Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin hyvinvointialue
Viikko
Inari, Utsjoki, Savukoski ja Pelkosenniemi lähtevät mukaan Sodankylän perustamaan ateriapalveluja tuottavaan yhtiöön

Inari, Uts­jo­ki, Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi läh­te­vät mukaan So­dan­ky­län pe­rus­ta­maan ate­ria­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaan yhtiöön

23.11.2022 13:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan yömaja asun­not­to­mil­le

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kun arjesta ei selviä ilman toisen apua – torniolaisia Pakkasia mietityttää miten selkäydinvammaisten kuntoutusten käy Lapin hyvinvointialueella

Kun arjesta ei selviä ilman toisen apua – tor­nio­lai­sia Pak­ka­sia mie­ti­tyt­tää miten sel­kä­ydin­vam­mais­ten kun­tou­tus­ten käy Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la

10:27 1
Tilaajille
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa hyvin erilaisista lähtökohdista – Jari Jokela: Lapissa valmistelutyö käynnistettiin verrattain myöhään

Hy­vin­voin­ti­alueet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa hyvin eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta – Jari Jokela: Lapissa val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tet­tiin ver­rat­tain myöhään

22.11.2022 17:03 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen omat tilat jär­ke­vään käyt­töön – hal­lin­to voi siirtyä tyh­je­ne­vään Muu­ro­lan sai­raa­laan

22.11.2022 06:01
Tilaajille
Vanhukset saanevat hoivakotipaikan kotikonnuiltaan, kun palveluasuminen kilpailutetaan Lapissa

Van­huk­set saa­ne­vat hoi­va­ko­ti­pai­kan ko­ti­kon­nuil­taan, kun pal­ve­lu­asu­mi­nen kil­pai­lu­te­taan Lapissa

22.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Itsemurhista voi puhua ja apua on saatavilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­mur­his­ta voi puhua ja apua on saa­ta­vil­la

20.11.2022 17:36
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaalan lisärahoitus on koko Lapin kannalta tervetullut
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­lan li­sä­ra­hoi­tus on koko Lapin kan­nal­ta ter­ve­tul­lut

20.11.2022 17:34 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­työ tar­vit­see kaikkia

18.11.2022 04:00
Tilaajille
Lapin aluehallitus ohjeisti talousarvion tekemistä – ensi vuoden talous voisi jäädä korkeintaan 30 miljoonaa euroa miinukselle

Lapin alue­hal­li­tus oh­jeis­ti ta­lous­ar­vion te­ke­mis­tä – ensi vuoden talous voisi jäädä kor­kein­taan 30 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le

17.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja sairaalarahoista: "Nyt on luotu edellytykset kehittää koko Lappia tasapuolisesti"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja sai­raa­la­ra­hois­ta: "Nyt on luotu edel­ly­tyk­set ke­hit­tää koko Lappia ta­sa­puo­li­ses­ti"

17.11.2022 15:08 6
Tilaajille
Kulmunin ja Kososen mukaan sairaalarahoja varten tehtiin tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen

Kul­mu­nin ja Kososen mukaan sai­raa­la­ra­ho­ja varten tehtiin tii­vis­tä yh­teis­työ­tä yli puo­lue­ra­jo­jen

17.11.2022 14:49 2
Tilaajille
Hallitus sopi Länsi-Pohjan keskussairaalalle pysyvän rahoituksen – "Tämä on Lapille kaksoisvoitto"

Hal­li­tus sopi Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lal­le pysyvän ra­hoi­tuk­sen – "Tämä on Lapille kak­sois­voit­to"

17.11.2022 14:26 17
Tilaajille
Aluehallitus hyväksyi koko Lappiin yhtenäiset asiakaspalvelumaksut – alle 25-vuotiaiden ehkäisy on jatkossa maksutonta koko Lapissa, myös veteraanit saavat maksuttomia palveluja

Alue­hal­li­tus hy­väk­syi koko Lappiin yh­te­näi­set asia­kas­pal­ve­lu­mak­sut – alle 25-vuo­tiai­den ehkäisy on jat­kos­sa mak­su­ton­ta koko La­pis­sa, myös ve­te­raa­nit saavat mak­sut­to­mia pal­ve­lu­ja

16.11.2022 17:44 2
Tilaajille
Tarvitaanko Lapissa kahta sairaalaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko Lapissa kahta sai­raa­laa?

14.11.2022 05:01 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö­pu­laan ole­mas­sa rat­kai­su­ja

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin keskussairaala nielee lähes puolet Lapin hyvinvointialueen investointimäärärahoista ensi vuonna – muutkin suuret rakennushankkeet sijoittuvat Rovaniemelle

Lapin kes­kus­sai­raa­la nielee lähes puolet Lapin hy­vin­voin­ti­alueen in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­hois­ta ensi vuonna – muutkin suuret ra­ken­nus­hank­keet si­joit­tu­vat Ro­va­nie­mel­le

11.11.2022 05:00 14
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue ei suosita lisähoitajien palkkaamista Tornion kotihoitoon

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei suosita li­sä­hoi­ta­jien palk­kaa­mis­ta Tornion ko­ti­hoi­toon

13.11.2022 18:46 4
Tilaajille
Lapin aluehallituksen päättäjät ovat varsin hyvätuloisia – lähes kaikki tienaavat enemmän kuin lappilaiset keskimäärin

Lapin alue­hal­li­tuk­sen päät­tä­jät ovat varsin hy­vä­tu­loi­sia – lähes kaikki tie­naa­vat enemmän kuin lap­pi­lai­set kes­ki­mää­rin

09.11.2022 14:50 2
Tilaajille
Hyvinvointialue vaatii pysyvää rahoitusta yhteispäivystykselle Kemiin

Hy­vin­voin­ti­alue vaatii pysyvää ra­hoi­tus­ta yh­teis­päi­vys­tyk­sel­le Kemiin

09.11.2022 11:14 1