Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Iranin lentoturma
Tunteet muuttuivat surusta vihaan Iranissa – mielenosoittajat repivät surmatun kenraalin kuvia ja vaativat anteeksipyyntöä

Tunteet muut­tui­vat surusta vihaan Ira­nis­sa – mie­len­osoit­ta­jat repivät sur­ma­tun ken­raa­lin kuvia ja vaa­ti­vat an­teek­si­pyyn­töä

13.01.2020 11:34
Oliko Iranin ohjusisku suomalaisten rauhanturvaajien tiukin paikka? – Näin kokenut turvaaja vastaa

Oliko Iranin oh­jus­is­ku suo­ma­lais­ten rau­han­tur­vaa­jien tiukin paikka? – Näin kokenut tur­vaa­ja vastaa

10.01.2020 20:14
Tilaajille
Tutkija kyseenalaistaa teorian, jonka mukaan Iran pudotti ukrainalaiskoneen vahingossa: "Ammattimainen ilmatorjunta ei tee vahinkoja"

Tutkija ky­seen­alais­taa teo­rian, jonka mukaan Iran pudotti uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa: "Am­mat­ti­mai­nen il­ma­tor­jun­ta ei tee va­hin­ko­ja"

10.01.2020 17:35
Iran ja Venäjä väittävät valheiksi tietoja, joiden mukaan ukrainalaiskone ammuttiin alas – "Psykologista sodankäyntiä Irania vastaan"

Iran ja Venäjä väit­tä­vät val­heik­si tie­to­ja, joiden mukaan uk­rai­na­lais­ko­ne am­mut­tiin alas – "P­sy­ko­lo­gis­ta so­dan­käyn­tiä Irania vas­taan"

10.01.2020 17:33
"Jos hallitus valehtelee, media painaa valheet sellaisenaan" – Iranin turmaviestinnän todenperäisyydestä ei ole mitään takeita

"Jos hal­li­tus va­leh­te­lee, media painaa valheet sel­lai­se­naan" – Iranin tur­ma­vies­tin­nän to­den­pe­räi­syy­des­tä ei ole mitään takeita

10.01.2020 17:31
Tällaisia ovat Tor-ohjusjärjestelmät, joilla Ukraina epäilee matkustajakoneen ammutun alas

Täl­lai­sia ovat Tor-oh­jus­jär­jes­tel­mät, joilla Ukraina epäilee mat­kus­ta­ja­ko­neen ammutun alas

10.01.2020 10:59
Edustajainhuoneelta päätöslauselma, että Yhdysvaltojen joukkoja ei voi käyttää enää ilman kongressin lupaa – Ei sido Trumpin hallintoa

Edus­ta­jain­huo­neel­ta pää­tös­lau­sel­ma, että Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­ja ei voi käyttää enää ilman kong­res­sin lupaa – Ei sido Trumpin hal­lin­toa

10.01.2020 08:40
Kanadan pääministeri vahvistaa tiedustelutiedot: ukrainalaisen matkustajakoneen tuhosi todennäköisesti iranilainen ilmatorjuntaohjus

Kanadan pää­mi­nis­te­ri vah­vis­taa tie­dus­te­lu­tie­dot: uk­rai­na­lai­sen mat­kus­ta­ja­ko­neen tuhosi to­den­nä­köi­ses­ti ira­ni­lai­nen il­ma­tor­jun­ta­oh­jus

10.01.2020 08:17
NYT:n julkaisemalla videolla näkyy, kuinka ohjus ilmeisesti osuu lentokoneeseen Iranissa

NYT:n jul­kai­se­mal­la vi­deol­la näkyy, kuinka ohjus il­mei­ses­ti osuu len­to­ko­nee­seen Ira­nis­sa

10.01.2020 08:06
Yhdysvallat: Iran pudotti ohjuksillaan 176 ihmisen hengen vieneen ukrainalaiskoneen vahingossa alas

Yh­dys­val­lat: Iran pudotti oh­juk­sil­laan 176 ihmisen hengen vieneen uk­rai­na­lais­ko­neen va­hin­gos­sa alas

09.01.2020 21:31
Tilaajille
Analyysi: Ukrainalaiskone nousi 2 400 metriin ja katosi – Iranissa tapahtuneen maahansyöksyn harvat tiedossa olevat faktat viittaavat poikkeuksellisiin tapahtumiin

Ana­lyy­si: Uk­rai­na­lais­ko­ne nousi 2 400 metriin ja katosi – Ira­nis­sa ta­pah­tu­neen maa­han­syök­syn harvat tie­dos­sa olevat faktat viit­taa­vat poik­keuk­sel­li­siin ta­pah­tu­miin

09.01.2020 13:58
Tilaajille
Kanerva: Suomi jatkaa sotilastehtävää Irakissa – "Kymmenen vuoden työ valuisi hiekkaan"

Ka­ner­va: Suomi jatkaa so­ti­las­teh­tä­vää Ira­kis­sa – "Kym­me­nen vuoden työ valuisi hiek­kaan"

09.01.2020 13:51
Näkökulma: Matkustajakoneen tuho toi Iranin ohjusiskujen tuoksinaan muistutuksen Ukrainan sodasta – onko kriiseillä yhtymäkohtia?

Nä­kö­kul­ma: Mat­kus­ta­ja­ko­neen tuho toi Iranin oh­jus­is­ku­jen tuok­si­naan muis­tu­tuk­sen Uk­rai­nan sodasta – onko krii­seil­lä yh­ty­mä­koh­tia?

08.01.2020 13:54
Tilaajille
Finnair lentää Dubaihin Saudi-Arabian kautta – Lentomatka kestää kaksi tuntia pitempään

Finnair lentää Du­bai­hin Sau­di-Ara­bian kautta – Len­to­mat­ka kestää kaksi tuntia pi­tem­pään

08.01.2020 12:22
Iranin lentoturman uhrien joukossa myös ruotsalaisia

Iranin len­to­tur­man uhrien jou­kos­sa myös ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:38