pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Rasismi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ro­ris­ti, pom­mi­pää, v-n nee…

17.05.2022 05:00
Tilaajille
Entä jos en ollutkaan rasisti?
Kolumni

Entä jos en ol­lut­kaan ra­sis­ti?

22.12.2021 21:59 17
Tilaajille
RoPSin lauantaisessa ottelussa rasistista huutelua – seura pyytää anteeksi

RoPSin lauan­tai­ses­sa ot­te­lus­sa ra­sis­tis­ta huu­te­lua – seura pyytää an­teek­si

26.10.2021 18:57 5
Tilaajille
Onko Afrikan tähti rasismia vai ei? Lännen Median pomot ottivat yhteen viikon kohusta – "Ei mediakaan ole tässä osaton"

Onko Afrikan tähti ra­sis­mia vai ei? Lännen Median pomot ottivat yhteen viikon kohusta – "Ei me­dia­kaan ole tässä osaton"

23.10.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihon­vä­ri ei määritä ih­mis­ar­voa

26.07.2021 05:45
Tilaajille
Valtaväestön loputon valistaminen
Kolumni

Val­ta­väes­tön loputon va­lis­ta­mi­nen

23.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Suuri osa juniorijalkapallon rasismista tapahtuu piilossa – "Välillä tuntuu, että väärillä asioilla on vaikutusta siihen, kuinka vakavasti peliin kuuluviin rikkeisiin suhtaudutaan"

Suuri osa ju­nio­ri­jal­ka­pal­lon ra­sis­mis­ta ta­pah­tuu pii­los­sa – "Vä­lil­lä tuntuu, että vää­ril­lä asioil­la on vai­ku­tus­ta siihen, kuinka va­ka­vas­ti peliin kuu­lu­viin rik­kei­siin suh­tau­du­taan"

18.07.2021 18:30
Tilaajille
”Mieluummin tulen kohdelluksi ulkomaalaisena ulkomailla, kuin omassa kotimaassani” – Rasistiset ennakkoluulot ovat vähemmistöjä edustaville nuorille arkipäivää

”Mie­luum­min tulen koh­del­luk­si ul­ko­maa­lai­se­na ul­ko­mail­la, kuin omassa ko­ti­maas­sa­ni” – Ra­sis­ti­set en­nak­ko­luu­lot ovat vä­hem­mis­tö­jä edus­ta­vil­le nuo­ril­le ar­ki­päi­vää

30.04.2021 07:00 6
Tilaajille
"Toiset ihmiset toistuvasti kohtelevat häntä ”ei-suomalaisena” hänen ihonvärinsä vuoksi" – Mistä rasismissa ja mikroaggressioissa on kyse?

"Toiset ihmiset tois­tu­vas­ti koh­te­le­vat häntä ”ei-suo­ma­lai­se­na” hänen ihon­vä­rin­sä vuoksi" – Mistä ra­sis­mis­sa ja mik­ro­ag­gres­siois­sa on kyse?

30.04.2021 06:15
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Rasismia ja mikroaggressioita – Marita Guevaran suomalaisuutta on kyseenalaistettu läpi hänen elämänsä: "Minun pitää selittää omaa olemassa oloa"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ra­sis­mia ja mik­ro­ag­gres­sioi­ta – Marita Gue­va­ran suo­ma­lai­suut­ta on ky­seen­alais­tet­tu läpi hänen elä­män­sä: "Minun pitää se­lit­tää omaa ole­mas­sa oloa"

29.04.2021 20:13 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on ra­sis­mia

18.04.2021 12:36 1
Tilaajille
Glen Kamaraa solvannut Ondrej Kudela kymmenen ottelun pelikieltoon – Kamaralle kolmen pelin panna

Glen Kamaraa sol­van­nut Ondrej Kudela kym­me­nen ottelun pe­li­kiel­toon – Ka­ma­ral­le kolmen pelin panna

14.04.2021 19:27
Tilaajille
Onko Rovaniemi rasistinen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Ro­va­nie­mi ra­sis­ti­nen?

05.04.2021 17:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mis­ta vapaa Ro­va­nie­mi

27.03.2021 05:10
Tilaajille
Glen Kamara julkaisi Slavia Prahan pelaajan sanat: "Olet v...n apina"

Glen Kamara jul­kai­si Slavia Prahan pe­laa­jan sanat: "Olet v...n apina"

20.03.2021 14:22
Tilaajille
Rotuerottelun jäänteet kummittelevat vanhoissa asiakirjoissa – ”Tällaiselle perustalle Amerikan kiinteistöteollisuus ja omaisuuden omistus on rakentunut”

Ro­tu­erot­te­lun jään­teet kum­mit­te­le­vat van­hois­sa asia­kir­jois­sa – ”Täl­lai­sel­le pe­rus­tal­le Ame­ri­kan kiin­teis­tö­teol­li­suus ja omai­suu­den omistus on ra­ken­tu­nut”

11.01.2021 07:00
PSG ja Basaksehir kohtaavat rasismiselkkauksen jälkeen Mestarien liigassa uudestaan keskiviikkona – "Tuo musta tyyppi"

PSG ja Ba­sak­se­hir koh­taa­vat ra­sis­mi­selk­kauk­sen jälkeen Mes­ta­rien lii­gas­sa uu­des­taan kes­ki­viik­ko­na – "Tuo musta tyyppi"

09.12.2020 10:02
Tilaajille
Kolumni: Mustafa Norvajärven mausoleumissa
Kolumni

Ko­lum­ni: Mustafa Nor­va­jär­ven mau­so­leu­mis­sa

21.10.2020 11:23
Korkein oikeus päättää tänään rasistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kohtalosta

Korkein oikeus päättää tänään ra­sis­ti­sen Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen koh­ta­los­ta

22.09.2020 06:00
Eksoottisia villejä ja rotuoppia – ranskalaisten herrojen Lappi-kuvaukset 1600–1800-luvuilta olivat stereotypioita täynnä

Ek­soot­ti­sia villejä ja ro­tu­op­pia – rans­ka­lais­ten her­ro­jen Lap­pi-ku­vauk­set 1600–1800-lu­vuil­ta olivat ste­reo­ty­pioi­ta täynnä

03.09.2020 08:00