Iranin ohjusiskut
Yhdysvallat tunnusti, että Iranin ohjusiskussa loukkaantui 11 sotilasta – aiemman tiedon mukaan kukaan ei loukkaantunut

Yh­dys­val­lat tun­nus­ti, että Iranin oh­jus­is­kus­sa louk­kaan­tui 11 so­ti­las­ta – aiemman tiedon mukaan kukaan ei louk­kaan­tu­nut

17.01.2020 09:47 0
Oliko Iranin ohjusisku suomalaisten rauhanturvaajien tiukin paikka? – Näin kokenut turvaaja vastaa

Oliko Iranin oh­jus­is­ku suo­ma­lais­ten rau­han­tur­vaa­jien tiukin paikka? – Näin kokenut tur­vaa­ja vastaa

10.01.2020 20:14 0
Tilaajille
Kanerva: Suomi jatkaa sotilastehtävää Irakissa – "Kymmenen vuoden työ valuisi hiekkaan"

Ka­ner­va: Suomi jatkaa so­ti­las­teh­tä­vää Ira­kis­sa – "Kym­me­nen vuoden työ valuisi hiek­kaan"

09.01.2020 13:51 0
Ulkoministeri Pekka Haavisto puhui Irakin ulkoministerin kanssa: "Suomalaiset ja muut rauhanturvaajat ovat yhä toivottuja Irakissa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to puhui Irakin ul­ko­mi­nis­te­rin kanssa: "Suo­ma­lai­set ja muut rau­han­tur­vaa­jat ovat yhä toi­vot­tu­ja Ira­kis­sa"

08.01.2020 20:53 0
Tilaajille
Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Iranille ja miettii vastatoimia ohjusiskuun

Yh­dys­val­lat asettaa uusia pa­kot­tei­ta Ira­nil­le ja miettii vas­ta­toi­mia oh­jus­is­kuun

08.01.2020 20:47 0
Näkökulma: Matkustajakoneen tuho toi Iranin ohjusiskujen tuoksinaan muistutuksen Ukrainan sodasta – onko kriiseillä yhtymäkohtia?

Nä­kö­kul­ma: Mat­kus­ta­ja­ko­neen tuho toi Iranin oh­jus­is­ku­jen tuok­si­naan muis­tu­tuk­sen Uk­rai­nan sodasta – onko krii­seil­lä yh­ty­mä­koh­tia?

08.01.2020 13:51 0
Tilaajille
Suomalaiset sotilaat makasivat hiekkasäkkien suojassa ohjusiskun aikana Irakissa ja kuulivat räjähdykset  –"Tunnelma on ollut sheltereissä rauhallinen"

Suo­ma­lai­set so­ti­laat ma­ka­si­vat hiek­ka­säk­kien suo­jas­sa oh­jus­is­kun aikana Ira­kis­sa ja kuu­li­vat rä­jäh­dyk­set –"­Tun­nel­ma on ollut shel­te­reis­sä rau­hal­li­nen"

08.01.2020 12:46 0
Tilaajille
Finnair lentää Dubaihin Saudi-Arabian kautta – Lentomatka kestää kaksi tuntia pitempään

Finnair lentää Du­bai­hin Sau­di-Ara­bian kautta – Len­to­mat­ka kestää kaksi tuntia pi­tem­pään

08.01.2020 12:22 0
Ulkoministeriö: Iranin lentoturmassa ei ilmeisesti ole suomalaisuhreja – uhrien joukossa oli ruotsalaisia

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Iranin len­to­tur­mas­sa ei il­mei­ses­ti ole suo­ma­lais­uh­re­ja – uhrien jou­kos­sa oli ruot­sa­lai­sia

08.01.2020 10:52 0
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja: Suomella korkean tason valmius tehdä pikaiset päätökset suomalaisten vetämisestä pois Irakista

Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: Suo­mel­la korkean tason valmius tehdä pi­kai­set pää­tök­set suo­ma­lais­ten ve­tä­mi­ses­tä pois Ira­kis­ta

08.01.2020 10:28 0

Uk­rai­na­lai­nen mat­kus­ta­ja­ko­ne putosi samana yönä oh­juk­sia am­pu­nees­sa Ira­nis­sa – ainakin 170 mat­kus­ta­jaa kyy­dis­sä, kaikki il­mei­ses­ti kuol­leet

08.01.2020 08:32 0
Puolustusvoimat: Erbilissä olevat suomalaissotilaat ovat kunnossa

Puo­lus­tus­voi­mat: Er­bi­lis­sä olevat suo­ma­lais­so­ti­laat ovat kun­nos­sa

08.01.2020 08:31 0
Tämä tiedetään nyt Iranin iskuista amerikkalaistukikohtiin Irakissa: Trumpin mukaan "kaikki on kunnossa"

Tämä tie­de­tään nyt Iranin is­kuis­ta ame­rik­ka­lais­tu­ki­koh­tiin Ira­kis­sa: Trumpin mukaan "kaikki on kun­nos­sa"

08.01.2020 08:29 0