Terveyspalvelut
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me täl­lais­ta so­te-esi­tys­tä

30.06.2020 10:25 0
Tilaajille
Savukosken terveysasema uusiin tiloihin juhannuksen jälkeen

Sa­vu­kos­ken ter­veys­ase­ma uusiin ti­loi­hin ju­han­nuk­sen jälkeen

17.06.2020 20:56 0
Tilaajille
Meri-Lappi ristiaallokossa – Sote-uudistuksen jälkeen Länsi-Pohjan yksityinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys ei ole mahdollista

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Hallitus on puinut pitkin päivää, miten rajoittaisi työmatkaliikennettä riskeeraamatta Ruotsin terveydenhuoltoa, yrityksiä ja ulkosuhteita

Hal­li­tus on puinut pitkin päivää, miten ra­joit­tai­si työ­mat­ka­lii­ken­net­tä ris­kee­raa­mat­ta Ruotsin ter­vey­den­huol­toa, yri­tyk­siä ja ul­ko­suh­tei­ta

06.04.2020 14:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Luoma

Lu­ki­jal­ta: Kyse on suu­rem­mis­ta asiois­ta

31.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Mehiläinen Oy saa rakentaa lääkärikeskuksen Lampelan alueelle Rovaniemellä

Me­hi­läi­nen Oy saa ra­ken­taa lää­kä­ri­kes­kuk­sen Lam­pe­lan alueel­le Ro­va­nie­mel­lä

26.02.2020 19:31 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sananvapauden suitsiminen kunta-asioissa ei voi tätä päivää Kemissäkään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

23.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Lääkäripulasta kärsivässä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kommentoida asioita julkisuuteen

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Ministeri Krista Kiuru neuvoi kuntia säilyttämään terveyskeskukset – Sote-uudistus eduskuntaan vuoden loppuun mennessä

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru neuvoi kuntia säi­lyt­tä­mään ter­veys­kes­kuk­set – So­te-uu­dis­tus edus­kun­taan vuoden loppuun men­nes­sä

17.02.2020 16:56 0
Tilaajille
Kaksi leikkaussalia ja magneettikuvauslaitteet – Tällaisen päiväsairaalan Mehiläinen rakentaa Rovaniemelle

Kaksi leik­kaus­sa­lia ja mag­neet­ti­ku­vaus­lait­teet – Täl­lai­sen päi­vä­sai­raa­lan Me­hi­läi­nen ra­ken­taa Ro­va­nie­mel­le

07.02.2020 16:29 0
Tilaajille
Yksityiset lääkäripalvelut laajenevat Rovaniemellä – terveysjätti Mehiläinen rakentaa sairaalan  Minimanin viereen

Yk­si­tyi­set lää­kä­ri­pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ro­va­nie­mel­lä – ter­veys­jät­ti Me­hi­läi­nen ra­ken­taa sai­raa­lan Mi­ni­ma­nin viereen

07.02.2020 13:00 0
Tilaajille
Mehiläinen: Kemin lääkärimäärä ei ole puolittunut, mutta palveluiden tuotantotapaa on muutettu

Me­hi­läi­nen: Kemin lää­kä­ri­mää­rä ei ole puo­lit­tu­nut, mutta pal­ve­lui­den tuo­tan­to­ta­paa on muu­tet­tu

03.02.2020 12:33 0
Tilaajille
Kemi on ajautunut vakavaan lääkäripulaan Mehiläis-ulkoistuksen seurauksena, varoittaa vastaava lääkäri, kaupunki on vaatinut, että  puutteelliset palvelut korvataan

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 09:31 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Partanen

Lu­ki­jal­ta: Olenko he­vi­luu­se­ri?

11.01.2020 11:46 0
Tilaajille
Kemin terveyskeskus muuttaa Täiköntorille syyskuussa 2020 – Kaupparakennuksesta jää jäljelle vain ulkoseinät ja katto

Kemin ter­veys­kes­kus muuttaa Täi­kön­to­ril­le syys­kuus­sa 2020 – Kaup­pa­ra­ken­nuk­ses­ta jää jäl­jel­le vain ul­ko­sei­nät ja katto

15.10.2019 18:30 0
Tilaajille
"Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin" – Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara

"Tääl­lä­hän tulee sai­raak­si, mie­luum­min menen lää­kä­riin" – Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut yleis­ty­vät, mutta niissä piilee syr­jäy­ty­mi­sen vaara

12.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tarjous luopua synnytyksistä on karvas pala Meri-Lapin kuntien päättäjille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin tarjous luopua syn­ny­tyk­sis­tä on karvas pala Me­ri-La­pin kuntien päät­tä­jil­le

09.10.2019 15:44 0
Tilaajille
Tervolan terveyskeskuksessa kootaan seitsemän hengen kuntalaisraati, joka 
kokoontuu pari kertaa vuodessa

Ter­vo­lan ter­veys­kes­kuk­ses­sa kootaan seit­se­män hengen kun­ta­lais­raa­ti, joka ko­koon­tuu pari kertaa vuo­des­sa

25.09.2019 10:59 0