Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Yhdysvallat
USA:n asevoimien komentaja pelkäsi Trumpin aloittavan sodan Kiinan kanssa ja käyttävän ydinaseita, kertoo paljastuskirja – vakuutti kiinalaiskollegalle, ettei USA hyökkää

USA:n ase­voi­mien ko­men­ta­ja pelkäsi Trumpin aloit­ta­van sodan Kiinan kanssa ja käyt­tä­vän ydi­na­sei­ta, kertoo pal­jas­tus­kir­ja – va­kuut­ti kii­na­lais­kol­le­gal­le, ettei USA hyökkää

15.09.2021 21:32
FBI julkaisi vuosia salatun muistion syyskuun 11. päivän iskuista – Saudihallinnon osallisuudesta vakuuttuneet saivat ainoastaan aineksia spekulaatiolle

FBI jul­kai­si vuosia salatun muis­tion syys­kuun 11. päivän is­kuis­ta – Sau­di­hal­lin­non osal­li­suu­des­ta va­kuut­tu­neet saivat ai­noas­taan ai­nek­sia spe­ku­laa­tiol­le

12.09.2021 15:07
Voiko demokratiaa viedä ampumalla?
Kolumni

Voiko de­mo­kra­tiaa viedä am­pu­mal­la?

03.09.2021 08:52 3
Tilaajille
Yhdysvalloissa Presidentti Biden julisti Louisianan katastrofialueeksi – koko New Orleans on sähköttä hirmumyrsky Idan edetessä

Yh­dys­val­lois­sa Pre­si­dent­ti Biden julisti Loui­sia­nan ka­tast­ro­fi­alueek­si – koko New Orleans on säh­köt­tä hir­mu­myrs­ky Idan ede­tes­sä

30.08.2021 09:18
Neloskategorian hirmumyrskyksi voimistuneen Idan odotetaan iskeytyvän Yhdysvaltoihin sunnuntain aikana – myrskyä pakenevat ihmiset ovat ruuhkauttaneet valtateitä

Ne­los­ka­te­go­rian hir­mu­myrs­kyk­si voi­mis­tu­neen Idan odo­te­taan is­key­ty­vän Yh­dys­val­toi­hin sun­nun­tain aikana – myrskyä pa­ke­ne­vat ihmiset ovat ruuh­kaut­ta­neet val­ta­tei­tä

29.08.2021 14:00
Hirmumyrsky Idan odotetaan iskeytyvän Yhdysvaltain rannikolle sunnuntain aikana – Ida on nyt voimakkuudeltaan kolmanneksi korkeimmassa myrskykategoriassa

Hir­mu­myrs­ky Idan odo­te­taan is­key­ty­vän Yh­dys­val­tain ran­ni­kol­le sun­nun­tain aikana – Ida on nyt voi­mak­kuu­del­taan kol­man­nek­si kor­keim­mas­sa myrs­ky­ka­te­go­rias­sa

29.08.2021 10:51
Eduskunnasta: Suomi sodassa – Mitä nopeampi lähtö, sitä hitaampi on paluu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomi sodassa – Mitä no­peam­pi lähtö, sitä hi­taam­pi on paluu

25.08.2021 09:45 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­dys­val­lat vie de­mo­kra­tiaa ase­voi­min moniin maihin

18.08.2021 10:05 3
Tilaajille
Yhdysvaltain sotilasvoimien rahtikone päästi kyytiinsä yli 600 ramppia pitkin sisään pyrkinyttä afganistanilaista

Yh­dys­val­tain so­ti­las­voi­mien rah­ti­ko­ne päästi kyy­tiin­sä yli 600 ramppia pitkin sisään pyr­ki­nyt­tä af­ga­nis­ta­ni­lais­ta

17.08.2021 06:12
Taleban julisti yleisen armahduksen Afganistanin hallinnon työntekijöille, kehotti palaamaan työhön

Taleban julisti yleisen ar­mah­duk­sen Af­ga­nis­ta­nin hal­lin­non työn­te­ki­jöil­le, kehotti pa­laa­maan työhön

