Sotaharjoitukset
Minskissä on käynnissä valtava mielenosoitus "uuden Valko-Venäjän" puolesta – kaupunkiin letkoittain sotilasajoneuvoja, armeija suojaamassa muistomerkkejä

Mins­kis­sä on käyn­nis­sä valtava mie­len­osoi­tus "uuden Val­ko-Ve­nä­jän" puo­les­ta – kau­pun­kiin let­koit­tain so­ti­la­sa­jo­neu­vo­ja, armeija suo­jaa­mas­sa muis­to­merk­ke­jä

23.08.2020 11:30 0
Lennoston harjoitus katkaisee Norvatien lokakuussa – Tiedotustilaisuus torstaina

Len­nos­ton har­joi­tus kat­kai­see Nor­va­tien lo­ka­kuus­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suus tors­tai­na

12.08.2020 14:00 0
Barents Observer: Norjan jättisotaharjoitus Cold Response peruttu koronaviruksen vuoksi

Barents Ob­ser­ver: Norjan jät­ti­so­ta­har­joi­tus Cold Res­pon­se peruttu ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

11.03.2020 14:56 0
Tilaajille
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13 0
Tilaajille

Yh­dys­val­ta­lai­set, rans­ka­lai­set ja hol­lan­ti­lai­set so­ti­laat tulevat har­joit­te­le­maan tal­vi­so­dan­käyn­tiä So­dan­ky­lään – kurssin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­tai­to­ja

30.12.2019 13:20 0
Tilaajille
Kiina, Venäjä ja Iran harjoittelevat yhteisiä merioperaatioita Intian valtamerellä – Kiinan ensimmäinen itse rakennettu lentotukialus palvelukseen

Kiina, Venäjä ja Iran har­joit­te­le­vat yh­tei­siä me­ri­ope­raa­tioi­ta Intian val­ta­me­rel­lä – Kiinan en­sim­mäi­nen itse ra­ken­net­tu len­to­tu­ki­alus pal­ve­luk­seen

27.12.2019 18:37 0
Tilaajille
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

13.10.2019 08:00 0
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

11.10.2019 14:07 0
Tilaajille
Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset näkyvät myös Rovaniemen taivaalla

Il­ma­voi­mien vuoden suurin har­joi­tus alkaa ensi vii­kol­la – har­joi­tuk­set näkyvät myös Ro­va­nie­men tai­vaal­la

26.09.2019 13:02 0
Tilaajille