Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rasismi
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Suomi on yhä yksi läntisen Euroopan rasistisimmista maista – kansalliseen itsetutkiskeluun voisi olla aihetta
Pääkirjoitus

Suomi on yhä yksi län­ti­sen Eu­roo­pan ra­sis­ti­sim­mis­ta maista – kan­sal­li­seen it­se­tut­kis­ke­luun voisi olla aihetta

29.10.2023 16:22 23
Toimittajalta: Rovaniemeläisen jääkiekon on pidettävä huoli, ettei lajikulttuurissa piilevä machoilu ota valtaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­me­läi­sen jää­kie­kon on pi­det­tä­vä huoli, ettei la­ji­kult­tuu­ris­sa piilevä mac­hoi­lu ota valtaa

25.10.2023 16:28 1
Kolmen suomalaismiehen saama terrorismirikossyyte herättää toivottavasti päättäjätkin ymmärtämään vastuunsa puhumisistaan – viaton rasismiflirtti voi johtaa julmiin tekoihin
Pääkirjoitus

Kolmen suo­ma­lais­mie­hen saama ter­ro­ris­mi­ri­kos­syy­te he­rät­tää toi­vot­ta­vas­ti päät­tä­jät­kin ym­mär­tä­mään vas­tuun­sa pu­hu­mi­sis­taan – viaton ra­sis­mi­flirt­ti voi johtaa julmiin te­koi­hin

12.09.2023 17:00 10
N-sanan livahtaminen eduskuntaan osoitti, ettei persuja saa irti rasismista
Kolumni

N-sanan li­vah­ta­mi­nen edus­kun­taan osoit­ti, ettei persuja saa irti ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika puhua muus­ta­kin?

12.09.2023 05:00 4
Koulutettu nainen tupruaa vihapuhetta – Riikka Purra muutti mielikuvan vihersmoothienaisista
Kolumni

Kou­lu­tet­tu nainen tupruaa vi­ha­pu­het­ta – Riikka Purra muutti mie­li­ku­van vi­her­smoot­hie­nai­sis­ta

10.09.2023 14:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riip­puu­ko an­teek­si­an­to puo­lue­taus­tas­ta?

07.09.2023 05:00 2
Purra vakuutteli omaa ja puolueensa sitoutumista hallituksen rasismitiedonantoon: "Sitoutuminen on aivan selvää"

Purra va­kuut­te­li omaa ja puo­lueen­sa si­tou­tu­mis­ta hal­li­tuk­sen ra­sis­mi­tie­do­nan­toon: "Si­tou­tu­mi­nen on aivan selvää"

06.09.2023 18:52 10
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 4
Tilaajille
Oppositiosta esitetään epäluottamusta hallitukselle, Purralle ja Rydmanille – rasismikeskustelu käynnissä eduskunnassa

Op­po­si­tios­ta esi­te­tään epä­luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­sel­le, Pur­ral­le ja Ryd­ma­nil­le – ra­sis­mi­kes­kus­te­lu käyn­nis­sä edus­kun­nas­sa

06.09.2023 16:57 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mia joko on tai ei ole

03.09.2023 14:16
Rasismitiedonanto: Hallitus kriminalisoi holokaustin kieltämisen

Ra­sis­mi­tie­do­nan­to: Hal­li­tus kri­mi­na­li­soi ho­lo­kaus­tin kiel­tä­mi­sen

31.08.2023 14:21 7
Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun rasismitiedonannosta – Henriksson: Vien neuvottelutuloksen RKP:n eduskuntaryhmälle

Hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat pää­si­vät sopuun ra­sis­mi­tie­don­an­nos­ta – Hen­riks­son: Vien neu­vot­te­lu­tu­lok­sen RKP:n edus­kun­ta­ryh­mäl­le

30.08.2023 19:13 6
RKP:n Henriksson: Rasismitiedonanto edennyt oikeaan suuntaan, edellytyksiä hallitustyön jatkamiselle on

RKP:n Hen­riks­son: Ra­sis­mi­tie­don­an­to edennyt oikeaan suun­taan, edel­ly­tyk­siä hal­li­tus­työn jat­ka­mi­sel­le on

29.08.2023 17:41 1
Keskusta väläyttää tukea hallitukselle rasismista irtisanoutumisessa – vihreiden Harjanne kriittisenä

Kes­kus­ta vä­läyt­tää tukea hal­li­tuk­sel­le ra­sis­mis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa – vih­rei­den Har­jan­ne kriit­ti­se­nä

22.08.2023 17:50 4
Tilaajille
Oululaisvaltuutettu kirjoitti Facebook-julkaisussaan "alikehittyneiden maiden kansalaisista" – kiistää kirjoituksen olevan rasistinen

Ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu kir­joit­ti Fa­ce­book-jul­kai­sus­saan "a­li­ke­hit­ty­nei­den maiden kan­sa­lai­sis­ta" – kiistää kir­joi­tuk­sen olevan ra­sis­ti­nen

21.08.2023 18:42 20
Tilaajille
Miten löydät rasistin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten löydät ra­sis­tin?

21.08.2023 05:01 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ih­me­tyt­tää hieman

21.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Lappilaiset jakoivat kokemuksiaan rasismista – "En uskonut Iranissa asuessamme, että joku päivä täytyy mennä eri maahan ja olla maahanmuuttaja", sanoo Ahad Maroufi

Lap­pi­lai­set ja­koi­vat ko­ke­muk­siaan ra­sis­mis­ta – "En uskonut Ira­nis­sa asues­sam­me, että joku päivä täytyy mennä eri maahan ja olla maa­han­muut­ta­ja", sanoo Ahad Maroufi

17.08.2023 19:00 6
Tilaajille