Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rasismi
Teatteriarvio: Mitäs tälle Lindgrenille tehdään? — Osallistava RomForum-esitys haastaa yleisön määrätietoisesti mutta lempeästi.

Teat­te­riar­vio: Mitäs tälle Lind­gre­nil­le teh­dään? — Osal­lis­ta­va Rom­Fo­rum-esi­tys haastaa yleisön mää­rä­tie­toi­ses­ti mutta lem­peäs­ti.

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mis­ta pu­hu­mi­nen pe­lot­taa, vaikkei pitäisi

13.03.2023 08:00 1
Mielipidekirjoitus

Kaikki maa­han­muut­to­pu­he ei ole ra­sis­tis­ta

10.02.2023 06:15
Tilaajille
Migri haluaa kuulla asiakkaitaan – Ylijohtaja Ilkka Haahtela toivoo vaalipuheisiin aina Suomen tulevaisuutta: "Ei irroteta sitä niin, että onko maahanmuutto jotain"

Migri haluaa kuulla asiak­kai­taan – Yli­joh­ta­ja Ilkka Haah­te­la toivoo vaa­li­pu­hei­siin aina Suomen tu­le­vai­suut­ta: "Ei ir­ro­te­ta sitä niin, että onko maa­han­muut­to jotain"

21.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkö muka ra­sis­ti?

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Kun juniorivalmentaja puuttui rasistiseen nimittelyyn, hän sai kolmen ottelun toimintakiellon ja seura sakot
Kolumni

Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

08.12.2022 06:00 12
Tilaajille
Juha Kärkkäisen näkemyksistä täytyy puhua niiden oikeilla nimillä, vaikka perussuomalaiset ovat huolissaan hänen tunteistaan
Kolumni

Juha Kärk­käi­sen nä­ke­myk­sis­tä täytyy puhua niiden oi­keil­la ni­mil­lä, vaikka pe­rus­suo­ma­lai­set ovat huo­lis­saan hänen tun­teis­taan

27.10.2022 08:11 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ro­ris­ti, pom­mi­pää, v-n nee…

17.05.2022 05:00
Tilaajille
Entä jos en ollutkaan rasisti?
Kolumni

Entä jos en ol­lut­kaan ra­sis­ti?

22.12.2021 21:59 17
Tilaajille
RoPSin lauantaisessa ottelussa rasistista huutelua – seura pyytää anteeksi

RoPSin lauan­tai­ses­sa ot­te­lus­sa ra­sis­tis­ta huu­te­lua – seura pyytää an­teek­si

26.10.2021 18:57 5
Tilaajille
Onko Afrikan tähti rasismia vai ei? Lännen Median pomot ottivat yhteen viikon kohusta – "Ei mediakaan ole tässä osaton"

Onko Afrikan tähti ra­sis­mia vai ei? Lännen Median pomot ottivat yhteen viikon kohusta – "Ei me­dia­kaan ole tässä osaton"

23.10.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihon­vä­ri ei määritä ih­mis­ar­voa

26.07.2021 05:45
Tilaajille
Valtaväestön loputon valistaminen
Kolumni

Val­ta­väes­tön loputon va­lis­ta­mi­nen

23.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Suuri osa juniorijalkapallon rasismista tapahtuu piilossa – "Välillä tuntuu, että väärillä asioilla on vaikutusta siihen, kuinka vakavasti peliin kuuluviin rikkeisiin suhtaudutaan"

Suuri osa ju­nio­ri­jal­ka­pal­lon ra­sis­mis­ta ta­pah­tuu pii­los­sa – "Vä­lil­lä tuntuu, että vää­ril­lä asioil­la on vai­ku­tus­ta siihen, kuinka va­ka­vas­ti peliin kuu­lu­viin rik­kei­siin suh­tau­du­taan"

18.07.2021 18:30
Tilaajille
”Mieluummin tulen kohdelluksi ulkomaalaisena ulkomailla, kuin omassa kotimaassani” – Rasistiset ennakkoluulot ovat vähemmistöjä edustaville nuorille arkipäivää

”Mie­luum­min tulen koh­del­luk­si ul­ko­maa­lai­se­na ul­ko­mail­la, kuin omassa ko­ti­maas­sa­ni” – Ra­sis­ti­set en­nak­ko­luu­lot ovat vä­hem­mis­tö­jä edus­ta­vil­le nuo­ril­le ar­ki­päi­vää

30.04.2021 07:00 6
Tilaajille
"Toiset ihmiset toistuvasti kohtelevat häntä ”ei-suomalaisena” hänen ihonvärinsä vuoksi" – Mistä rasismissa ja mikroaggressioissa on kyse?

"Toiset ihmiset tois­tu­vas­ti koh­te­le­vat häntä ”ei-suo­ma­lai­se­na” hänen ihon­vä­rin­sä vuoksi" – Mistä ra­sis­mis­sa ja mik­ro­ag­gres­siois­sa on kyse?

30.04.2021 06:15
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Rasismia ja mikroaggressioita – Marita Guevaran suomalaisuutta on kyseenalaistettu läpi hänen elämänsä: "Minun pitää selittää omaa olemassa oloa"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ra­sis­mia ja mik­ro­ag­gres­sioi­ta – Marita Gue­va­ran suo­ma­lai­suut­ta on ky­seen­alais­tet­tu läpi hänen elä­män­sä: "Minun pitää se­lit­tää omaa ole­mas­sa oloa"

29.04.2021 20:13 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on ra­sis­mia

18.04.2021 12:36 1
Tilaajille
Glen Kamaraa solvannut Ondrej Kudela kymmenen ottelun pelikieltoon – Kamaralle kolmen pelin panna

Glen Kamaraa sol­van­nut Ondrej Kudela kym­me­nen ottelun pe­li­kiel­toon – Ka­ma­ral­le kolmen pelin panna

14.04.2021 19:27
Tilaajille
Onko Rovaniemi rasistinen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mi ra­sis­ti­nen?

05.04.2021 17:07
Tilaajille