Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Huutokaupat
Kemin asemarakennusta ja tavara-asemaa myydään huutokaupalla – korkein tarjous 55 000 euroa

Kemin ase­ma­ra­ken­nus­ta ja ta­va­ra-ase­maa myydään huu­to­kau­pal­la – korkein tarjous 55 000 euroa

12.11.2023 14:09
Tilaajille
Ensimmäinen, toinen ja viimeinen kerta – huutokauppa veti väkeä Rovaniemen poliisilaitoksen takapihalle viimeistä kertaa, jatkossa löytötavarat huudetaan verkossa

En­sim­mäi­nen, toinen ja vii­mei­nen kerta – huu­to­kaup­pa veti väkeä Ro­va­nie­men po­lii­si­lai­tok­sen ta­ka­pi­hal­le vii­meis­tä kertaa, jat­kos­sa löy­tö­ta­va­rat huu­de­taan ver­kos­sa

04.10.2023 14:50
Tilaajille
Poliisi tutkii epäiltyä metsästysrikosta Rovaniemellä ja huutokauppaa tutkinnassa takavarikoidun hirven

Poliisi tutkii epäil­tyä met­säs­tys­ri­kos­ta Ro­va­nie­mel­lä ja huu­to­kaup­paa tut­kin­nas­sa ta­ka­va­ri­koi­dun hirven

03.10.2023 13:07 3
Tilaajille
Poliisin järjestämät perinteiset huutokaupat loppuvat Lapissa, jatkossa huudetaan netissä – syyskuun lopussa järjestetään viimeiset huutokaupat Rovaniemellä ja Kittilässä

Po­lii­sin jär­jes­tä­mät pe­rin­tei­set huu­to­kau­pat lop­pu­vat La­pis­sa, jat­kos­sa huu­de­taan netissä – syys­kuun lopussa jär­jes­te­tään vii­mei­set huu­to­kau­pat Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

14.09.2023 16:22 2
Tilaajille
Puolustusvoimilta poistettua materiaalia huutokaupataan jälleen Tervolassa lauantaina – huudettavana on esimerkiksi yli 20 telakuorma-autoa

Puo­lus­tus­voi­mil­ta pois­tet­tua ma­te­riaa­lia huu­to­kau­pa­taan jälleen Ter­vo­las­sa lauan­tai­na – huu­det­ta­va­na on esi­mer­kik­si yli 20 te­la­kuor­ma-au­toa

31.08.2023 12:35 3
Tilaajille
Rovaniemi myi Oikaraisen vanhan koulun 25 500 eurolla yksityishenkilölle

Ro­va­nie­mi myi Oi­ka­rai­sen vanhan koulun 25 500 eurolla yk­si­tyis­hen­ki­löl­le

26.06.2023 16:05 1
Tilaajille
Torniossa huutokaupataan kummallista kulkupeliä – vanhasta kaupunkijuna Jopparista on huudettu jo 5 000 euroa

Tor­nios­sa huu­to­kau­pa­taan kum­mal­lis­ta kul­ku­pe­liä – van­has­ta kau­pun­ki­ju­na Jop­pa­ris­ta on huu­det­tu jo 5 000 euroa

27.05.2023 15:00
Tilaajille
Kolme paikallista kaverusta osti Kemin linja-autoaseman nettihuutokaupasta reilulla 20 000 eurolla – uudet omistajat aikovat kunnostaa rakennusta ja nostaa sen palvelutasoa

Kolme pai­kal­lis­ta ka­ve­rus­ta osti Kemin lin­ja-au­to­ase­man net­ti­huu­to­kau­pas­ta rei­lul­la 20 000 eurolla – uudet omis­ta­jat aikovat kun­nos­taa ra­ken­nus­ta ja nostaa sen pal­ve­lu­ta­soa

07.03.2023 16:30 9
Tilaajille
Kemin vanha linja-autoasema myynnissä nettihuutokaupassa – korkein huuto rakennuksesta on tällä hetkellä 2 000 euroa

Kemin vanha lin­ja-au­to­ase­ma myyn­nis­sä net­ti­huu­to­kau­pas­sa – ­kor­kein huuto ra­ken­nuk­ses­ta on tällä het­kel­lä 2 000 euroa

20.02.2023 15:32 2
Tilaajille
Metsähallitus myy huutokaupalla autiotuvan Kevon luonnonpuistosta – "myydään vaikka muutamalla kympillä"

Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

27.01.2023 14:14 10
Tilaajille
Puolustusvoimat huutokauppaa käytöstä poistettua tavaraa Tervolassa viikonloppuna – mukana muun muassa telakuorma-autoja ja mönkijöitä

Puo­lus­tus­voi­mat huu­to­kaup­paa käy­tös­tä pois­tet­tua tavaraa Ter­vo­las­sa vii­kon­lop­pu­na – mukana muun muassa te­la­kuor­ma-au­to­ja ja mön­ki­jöi­tä

22.08.2022 14:47 2
Tilaajille
Kaksi vanhaa turvetuotantosuota myynnissä Simossa – käynnissä tiettävästi Suomen suurin kosteikkokauppa kautta aikojen

Kaksi vanhaa tur­ve­tuo­tan­to­suo­ta myyn­nis­sä Simossa – käyn­nis­sä tiet­tä­väs­ti Suomen suurin kos­teik­ko­kaup­pa kautta aikojen

14.05.2022 15:00
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri huutokauppaa useita kiinteistöjä – mukana lomahuoneisto ja psykiatrinen sairaala

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri huu­to­kaup­paa useita kiin­teis­tö­jä – ­mu­ka­na lo­ma­huo­neis­to ja psy­kiat­ri­nen sai­raa­la

03.02.2022 15:33
Tilaajille
"Katoppa, tämähän on Iittalaa" – rovaniemeläisen Vintikin Kimmo Osma on harjaantunut arvotavaran tunnistaja, yrittäjä Seppo Salo kertoo, että vanha tavara on nyt todella kiinnostavaa

"Ka­top­pa, tämähän on Iit­ta­laa" – ro­va­nie­me­läi­sen Vin­ti­kin Kimmo Osma on har­jaan­tu­nut ar­vo­ta­va­ran tun­nis­ta­ja, yrit­tä­jä Seppo Salo kertoo, että vanha tavara on nyt todella kiin­nos­ta­vaa

24.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Sodankylän vanha terveyskeskus tulee uudelleen myyntiin – Kunta huutokauppaa myös rivitalon

So­dan­ky­län vanha ter­veys­kes­kus tulee uu­del­leen myyn­tiin – Kunta huu­to­kaup­paa myös ri­vi­ta­lon

10.08.2021 14:08 1
Tilaajille
Vanha terveyskeskus, varuskuntasairaala ja entinen Sompion koulu huutokaupataan Sodankylässä

Vanha ter­veys­kes­kus, va­rus­kun­ta­sai­raa­la ja entinen Sompion koulu huu­to­kau­pa­taan So­dan­ky­läs­sä

12.05.2021 14:30
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille

So­dan­ky­län kunta huu­to­kaup­paa jälleen Sompion koulua – myös Lokan koulu ja pa­ri­ta­lo huu­det­ta­va­na

12.02.2021 17:03
Tilaajille