Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Puolustusvoimat

So­dan­ky­läs­sä alkaa per­jan­tai­na viikon mit­tai­nen ker­taus­har­joi­tus

14.09.2021 22:00
Tilaajille

Maa­voi­mat har­joit­te­lee yh­teis­kun­nan häi­riö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mis­ta – Har­joi­tus­toi­min­ta näkyy Kaa­ma­sen alueel­la

01.09.2021 18:00
Tilaajille

Hawk-ko­neet len­tä­vät Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la ensi vii­kol­la

23.08.2021 21:25 1
Tilaajille

Lapissa to­teu­te­taan Puo­lus­tus­voi­mien il­ma-aluk­siin kes­kit­ty­viä testejä – Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­laan mie­hi­tet­ty­jen ja mie­hit­tä­mät­tö­mien il­ma-alus­ten yh­teis­työ­tä

20.08.2021 15:36

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde

17.08.2021 12:43
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti jatkaa so­dan­ai­kais­ten rä­jäh­tei­den rai­vaa­mis­ta Misissä

16.08.2021 10:15
Tilaajille

Kut­sun­nat alkavat Lapissa tiis­tai­na – Kuluvan vuoden kut­sun­nat kos­ke­vat pääosin vuonna 2003 syn­ty­nyt­tä ikä­luok­kaa

15.08.2021 10:15 1
Tilaajille

Kuu­lit­ko tai tun­sit­ko ison pa­mauk­sen Kes­ki-La­pis­sa? – Ääni voi olla pe­räi­sin Puo­lus­tus­voi­mien mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ril­tä Kit­ti­län Pokasta

13.08.2021 06:30 10
Tilaajille

Kit­ti­län Huk­ka­ke­ros­sa rä­jäy­tel­lään taas elo­kuus­sa – rä­jäyt­te­ly ai­heut­taa vaaraa lä­hi­ym­pä­ris­töön

27.07.2021 10:29 2

Puo­lus­tus­voi­mat tar­kas­taa Ke­min­maan Kal­li­jär­ven, koska lapset löy­si­vät ui­ma­ran­nal­ta sir­pa­le­kra­naa­tin – toimi näin, jos epäilet löy­tä­nee­si so­dan­ai­kai­sen rä­jäh­teen

21.07.2021 12:23
Tilaajille

Lapset löy­si­vät so­dan­ai­kai­sen sir­pa­le­kra­naa­tin ui­ma­pai­kal­ta Ke­min­maas­ta ja kan­toi­vat sen repussa ko­tiin­sa – "­Kyl­lä alkoi sydän lä­pät­tää, kun pojat vetivät sen esiin re­pus­ta"

11.07.2021 13:31 8
Tilaajille

Ana­lyy­si: Sveit­sin hä­vit­tä­jä­va­lin­ta jälleen yksi selvä voitto F-35:l­le – mitä tästä voidaan pää­tel­lä Suomen kan­nal­ta?

04.07.2021 18:30
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – Raivaus on saatu pää­tök­seen

16.06.2021 12:47
Tilaajille

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille

Va­rus­mie­hil­le mah­dol­li­suus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te pal­ve­luk­sen aikana

09.06.2021 18:49

Katso tästä puo­lus­tus­hal­lin­non ja re­ser­vin ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2021 08:30
Tilaajille

Tyk­ki­mies Arola haa­vei­lee jo äidin te­ke­mäs­tä pe­ru­na­muu­sis­ta – Ro­va­jär­vel­lä am­mu­taan koronan var­jos­sa

25.05.2021 16:04 8
Tilaajille

So­ti­laal­li­nen jän­ni­tys saattaa kasvaa poh­joi­ses­sa – luon­non­va­rat ja uudet kul­ku­rei­tit hou­kut­ta­vat ark­ti­sel­la alueel­la

24.05.2021 08:08
Tilaajille

Maa­voi­mien Nort­hern Forest -so­ta­har­joi­tus saattaa ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä Poh­jois-Suo­mes­sa ja Tornion rajalla

17.05.2021 09:45
Tilaajille

Puo­lus­tus­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus yltää Lappiin – kolmen viikon koitos alkaa ensi vii­kol­la

11.05.2021 08:40 1
Tilaajille