Yt-neuvottelut
Viimeisin 12 tuntia
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

13:53 0
Tilaajille
Kuukausi
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

18.09.2020 21:19 0
Neste suunnittelee Naantalin jalostamon sulkemista ja sopeuttamistoimia Porvoossa, vaakalaudalla 470 työpaikkaa – näin paljon jalostamoiden kautta tuodaan öljyä Suomeen

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28 0
Posti aloittaa yt-neuvottelut – vaarassa 130 työtehtävää

Posti aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – vaa­ras­sa 130 työ­teh­tä­vää

08.09.2020 12:01 0
Sinivalkoinen siipi väpättää – maakuntalentoja selvittävälle ryhmälle synkkä lähtölaukaus
Kolumni Jussi Orell

Si­ni­val­koi­nen siipi vä­pät­tää – maa­kun­ta­len­to­ja sel­vit­tä­väl­le ryh­mäl­le synkkä läh­tö­lau­kaus

28.08.2020 07:00 1
Tilaajille
"Määrä yllätti kaikki", ylempien toimihenkilöiden edustaja kommentoi Finnairin rajua vähennystarvetta – Kurjuutta on luvassa lentoemännillekin

"Määrä yllätti kaik­ki", ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den edus­ta­ja kom­men­toi Finn­ai­rin rajua vä­hen­nys­tar­vet­ta – Kur­juut­ta on luvassa len­to­emän­nil­le­kin

25.08.2020 21:23 1
Finnair käynnistää yt-neuvottelut koronakriisin vuoksi, tuhat työpaikkaa uhattuina – " Lentoliikenteen historian syvin kriisi"

Finnair käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­krii­sin vuoksi, tuhat työ­paik­kaa uhat­tui­na – " Len­to­lii­ken­teen his­to­rian syvin kriisi"

25.08.2020 12:34 1
Vanhemmat
Rovaniemi aloittaa yt-neuvottelut – hallinnon ja tukipalveluiden tehtävät uuteen jakoon

Ro­va­nie­mi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – hal­lin­non ja tu­ki­pal­ve­lui­den teh­tä­vät uuteen jakoon

04.08.2020 12:20 10
Tilaajille
PAM: Vaateliike H&M osa-aikaistaa kaikki kokoaikaiset myyjänsä ja irtisanoo 50 ihmistä

PAM: Vaa­te­lii­ke H&M osa-ai­kais­taa kaikki ko­ko­ai­kai­set myy­jän­sä ja ir­ti­sa­noo 50 ihmistä

23.07.2020 22:10 0
Juuri yhdistynyt Metso Outotec vähentää jopa 280 työntekijää Suomesta

Juuri yh­dis­ty­nyt Metso Outotec vä­hen­tää jopa 280 työn­te­ki­jää Suo­mes­ta

08.07.2020 14:50 0
Sukupuolentutkimuksen lehtorin irtisanominen Lapin yliopistosta herättää valtakunnallista kritiikkiä

Su­ku­puo­len­tut­ki­muk­sen leh­to­rin ir­ti­sa­no­mi­nen Lapin yli­opis­tos­ta he­rät­tää val­ta­kun­nal­lis­ta kri­tiik­kiä

26.06.2020 17:29 2
Tilaajille
Touhulan lakkautettavien päiväkotien tulevaisuus vielä avoinna – uusia päiväkotipaikkoja haetaan parhaillaan

Tou­hu­lan lak­kau­tet­ta­vien päi­vä­ko­tien tu­le­vai­suus vielä avoinna – uusia päi­vä­ko­ti­paik­ko­ja haetaan par­hail­laan

23.06.2020 16:43 0
Tilaajille
Touhulan yt-neuvottelut ovat päättyneet – Rovaniemellä suljetaan kaksi päiväkotia

Tou­hu­lan yt-neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet – Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan kaksi päi­vä­ko­tia

17.06.2020 20:42 0
Tilaajille
Suomen Urheiluliitto aloittaa yt-neuvottelut

Suomen Ur­hei­lu­liit­to aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

03.06.2020 21:33 0
Tilaajille
Uudenkaupungin autotehdas lomauttaa työntekijät toistaiseksi – "Tilanne on erittäin vaikea ja näkymät ovat epävarmat"

Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das lo­maut­taa työn­te­ki­jät tois­tai­sek­si – "Ti­lan­ne on erit­täin vaikea ja näkymät ovat epä­var­mat"

01.06.2020 16:50 0
Touhula aloittaa yt-neuvottelut, Rovaniemellä sulkemisvaarassa kaksi päiväkotia

Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, Ro­va­nie­mel­lä sul­ke­mis­vaa­ras­sa kaksi päi­vä­ko­tia

26.05.2020 19:44 0
Tilaajille
Simo ei irtisano eikä lomauta

Simo ei ir­ti­sa­no eikä lomauta

22.05.2020 19:57 0
Tilaajille
Handelsbanken sulkee Rovaniemen konttorin – Viidelle työntekijälle tarjotaan töitä muualta Suomesta

Han­dels­ban­ken sulkee Ro­va­nie­men kont­to­rin – Vii­del­le työn­te­ki­jäl­le tar­jo­taan töitä muualta Suo­mes­ta

15.05.2020 13:12 0
Tilaajille
Wärtsilä aloittaa yt-neuvottelut Suomessa, enintään 220 irtisanotaan – koronaviruksen takia lomautettavia yli 3 000

Wärt­si­lä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa, enin­tään 220 ir­ti­sa­no­taan – ko­ro­na­vi­ruk­sen takia lo­mau­tet­ta­via yli 3 000

06.05.2020 10:23 0
LM-kysely: Työmarkkinakeskusjärjestöt valmiita pikalomautusten jatkamiselle – Työehtosopimuksia ei haluta avata

LM-ky­se­ly: Työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töt val­mii­ta pi­ka­lo­mau­tus­ten jat­ka­mi­sel­le – Työ­eh­to­so­pi­muk­sia ei haluta avata

01.05.2020 06:00 0