Israel
Viimeisin 4 tuntia

Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pom­mi­tuk­set ja ra­ket­ti-is­kut jat­kui­vat lauan­tain puo­lel­la

10:21
Vanhemmat

Israel antoi ym­mär­tää jouk­ko­jen­sa eden­neen Gazaan ja perui sitten pu­heen­sa – käyn­nis­sä on kui­ten­kin laaja pom­mi­tus

14.05.2021 07:38

Is­rae­lis­sa yli 40 ihmistä on kuollut tun­gok­ses­sa juu­ta­lais­ten us­kon­nol­li­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa

30.04.2021 08:45

"On upeaa päästä kah­vi­laan ja ta­paa­maan ys­tä­viä" – Is­rae­lin suur­lä­het­ti­läs Hagit Ben-Yaa­kov eh­dot­taa suo­ma­lai­sil­le yh­teis­tä vihreää ko­ronapas­sia

23.03.2021 18:30
Tilaajille

Israel on ro­kot­ta­nut todella no­peas­ti kan­sa­lai­siaan ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, mutta ro­ko­tus­oh­jel­maa on myös kri­ti­soi­tu voi­mak­kaas­ti

27.01.2021 15:51
Lukijalta Mielipide

Mikä maksaa ro­ko­tuk­sis­sa?

23.01.2021 18:22 1
Tilaajille

Iranin ydin­oh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22

Israel aloitti ko­ro­na­ro­ko­te­ko­keet ih­mi­sil­lä, samalla lie­ven­ne­tään ra­joi­tuk­sia kou­luis­sa ja ta­lou­des­sa

01.11.2020 13:01

Israel, Ara­bi­emi­raa­tit ja Bahrain al­le­kir­joit­ti­vat his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen – tärkeä voitto jat­ko­kau­del­le pyr­ki­väl­le Trum­pil­le

16.09.2020 13:56

Vä­ki­val­tai­suu­det Gazan ja Is­rae­lin välillä kär­jis­tyi­vät – Gazan ainoa voi­ma­lai­tos kes­keyt­ti toi­min­tan­sa polt­to­ai­ne­toi­mi­tus­ten jää­dyt­tä­mi­sen vuoksi

21.08.2020 21:58

Pro­fes­so­ri: Ara­bi­emi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

14.08.2020 20:00

Is­rae­lin ja Ara­bi­emi­raat­tien välille syn­tyi­vät his­to­rial­li­ses­ti dip­lo­maat­ti­suh­teet Donald Trumpin vä­li­tyk­sel­lä – Israel pi­dät­täy­tyy alue­lii­tok­sis­ta mie­hit­tä­mäs­tään Län­si­ran­nas­ta

13.08.2020 22:59

Israel teki il­mais­ku­ja syy­ria­lais­koh­tei­siin Golanin alueel­la – Tut­ki­ja: "Israel pitää Golania osana it­seään"

04.08.2020 19:33

Korona romutti Ne­tan­ja­hun suosion – mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat Is­rae­lin pää­mi­nis­te­rin eroa ja hal­li­tuk­sel­ta no­peam­pia ta­lous­toi­mia

31.07.2020 18:07
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun tuo­mit­se­mi­nen ei riitä

13.07.2020 14:50
Tilaajille

Kirkko tuo­mit­see Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set – "yk­si­puo­li­nen pa­les­tii­na­lais­aluei­den liit­tä­mi­nen Is­rae­liin ei johda oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan"

27.06.2020 14:26

Nä­kö­kul­ma: Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set voivat olla kuo­lin­is­ku pa­les­tii­na­lais­val­tiol­le – ti­lai­suus on Is­rae­lil­le parempi kuin kos­kaan, ja Pa­les­tii­na näyttää kovin yk­si­näi­sel­tä

14.06.2020 13:20

Is­rae­lin pää­mi­nis­te­ri Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu astuu tänään oi­keu­den eteen vas­taa­maan syyt­tei­siin, joita hän itse sanoo va­sem­mis­ton ju­nai­le­mak­si noi­ta­vai­nok­si

24.05.2020 10:07

Pää­mi­nis­te­ri Ne­tan­ja­hun puolue saa­mas­sa niukan vaa­li­voi­ton Is­rae­lis­sa – jo kol­man­net vaalit alle vuoden sisään

03.03.2020 07:39

Voiko Lä­hi-itä koskaan rau­hoit­tua Eu­roo­pan tapaan? – Donald Trumpin rau­han­suun­ni­tel­mal­le täys­tyr­mäys pa­les­tii­na­lai­sil­ta

29.01.2020 13:57
Tilaajille