Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hyvinvointialueet
Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja, kemijärveläislähtöinen Anne Pauna kertoo, minkälaisella lääkkeellä hoitajapulaa pitäisi helpottaa

Suomen Sai­raan­hoi­ta­jien toi­min­nan­joh­ta­ja, ke­mi­jär­ve­läis­läh­töi­nen Anne Pauna kertoo, min­kä­lai­sel­la lääk­keel­lä hoi­ta­ja­pu­laa pitäisi hel­pot­taa

02.02.2023 18:02 4
Tilaajille
Hallituspuolueet pääsivät sopuun lisäbudjetista ja sote-rahoista: hyvinvointialueille esitetään tälle vuodelle yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoitusta

Hal­li­tus­puo­lueet pää­si­vät sopuun li­sä­bud­je­tis­ta ja so­te-ra­hois­ta: hy­vin­voin­ti­alueil­le esi­te­tään tälle vuo­del­le yh­teen­sä 500 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tus­ta

31.01.2023 09:20 1
Kolmas sektori kantaa huolta omasta asemastaan hyvinvointialueilla – "Hallinnollista työtä on niin paljon, että se syö uudistamisen ainakin alkuvaiheessa"

Kolmas sektori kantaa huolta omasta ase­mas­taan hy­vin­voin­ti­alueil­la – "Hal­lin­nol­lis­ta työtä on niin paljon, että se syö uu­dis­ta­mi­sen ainakin al­ku­vai­hees­sa"

14.01.2023 08:00
Tilaajille
Hyvinvointialueet starttasivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet start­ta­si­vat

04.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Uusi vuosi leikkasi Kela-korvaukset minimiin, esimerkiksi lääkärin lähetteellä tehdystä fysioterapiakäynnistä ei enää makseta Kela-korvausta

Uusi vuosi leik­ka­si Ke­la-kor­vauk­set mi­ni­miin, esi­mer­kik­si lää­kä­rin lä­het­teel­lä teh­dys­tä fy­sio­te­ra­pia­käyn­nis­tä ei enää makseta Ke­la-kor­vaus­ta

03.01.2023 17:32 8
Tilaajille
Historiallinen sote-uudistus on nyt totta, ja on aika viedä sen tarjoamat mahdollisuudet käytäntöön – ensitöiksi on syytä panna hoitoketjut kuntoon
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­nen sote-uu­dis­tus on nyt totta, ja on aika viedä sen tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det käy­tän­töön – en­si­töik­si on syytä panna hoi­to­ket­jut kuntoon

02.01.2023 21:12 1
Tilaajille
Hyvinvointialueet jatkavat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain toistaiseksi – radikaalit rakennemuutokset häämöttävät jo lähitulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jat­ka­vat siitä, mihin kunnat jäivät, mutta vain tois­tai­sek­si – ra­di­kaa­lit ra­ken­ne­muu­tok­set hää­möt­tä­vät jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

29.12.2022 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­taa­li­suus avain so­te-lä­hi­pal­ve­lui­hin?

12.12.2022 05:00
Tilaajille
Hyvinvointialueista aitoon maakuntaitsehallintoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueis­ta aitoon maa­kun­tait­se­hal­lin­toon?

05.12.2022 04:05
Tilaajille
Pohjoiset hyvinvointialueet pohtivat yhteisen kuljetuspalveluyhtiön mahdollisuutta

Poh­joi­set hy­vin­voin­ti­alueet poh­ti­vat yh­tei­sen kul­je­tus­pal­ve­lu­yh­tiön mah­dol­li­suut­ta

02.12.2022 19:44 2
Tilaajille
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa hyvin erilaisista lähtökohdista – Jari Jokela: Lapissa valmistelutyö käynnistettiin verrattain myöhään

Hy­vin­voin­ti­alueet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa hyvin eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta – Jari Jokela: Lapissa val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tet­tiin ver­rat­tain myöhään

22.11.2022 17:03 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien huo­leh­dit­ta­va ih­mis­ten toi­meen­tu­los­ta

21.11.2022 04:25 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­te­tään sote-re­surs­sit oikein

16.11.2022 04:00 1
Tilaajille
40 vuotta vanha runo kaupungin hallinnosta on kohta entistä pätevämpi
Kolumni

40 vuotta vanha runo kau­pun­gin hal­lin­nos­ta on kohta entistä pä­te­väm­pi

09.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Lakisääteinen hoitajamitoitus on kärjistänyt hoitajapulaa ja johtanut vanhushoivan kustannusten nousuun – tuleva hallitus on ison ongelman edessä
Pääkirjoitus

La­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on kär­jis­tä­nyt hoi­ta­ja­pu­laa ja joh­ta­nut van­hus­hoi­van kus­tan­nus­ten nousuun – tuleva hal­li­tus on ison on­gel­man edessä

06.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin sai­raa­la tur­vat­ta­va py­sy­väs­ti

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo isot säästöt

03.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue toivoo korvamerkittyä rahoitusta: Luvattu rahamäärä riittämätön kahden sairaalan yhteispäivystyksen järjestämiseen

Lapin hy­vin­voin­ti­alue toivoo kor­va­mer­kit­tyä ra­hoi­tus­ta: Luvattu ra­ha­mää­rä riit­tä­mä­tön kahden sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­sen jär­jes­tä­mi­seen

02.11.2022 13:16 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy hy­vin­voin­tia­lueen?

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko ikään­ty­neet tar­peet­to­mia?

31.10.2022 05:00
Tilaajille