pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Mielenosoitukset
Nyt puhutaan rahasta – sosiaaliohjaaja, psykologi, terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja kirjastonhoitaja kertovat, miksi ovat lakossa

Nyt pu­hu­taan rahasta – so­siaa­lioh­jaa­ja, psy­ko­lo­gi, ter­vey­den­hoi­ta­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja kir­jas­ton­hoi­ta­ja ker­to­vat, miksi ovat lakossa

06.04.2022 17:45 7
Tilaajille
Ukrainan sodan vastaiseen mielenosoitukseen osallistunut arviolta 1 500 ihmistä Helsingissä – Oulussakin järjestettiin mielenosoitus, kaupungit valaisevat kohteita Ukrainan värein

Uk­rai­nan sodan vas­tai­seen mie­len­osoi­tuk­seen osal­lis­tu­nut ar­viol­ta 1 500 ihmistä Hel­sin­gis­sä – Ou­lus­sa­kin jär­jes­tet­tiin mie­le­no­soi­tus, kau­pun­git va­lai­se­vat koh­tei­ta Uk­rai­nan värein

24.02.2022 19:41
Torviprotesti valtaa Rovaniemen keskustan – Protestoijat huolissaan tavallisten kansalaisten kustannuksista autoilun kallistuessa

Tor­vi­pro­tes­ti valtaa Ro­va­nie­men kes­kus­tan – Pro­tes­toi­jat huo­lis­saan ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten kus­tan­nuk­sis­ta au­toi­lun kal­lis­tues­sa

17.02.2022 07:00 10
Tilaajille
Torviprotesti haittaa liikennettä perjantai-iltana Rovaniemellä – mielenosoitus vaatii autoilun korkeiden kustannusten alentamista

Tor­vi­pro­tes­ti haittaa lii­ken­net­tä per­jan­tai-il­ta­na Ro­va­nie­mel­lä – mie­len­osoi­tus vaatii au­toi­lun kor­kei­den kus­tan­nus­ten alen­ta­mis­ta

14.02.2022 13:36 13
Tilaajille
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

18.01.2022 13:36 19
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän eri mielenosoitusryhmät eivät kohdanneet Helsingissä – poliisi ohjasi yhden kulkueen uudelle reitille

It­se­näi­syys­päi­vän eri mie­len­osoi­tus­ryh­mät eivät koh­dan­neet Hel­sin­gis­sä – poliisi ohjasi yhden kul­kueen uudelle rei­til­le

06.12.2021 21:19 1
Tukea Kuuban demokratiakehitykselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea Kuuban de­mo­kra­tia­ke­hi­tyk­sel­le

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuuban saarto lo­pe­tet­ta­va

16.07.2021 05:00
Tilaajille
Elokapinan mielenosoitus eduskuntatalon edustalla päättyi poliisin tyhjennettyä kadun – Yle: mielenosoituksesta pidätetty yli sata henkilöä

Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la päättyi po­lii­sin tyh­jen­net­tyä kadun – Yle: mie­len­osoi­tuk­ses­ta pi­dä­tet­ty yli sata hen­ki­löä

20.06.2021 22:01 4
Elokapinan mielenilmaus siirtyi rauhallisempaan paikkaan Helsingissä, päätyi kompromissiin virkavallan kanssa

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus siirtyi rau­hal­li­sem­paan paik­kaan Hel­sin­gis­sä, päätyi komp­ro­mis­siin vir­ka­val­lan kanssa

19.06.2021 09:52 2

Tu­han­net mie­len­osoit­ta­jat läh­ti­vät jälleen ka­duil­le Ko­lum­bias­sa – ainakin 24 ihmistä on tähän men­nes­sä kuollut vä­ki­val­tai­suuk­sis

06.05.2021 09:38
Kaksi kierrosta eduskuntatalon ympäri  - Väinö Ekorre Viitakoskelta kävi rekallaan Helsingissä osoittamassa mieltään

Kaksi kier­ros­ta edus­kun­ta­ta­lon ympäri - Väinö Ekorre Vii­ta­kos­kel­ta kävi re­kal­laan Hel­sin­gis­sä osoit­ta­mas­sa miel­tään

05.05.2021 13:25 1
Helsingissä järjestettiin koronarajoituksia vastustava mielenosoituskulkue poliisin tietämättä – osallistujia 200–300

Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­va mie­len­osoi­tus­kul­kue po­lii­sin tie­tä­mät­tä – osal­lis­tu­jia 200–300

18.04.2021 18:59
Tilaajille
Yhdeksälle hongkongilaisaktivistille tuomiot – tuomittujen joukossa myös mediamoguli Jimmy Lai

Yh­dek­säl­le hong­kon­gi­lais­ak­ti­vis­til­le tuomiot – tuo­mit­tu­jen jou­kos­sa myös me­dia­mo­gu­li Jimmy Lai

01.04.2021 09:12

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­viin mie­len­osoi­tuk­siin Turussa il­moit­tau­tu­nut ne­li­sen­kym­men­tä

27.03.2021 10:59
Venäjän kaupungeissa pidätetty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena peräkkäisenä viikonloppuna Aleksei Navalnyin vapauttamista ja loppua korruptiolle

Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Aleksei Na­val­nyin va­paut­ta­mis­ta ja loppua kor­rup­tiol­le

31.01.2021 15:22
Mielenosoitusten poliisiväkivallan jälkipyykki jatkuu Venäjällä

Mie­len­osoi­tus­ten po­lii­si­vä­ki­val­lan jäl­ki­pyyk­ki jatkuu Ve­nä­jäl­lä

26.01.2021 22:41
Iso määrä ihmisiä lähti kaduille vaatimaan vapautta Navalnyille ja loppua Putinin korruptiolle – Venäjän kaupungeissa pidätetty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

Iso määrä ihmisiä lähti ka­duil­le vaa­ti­maan va­paut­ta Na­val­nyil­le ja loppua Putinin kor­rup­tiol­le – Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

23.01.2021 23:05 1
Washingtonin poliisi pidätti äärioikeistolaisen Proud Boysin johtajan Enrique Tarrion

Wa­shing­to­nin poliisi pidätti ää­ri­oi­keis­to­lai­sen Proud Boysin joh­ta­jan Enrique Tarrion

05.01.2021 09:46
Ranska aloitti tutkinnan poliisin voimankäytöstä siirtolaisten häätämisessa Pariisin keskustassa

Ranska aloitti tut­kin­nan po­lii­sin voi­man­käy­tös­tä siir­to­lais­ten hää­tä­mi­ses­sa Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa

24.11.2020 11:01