Yhdysvallat
Viimeisin tunti
Millainen olisi presidentti Joe Bidenin Yhdysvallat? Trumpin päätösten kumoamisessa riittäisi sarkaa

Mil­lai­nen olisi pre­si­dent­ti Joe Bidenin Yh­dys­val­lat? Trumpin pää­tös­ten ku­moa­mi­ses­sa riit­täi­si sarkaa

16:42 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Sitkeä liberaali tuomari Ruth Ginsburg kuoli 87-vuotiaana – Trump yrittänee vielä ennen vaaleja nimittää konservatiivin

Sitkeä li­be­raa­li tuomari Ruth Gins­burg kuoli 87-vuo­tiaa­na – Trump yrit­tä­nee vielä ennen vaaleja ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vin

08:37 0
Lukijalta Mielipide Ahti Matinlassi

Vaadi mah­do­ton­ta

05:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
FBI: Venäjä jälleen sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

FBI: Venäjä jälleen se­kaan­tu­nut Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lei­hin

18.09.2020 21:17 0
Trumpin hallinto estää huippusuositun sovelluksen TikTokin lataamisen sunnuntaista eteenpäin Yhdysvalloissa

Trumpin hal­lin­to estää huip­pu­suo­si­tun so­vel­luk­sen Tik­To­kin la­taa­mi­sen sun­nun­tais­ta eteen­päin Yh­dys­val­lois­sa

18.09.2020 20:37 0
Kuukausi ja vanhemmat
Israel, Arabiemiraatit ja Bahrain allekirjoittivat historiallisen sopimuksen – tärkeä voitto jatkokaudelle pyrkivälle Trumpille

Israel, Ara­bi­emi­raa­tit ja Bahrain al­le­kir­joit­ti­vat his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen – tärkeä voitto jat­ko­kau­del­le pyr­ki­väl­le Trum­pil­le

16.09.2020 13:56 0
Trump vieraili maastopaloalueella Kaliforniassa – syytti huonoa metsänhoitoa ja vakuutti ilmaston alkavan viiletä pian

Trump vie­rai­li maas­to­pa­lo­alueel­la Ka­li­for­nias­sa – syytti huonoa met­sän­hoi­toa ja va­kuut­ti il­mas­ton alkavan viiletä pian

15.09.2020 13:35 0
Analyysi: Rynnäkkökivääreitä kantavat tee se itse -joukot marssivat Yhdysvaltain kaduilla – Mitä ovat ”militiat” ja miksi ne ovat nousussa juuri nyt?

Ana­lyy­si: Ryn­näk­kö­ki­vää­rei­tä kan­ta­vat tee se itse -joukot mars­si­vat Yh­dys­val­tain ka­duil­la – Mitä ovat ”mi­li­tiat” ja miksi ne ovat nou­sus­sa juuri nyt?

06.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Trump saapuu Kenoshaan kuvernöörin estelystä huolimatta – syytti rotumellakoista mediaa, puhui jälleen "mustiin pukeutuneista rikollisista"

Trump saapuu Ke­nos­haan ku­ver­nöö­rin es­te­lys­tä huo­li­mat­ta – syytti ro­tu­mel­la­kois­ta mediaa, puhui jälleen "mus­tiin pu­keu­tu­neis­ta ri­kol­li­sis­ta"

01.09.2020 21:04 0
Trumpin kiistellyn Kenoshan-visiitin ohjelmaan ei kuulu selkään ammutun miehen perheen tapaamista

Trumpin kiis­tel­lyn Ke­nos­han-vi­sii­tin oh­jel­maan ei kuulu selkään ammutun miehen perheen ta­paa­mis­ta

01.09.2020 07:50 0
Suomalaisnainen muutti Kalifornian pahimpaan tautipesäkkeeseen – Pirkko Satola-Weeres, 64, kertoo arjesta konservatiivisessa piirikunnassa, jossa koronaa ei nähdä suurena uhkana

