Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Sotaharjoitukset
Hakaristi esti saksalaisia osallistumasta lippujuhlan päivän seremoniaan Rovaniemellä – "Saksalaiset sotilaat eivät voi seisoa sellaisen lipun edessä"

Ha­ka­ris­ti esti sak­sa­lai­sia osal­lis­tu­mas­ta lip­pu­juh­lan päivän se­re­mo­niaan Ro­va­nie­mel­lä – "Sak­sa­lai­set so­ti­laat eivät voi seisoa sel­lai­sen lipun edessä"

04.06.2021 15:43 33
Tilaajille
Tykkimies Arola haaveilee jo äidin tekemästä perunamuusista – Rovajärvellä ammutaan koronan varjossa

Tyk­ki­mies Arola haa­vei­lee jo äidin te­ke­mäs­tä pe­ru­na­muu­sis­ta – Ro­va­jär­vel­lä am­mu­taan koronan var­jos­sa

25.05.2021 16:04 8
Tilaajille
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus yltää Lappiin – kolmen viikon koitos alkaa ensi viikolla

Puo­lus­tus­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus yltää Lappiin – kolmen viikon koitos alkaa ensi vii­kol­la

11.05.2021 08:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän har­joi­tuk­sil­la ei turvata rauhaa

20.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Lennoston harjoitus sulkee Rovaniemen Norvatien varalaskupaikan kohdalta – Liikenne ohjataan kiertotielle

Len­nos­ton har­joi­tus sulkee Ro­va­nie­men Nor­va­tien va­ra­las­ku­pai­kan koh­dal­ta – Lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le

18.02.2021 10:24 1
Tilaajille
Yhdysvaltain ilmavoimien ilmatankkauskone pyörii Pohjois-Suomen yllä – Katso, millainen lentojälki piirtyi taivaalle Lapissa

Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien il­ma­tank­kaus­ko­ne pyörii Poh­jois-Suo­men yllä – Katso, mil­lai­nen len­to­jäl­ki piirtyi tai­vaal­le Lapissa

10.02.2021 17:20
Tilaajille
Utin jääkärirykmentti harjoittelee Lapissa yli kuukauden – harjoituksessa 200 henkilöä, lentotoimintaa kaikkina vuorokaudenaikoina

Utin jää­kä­ri­ryk­ment­ti har­joit­te­lee Lapissa yli kuu­kau­den – har­joi­tuk­ses­sa 200 hen­ki­löä, len­to­toi­min­taa kaik­ki­na vuo­ro­kau­de­nai­koi­na

29.01.2021 14:40
Tilaajille
Maavoimien harjoitus Rovajärvellä päättyy perjantaina – paluumarssijat liikkuvat pohjoisesta etelään jo torstaista alkaen, harjoituksessa sattui pieniä liikenneonnettomuuksia

Maa­voi­mien har­joi­tus Ro­va­jär­vel­lä päättyy per­jan­tai­na – pa­luu­mars­si­jat liik­ku­vat poh­joi­ses­ta etelään jo tors­tais­ta alkaen, har­joi­tuk­ses­sa sattui pieniä lii­ken­neon­net­to­muuk­sia

26.11.2020 08:36 1
Tilaajille
Jääkäriprikaatin vuoden suurimpaan harjoitukseen osallistuu yli 1 170 henkilöä – koronaa torjutaan pitämällä kuplat tiiviinä

Jää­kä­rip­ri­kaa­tin vuoden suu­rim­paan har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli 1 170 hen­ki­löä – koronaa tor­ju­taan pi­tä­mäl­lä kuplat tii­vii­nä

16.11.2020 12:57
Tilaajille
Minskissä on käynnissä valtava mielenosoitus "uuden Valko-Venäjän" puolesta – kaupunkiin letkoittain sotilasajoneuvoja, armeija suojaamassa muistomerkkejä

Mins­kis­sä on käyn­nis­sä valtava mie­le­no­soi­tus "uuden Val­ko-Ve­nä­jän" puo­les­ta – kau­pun­kiin let­koit­tain so­ti­la­sa­jo­neu­vo­ja, armeija suo­jaa­mas­sa muis­to­merk­ke­jä

23.08.2020 15:49
Lennoston harjoitus katkaisee Norvatien lokakuussa – Tiedotustilaisuus torstaina

Len­nos­ton har­joi­tus kat­kai­see Nor­va­tien lo­ka­kuus­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suus tors­tai­na

12.08.2020 14:00
Barents Observer: Norjan jättisotaharjoitus Cold Response peruttu koronaviruksen vuoksi

Barents Ob­ser­ver: Norjan jät­ti­so­ta­har­joi­tus Cold Res­pon­se peruttu ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

11.03.2020 14:56
Tilaajille
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13
Tilaajille

Yh­dys­val­ta­lai­set, rans­ka­lai­set ja hol­lan­ti­lai­set so­ti­laat tulevat har­joit­te­le­maan tal­vi­so­dan­käyn­tiä So­dan­ky­lään – kurssin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­tai­to­ja

30.12.2019 13:20
Tilaajille
Kiina, Venäjä ja Iran harjoittelevat yhteisiä merioperaatioita Intian valtamerellä – Kiinan ensimmäinen itse rakennettu lentotukialus palvelukseen

Kiina, Venäjä ja Iran har­joit­te­le­vat yh­tei­siä me­rio­pe­raa­tioi­ta Intian val­ta­me­rel­lä – Kiinan en­sim­mäi­nen itse ra­ken­net­tu len­to­tu­ki­alus pal­ve­luk­seen

27.12.2019 18:37
Tilaajille
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

13.10.2019 08:00
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

11.10.2019 14:07
Tilaajille
Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset näkyvät myös Rovaniemen taivaalla

Il­ma­voi­mien vuoden suurin har­joi­tus alkaa ensi vii­kol­la – har­joi­tuk­set näkyvät myös Ro­va­nie­men tai­vaal­la

26.09.2019 13:02
Tilaajille