Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lapin hyvinvointialue
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see keu­la­ku­van

14.10.2021 05:00
Tilaajille
Pellon yhteisyritys meni hautaan – Parin vuoden selvitystyön tuloksista on Pellossa kahta näkemystä

Pellon yh­teis­yri­tys meni hautaan – Parin vuoden sel­vi­tys­työn tu­lok­sis­ta on Pel­los­sa kahta nä­ke­mys­tä

31.08.2021 18:43 3
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaksi keskussairaalaa, molemmissa olen ollut tyytyväinen potilas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaksi kes­kus­sai­raa­laa, mo­lem­mis­sa olen ollut tyy­ty­väi­nen potilas

06.07.2021 07:30 5
Tilaajille
Lapin liiton hallitus asetti Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen  – Saamelaiskäräjien jäsen ja henkilöstöedustaja jäivät ulkopuolelle

Lapin liiton hal­li­tus asetti Lapin hy­vin­voin­ti­alueen vä­li­ai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men – Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsen ja hen­ki­lös­tö­edus­ta­ja jäivät ul­ko­puo­lel­le

02.07.2021 12:42
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Hämäriä hyvinvointikauppiaita liikkeellä
Kolumni

Hämäriä hy­vin­voin­ti­kaup­piai­ta liik­keel­lä

27.12.2020 17:30 9
Tilaajille
Pohjoisessa on korkein aika löytää yhteinen sote-sävel
Pääkirjoitus

Poh­joi­ses­sa on korkein aika löytää yh­tei­nen so­te-sä­vel

08.12.2020 19:30
Tilaajille
Hallitus arvioi Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksen kaatuvan "suurella todennäköisyydellä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 17:03 2
Tilaajille