Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Israel
Hamasilta alustava vahvistus ehdotukselle taisteluiden lopettamisesta Gazassa, sanoo Qatarin edustaja – Hamasin lähteen mukaan yhteisymmärrystä ei ole

Ha­ma­sil­ta alus­ta­va vah­vis­tus eh­do­tuk­sel­le tais­te­lui­den lo­pet­ta­mi­ses­ta Ga­zas­sa, sanoo Qatarin edus­ta­ja – Hamasin lähteen mukaan yh­teis­ym­mär­rys­tä ei ole

01.02.2024 22:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Israel his­to­rian tuo­miol­la

28.01.2024 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En lue Rau­han­puo­lus­ta­jaa

15.01.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kot­teet Is­rae­lia vastaan ovat tie rauhaan

12.01.2024 17:00 3
"Jopa sotarikoksia" – lähes 80 ulkoministeriön työntekijää kirjelmöi Elina Valtoselle tyytymättömyydestä Suomen Israel-politiikkaan

"Jopa so­ta­ri­kok­sia" – lähes 80 ul­ko­mi­nis­te­riön työn­te­ki­jää kir­jel­möi Elina Val­to­sel­le tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä Suomen Is­rael-po­li­tiik­kaan

10.01.2024 10:34 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä pitäisi jättää ker­to­mat­ta?

07.01.2024 17:00
Suomi tukee laitonta miehityspolitiikkaa
Mielipidekirjoitus

Suomi tukee lai­ton­ta mie­hi­tys­po­li­tiik­kaa

27.12.2023 17:00 7
Mielipidekirjoitus

Kuu­lu­vat­ko Ylen teh­tä­viin po­liit­ti­set kan­na­no­tot?

22.12.2023 17:00 4
Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen väliaikaisesta aselevosta Gazassa, kertoo pääministerin kanslia

Is­rae­lin hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt so­pi­muk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta ase­le­vos­ta Ga­zas­sa, kertoo pää­mi­nis­te­rin kanslia

22.11.2023 07:57
Somejätit rajoittavat palestiinalaisia tukevaa sisältöä herkemmällä sormella – "On nähtävissä selkeä epätasapaino"

So­me­jä­tit ra­joit­ta­vat pa­les­tii­na­lai­sia tukevaa si­säl­töä her­kem­mäl­lä sor­mel­la – "On näh­tä­vis­sä selkeä epä­ta­sa­pai­no"

11.11.2023 15:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi-idän tilanne ei ratkea so­ti­mal­la

04.11.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi-idän on­gel­mat­kin rat­kais­ta­vis­sa

04.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä oli ennen Is­rae­lia?

29.10.2023 23:00 1
Humanitaarinen tilanne Gazassa katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat – lisää avustusrekkoja päässyt rajan yli tänään

Hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne Gazassa ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat – lisää avus­tus­rek­ko­ja päässyt rajan yli tänään

22.10.2023 15:15
YK tuomitsee gazalaissairaalaan kohdistuneen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pääsihteeri: "Olen kauhistunut"

YK tuo­mit­see ga­za­lais­sai­raa­laan koh­dis­tu­neen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pää­sih­tee­ri: "Olen kau­his­tu­nut"

18.10.2023 11:17 5
Torniolainen Pilvi Winter on asunut 23 vuotta Israelissa – "Hyvin monenlaista konfliktia on ollut, mutta tämä Hamasin hyökkäys on jotain ihan eri luokkaa"

Tor­nio­lai­nen Pilvi Winter on asunut 23 vuotta Is­rae­lis­sa – "Hyvin mo­nen­lais­ta konf­lik­tia on ollut, mutta tämä Hamasin hyök­käys on jotain ihan eri luok­kaa"

13.10.2023 22:00
Tilaajille

Suomen en­sim­mäi­nen eva­kuoin­ti­len­to Is­rae­lis­ta pe­ruun­tuu koneen tek­ni­sen vian takia

13.10.2023 13:41 1
Israelin sodan vaikutuksia Lapin matkailuun on vielä mahdoton tietää, Finnair perui lentonsa Tel Aviviin koko talvikauden osalta

Is­rae­lin sodan vai­ku­tuk­sia Lapin mat­kai­luun on vielä mah­do­ton tietää, Finnair perui len­ton­sa Tel Aviviin koko tal­vi­kau­den osalta

13.10.2023 13:44
Tilaajille
Israelin armeija vahvisti antaneensa evakuointimääräyksen Gazaan – YK:n mukaan yli miljoonan ihmisen pitäisi siirtyä

Is­rae­lin armeija vah­vis­ti an­ta­neen­sa eva­kuoin­ti­mää­räyk­sen Gazaan – YK:n mukaan yli mil­joo­nan ihmisen pitäisi siirtyä

13.10.2023 08:58
Lappilainen toimittaja Vilma Romsi lähti Länsirannalle Ramallahiin opiskelemaan arabiaa ja olikin yhtäkkiä keskellä sotaa

Lap­pi­lai­nen toi­mit­ta­ja Vilma Romsi lähti Län­si­ran­nal­le Ra­mal­la­hiin opis­ke­le­maan arabiaa ja olikin yht­äk­kiä kes­kel­lä sotaa

12.10.2023 15:06 8
Tilaajille