Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Alexander Stubb
Kuukausi
Ukrainasta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Münchenissä – "Jos länsi olisi epäonnistunut Ukrainan tukemisessa, ei Ukrainaa enää olisi olemassa"

Uk­rai­nas­ta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Mün­che­nis­sä – "Jos länsi olisi epä­on­nis­tu­nut Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa, ei Uk­rai­naa enää olisi ole­mas­sa"

18.02.2024 14:54 4
Eduskunnasta: Presidentinvaaleissa voitti demokratia – kokoomuksen hegemonia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hakee nyt vertaistaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa voitti de­mo­kra­tia – ko­koo­muk­sen he­ge­mo­nia ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa hakee nyt ver­tais­taan

15.02.2024 14:33 1
Tilaajille
Stubb ei ollut rovaniemeläisten suosikki – politiikan tutkijan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan presidentiksi

Stubb ei ollut ro­va­nie­me­läis­ten suo­sik­ki – po­li­tii­kan tut­ki­jan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan pre­si­den­tik­si

14.02.2024 15:04 1
Tilaajille
Toimittajalta: Tuleva tasavallan presidentti, tervetuloa pohjoiseen – puolustusvoimien lisäksi täällä on elämää
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuleva ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti, ter­ve­tu­loa poh­joi­seen – puo­lus­tus­voi­mien lisäksi täällä on elämää

14.02.2024 14:52 1
Tilaajille
Stubb muuttaa presidenttinä Mäntyniemen väistötilaan – valtion vierastalossa on majoittunut korkea-arvoisia vieraita Jeltsinistä Trumpiin

Stubb muuttaa pre­si­dent­ti­nä Män­ty­nie­men väis­tö­ti­laan – valtion vie­ras­ta­los­sa on ma­joit­tu­nut kor­kea-ar­voi­sia vie­rai­ta Jelt­si­nis­tä Trum­piin

12.02.2024 16:14 1
Alexander Stubb saa kutsun Rovaniemelle – kaupunginjohtaja: "uskon ja toivon, että hän ottaa pohjoisen asiat sydämelleen"

Ale­xan­der Stubb saa kutsun Ro­va­nie­mel­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "uskon ja toivon, että hän ottaa poh­joi­sen asiat sy­dä­mel­leen"

12.02.2024 13:07 13
Tilaajille
Alexander Stubb vei valtaosan vapaista äänistä Lapissa – Pekka Haaviston suosio voi kertoa vihreiden piilevästä kannatuksesta

Ale­xan­der Stubb vei val­ta­osan va­pais­ta äänistä Lapissa – Pekka Haa­vis­ton suosio voi kertoa vih­rei­den pii­le­väs­tä kan­na­tuk­ses­ta

11.02.2024 22:00 7
Tilaajille
Mitä presidenttiehdokkaat ajattelevat Lapista ja sen tulevaisuudesta? Kokosimme yhteen Haaviston ja Stubbin lausuntoja pohjoisen kysymyksistä

Mitä pre­si­dent­ti­eh­dok­kaat ajat­te­le­vat Lapista ja sen tu­le­vai­suu­des­ta? Ko­ko­sim­me yhteen Haa­vis­ton ja Stubbin lau­sun­to­ja poh­joi­sen ky­sy­myk­sis­tä

04.02.2024 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi valmis blok­ki­po­li­tiik­kaan

31.01.2024 17:00
"Nyt äänestetään vähemmän huonoa" – Valtaosa lappilaisista joutuu etsimään presidentinvaaleissa uuden ehdokkaan

"Nyt ää­nes­te­tään vä­hem­män huonoa" – Val­ta­osa lap­pi­lai­sis­ta joutuu et­si­mään pre­si­den­tin­vaa­leis­sa uuden eh­dok­kaan

31.01.2024 05:00 21
Tilaajille
Presidenttikisan voittaja on se, joka onnistuu houkuttelemaan keskustan ja perussuomalaisten kannattajat taakseen – vasemmiston äänet on jo jaettu
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­san voit­ta­ja on se, joka on­nis­tuu hou­kut­te­le­maan kes­kus­tan ja pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat taak­seen – va­sem­mis­ton äänet on jo jaettu

29.01.2024 17:00 24
Alexander Stubb istuu osaamisensa puolesta luontevasti presidentiksi, mutta hän ei ole kovin kansanomainen

Ale­xan­der Stubb istuu osaa­mi­sen­sa puo­les­ta luon­te­vas­ti pre­si­den­tik­si, mutta hän ei ole kovin kan­san­omai­nen

28.01.2024 22:38 9
Tilaajille
Stubb ja Haavisto menossa selvin luvuin toiselle kierrokselle

Stubb ja Haa­vis­to menossa selvin luvuin toi­sel­le kier­rok­sel­le

28.01.2024 21:20 2
Riemu repesi kokoomuksen vaalivalvojaisissa Lapissa – "28 prosenttia! Hirveä kannatus!"

Riemu repesi ko­koo­muk­sen vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Lapissa – "28 pro­sent­tia! Hirveä kan­na­tus!"

28.01.2024 21:58 2
Tilaajille
Stubb ensimmäisten äänten tultua: Nyt me otetaan pieni Whatsapp-puhelu muksujen kanssa

Stubb en­sim­mäis­ten äänten tultua: Nyt me otetaan pieni Whats­app-pu­he­lu muk­su­jen kanssa

28.01.2024 20:52
Ennakkoäänten perustella koko maan kärjessä Stubb, Haavisto ja Halla-aho

En­nak­ko­ään­ten pe­rus­tel­la koko maan kär­jes­sä Stubb, Haa­vis­to ja Hal­la-aho

28.01.2024 20:08
Vanhemmat
Minun presidenttini: Alexander Stubbin kansainvälinen kokemus ja positiivinen asenne vakuuttivat kemijärveläisen Matti Krystosiakin

Minun pre­si­dent­ti­ni: Ale­xan­der Stubbin kan­sain­vä­li­nen kokemus ja po­si­tii­vi­nen asenne va­kuut­ti­vat ke­mi­jär­ve­läi­sen Matti Krys­to­sia­kin

12.01.2024 19:16 11
Tilaajille
Alexander Stubb: Venäjä saattaa aseistaa turvapaikanhakijoita – hän toivoo, ettei naapurimaasta tule tikittävää aikapommia

Ale­xan­der Stubb: Venäjä saattaa aseis­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – hän toivoo, ettei naa­pu­ri­maas­ta tule ti­kit­tä­vää ai­ka­pom­mia

22.12.2023 16:00 17
Tilaajille
Ehdolla presidentiksi: Hiihtohulluksi tunnustautuva Alexander Stubb on testannut Ounasvaaran ladut

Ehdolla pre­si­den­tik­si: Hiih­to­hul­luk­si tun­nus­tau­tu­va Ale­xan­der Stubb on tes­tan­nut Ou­nas­vaa­ran ladut

15.12.2023 16:12 2
Tilaajille
Presidenttiehdokas Stubb esiintyi Rukalla Hakolan lainaamissa maajoukkuevarusteissa – Hiihtoliitto: "Varusteiden luovuttaminen ei hyväksyttävää"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb esiin­tyi Rukalla Hakolan lai­naa­mis­sa maa­jouk­kue­va­rus­teis­sa – Hiih­to­liit­to: "Va­rus­tei­den luo­vut­ta­mi­nen ei hy­väk­syt­tä­vää"

29.11.2023 20:25 2