi­sen viikkoa suun­ni­tel­tua pi­dem­pään

08.01.2021 13:15
Viittä maakuntakenttää uhkaa taas lentomotti huhtikuussa – Finnair ei lennä enää silloin, eikä uusi kilpailutus ole päässyt nyt vielä edes alkamaan

Viittä maa­kun­ta­kent­tää uhkaa taas len­to­mot­ti huh­ti­kuus­sa – Finnair ei lennä enää sil­loin, eikä uusi kil­pai­lu­tus ole päässyt nyt vielä edes al­ka­maan

06.01.2021 06:00 2
Lentokielto Britanniasta pitenee, Finnair valmis jatkamaan lentoja nopeasti – "Käynnistämme lennot Suomeen heti, kun se on mahdollista"

Len­to­kiel­to Bri­tan­nias­ta pi­te­nee, Finnair valmis jat­ka­maan lentoja no­peas­ti – "Käyn­nis­täm­me lennot Suomeen heti, kun se on mah­dol­lis­ta"

01.01.2021 12:53 3
Net Air pohtii Lapin-lentojen tarjoamista kuukausimaksulla

Net Air pohtii La­pin-len­to­jen tar­joa­mis­ta kuu­kau­si­mak­sul­la

21.12.2020 10:40
Tilaajille
Valtio aikoo jatkaa pandemian piinaaman Finnairin tukemista – ministerin mukaan päästövähennyksiä seurataan, mutta uusia vaatimuksia ei tule

Valtio aikoo jatkaa pan­de­mian pii­naa­man Finn­ai­rin tu­ke­mis­ta – mi­nis­te­rin mukaan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä seu­ra­taan, mutta uusia vaa­ti­muk­sia ei tule

16.12.2020 12:12
Finnair alkoi myydä virtuaalilentoja Rovaniemelle – aikataulut on jo julkaistu

Finnair alkoi myydä vir­tuaa­li­len­to­ja Ro­va­nie­mel­le – ai­ka­tau­lut on jo jul­kais­tu

08.12.2020 11:46
Tilaajille
Finnair ei ole tehnyt päätöksiä koronarokotuksen edellyttämisestä – Lufthansa ei ainakaan toistaiseksi aio vaatia rokotetodistusta

Finnair ei ole tehnyt pää­tök­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen edel­lyt­tä­mi­ses­tä – Luft­han­sa ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si aio vaatia ro­ko­te­to­dis­tus­ta

24.11.2020 19:16
Finnair julkisti talvikauden lento-ohjelmansa pohjoiseen –Rovaniemelle 22 viikkovuoroa

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen –Ro­va­nie­mel­le 22 viik­ko­vuo­roa

05.11.2020 14:32
Tilaajille
Finnairin lento Ivalosta Kittilään peruttiin sunnuntai-iltana Kittilän lentokentällä olevan vian vuoksi

Finn­ai­rin lento Iva­los­ta Kit­ti­lään pe­rut­tiin sun­nun­tai-il­ta­na Kit­ti­län len­to­ken­täl­lä olevan vian vuoksi

01.11.2020 19:28
Tilaajille
Karun tuloksen esitelleellä Finnairilla terävä viesti hallitukselle – "Salamanisku todennäköisempi kuin korona lentokoneessa"

Karun tu­lok­sen esi­tel­leel­lä Finn­ai­ril­la terävä viesti hal­li­tuk­sel­le – "Sa­la­ma­nis­ku to­den­nä­köi­sem­pi kuin korona len­to­ko­nees­sa"

28.10.2020 16:29
Finnair kertoo huomioineensa yritysten tarpeet Kemin lentojen suunnittelussa parhaalla mahdollisella tavalla – lentoja on Kemin ja Helsingin välillä vain kahtena päivänä viikossa

Finnair kertoo huo­mioi­neen­sa yri­tys­ten tarpeet Kemin len­to­jen suun­nit­te­lus­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla – lentoja on Kemin ja Hel­sin­gin välillä vain kahtena päivänä vii­kos­sa

27.10.2020 12:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Liian isoja len­to­ko­nei­ta?

27.10.2020 05:15
Tilaajille