juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Terveyspalvelut
Lapin hyvinvointialueelle valmistellaan aluejakoa, mutta kartalle voi tehdä vasta arvailuja – "En ole keksinyt, mikä olisi parempi malli"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le val­mis­tel­laan alue­ja­koa, mutta kar­tal­le voi tehdä vasta ar­vai­lu­ja – "En ole kek­si­nyt, mikä olisi parempi malli"

19.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­ter­veys­jär­jes­tel­mä on tehoton

25.04.2022 05:00
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja painui tappiolle, tuleeko yt:t? – "Jokaiselle työntekijällemme riittää työtä"

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja painui tap­piol­le, tuleeko yt:t? – "Jo­kai­sel­le työn­te­ki­jäl­lem­me riittää työtä"

18.03.2022 16:12 6
Tilaajille
Pihlajalinna avaa toukokuussa uuden lääkärikeskuksen Rovaniemen Revontulikeskukseen

Pih­la­ja­lin­na avaa tou­ko­kuus­sa uuden lää­kä­ri­kes­kuk­sen Ro­va­nie­men Re­von­tu­li­kes­kuk­seen

17.02.2022 12:41
Tilaajille

Outi Palmén va­lit­tiin Ro­va­nie­men uudeksi hal­lin­to­yli­lää­kä­rik­si

26.01.2022 19:52
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu pois käytöstä Rovaniemellä – henkilökuntaa siirretään koronajäljitykseen

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu pois käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä – hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen

11.01.2022 08:08 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat haluavat eroon sairaanhoitopiiriä johtavasta Riitta Luosujärvestä

Län­si-Poh­jan kunnat ha­lua­vat eroon sai­raan­hoi­to­pii­riä joh­ta­vas­ta Riitta Luo­su­jär­ves­tä

03.12.2021 18:00 33
Tilaajille
Uutisanalyysi: Isäntien moukari heilahti, mutta Länsi-Pohjan kulisseissa muhii yhä uusia riitoja

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Isän­tien moukari hei­lah­ti, mutta Län­si-Poh­jan ku­lis­seis­sa muhii yhä uusia riitoja

01.12.2021 19:55 12
Tilaajille
Rovaniemi pyytää kuntalaisia varautumaan kiireettömien hoitojen perumiseen – terveysasemien puhelinpalvelu ruuhkautunut

Ro­va­nie­mi pyytää kun­ta­lai­sia va­rau­tu­maan kii­reet­tö­mien hoi­to­jen pe­ru­mi­seen – ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tu­nut

01.12.2021 12:12 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri peruu oikeusjuttunsa Mehiläistä vastaan kuntien vaatimuksesta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri peruu oi­keus­jut­tun­sa Me­hi­läis­tä vastaan kuntien vaa­ti­muk­ses­ta

30.11.2021 16:42 3
Tilaajille
Mehiläisen kaatoyritys Länsi-Pohjassa: "Asia salattiin nimenomaan siksi, ettei omistaja saisi tietää"

Me­hi­läi­sen kaa­to­yri­tys Län­si-Poh­jas­sa: "Asia sa­lat­tiin ni­men­omaan siksi, ettei omis­ta­ja saisi tietää"

29.11.2021 19:30 16
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri hakee Mehiläis-ulkoistuksen purkua oikeusteitse – kunnilta ei kysytty mitään

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri hakee Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen purkua oi­keus­teit­se – kun­nil­ta ei kysytty mitään

26.11.2021 16:56 58
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ostaa pikapoli-palvelua Terveystalolta – avovastaanotto ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ostaa pi­ka­po­li-pal­ve­lua Ter­veys­ta­lol­ta – avo­vas­taan­ot­to ei ole pys­ty­nyt vas­taa­maan kaik­kiin yh­tey­den­ot­toi­hin

28.09.2021 10:27 9
Tilaajille
Hoitajien joukkopako ja sairastelut ruuhkauttivat Rovaniemen terveysasemat: Vastaanotolle ei pääse, puhelinpalvelussa on viivettä, verkkoasiointi pysyy suljettuna

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

20.09.2021 19:28 34
Tilaajille
Sote-veteraani Kainuusta neuvoo: Varatkaa riittävästi rahaa perusterveydenhuoltoon, sillä se maksaa itsensä takaisin
Lukijalta Kolumni

So­te-ve­te­raa­ni Kai­nuus­ta neuvoo: Va­rat­kaa riit­tä­väs­ti rahaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toon, sillä se maksaa itsensä ta­kai­sin

13.09.2021 07:08 1
Tilaajille
Lohi ja Kulmuni sote-uudistuksesta: Länsi-Pohjan keskussairaalan tulevaisuus turvataan uudella lainsäädännöllä

Lohi ja Kulmuni so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan tu­le­vai­suus tur­va­taan uudella lain­sää­dän­nöl­lä

15.06.2021 13:35 13
Tilaajille
Lomakunnassakin voi asioida terveyskeskuksessa – Ainakin Lapissa kannattaa varautua siihen, että lääkäriaikoja on vähän tarjolla

Lo­ma­kun­nas­sa­kin voi asioida ter­veys­kes­kuk­ses­sa – Ainakin Lapissa kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että lää­kä­ri­ai­ko­ja on vähän tar­jol­la

05.06.2021 12:00
Tilaajille
THL: Psyykkinen kuormitus on lisääntynyt koronaepidemian toisen aallon aikana – myös lääkäriin pääsy vaikeutunut

THL: Psyyk­ki­nen kuor­mi­tus on li­sään­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian toisen aallon aikana – myös lää­kä­riin pääsy vai­keu­tu­nut

01.06.2021 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­tus­tuin eri­kois­sai­raan­hoi­toon

28.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vo­las­sa on hyvät ter­veys­pal­ve­lut – Suurin epä­koh­ta on vaih­tu­vat lää­kä­rit

21.05.2021 05:30 1
Tilaajille