kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Israel
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei aseita mie­hit­tä­jil­tä

18.03.2022 04:30 2
Tilaajille
Israelin pääministeri vieraili tänään Moskovassa Putinin luona – Kiinallekin asetellaan roolia

Is­rae­lin pää­mi­nis­te­ri vie­rai­li tänään Mos­ko­vas­sa Putinin luona – Kii­nal­le­kin ase­tel­laan roolia

05.03.2022 23:07 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi si­vis­tys­val­tio su­vait­see juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta?

25.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Israelissa kahdeksan erimielistä puoluetta pääsi sopuun uudesta koalitiohallituksesta – Netanjahun 12-vuotinen kausi pääministerinä näyttää päättyvän

Is­rae­lis­sa kah­dek­san eri­mie­lis­tä puo­luet­ta pääsi sopuun uudesta koa­li­tio­hal­li­tuk­ses­ta – Ne­tan­ja­hun 12-vuo­ti­nen kausi pää­mi­nis­te­ri­nä näyttää päät­ty­vän

03.06.2021 10:40

Kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan Is­rae­lin ja pa­les­tii­na­lais­jär­jes­tö­jen is­kuis­sa – Gazasta ammutut raketit sur­ma­si­vat kaksi thai­maa­lais­ta

18.05.2021 18:04
Israel teki jälleen rajuja yöllisiä ilmaiskuja Gazaan – mahdollisista kuolonuhreista ei vielä tietoa

Israel teki jälleen rajuja yöl­li­siä il­mais­ku­ja Gazaan – mah­dol­li­sis­ta kuo­lon­uh­reis­ta ei vielä tietoa

17.05.2021 08:00

Is­rae­lin armeija kertoo is­ke­neen­sä Hamasin po­liit­ti­sen siiven joh­ta­jan kotiin

16.05.2021 10:31 1
Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pommitukset ja raketti-iskut jatkuivat lauantain puolella

Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pom­mi­tuk­set ja ra­ket­ti-is­kut jat­kui­vat lauan­tain puo­lel­la

15.05.2021 10:21 1
Israel antoi ymmärtää joukkojensa edenneen Gazaan ja perui sitten puheensa – käynnissä on kuitenkin laaja pommitus

Israel antoi ym­mär­tää jouk­ko­jen­sa eden­neen Gazaan ja perui sitten pu­heen­sa – käyn­nis­sä on kui­ten­kin laaja pom­mi­tus

14.05.2021 07:38
Israelissa yli 40 ihmistä on kuollut tungoksessa juutalaisten uskonnollisessa tapahtumassa

Is­rae­lis­sa yli 40 ihmistä on kuollut tun­gok­ses­sa juu­ta­lais­ten us­kon­nol­li­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa

30.04.2021 08:45
"On upeaa päästä kahvilaan ja tapaamaan ystäviä" – Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov ehdottaa suomalaisille yhteistä vihreää koronapassia

"On upeaa päästä kah­vi­laan ja ta­paa­maan ys­tä­viä" – Is­rae­lin suur­lä­het­ti­läs Hagit Ben-Yaa­kov eh­dot­taa suo­ma­lai­sil­le yh­teis­tä vihreää ko­ronapas­sia

23.03.2021 18:30
Tilaajille
Israel on rokottanut todella nopeasti kansalaisiaan koronavirusta vastaan, mutta rokotusohjelmaa on myös kritisoitu voimakkaasti

Israel on ro­kot­ta­nut todella no­peas­ti kan­sa­lai­siaan ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, mutta ro­ko­tus­oh­jel­maa on myös kri­ti­soi­tu voi­mak­kaas­ti

27.01.2021 15:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä maksaa ro­ko­tuk­sis­sa?

23.01.2021 18:22 1
Tilaajille
Iranin ydinohjelman oletettu johtaja tapettiin väijytyksessä Teheranin liepeillä perjantaina – luvassa on jännitteitä Yhdysvaltojen ja Iranin välille Trumpin viimeisinä virkaviikkoina

Iranin ydin­oh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22
Israel aloitti koronarokotekokeet ihmisillä, samalla lievennetään rajoituksia kouluissa ja taloudessa

Israel aloitti ko­ro­na­ro­ko­te­ko­keet ih­mi­sil­lä, samalla lie­ven­ne­tään ra­joi­tuk­sia kou­luis­sa ja ta­lou­des­sa

01.11.2020 13:01
Israel, Arabiemiraatit ja Bahrain allekirjoittivat historiallisen sopimuksen – tärkeä voitto jatkokaudelle pyrkivälle Trumpille

Israel, Ara­bi­emi­raa­tit ja Bahrain al­le­kir­joit­ti­vat his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen – tärkeä voitto jat­ko­kau­del­le pyr­ki­väl­le Trum­pil­le

16.09.2020 13:56
Väkivaltaisuudet Gazan ja Israelin välillä kärjistyivät – Gazan ainoa voimalaitos keskeytti toimintansa polttoainetoimitusten jäädyttämisen vuoksi

Vä­ki­val­tai­suu­det Gazan ja Is­rae­lin välillä kär­jis­tyi­vät – Gazan ainoa voi­ma­lai­tos kes­keyt­ti toi­min­tan­sa polt­to­ai­ne­toi­mi­tus­ten jää­dyt­tä­mi­sen vuoksi

21.08.2020 21:58
Professori: Arabiemiraattien ja Israelin välien sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä – katastrofi palestiinalaisille, edullinen osapuolille

Pro­fes­so­ri: Ara­bi­emi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

14.08.2020 20:00
Israelin ja Arabiemiraattien välille syntyivät historiallisesti diplomaattisuhteet Donald Trumpin välityksellä – Israel pidättäytyy alueliitoksista miehittämästään Länsirannasta

Is­rae­lin ja Ara­bi­emi­raat­tien välille syn­tyi­vät his­to­rial­li­ses­ti dip­lo­maat­ti­suh­teet Donald Trumpin vä­li­tyk­sel­lä – Israel pi­dät­täy­tyy alue­lii­tok­sis­ta mie­hit­tä­mäs­tään Län­si­ran­nas­ta

13.08.2020 22:59
Israel teki ilmaiskuja syyrialaiskohteisiin Golanin alueella – Tutkija: "Israel pitää Golania osana itseään"

Israel teki il­mais­ku­ja syy­ria­lais­koh­tei­siin Golanin alueel­la – Tut­ki­ja: "Israel pitää Golania osana it­seään"

04.08.2020 19:33