Rasismi
Kuukausi
”En mä sua pidä n*******ä!" – millaista on pelätä tuntemattomien raivon purkauksia ja rasistista asennetta keskellä tavallista suomalaista arkea

”En mä sua pidä n*******ä!" – mil­lais­ta on pelätä tun­te­mat­to­mien raivon pur­kauk­sia ja ra­sis­tis­ta asen­net­ta kes­kel­lä ta­val­lis­ta suo­ma­lais­ta arkea

26.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Onko Jätkä-patsas siellä?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Onko Jät­kä-pat­sas siellä?

20.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Rasismi on myös suomalainen ongelma: ”Pesee kasvojaan, muttei valkene ollenkaan”
Kolumni Mari Lukkari

Rasismi on myös suo­ma­lai­nen on­gel­ma: ”Pesee kas­vo­jaan, muttei valkene ol­len­kaan”

18.07.2020 08:00 1
Tilaajille
Entinen Manchester United-tähti avautui kokemastaan rasismista: – ”Se oli elämäni alhaisin hetki”

Entinen Man­ches­ter Uni­ted-täh­ti avautui ko­ke­mas­taan ra­sis­mis­ta: – ”Se oli elämäni al­hai­sin hetki”

15.07.2020 17:25 0
Tilaajille
Saksan sisäministeri perui rasismia poliisissa kartoittavan tutkimuksen – "Näyttää siltä, että jotain halutaan salata"

Saksan si­sä­mi­nis­te­ri perui ra­sis­mia po­lii­sis­sa kar­toit­ta­van tut­ki­muk­sen – "Näyt­tää siltä, että jotain ha­lu­taan salata"

09.07.2020 20:28 0
Tilaajille
Ajajat eivät ole yksimielisiä polvistumisesta – End Racism -paita kelvannee kaikille formula 1:n MM-sarjan avauksessa

Ajajat eivät ole yk­si­mie­li­siä pol­vis­tu­mi­ses­ta – End Racism -paita kel­van­nee kai­kil­le formula 1:n MM-sar­jan avauk­ses­sa

05.07.2020 08:48 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rasismi on myös suomalainen ongelma, joka vaatii aktiivisia toimia – Vasa kokosi antirasismin alkeet

Rasismi on myös suo­ma­lai­nen on­gel­ma, joka vaatii ak­tii­vi­sia toimia – Vasa kokosi an­ti­ra­sis­min alkeet

03.07.2020 07:00 0
Kuuntele Vasan podcast: "Värillä ei ole väliä" on etuoikeutettujen puhetta, koska sillä on vielä väliä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Vä­ril­lä ei ole väliä" on etu­oi­keu­tet­tu­jen pu­het­ta, koska sillä on vielä väliä

02.07.2020 15:42
Ecclestone hätkäytti: "Mustat ovat monesti rasistisempia kuin valkoiset" – F1 teilasi ex-pomonsa mietteet

Ecc­les­to­ne hät­käyt­ti: "Mustat ovat monesti ra­sis­ti­sem­pia kuin val­koi­set" – F1 teilasi ex-po­mon­sa miet­teet

27.06.2020 08:22 0
Tilaajille
Mielenosoittajat kaatoivat etelävaltioiden kenraalin patsaan Washingtonissa – Trump: "Nämä ihmiset pitäisi pidättää heti"

Mie­len­osoit­ta­jat kaa­toi­vat ete­lä­val­tioi­den ken­raa­lin patsaan Wa­shing­to­nis­sa – Trump: "Nämä ihmiset pitäisi pi­dät­tää heti"

20.06.2020 11:02 0
Uusi mustan miehen surma johti tuhopolttoon ja protesteihin Atlantassa – poliisit hälytettiin paikalle, koska mies oli nukahtanut ravintolan autokaistalle

Uusi mustan miehen surma johti tu­ho­polt­toon ja pro­tes­tei­hin At­lan­tas­sa – po­lii­sit hä­ly­tet­tiin pai­kal­le, koska mies oli nu­kah­ta­nut ra­vin­to­lan au­to­kais­tal­le

14.06.2020 20:55 0
Lontoon keskustassa äärioikeistoaktivistit ottivat yhteen rasismin vastustajien kanssa – pormestari kehotti ihmisiä pysymään poissa alueelta

Lontoon kes­kus­tas­sa ää­ri­oi­keis­to­ak­ti­vis­tit ottivat yhteen ra­sis­min vas­tus­ta­jien kanssa – por­mes­ta­ri kehotti ihmisiä py­sy­mään poissa alueel­ta

13.06.2020 20:56 0
Ranskassa poliisit marssivat protestiksi hallitukselle – he kokevat joutuneensa syntipukiksi rasismin vastaisten mielenosoitusten vuoksi

Rans­kas­sa po­lii­sit mars­si­vat pro­tes­tik­si hal­li­tuk­sel­le – he kokevat jou­tu­neen­sa syn­ti­pu­kik­si ra­sis­min vas­tais­ten mie­len­osoi­tus­ten vuoksi

12.06.2020 21:00 0
Afrosuomalaisten syrjintätutkimus joutui häirintä- ja sabotointiyrityksen kynsiin

Af­ro­suo­ma­lais­ten syr­jin­tä­tut­ki­mus joutui häi­rin­tä- ja sa­bo­toin­ti­yri­tyk­sen kynsiin

09.06.2020 10:26 0
Rasismin vaarallisin muoto on rakenteellinen, ja näin se vaikuttaa Suomessa – huono-osaisuus voi kasautua läpi elämän

Ra­sis­min vaa­ral­li­sin muoto on ra­ken­teel­li­nen, ja näin se vai­kut­taa Suo­mes­sa – huo­no-osai­suus voi ka­sau­tua läpi elämän

08.06.2020 19:00 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tais­tel­laan yhdessä ra­sis­mia vastaan

06.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Neljän poliisin syytteitä kovennettiin George Floydin surmasta

Neljän po­lii­sin syyt­tei­tä ko­ven­net­tiin George Floydin sur­mas­ta

04.06.2020 15:35 0

Lu­kui­sat ur­hei­lu­täh­det vaa­ti­vat ra­sis­mil­le loppua

03.06.2020 21:45 0
Tilaajille
Lukijalta: Kukaan ei synny rasistina
Lukijalta Mielipide Albana Mustafi

Lu­ki­jal­ta: Kukaan ei synny ra­sis­ti­na

26.02.2020 06:36 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rasismi ei sovi eduskuntaan, eikä minnekään muuallekaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54 0
Tilaajille