Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Terveyspalvelut
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

03.11.2023 09:17 4
Tilaajille
Hyvinvointialueet joutuvat valitsemaan kahdesta pahasta – sote-palveluverkostoa on pakko karsia, sillä muuten palvelut näivettyvät
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet jou­tu­vat va­lit­se­maan kah­des­ta pahasta – sote-pal­ve­lu­ver­kos­toa on pakko karsia, sillä muuten pal­ve­lut näi­vet­ty­vät

05.10.2023 20:00 18
Lapin hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta – päätös tehtävä lokakuun loppuun mennessä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue sel­vit­tää Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lu­jen ul­kois­tuk­sen tu­le­vai­suut­ta – päätös tehtävä lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

04.10.2023 19:15 6
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ryhmäjumpat jumissa – "En todellakaan ole tyytyväinen tähän hommaan", inarilainen Kyllikki Tanhua puuskahtaa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ryh­mä­jum­pat jumissa – "En to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­nen tähän hom­maan", ina­ri­lai­nen Kyl­lik­ki Tanhua puus­kah­taa

04.10.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­ti­aluei­ta

04.10.2023 06:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­tok­set Lapin hy­vin­voin­ti­alueen väelle

01.08.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue leikkaa Muu­ro­lan ter­veys­pal­ve­luis­ta

03.05.2023 07:00
Onko sote susi jo syntyessään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko sote susi jo syn­tyes­sään?

22.04.2023 04:56
Suomalaiset nauttivat terveyspalveluista myös Espanjassa – näillä järjestelyillä ikääntyvät pärjäävät pitkään, mutta moni palaa lopulta kotimaahan

Suo­ma­lai­set naut­ti­vat ter­veys­pal­ve­luis­ta myös Es­pan­jas­sa – näillä jär­jes­te­lyil­lä ikään­ty­vät pär­jää­vät pit­kään, mutta moni palaa lopulta ko­ti­maa­han

17.04.2023 06:30 1
Tilaajille
Perusmittauksia ilman lähetettä

Pe­rus­mit­tauk­sia ilman lä­he­tet­tä

13.10.2022 16:01
Lausunnolle lähti lakiesitys, joka antaisi pysyvän luvan päivystävälle sairaalalle Kemissä

Lau­sun­nol­le lähti la­kie­si­tys, joka antaisi pysyvän luvan päi­vys­tä­väl­le sai­raa­lal­le Kemissä

26.09.2022 17:00 4
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri supisti työterveyshuollon palveluita kesäksi, mikä hämmentää työntekijöitä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työtekijällä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri supisti työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lui­ta ke­säk­si, mikä häm­men­tää työn­te­ki­jöi­tä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työ­te­ki­jäl­lä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa

08.08.2022 06:00 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle valmistellaan aluejakoa, mutta kartalle voi tehdä vasta arvailuja – "En ole keksinyt, mikä olisi parempi malli"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le val­mis­tel­laan alue­ja­koa, mutta kar­tal­le voi tehdä vasta ar­vai­lu­ja – "En ole kek­si­nyt, mikä olisi parempi malli"

19.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­ter­veys­jär­jes­tel­mä on tehoton

25.04.2022 05:00
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja painui tappiolle, tuleeko yt:t? – "Jokaiselle työntekijällemme riittää työtä"

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja painui tap­piol­le, tuleeko yt:t? – "Jo­kai­sel­le työn­te­ki­jäl­lem­me riittää työtä"

18.03.2022 16:12 6
Tilaajille
Pihlajalinna avaa toukokuussa uuden lääkärikeskuksen Rovaniemen Revontulikeskukseen

Pih­la­ja­lin­na avaa tou­ko­kuus­sa uuden lää­kä­ri­kes­kuk­sen Ro­va­nie­men Re­von­tu­li­kes­kuk­seen

17.02.2022 12:41
Tilaajille

Outi Palmén va­lit­tiin Ro­va­nie­men uudeksi hal­lin­to­yli­lää­kä­rik­si

26.01.2022 19:52
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu pois käytöstä Rovaniemellä – henkilökuntaa siirretään koronajäljitykseen

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu pois käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen

11.01.2022 08:08 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat haluavat eroon sairaanhoitopiiriä johtavasta Riitta Luosujärvestä

Län­si-Poh­jan kunnat ha­lua­vat eroon sai­raan­hoi­to­pii­riä joh­ta­vas­ta Riitta Luo­su­jär­ves­tä

03.12.2021 18:00 33
Tilaajille
Uutisanalyysi: Isäntien moukari heilahti, mutta Länsi-Pohjan kulisseissa muhii yhä uusia riitoja

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Isän­tien moukari hei­lah­ti, mutta Län­si-Poh­jan ku­lis­seis­sa muhii yhä uusia riitoja

01.12.2021 19:55 12
Tilaajille