Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Yhdysvallat
Kemiläinen Natalia Kuikka uupui teini-ikäisenä ja oppi, että elämä ei voi olla pelkkää jalkapalloa – syksyllä hän muutti yhteen tyttöystävänsä kanssa

Ke­mi­läi­nen Natalia Kuikka uupui tei­ni-ikäi­se­nä ja oppi, että elämä ei voi olla pelkkää jal­ka­pal­loa – syk­syl­lä hän muutti yhteen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa

14.01.2023 05:02 6
Tilaajille
Yhdysvaltain talvimyrsky vaatinut jo kymmeniä kuolonuhreja – pelastajien on vaikea löytää apua tarvitsevia lumimassojen vuoksi

Yh­dys­val­tain tal­vi­myrs­ky vaa­ti­nut jo kym­me­niä kuo­lon­uh­re­ja – pe­las­ta­jien on vaikea löytää apua tar­vit­se­via lu­mi­mas­so­jen vuoksi

26.12.2022 10:47
Analyysi: Patriot-torjuntaohjuksia ja poliitiikan syvintä inhimillistä lämpöä – Zelenskyin vierailu taistelujen keskeltä Yhdysvaltoihin on ratkaiseva Ukrainalle

Ana­lyy­si: Pat­riot-tor­jun­taoh­juk­sia ja po­lii­tii­kan syvintä in­hi­mil­lis­tä lämpöä – Ze­lens­kyin vie­rai­lu tais­te­lu­jen kes­kel­tä Yh­dys­val­toi­hin on rat­kai­se­va Uk­rai­nal­le

22.12.2022 15:40 1
Tilaajille
Zelenskyi Yhdysvaltain kongressille: Ukraina ei kaatunut, vaan elää ja kukoistaa – "Ukraina ei ikinä antaudu"

Ze­lens­kyi Yh­dys­val­tain kong­res­sil­le: Ukraina ei kaa­tu­nut, vaan elää ja ku­kois­taa – "Uk­rai­na ei ikinä an­tau­du"

22.12.2022 06:23 1
Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Nevadassa kahden karjapaimentytön kasvua aikuisuuteen

Lapin maa­kun­ta­mu­seon va­lo­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­ja­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

03.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Yhdysvaltain poliittinen eliitti ikääntyy ja odottaa haastajia – tukijat vetäytyvät Donald Trumpin takaa ja keskitien äänestäjät alkavat taas kiinnostaa

Yh­dys­val­tain po­liit­ti­nen eliitti ikään­tyy ja odottaa haas­ta­jia – tukijat ve­täy­ty­vät Donald Trumpin takaa ja kes­ki­tien ää­nes­tä­jät alkavat taas kiin­nos­taa

20.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Analyysi: Ron DeSantisia nostetaan Donald Trumpin haastajaksi – etelän rokkibändin Lynyrd Skynyrdin nokkamiehen vaalilaulu Floridan kuvernöörille kertoo kansansuosiosta

Ana­lyy­si: Ron De­San­ti­sia nos­te­taan Donald Trumpin haas­ta­jak­si – etelän rok­ki­bän­din Lynyrd Sky­nyr­din nok­ka­mie­hen vaa­li­lau­lu Flo­ri­dan ku­ver­nöö­ril­le kertoo kan­san­suo­sios­ta

10.11.2022 19:08
Tilaajille
Analyysi: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaaleissa – Iso joukko salaliittoteoriaa vaalivilpistä levittäviä republikaaniehdokkaita menossa voittoon

Ana­lyy­si: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaa­leis­sa – Iso joukko sa­la­liit­to­teo­riaa vaa­li­vil­pis­tä le­vit­tä­viä re­pub­li­kaa­ni­eh­dok­kai­ta menossa voit­toon

07.11.2022 18:30 1
Tilaajille
Välivaalit voivat keikauttaa Yhdysvaltain kongressin valtasuhteet republikaanien hyväksi – Tuloksella saattaa olla vaikutusta 2024 presidentinvaaleihin, jos vaalikieltäjät pääsevät valtaan

Vä­li­vaa­lit voivat kei­kaut­taa Yh­dys­val­tain kong­res­sin val­ta­suh­teet re­pub­li­kaa­nien hyväksi – Tu­lok­sel­la saattaa olla vai­ku­tus­ta 2024 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin, jos vaa­li­kiel­tä­jät pää­se­vät valtaan