Suo­ma­lais­nai­nen muutti Ka­li­for­nian pa­him­paan tau­ti­pe­säk­kee­seen – Pirkko Sa­to­la-Wee­res, 64, kertoo arjesta kon­ser­va­tii­vi­ses­sa pii­ri­kun­nas­sa, jossa koronaa ei nähdä suurena uhkana

31.08.2020 20:06 0
Valkoinen talo: Trump ei peruuta Kenoshan-vierailuaan kuvernöörin kehotuksesta huolimatta

Val­koi­nen talo: Trump ei peruuta Ke­nos­han-vie­rai­luaan ku­ver­nöö­rin ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

31.08.2020 09:30 0
Pyöröovi on käynyt ennätystahtia Donald Trumpin hallinnossa – yli 300 hallinnon korkeassa virassa työskennellyttä on irtisanoutunut tai saanut potkut presidenttikauden aikana

Pyö­rö­ovi on käynyt en­nä­tys­tah­tia Donald Trumpin hal­lin­nos­sa – yli 300 hal­lin­non kor­keas­sa virassa työs­ken­nel­lyt­tä on ir­ti­sa­nou­tu­nut tai saanut potkut pre­si­dent­ti­kau­den aikana

30.08.2020 12:55 0
Trump haukkui ehdokkuuspuheessaan Joe Bidenin ja demokraatit – "Jos olisin kuunnellut Joeta, satojatuhansia amerikkalaisia olisi kuollut"

Trump haukkui eh­dok­kuus­pu­hees­saan Joe Bidenin ja de­mo­kraa­tit – "Jos olisin kuun­nel­lut Joeta, sa­to­ja­tu­han­sia ame­rik­ka­lai­sia olisi kuol­lut"

28.08.2020 09:21 0
Hurrikaani Laura repi talojen kattoja ja tappoi ihmisen Louisianassa

Hur­ri­kaa­ni Laura repi talojen kattoja ja tappoi ihmisen Loui­sia­nas­sa

27.08.2020 22:13 0
New York Times: Ainakin kolmea ihmistä ammuttu mielenosoituksessa Wisconsinissa – osavaltioon julistettu poikkeustila

New York Times: Ainakin kolmea ihmistä ammuttu mie­len­osoi­tuk­ses­sa Wis­con­si­nis­sa – osa­val­tioon ju­lis­tet­tu poik­keus­ti­la

26.08.2020 11:09 0
Wisconsin varautuu protesteihin, jotka seitsemän luotia tummaihoisen selkään käynnisti – Lastensa edessä poliisin ampuma mies on halvaantunut, asianajaja kertoo

Wis­con­sin va­rau­tuu pro­tes­tei­hin, jotka seit­se­män luotia tum­ma­ihoi­sen selkään käyn­nis­ti – Las­ten­sa edessä po­lii­sin ampuma mies on hal­vaan­tu­nut, asian­aja­ja kertoo

25.08.2020 22:47 0
Miksi Kaliforniassa riehuu niin usein maastopaloja? Monien palojen taustalta löytyy ainakin osa näistä viidestä syystä

Miksi Ka­li­for­nias­sa riehuu niin usein maas­to­pa­lo­ja? Monien palojen taus­tal­ta löytyy ainakin osa näistä vii­des­tä syystä

25.08.2020 15:05 0
Analyysi: Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on pelissä Iranin tulevaisuus – Mitä pitkään jatkuneet pakotteet ovat aiheuttaneet?

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on pelissä Iranin tu­le­vai­suus – Mitä pitkään jat­ku­neet pa­kot­teet ovat ai­heut­ta­neet?

23.08.2020 19:00 0
Edustajainhuone äänestää 25 miljardin rahoituksesta talousvaikeuksissa olevalle postilaitokselle Yhdysvalloissa – demokraattien huolena postiäänestyksen onnistuminen marraskuun vaaleissa

Edus­ta­jain­huo­ne ää­nes­tää 25 mil­jar­din ra­hoi­tuk­ses­ta ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­val­le pos­ti­lai­tok­sel­le Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraat­tien huolena pos­ti­ää­nes­tyk­sen on­nis­tu­mi­nen mar­ras­kuun vaa­leis­sa

22.08.2020 21:32 0