Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhdysvallat
Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger on kuollut

Yh­dys­val­tain entinen ul­ko­mi­nis­te­ri Henry Kis­sin­ger on kuollut

30.11.2023 07:36 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi-idän on­gel­mat­kin rat­kais­ta­vis­sa

04.11.2023 05:00 2
Yhdysvalloissa 18 ihmistä sai surmansa ampumisissa Mainen osavaltiossa – epäilty vapaalla jalalla

Yh­dys­val­lois­sa 18 ihmistä sai sur­man­sa am­pu­mi­sis­sa Mainen osa­val­tios­sa – epäilty va­paal­la jalalla

27.10.2023 08:52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on tehnyt ison virheen

14.10.2023 05:00 7
Puolustusyhteistyösopimus voisi tuoda lisää amerikkalaissotilaita Lappiin ja siirtää Nelostietä Pajakylän kohdalla

Puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus voisi tuoda lisää ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta Lappiin ja siirtää Ne­los­tie­tä Pa­ja­ky­län koh­dal­la

13.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Varapresidentti Lyndon B. Johnson sai suomalaiset nauramaan – katso kuvat historialliselta Lapin-vierailulta 60 vuotta sitten

Va­ra­pre­si­dent­ti Lyndon B. Johnson sai suo­ma­lai­set nau­ra­maan – katso kuvat his­to­rial­li­sel­ta La­pin-vie­rai­lul­ta 60 vuotta sitten

03.10.2023 20:23 3
Tilaajille
Trumpilla on jopa paremmat todennäköisyydet voittaa presidentinvaalit kuin vuonna 2016 – Mistä lukuisia syytteitä saaneen ex-presidentin suosio johtuu?

Trum­pil­la on jopa pa­rem­mat to­den­nä­köi­syy­det voittaa pre­si­den­tin­vaa­lit kuin vuonna 2016 – Mistä lu­kui­sia syyt­tei­tä saaneen ex-pre­si­den­tin suosio johtuu?

30.09.2023 06:30 5
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui Suomeen – kymmenien autojen saattue lähti kohti presidentin yöpymispaikkaa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden saapui Suomeen – kym­me­nien autojen saattue lähti kohti pre­si­den­tin yö­py­mis­paik­kaa

13.07.2023 07:50
Bidenin vierailu huipentaa Suomen ja Yhdysvaltain kuherruskuukauden – maiden välit ovat läheisemmät kuin koskaan

Bidenin vie­rai­lu hui­pen­taa Suomen ja Yh­dys­val­tain ku­her­rus­kuu­kau­den – ­mai­den välit ovat lä­hei­sem­mät kuin koskaan

10.07.2023 16:49 4
Joe Biden käy Helsingissä uuden luotetun Nato-kumppanin luona – Risto E. J. Penttilä: "Venäjän karhun ote Suomesta on nyt lopullisesti kirvonnut"

Joe Biden käy Hel­sin­gis­sä uuden luo­te­tun Na­to-kump­pa­nin luona – Risto E. J. Pent­ti­lä: "Ve­nä­jän karhun ote Suo­mes­ta on nyt lo­pul­li­ses­ti kir­von­nut"

03.07.2023 16:05 3
Tilaajille
Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Ame­rik­ka­lais­so­ti­las koki upot­ta­van yl­lä­tyk­sen Lapin luon­nos­sa – Na­to-liit­to­lai­set vai­kut­tui­vat Ro­va­jär­ven poik­keuk­sel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta

03.06.2023 06:30 6
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 2
Tilaajille
Analyysi: USA:n ulkoministeri piti historiallisen puheen Helsingissä – Blinken osoitti Nato-Suomen merkityksen maalleen ja vetosi Putinin patoamiseksi vuoden 1947 Trumanin opein

Ana­lyy­si: USA:n ul­ko­mi­nis­te­ri piti his­to­rial­li­sen puheen Hel­sin­gis­sä – Blinken osoitti Na­to-Suo­men mer­ki­tyk­sen maal­leen ja vetosi Putinin pa­toa­mi­sek­si vuoden 1947 Tru­ma­nin opein

02.06.2023 17:44 3
Tilaajille
Analyysi: Ron DeSantisia nostetaan Donald Trumpin haastajaksi – Etelän rokkibändin Lynyrd Skynyrdin nokkamiehen vaalilaulu Floridan kuvernöörille kertoo kansansuosiosta

Ana­lyy­si: Ron De­San­ti­sia nos­te­taan Donald Trumpin haas­ta­jak­si – Etelän rok­ki­bän­din Lynyrd Sky­nyr­din nok­ka­mie­hen vaa­li­lau­lu Flo­ri­dan ku­ver­nöö­ril­le kertoo kan­san­suo­sios­ta

27.05.2023 17:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on jouk­ko­am­pu­mis­ten juu­ri­syy?

24.05.2023 05:00 1
Tilaajille
USA:n tiedustelukone kävi kääntymässä Utsjoella Suomen ilmatilassa

USA:n tie­dus­te­lu­ko­ne kävi kään­ty­mäs­sä Uts­joel­la Suomen il­ma­ti­las­sa

04.05.2023 17:15 4
Yhdysvaltain epäilty tietovuotaja oikeuden eteen jo tänään

Yh­dys­val­tain epäilty tie­to­vuo­ta­ja oi­keu­den eteen jo tänään

14.04.2023 09:52
Amerikan mallista ei apua ahdistukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ame­ri­kan mal­lis­ta ei apua ah­dis­tuk­seen

05.04.2023 05:01
Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpille on luettu kaikkiaan 34 syytettä, hän kiistää syyllisyytensä – "Vaikuttaa niin epätodelliselta"

Yh­dys­val­tain ex-pre­si­dent­ti Donald Trum­pil­le on luettu kaik­kiaan 34 syy­tet­tä, hän kiistää syyl­li­syy­ten­sä – "Vai­kut­taa niin epä­to­del­li­sel­ta"

04.04.2023 23:27 1