Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sotaharjoitukset
Ilmavoimien pääsotaharjoitus alkaa ensi viikolla – lentotoimintaa on myös yöaikaan

Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus alkaa ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa on myös yö­ai­kaan

18.09.2023 16:15 3
Tilaajille
Jääkäriprikaatin tilaongelmaan löytyi helpotus – harjoituksia ei rajoitettu ennen uusia tilojakaan

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ti­la­on­gel­maan löytyi hel­po­tus – har­joi­tuk­sia ei ra­joi­tet­tu ennen uusia ti­lo­ja­kaan

30.06.2023 20:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonto kärsii Natosta

06.06.2023 05:00
Tilaajille
Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Ame­rik­ka­lais­so­ti­las koki upot­ta­van yl­lä­tyk­sen Lapin luon­nos­sa – Na­to-liit­to­lai­set vai­kut­tui­vat Ro­va­jär­ven poik­keuk­sel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta

03.06.2023 06:30 6
Tilaajille
Univormut ilmestyivät kaupunkikuvaan – iso sotaharjoitus on miljoonabisnestä Rovaniemen matkailulle

Uni­vor­mut il­mes­tyi­vät kau­pun­ki­ku­vaan – iso so­ta­har­joi­tus on mil­joo­na­bis­nes­tä Ro­va­nie­men mat­kai­lul­le

02.06.2023 16:16 15
Tilaajille
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

Tuoreet liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

31.05.2023 21:07 1
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 8
Tilaajille
"Jos varustaudumme sotaan, se kyllä tulee" – Rovaniemellä osoitettiin mieltä sotaharjoituksia vastaan

"Jos va­rus­tau­dum­me sotaan, se kyllä tulee" – Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä so­ta­har­joi­tuk­sia vastaan

29.05.2023 17:42 32
Tilaajille
Yksi Euroopan suurimmista ilmasotaharjoituksista alkaa Lapinkin taivaalla – Suomi johtaa noin 3 000 sotilaan harjoitusta

Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta alkaa La­pin­kin tai­vaal­la – Suomi johtaa noin 3 000 so­ti­laan har­joi­tus­ta

29.05.2023 09:24 7
Tilaajille
Maavoimien suuret harjoitukset pyörähtivät käyntiin Rovajärvellä – reilu tuhat osallistujaa on kansainvälisiä joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta

Maa­voi­mien suuret har­joi­tuk­set pyö­räh­ti­vät käyn­tiin Ro­va­jär­vel­lä – reilu tuhat osal­lis­tu­jaa on kan­sain­vä­li­siä jouk­ko­ja Yh­dys­val­lois­ta, Bri­tan­nias­ta, Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta

16.05.2023 08:31 1
Kiina harjoittelee kolmipäiväisissä sotaharjoituksissaan Taiwanin saartamista, kertoo valtionmedia

Kiina har­joit­te­lee kol­mi­päi­väi­sis­sä so­ta­har­joi­tuk­sis­saan Tai­wa­nin saar­ta­mis­ta, kertoo val­tion­me­dia

08.04.2023 14:54
IS: Kaksi varussotilasta loukkaantui laskuvarjoharjoituksessa – toimitettiin sotilashelikopterilla Ivalon terveyskeskukseen

IS: Kaksi va­rus­so­ti­las­ta louk­kaan­tui las­ku­var­jo­har­joi­tuk­ses­sa – toi­mi­tet­tiin so­ti­las­he­li­kop­te­ril­la Ivalon ter­veys­kes­kuk­seen

08.03.2023 18:30 2
Tilaajille
"Toiset oppivat hiihtämään ja toiset eivät" – amerikkalaissotilaat etenivät pelkkien talvitaitojen opettelusta talvella sotimisen harjoitteluun Rovajärvellä

"Toiset oppivat hiih­tä­mään ja toiset eivät" – ame­rik­ka­lais­so­ti­laat ete­ni­vät pelk­kien tal­vi­tai­to­jen opet­te­lus­ta tal­vel­la so­ti­mi­sen har­joit­te­luun Ro­va­jär­vel­lä

02.03.2023 05:00
Tilaajille
Lumivyöryn alle jäänyt sotilas kuoli Kebnekaisella

Lu­mi­vyö­ryn alle jäänyt sotilas kuoli Keb­ne­kai­sel­la

22.02.2023 10:26 1
Tilaajille
Etelä-Korea ampui ohjuksia lähelle Pohjois-Korean aluevesiä vastauksena pohjoisnaapurinsa aiempaan ohjuslaukaisuun

Ete­lä-Ko­rea ampui oh­juk­sia lähelle Poh­jois-Ko­rean alue­ve­siä vas­tauk­se­na poh­jois­naa­pu­rin­sa aiem­paan oh­jus­lau­kai­suun

02.11.2022 08:11
Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus alkaa – yli puolet harjoitukseen osallistuvista joukoista on reserviläisiä

Il­ma­voi­mien tämän vuoden pää­so­ta­har­joi­tus alkaa – yli puolet har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­vis­ta jou­kois­ta on re­ser­vi­läi­siä

03.10.2022 10:56
Tilaajille
Puolustusvoimat harjoittelee Rovajärvellä melkein 2 500 hengen voimin – puolustusministeri Kaikkonen: Nato-mailla kasvava kiinnostus alueesta

Puo­lus­tus­voi­mat har­joit­te­lee Ro­va­jär­vel­lä melkein 2 500 hengen voimin – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Na­to-mail­la kasvava kiin­nos­tus aluees­ta

30.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Maavoimat harjoittelee maanantaista alkaen kansainvälisten kumppaneiden kera Rovajärvellä

Maa­voi­mat har­joit­te­lee maa­nan­tais­ta alkaen kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kera Ro­va­jär­vel­lä

25.08.2022 21:09
Tilaajille
Rovajärvellä harjoiteltiin muuttuvissa sääolosuhteissa yhdysvaltalaisten ja norjalaisten kanssa – "Olemme yhä lähempänä sitä, että muodostamme yhden ison tiimin"

Ro­va­jär­vel­lä har­joi­tel­tiin muut­tu­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa yh­dys­val­ta­lais­ten ja nor­ja­lais­ten kanssa – "Olemme yhä lä­hem­pä­nä sitä, että muo­dos­tam­me yhden ison tiimin"

28.07.2022 17:47 3
Tilaajille