lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rasismikohu
Hallituspuolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun rasismitiedonannosta – Henriksson: Vien neuvottelutuloksen RKP:n eduskuntaryhmälle

Hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat pää­si­vät sopuun ra­sis­mi­tie­do­nan­nos­ta – Hen­riks­son: Vien neu­vot­te­lu­tu­lok­sen RKP:n edus­kun­ta­ryh­mäl­le

30.08.2023 19:13 6
Näkökulma: Kaataako Rkp vai perussuomalaiset hallituksen, kokoonnuttiin Maarianhaminassa jännittämään – Henrikssonin uutispaukku sai kysymään, kaataako kumpikaan

Nä­kö­kul­ma: Kaa­taa­ko Rkp vai pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­sen, ko­koon­nut­tiin Maa­rian­ha­mi­nas­sa jän­nit­tä­mään – Hen­riks­so­nin uu­tis­pauk­ku sai ky­sy­mään, kaa­taa­ko kum­pi­kaan

29.08.2023 19:57 3
Tilaajille
Media ei ole poliittisten kiistojen osapuoli – perussuomalaisten ristiretki mediaa vastaan nakertaa keskinäistä luottamusta ja vaikeuttaa tasapuolista uutisointia
Pääkirjoitus

Media ei ole po­liit­tis­ten kiis­to­jen osa­puo­li – pe­rus­suo­ma­lais­ten ris­ti­ret­ki mediaa vastaan na­ker­taa kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vai­keut­taa ta­sa­puo­lis­ta uu­ti­soin­tia

11.08.2023 19:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­suut­ta ra­sis­mi­kes­kus­te­luun

09.08.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin leh­des­tä tulee po­liit­ti­nen toi­mi­ja?

04.08.2023 05:00
Unohtuuko Lapin asia kuohunnan keskellä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­tuu­ko Lapin asia kuo­hun­nan kes­kel­lä?

02.08.2023 05:30 4
Rovaniemellä osoitettiin mieltä Orpon hallitusta ja rasismia vastaan – "Sanat ovat ensimmäisiä tekoja"

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä Orpon hal­li­tus­ta ja ra­sis­mia vastaan – "Sanat ovat en­sim­mäi­siä tekoja"

29.07.2023 16:06 59
Tilaajille
Helsingin Sanomat on julkaissut Rydmanin yksityisiä viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

Hel­sin­gin Sanomat on jul­kais­sut Ryd­ma­nin yk­si­tyi­siä vies­te­jä vuo­del­ta 2016: "Leviää ja li­sään­tyy kuin somali"

27.07.2023 20:00 23
Perussuomalaisten nousu hallitukseen paljasti yhteiskuntaan syvälle juurtuneen rasismin – asenteiden ja puhetavan on muututtava viimeistään nyt
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nousu hal­li­tuk­seen pal­jas­ti yh­teis­kun­taan syvälle juur­tu­neen ra­sis­min – asen­tei­den ja pu­he­ta­van on muu­tut­ta­va vii­meis­tään nyt

26.07.2023 05:00 27
Rasismikohun vaikutukset huolestuttavat maahanmuuttajia Rovaniemellä – "Ei kukaan halua kokea vähättelyä ja syrjintää"

Ra­sis­mi­ko­hun vai­ku­tuk­set huo­les­tut­ta­vat maa­han­muut­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – "Ei kukaan halua kokea vä­hät­te­lyä ja syr­jin­tää"

25.07.2023 05:00 17
Tilaajille
Rasistinen viesti varjosti Burnleyn ja Manchester Cityn kohtaamista – "Olemme nolostuneita ja häpeissämme"

Ra­sis­ti­nen viesti var­jos­ti Burn­leyn ja Manc­hes­ter Cityn koh­taa­mis­ta – "Olemme no­los­tu­nei­ta ja hä­peis­säm­me"

23.06.2020 14:45
Tilaajille