Finnair
Viimeisin 12 tuntia
Lapin Yrittäjät Kemin lentoliikenteen lakkauttamisesta: "Kohtalokas isku alueen elinvoimalle"

Lapin Yrit­tä­jät Kemin len­to­lii­ken­teen lak­kaut­ta­mi­ses­ta: "Koh­ta­lo­kas isku alueen elin­voi­mal­le"

12:13 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Meri-Lappi ottaa mielellään lentoja takaisin– Finnair harkitsee Kemi-Tornion talvikauden jälkeisten lentojen kilpailutukseen osallistumista

Me­ri-Lap­pi ottaa mie­lel­lään lentoja ta­kai­sin– Finnair har­kit­see Ke­mi-Tor­nion tal­vi­kau­den jäl­keis­ten len­to­jen kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta

17.09.2020 18:21 0
Tilaajille
Kuukausi
Lapissa vieraillut ministeri Tytti Tuppurainen: "Matkustusrajoitusten kevennyksillä oli tarkoitus helpottaa talven tilauslentojen järjestämistä"

Lapissa vie­rail­lut mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: "Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ke­ven­nyk­sil­lä oli tar­koi­tus hel­pot­taa talven ti­laus­len­to­jen jär­jes­tä­mis­tä"

12.09.2020 18:12 7
Tilaajille
Vielä on epäselvää, millä tavalla valtio lähtisi turvaamaan maakuntalentoja – Finnairin oma ratkaisu on siirtymässä lokakuun alkuun

Vielä on epä­sel­vää, millä tavalla valtio lähtisi tur­vaa­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Finn­ai­rin oma rat­kai­su on siir­ty­mäs­sä lo­ka­kuun alkuun

10.09.2020 17:04 0
Finnair karsii yli puolet suunnitelluista lennoistaan lokakuulta – Kittilään ja Ivaloon puolestaan yksi vuoro lisää

Finnair karsii yli puolet suun­ni­tel­luis­ta len­nois­taan lo­ka­kuul­ta – Kit­ti­lään ja Ivaloon puo­les­taan yksi vuoro lisää

09.09.2020 16:30 0
Korona veti lentomatkailun syöksykierteeseen, nyt yhteydet ovat hiljalleen palanneet – Finnair lentää tänä syksynä Rovaniemelle jopa useammin kuin viime vuonna

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 18:26 0
Tilaajille
Sinivalkoinen siipi väpättää – maakuntalentoja selvittävälle ryhmälle synkkä lähtölaukaus
Kolumni Jussi Orell

Si­ni­val­koi­nen siipi vä­pät­tää – maa­kun­ta­len­to­ja sel­vit­tä­väl­le ryh­mäl­le synkkä läh­tö­lau­kaus

28.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Finnairin selviytyminen yli koronakriisin on Lapin etu, samalla EU-rahaa tulisi käyttää luotijunayhteyksien luomiseen
Pääkirjoitus

Finn­ai­rin sel­viy­ty­mi­nen yli ko­ro­na­krii­sin on Lapin etu, samalla EU-ra­haa tulisi käyttää luo­ti­ju­na­yh­teyk­sien luo­mi­seen

27.08.2020 06:00 1
Tilaajille
"Määrä yllätti kaikki", ylempien toimihenkilöiden edustaja kommentoi Finnairin rajua vähennystarvetta – Kurjuutta on luvassa lentoemännillekin

"Määrä yllätti kaik­ki", ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den edus­ta­ja kom­men­toi Finn­ai­rin rajua vä­hen­nys­tar­vet­ta – Kur­juut­ta on luvassa len­to­emän­nil­le­kin

25.08.2020 21:23 1
Finnair käynnistää yt-neuvottelut koronakriisin vuoksi, tuhat työpaikkaa uhattuina – " Lentoliikenteen historian syvin kriisi"

Finnair käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­krii­sin vuoksi, tuhat työ­paik­kaa uhat­tui­na – " Len­to­lii­ken­teen his­to­rian syvin kriisi"

25.08.2020 12:34 1
Vanhemmat
Hallitus lähtee pelastamaan maakuntalentoja – Liikenneministeri Harakka nyt perustettavasta työryhmästä: "Ostoliikennettä ei ole suunnitteilla"

Hal­li­tus lähtee pe­las­ta­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka nyt pe­rus­tet­ta­vas­ta työ­ryh­mäs­tä: "Os­to­lii­ken­net­tä ei ole suun­nit­teil­la"

19.08.2020 06:00 0
Finnair  lisää lentoja Lappiin, vähentää Euroopan lentoja

Finnair lisää lentoja Lap­piin, vä­hen­tää Eu­roo­pan lentoja

12.08.2020 11:06 1
Pienten maakuntien lentoreittien tulevaisuus on edelleen auki – "Valtion puolelta ratkaisuesityksiä ei ole"

Pienten maa­kun­tien len­to­reit­tien tu­le­vai­suus on edel­leen auki – "Val­tion puo­lel­ta rat­kai­su­esi­tyk­siä ei ole"

05.08.2020 06:15 0
Finnair teki keväällä ja alkukesällä 2 miljoona euroa tappiota joka päivä – lentoliiketoiminnan näkyvyys on yhä heikko

Finnair teki ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säl­lä 2 mil­joo­na euroa tap­pio­ta joka päivä – len­to­lii­ke­toi­min­nan nä­ky­vyys on yhä heikko

24.07.2020 10:00 0
Finnair aloittaa jälleen lennot Kiinaan – Helsingistä Shanghaihin lennetään kerran viikossa

Finnair aloit­taa jälleen lennot Kiinaan – Hel­sin­gis­tä Shang­hai­hin len­ne­tään kerran vii­kos­sa

20.07.2020 17:16 0
Tilaajille
Elokuussa Finnair lentää Suomessa myös Ivaloon ja Kittilään – "Ihmisillä on selvästi tarve ja halu matkustaa"

Elo­kuus­sa Finnair lentää Suo­mes­sa myös Ivaloon ja Kit­ti­lään – "Ih­mi­sil­lä on sel­väs­ti tarve ja halu mat­kus­taa"

09.07.2020 15:34 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoinen elää lentoyhteyksistään
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­nen elää len­to­yh­teyk­sis­tään

08.07.2020 09:01 1
Finnairilta saattaa olla luvassa lisää pettymyksen aihetta Kemille ja Kajaanille – reitit olleet jo pitkään heikkoja

Finn­ai­ril­ta saattaa olla luvassa lisää pet­ty­myk­sen aihetta Kemille ja Ka­jaa­nil­le – reitit olleet jo pitkään heik­ko­ja

03.07.2020 20:02 2
Tilaajille
Finnairin toimitusjohtaja maakuntakenttien lentomotista: "Näillä reiteillä täyttöasteet ovat erityisen matalia kesäaikana"

Finn­ai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja maa­kun­ta­kent­tien len­to­mo­tis­ta: "Näillä rei­teil­lä täyt­tö­as­teet ovat eri­tyi­sen matalia ke­säai­ka­na"

08.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Taas on aika lähteä isolla porukalla Helsinkiin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Taas on aika lähteä isolla po­ru­kal­la Hel­sin­kiin

29.05.2020 13:19 0
Tilaajille