pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So + te voi olla oi­keas­ti sote hy­vin­voin­ti­alueel­la

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Aluehallitus pyytää, etteivät kunnat suostuisi Attendon hinnankorotuksiin

Alue­hal­li­tus pyytää, ett­ei­vät kunnat suos­tui­si At­ten­don hin­nan­ko­ro­tuk­siin

11.05.2022 19:38 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten hy­vin­voin­tia li­sät­tä­vä

06.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue vain vir­ko­jen osalta?

27.04.2022 06:45
Tilaajille
Vanhemmat
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Taas etsitään pätevintä sopivaa
Kolumni

Taas et­si­tään pä­te­vin­tä sopivaa

31.03.2022 05:00 12
Tilaajille
Hyvinvointialueille jaettiin lisärahoitusta, Lappiin yli 7,5 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­alueil­le jaet­tiin li­sä­ra­hoi­tus­ta, Lappiin yli 7,5 mil­joo­naa euroa

28.03.2022 13:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­joh­ta­juus kaukana hil­lo­tol­pas­ta

26.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lui­den vai­kut­ta­vuus ar­vioi­ta­va

24.02.2022 05:00
Tilaajille
1300 työntekijää siirtyy Rovaniemen kaupungilta hyvinvointialueelle - kaupunginhallitus käsitteli suunnitelmaa tulevasta siirtymästä

1300 työn­te­ki­jää siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le - kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li suun­ni­tel­maa tu­le­vas­ta siir­ty­mäs­tä

21.02.2022 16:33 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti osaksi aluei­den toi­min­taa

19.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­stra­te­gia val­tuus­to­kau­den tärkein päätös

17.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taide tukee työ­hy­vin­voin­tia

05.02.2022 05:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Vaalien jälkeen yhteistyön aika
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vaalien jälkeen yh­teis­työn aika

02.02.2022 06:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy kun­tien?

27.01.2022 05:32
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston on löydettävä nopeasti yhteinen sote-sävel, jos maakunnan etu halutaan turvata – kaikki ei voi jatkua ennallaan
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton on löy­det­tä­vä no­peas­ti yh­tei­nen so­te-sä­vel, jos maa­kun­nan etu ha­lu­taan turvata – kaikki ei voi jatkua en­nal­laan

25.01.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti pa­hoin­voin­tia­lue-ai­kaa

25.01.2022 05:00 5
Tilaajille
Aluevaalista on muodostunut kuntien välinen mittelö, missä lähes jokainen ehdokas lupaa vetää kotiin päin – tämä ei ollut sote-uudistuksen tarkoitus
Pääkirjoitus

Alue­vaa­lis­ta on muo­dos­tu­nut kuntien välinen mit­te­lö, missä lähes jo­kai­nen ehdokas lupaa vetää kotiin päin – tämä ei ollut so­te-uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus

22.01.2022 06:01 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten pal­ve­lut eivät saa pirs­tou­tua

22.01.2022 05:34
Tilaajille
Aluevaalien tulospalvelu – katso tästä Lapin hyvinvointialueen ja koko Suomen vaalitulos

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

21.01.2022 14:37 4