Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Jääkäriprikaati
Jääkäriprikaatin komentaja vaihtuu – eversti Kimmo Kinnunen siirtyy Jääkäriprikaatiin Mikkelistä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ko­men­ta­ja vaihtuu – eversti Kimmo Kin­nu­nen siirtyy Jää­kä­ri­pri­kaa­tiin Mik­ke­lis­tä

18.01.2022 15:36
Tilaajille
Jääkäriprikaatin yksiköissä on todettu yli 50 koronatartuntaa alkuvuoden aikana – koronatilanne heikkeni, kun uudet alokkaat astuivat palvelukseen

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin yk­si­köis­sä on todettu yli 50 ko­ro­na­tar­tun­taa al­ku­vuo­den aikana – ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­ni, kun uudet alok­kaat as­tui­vat pal­ve­luk­seen

11.01.2022 06:01 4
Tilaajille
Isä huolestui, kun kirkkoon kuulumaton poika joutui osallistumaan kenttähartauteen – armeijassa vakaumusta ei kysytä ollenkaan, kertoo sotilaspastori

Isä huo­les­tui, kun kirk­koon kuu­lu­ma­ton poika joutui osal­lis­tu­maan kent­tä­har­tau­teen – ar­mei­jas­sa va­kau­mus­ta ei kysytä ol­len­kaan, kertoo so­ti­las­pas­to­ri

09.12.2021 07:00 12
Tilaajille
Jääkäriprikaatissa eletään edelleen tiukasti korona-arjessa – "Minkäänlaisia löysennyksiä ei ole vielä tehty"

Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa eletään edel­leen tiu­kas­ti ko­ro­na-ar­jes­sa – "Min­kään­lai­sia löy­sen­nyk­siä ei ole vielä tehty"

27.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Sodankylässä alkaa perjantaina viikon mittainen kertausharjoitus

So­dan­ky­läs­sä alkaa per­jan­tai­na viikon mit­tai­nen ker­taus­har­joi­tus

14.09.2021 22:00
Tilaajille
Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö harjoittelee Sallassa – Harjoituksen kokonaisvahvuus noin 260 henkilöä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin val­mius­yk­sik­kö har­joit­te­lee Sal­las­sa – Har­joi­tuk­sen ko­ko­nais­vah­vuus noin 260 hen­ki­löä

06.08.2021 12:38
Tilaajille
Jääkäriprikaatin sotilasvalatilaisuudet järjestetään koronan takia ilman vieraita – Tilaisuuksia pääsee seuraamaan suorana verkosta

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­la­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään koronan takia ilman vie­rai­ta – Ti­lai­suuk­sia pääsee seu­raa­maan suorana ver­kos­ta

04.08.2021 10:11
Tilaajille
Jääkäriprikaati raivaa räjähteitä Tankavaaran alueella

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti raivaa rä­jäh­tei­tä Tan­ka­vaa­ran alueel­la

29.06.2021 15:32
Tilaajille
Rovaniemen Jääkäriprikaatin kasarmia 19 on peruskorjattu yhdeksällä miljoonalla eurolla – Katso, miltä uusittu kasarmi näyttää

Ro­va­nie­men Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ka­sar­mia 19 on pe­rus­kor­jat­tu yh­dek­säl­lä mil­joo­nal­la eurolla – Katso, miltä uusittu kasarmi näyttää

09.06.2021 09:01 5
Tilaajille
Jääkäriprikaati raivaa Rovaniemen Ylilammella mahdollisia räjähdevaarallisia alueita

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti raivaa Ro­va­nie­men Yli­lam­mel­la mah­dol­li­sia rä­jäh­de­vaa­ral­li­sia alueita

08.06.2021 17:26
Tilaajille
Katso tästä puolustushallinnon ja reservin ylennykset Lapissa

Katso tästä puo­lus­tus­hal­lin­non ja re­ser­vin ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2021 08:30
Tilaajille
Iltalehti: Jääkäriprikaati tehnyt rikosilmoituksen varusmiestensä eläinrääkkäyksestä – Sammakko käristettiin hengiltä

Il­ta­leh­ti: Jää­kä­ri­pri­kaa­ti tehnyt ri­kos­il­moi­tuk­sen va­rus­mies­ten­sä eläin­rääk­käyk­ses­tä – Sam­mak­ko kä­ris­tet­tiin hen­gil­tä

20.05.2021 18:51 4
Tilaajille
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus yltää Lappiin – kolmen viikon koitos alkaa ensi viikolla

Puo­lus­tus­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus yltää Lappiin – kolmen viikon koitos alkaa ensi vii­kol­la

11.05.2021 08:40 1
Tilaajille
Sodankylän jääkäriprikaatissa tartuntoja nyt 11, eristyksissä yli 50 ihmistä – tartuntoja ja altistumisia myös Inarissa

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa tar­tun­to­ja nyt 11, eris­tyk­sis­sä yli 50 ihmistä – tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia myös Ina­ris­sa

27.04.2021 17:47 1
Tilaajille
Siviileillä on ikävä Sotkun munkkeja – Sodankylän sotilaskoti on palvellut jo kuukausia vain yhtä osastoa kerrallaan

Si­vii­leil­lä on ikävä Sotkun munk­ke­ja – So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti on pal­vel­lut jo kuu­kau­sia vain yhtä osastoa ker­ral­laan

25.11.2020 19:04
Tilaajille
Jääkäriprikaatin vuoden suurimpaan harjoitukseen osallistuu yli 1 170 henkilöä – koronaa torjutaan pitämällä kuplat tiiviinä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin vuoden suu­rim­paan har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli 1 170 hen­ki­löä – koronaa tor­ju­taan pi­tä­mäl­lä kuplat tii­vii­nä

16.11.2020 12:57
Tilaajille
Sodankylässä kolme uutta tartuntaa tutusta ketjusta – palvelukodin altistuneilla asukkailla ei todettu koronaa

So­dan­ky­läs­sä kolme uutta tar­tun­taa tutusta ket­jus­ta – pal­ve­lu­ko­din al­tis­tu­neil­la asuk­kail­la ei todettu koronaa

06.11.2020 16:58
Tilaajille
Sodankylän Jääkäriprikaatin kolmella työntekijällä koronatartunta – tartunnat liittyvät jääkiekkotapahtumaan

So­dan­ky­län Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­nat liit­ty­vät jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

02.11.2020 12:40
Tilaajille
Maastoviikoilla puhelimet ladataan aggregaatilla ja peseydytään joka toinen päivä, mutta palvelusarki on jopa sujuvampaa Jääkäriprikaatissa nyt kuin ennen koronaa

Maas­to­vii­koil­la pu­he­li­met la­da­taan ag­gre­gaa­til­la ja pe­sey­dy­tään joka toinen päivä, mutta pal­ve­lus­ar­ki on jopa su­ju­vam­paa Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa nyt kuin ennen koronaa

02.11.2020 06:30
Tilaajille
Puolustusvoimat torjuu koronaa pakkiruualla – "Onhan tässä omat haasteensa, mutta yleisesti maastoruokailu on ihan hyvin järjestetty"

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu koronaa pak­ki­ruual­la – "Onhan tässä omat haas­teen­sa, mutta ylei­ses­ti maas­to­ruo­kai­lu on ihan hyvin jär­jes­tet­ty"

28.09.2020 18:30 1
Tilaajille