tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Lentoyhtiöt
KLM aloittaa joulukuussa lennot Amsterdamista Rovaniemelle – lentoyhtiön mukaan talvimatkojen kysyntä Lappiin on kasvussa

KLM aloit­taa jou­lu­kuus­sa lennot Ams­ter­da­mis­ta Ro­va­nie­mel­le – len­to­yh­tiön mukaan tal­vi­mat­ko­jen kysyntä Lappiin on kas­vus­sa

08.08.2022 18:13
Finnair lomauttaa väkeään Venäjän ilmatilasulun takia

Finnair lo­maut­taa väkeään Venäjän il­ma­ti­la­su­lun takia

03.03.2022 11:36
Lomalennot suuntaavat vuoden tauon jälkeen Euroopan kohteisiin – uskaltaako lomaa näinä aikoina varata?

Lo­ma­len­not suun­taa­vat vuoden tauon jälkeen Eu­roo­pan koh­tei­siin – us­kal­taa­ko lomaa näinä aikoina varata?

26.06.2021 19:30
Tilaajille
Finnair karsii yli puolet suunnitelluista lennoistaan lokakuulta – Kittilään ja Ivaloon puolestaan yksi vuoro lisää

Finnair karsii yli puolet suun­ni­tel­luis­ta len­nois­taan lo­ka­kuul­ta – Kit­ti­lään ja Ivaloon puo­les­taan yksi vuoro lisää

09.09.2020 16:30
Finnair käynnistää yt-neuvottelut koronakriisin vuoksi, tuhat työpaikkaa uhattuina – " Lentoliikenteen historian syvin kriisi"

Finnair käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­krii­sin vuoksi, tuhat työ­paik­kaa uhat­tui­na – " Len­to­lii­ken­teen his­to­rian syvin kriisi"

25.08.2020 13:25 1
Kiinan valtio nousee lentoyhtiö Norwegianin suuromistajaksi – Velkasaneerauksessa olevan yhtiön osakekurssi romahti keskiviikkona

Kiinan valtio nousee len­to­yh­tiö Nor­we­gia­nin suur­omis­ta­jak­si – Vel­ka­sa­nee­rauk­ses­sa olevan yhtiön osa­ke­kurs­si romahti kes­ki­viik­ko­na

20.05.2020 13:52
Norwegianin velkojat hyväksyivät pelastussuunnitelman

Nor­we­gia­nin vel­ko­jat hy­väk­syi­vät pe­las­tus­suun­ni­tel­man

03.05.2020 16:44
Pääkirjoitus: Ilmasilta ei saa sortua, sillä se on Lapin matkailun kohtalonkysymys
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Il­ma­sil­ta ei saa sortua, sillä se on Lapin mat­kai­lun koh­ta­lon­ky­sy­mys

30.04.2020 06:00
Tilaajille
Koronaepidemia voi leikata lentoliikenteen päästöjä ja kurittaa yhtiöiden taloutta pitkään, sillä vertailukohdaksi on sovittu tämä vuosi

Ko­ro­na­epi­de­mia voi leikata len­to­lii­ken­teen pääs­tö­jä ja ku­rit­taa yh­tiöi­den ta­lout­ta pit­kään, sillä ver­tai­lu­koh­dak­si on sovittu tämä vuosi

08.03.2020 06:01
Näin hulppeita lentoyhteyden avajaisjuhlia ei ole ennen Rovaniemellä nähty – Istanbul solmii yhteyden Rovaniemeltä Dubaihin

Näin hulp­pei­ta len­to­yh­tey­den ava­jais­juh­lia ei ole ennen Ro­va­nie­mel­lä nähty – Is­tan­bul solmii yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Du­bai­hin

05.12.2019 17:09
Tilaajille
Lennon viivästyminen ei takaa automaattisesti korvauksia pettyneelle asiakkaalle – Näin lautakunta perustelee kuusi alkuvuonna tekemäänsä korvauspäätöstä

Lennon vii­väs­ty­mi­nen ei takaa au­to­maat­ti­ses­ti kor­vauk­sia pet­ty­neel­le asiak­kaal­le – Näin lau­ta­kun­ta pe­rus­te­lee kuusi al­ku­vuon­na te­ke­mään­sä kor­vaus­pää­tös­tä

26.10.2019 07:00
Tilaajille