17.08.2021 11:41
Pohjois-Kalifornian Dixie-maastopalo roihuaa edelleen valtoimenaan – maastopalo on osavaltion historian kolmanneksi suurin

Poh­jois-Ka­li­for­nian Di­xie-maas­to­pa­lo roihuaa edel­leen val­toi­me­naan – maas­to­pa­lo on osa­val­tion his­to­rian kol­man­nek­si suurin

08.08.2021 12:37
Bill Cosby nauttii vapaudestaan, mutta Metoo-liike kerää uutta rohkeutta – syytökset kymmenien naisten huumaamisesta ja seksiin pakottamisesta eivät jätä tähteä rauhaan

Bill Cosby nauttii va­pau­des­taan, mutta Me­too-lii­ke kerää uutta roh­keut­ta – syy­tök­set kym­me­nien naisten huu­maa­mi­ses­ta ja seksiin pa­kot­ta­mi­ses­ta eivät jätä tähteä rauhaan

31.07.2021 18:30
Tilaajille
Noin 20 000 Yhdysvalloille tulkkina toiminutta afganistanilaista on hakenut turvaa Yhdysvalloista

Noin 20 000 Yh­dys­val­loil­le tulk­ki­na toi­mi­nut­ta af­ga­nis­ta­ni­lais­ta on hakenut turvaa Yh­dys­val­lois­ta

16.07.2021 08:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuuban saarto lo­pe­tet­ta­va

16.07.2021 05:00
Tilaajille
Kyberturvallisuudelle on luotava säännöt samaan tapaan kuin ydinaseille – Professori: "Suomella on mahdollisuus nousta kyberrauhanvälityksen suurvallaksi"

Ky­ber­tur­val­li­suu­del­le on luotava säännöt samaan tapaan kuin ydin­aseil­le – Pro­fes­so­ri: "Suo­mel­la on mah­dol­li­suus nousta ky­ber­rau­han­vä­li­tyk­sen suur­val­lak­si"

15.07.2021 18:30
Tilaajille
Toistasataa ihmistä on kuollut Kanadan Vancouverissa hirmuhelteiden jatkaessa maan länsiosien runtelua

Tois­ta­sa­taa ihmistä on kuollut Kanadan Van­cou­ve­ris­sa hir­mu­hel­tei­den jat­kaes­sa maan län­si­osien run­te­lua

30.06.2021 08:33
Liittovaltion tuomari hylkäsi valtaosan Trumpiin kohdistuvista kanteista, jotka liittyivät mielenosoituksen hajottamiseen Raamattu-kuvan ottamiseksi

Liit­to­val­tion tuomari hylkäsi val­ta­osan Trum­piin koh­dis­tu­vis­ta kan­teis­ta, jotka liit­tyi­vät mie­len­osoi­tuk­sen ha­jot­ta­mi­seen Raa­mat­tu-ku­van ot­ta­mi­sek­si

22.06.2021 08:18
Näkökulma: Biden riisuu Putinilta taruvihollisen viittaa – amerikkalaiset pyrkivät Geneven huipputapaamisessa tekemään Venäjä-suhteesta jälleen tylsän

Nä­kö­kul­ma: Biden riisuu Pu­ti­nil­ta ta­ru­vi­hol­li­sen viittaa – ame­rik­ka­lai­set pyr­ki­vät Geneven huip­pu­ta­paa­mi­ses­sa te­ke­mään Ve­nä­jä-suh­tees­ta jälleen tylsän

15.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Flo­ri­das­sa jouk­koam­pu­mi­nen, ainakin kaksi kuol­lut­ta ja kym­me­niä haa­voit­tu­nei­ta

30.05.2021 15:07
Teini näytti keskisormea ja haistatteli koululle Snapchatissa, kurinpito meni korkeimpaan oikeuteen asti – "Suomessa kukaan ei korviaan lotkauttaisi"

Teini näytti kes­ki­sor­mea ja hais­tat­te­li kou­lul­le Snapc­ha­tis­sa, ku­rin­pi­to meni kor­keim­paan oi­keu­teen asti – "Suo­mes­sa kukaan ei kor­viaan lot­kaut­tai­si"

29.05.2021 18:30 4
Tilaajille