30.10.2022 18:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Aika jättää jäähyväiset
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aika jättää jää­hy­väi­set

28.10.2022 06:00
Tilaajille
Valkoinen talo julkisti arktisen strategiapaperin, joka korostaa pohjoisen alueiden merkitystä USA:lle

Val­koi­nen talo jul­kis­ti ark­ti­sen stra­te­gia­pa­pe­rin, joka ko­ros­taa poh­joi­sen aluei­den mer­ki­tys­tä USA:lle

07.10.2022 17:30
Tilaajille
Yhdysvallat juhli neljättä perättäistä naisten MM-koripallokultaa

Yh­dys­val­lat juhli nel­jät­tä pe­rät­täis­tä naisten MM-ko­ri­pal­lo­kul­taa

01.10.2022 14:17
Suomi ja Yhdysvallat aloittavat neuvottelut puolustusyhteistyöstä syksyn aikana – tavoitteena sopimus 1–2 vuoden päästä

Suomi ja Yh­dys­val­lat aloit­ta­vat neu­vot­te­lut puo­lus­tus­yh­teis­työs­tä syksyn aikana – ta­voit­tee­na sopimus 1–2 vuoden päästä

29.09.2022 19:12 2
Nelosluokkaan yltynyt hurrikaani Ian iskeytynyt Floridan mantereelle – rannikkovartiosto etsii uponneessa veneessä olleita siirtolaisia

Ne­los­luok­kaan yltynyt hur­ri­kaa­ni Ian is­key­ty­nyt Flo­ri­dan man­te­reel­le – ran­nik­ko­var­tios­to etsii upon­nees­sa ve­nees­sä olleita siir­to­lai­sia

28.09.2022 23:04
CNN: Trumpin kartanosta löytyi liki 200 salaista asiakirjaa

CNN: Trumpin kar­ta­nos­ta löytyi liki 200 sa­lais­ta asia­kir­jaa

27.08.2022 18:05
Amerikkalaisturismi voi vähitellen korvata lentomatkailua Venäjältä, Kiinasta ja Japanista – Nato-jäsenyydestä toivotaan valttia Suomen matkailulle

Ame­rik­ka­lais­tu­ris­mi voi vä­hi­tel­len korvata len­to­mat­kai­lua Ve­nä­jäl­tä, Kii­nas­ta ja Ja­pa­nis­ta – Na­to-jä­se­nyy­des­tä toi­vo­taan valttia Suomen mat­kai­lul­le

22.08.2022 16:00 1
Tilaajille
WSJ: Trumpin kotietsinnässä paljastui 11 salaiseksi luokiteltua asiakirjaa, etsintä perustui epäilyihin puolustusasiakirjojen laittomasta säilytyksestä

WSJ: Trumpin ko­ti­et­sin­näs­sä pal­jas­tui 11 sa­lai­sek­si luo­ki­tel­tua asia­kir­jaa, etsintä pe­rus­tui epäi­lyi­hin puo­lus­tus­asia­kir­jo­jen lait­to­mas­ta säi­ly­tyk­ses­tä

12.08.2022 23:17
"Valitettavasti emme olleet väärässä" – Suurlähettiläs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin kehottaneen Yhdysvaltoja keskittymään Venäjään jo keväällä 2021

"Va­li­tet­ta­vas­ti emme olleet vää­räs­sä" – Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin ke­hot­ta­neen Yh­dys­val­to­ja kes­kit­ty­mään Ve­nä­jään jo ke­vääl­lä 2021

10.08.2022 10:54
Tilaajille
Etsintä ex-presidentin kotiin on hyvin poikkeuksellinen – "Jos mitään raskauttavaa ei löydy, Trump ja republikaanit pääsevät käyttämään poliittisen ajojahdin korttia"

Etsintä ex-pre­si­den­tin kotiin on hyvin poik­keuk­sel­li­nen – "Jos mitään ras­kaut­ta­vaa ei löydy, Trump ja re­pub­li­kaa­nit pää­se­vät käyt­tä­mään po­liit­ti­sen ajo­jah­din kort­tia"

09.08.2022 15:53 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­aseet on kiel­let­tä­vä

08.08.2022 07:52 5
Tilaajille