Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Iranin kriisi
Iran saa roistonsa varmasti vankilaan, mutta on kokonaan eri asia, keitä he ovat
Kolumni

Iran saa rois­ton­sa var­mas­ti van­ki­laan, mutta on ko­ko­naan eri asia, keitä he ovat

15.01.2020 15:41
Tunteet muuttuivat surusta vihaan Iranissa – mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia ja vaativat anteeksipyyntöä

Tunteet muut­tui­vat surusta vihaan Ira­nis­sa – mie­len­osoit­ta­jat repivät sur­ma­tun ken­raa­lin kuvia ja vaa­ti­vat an­teek­si­pyyn­töä

13.01.2020 11:34
Finnair kiertää yhä Irakin ja Iranin ilmatilan – Lentoaika Dubaihin pitenee kiertoreitin vuoksi

Finnair kiertää yhä Irakin ja Iranin il­ma­ti­lan – Len­to­ai­ka Du­bai­hin pitenee kier­to­rei­tin vuoksi

12.01.2020 12:42
Tilaajille
Yhdysvallat: Iran pudotti ohjuksillaan 176 ihmisen hengen vieneen ukrainalaiskoneen vahingossa alas

Yh­dys­val­lat: Iran pudotti oh­juk­sil­laan 176 ihmisen hengen vieneen uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa alas

09.01.2020 21:31
Tilaajille
Kanerva: Suomi jatkaa sotilastehtävää Irakissa – "Kymmenen vuoden työ valuisi hiekkaan"

Ka­ner­va: Suomi jatkaa so­ti­las­teh­tä­vää Ira­kis­sa – "Kym­me­nen vuoden työ valuisi hiek­kaan"

09.01.2020 13:51
Yhdysvaltojen suurlähestystön lähelle raketti-isku Irakissa myöhään keskiviikkona – Kukaan ei loukkaantunut

Yh­dys­val­to­jen suur­lä­hes­tys­tön lähelle ra­ket­ti-is­ku Ira­kis­sa myöhään kes­ki­viik­ko­na – Kukaan ei louk­kaan­tu­nut

09.01.2020 08:23
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53
Tilaajille
Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Iranille ja miettii vastatoimia ohjusiskuun

Yh­dys­val­lat asettaa uusia pa­kot­tei­ta Ira­nil­le ja miettii vas­ta­toi­mia oh­jus­is­kuun

08.01.2020 20:47
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja: Suomella korkean tason valmius tehdä pikaiset päätökset suomalaisten vetämisestä pois Irakista

Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: Suo­mel­la korkean tason valmius tehdä pi­kai­set pää­tök­set suo­ma­lais­ten ve­tä­mi­ses­tä pois Ira­kis­ta

08.01.2020 10:28
Puolustusvoimat: Erbilissä olevat suomalaissotilaat ovat kunnossa

Puo­lus­tus­voi­mat: Er­bi­lis­sä olevat suo­ma­lais­so­ti­laat ovat kun­nos­sa

08.01.2020 08:31
Tämä tiedetään nyt Iranin iskuista amerikkalaistukikohtiin Irakissa: Trumpin mukaan "kaikki on kunnossa"

Tämä tie­de­tään nyt Iranin is­kuis­ta ame­rik­ka­lais­tu­ki­koh­tiin Ira­kis­sa: Trumpin mukaan "kaikki on kun­nos­sa"

08.01.2020 11:10

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53
Ainakin 56 ihmistä tallautui kuoliaaksi väkijoukossa Suleimanin hautajaisissa Iranissa – Tuhannet surivat myös Irakissa

Ainakin 56 ihmistä tal­lau­tui kuo­liaak­si vä­ki­jou­kos­sa Su­lei­ma­nin hau­ta­jai­sis­sa Ira­nis­sa – Tu­han­net surivat myös Ira­kis­sa

07.01.2020 21:09
Analyysi: Miten Trumpin Iran-isku vaikuttaa Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan? Kansakunta tuskin nykytilanteessa ryhmittyy johtajansa taakse

Ana­lyy­si: Miten Trumpin Iran-is­ku vai­kut­taa Yh­dys­val­to­jen si­sä­po­li­tiik­kaan? Kan­sa­kun­ta tuskin ny­ky­ti­lan­tees­sa ryh­mit­tyy joh­ta­jan­sa taakse

07.01.2020 12:49
Tilaajille
Sotaa vai diplomatiaa – Iran punnitsee vastausta Yhdysvaltain iskuun

Sotaa vai dip­lo­ma­tiaa – Iran pun­nit­see vas­taus­ta Yh­dys­val­tain iskuun

07.01.2020 12:18

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri kiisti maansa vetävän joukot Ira­kis­ta

07.01.2020 08:24
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03