Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mielenosoitukset
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Kuusi Elokapinan mielenosoittajaa otettiin kiinni Levillä

Kuusi Elo­ka­pi­nan mie­len­osoit­ta­jaa otet­tiin kiinni Levillä

01.11.2023 21:59 2
Tilaajille
"Enemmän tekoja, vähemmän riitelyä!" – Kemijärvellä mielenosoittajat vaativat koko kaupunginhallituksen eroa

"E­nem­män tekoja, vä­hem­män rii­te­lyä!" – Ke­mi­jär­vel­lä mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat koko kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen eroa

30.10.2023 17:55 8
Tilaajille
Poliisi varautuu turvaamaan kaivosalan suurkokousta Levillä – sosiaalisessa mediassa on keskusteltu mielenosoituksista

Poliisi va­rau­tuu tur­vaa­maan kai­vosalan suur­ko­kous­ta Levillä – so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on kes­kus­tel­tu mie­len­osoi­tuk­sis­ta

30.10.2023 15:33 2
Tilaajille
Auttin kappelin purkamista vastustetaan mielenosoituksella Rovaniemellä

Auttin kap­pe­lin pur­ka­mis­ta vas­tus­te­taan mie­len­osoi­tuk­sel­la Ro­va­nie­mel­lä

09.10.2023 11:30 1
Tilaajille
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

29.09.2023 12:47 31
Tilaajille
Kymmenet opiskelijat valtasivat Lapin yliopiston pääaulan protestina leikkauksille – "Hallituksen toimet ovat karmivia"

Kym­me­net opis­ke­li­jat val­ta­si­vat Lapin yli­opis­ton pää­au­lan pro­tes­ti­na leik­kauk­sil­le – "Hal­li­tuk­sen toimet ovat kar­mi­via"

26.09.2023 16:42 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos vas­tus­taa, vaih­to­eh­to suotava

26.09.2023 04:00 1
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 10:18 12
Tilaajille
Oikeistohallitus ja vasemmistovetoinen ay-liike ovat ajautumassa valtataistoon, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia varsinkin palkansaajajärjestöille
Pääkirjoitus

Oi­keis­to­hal­li­tus ja va­sem­mis­to­ve­toi­nen ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa val­ta­tais­toon, jolla voi olla kauas­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia var­sin­kin pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le

23.09.2023 06:00 41
Elokapinan mielenilmaus haittasi torstaina kuljetusten pääsyä Kemin biotuotetehtaalle, katso kuvat paikalta

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus hait­ta­si tors­tai­na kul­je­tus­ten pääsyä Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le, katso kuvat pai­kal­ta

21.09.2023 17:40 69
Tilaajille
Mielenosoittajat pysäyttivät hakkuut viidesti ja poliisin antamasta kuvauskiellosta nousi kohu – näin metsäkiista Kolarin Aalistunturilla eteni

Mie­len­osoit­ta­jat py­säyt­ti­vät hakkuut vii­des­ti ja po­lii­sin an­ta­mas­ta ku­vaus­kiel­los­ta nousi kohu – näin met­sä­kiis­ta Kolarin Aa­lis­tun­tu­ril­la eteni

18.09.2023 19:05 2
Tilaajille
Aalistunturin mielenosoittajaa syytetään niskoittelusta poliisia vastaan – käräjäoikeuden edessä järjestetään mielenosoitus keskiviikkona

Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoit­ta­jaa syy­te­tään nis­koit­te­lus­ta po­lii­sia vastaan – kä­rä­jä­oi­keu­den edessä jär­jes­te­tään mie­len­osoi­tus kes­ki­viik­ko­na

18.09.2023 17:01 6
Tilaajille
Rovaniemellä osoitettiin mieltä Orpon hallitusta ja rasismia vastaan – "Sanat ovat ensimmäisiä tekoja"

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä Orpon hal­li­tus­ta ja ra­sis­mia vastaan – "Sanat ovat en­sim­mäi­siä tekoja"

29.07.2023 16:06 59
Tilaajille
Mielenosoittajat sytyttivät Ruotsin Irakin-suurlähetystössä tulipalon – Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston väki on evakuoitu väistötiloihin

Mie­len­osoit­ta­jat sy­tyt­ti­vät Ruotsin Ira­kin-suur­lä­he­tys­tös­sä tu­li­pa­lon – Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tön edus­tus­ton väki on eva­kuoi­tu väis­tö­ti­loi­hin

20.07.2023 11:28 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaa maa, vapaa mie­li­pi­de

01.06.2023 05:00
"Jos varustaudumme sotaan, se kyllä tulee" – Rovaniemellä osoitettiin mieltä sotaharjoituksia vastaan

"Jos va­rus­tau­dum­me sotaan, se kyllä tulee" – Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä so­ta­har­joi­tuk­sia vastaan

29.05.2023 17:42 32
Tilaajille
Sadattuhannet osoittivat Israelissa mieltä sen jälkeen, kun pääministeri Netanjahu erotti puolustusministerin – Yhdysvallat "syvästi huolissaan" tapahtumista

Sa­dat­tu­han­net osoit­ti­vat Is­rae­lis­sa mieltä sen jäl­keen, kun pää­mi­nis­te­ri Ne­tan­ja­hu erotti puo­lus­tus­mi­nis­te­rin – Yh­dys­val­lat "sy­väs­ti huo­lis­saan" ta­pah­tu­mis­ta

27.03.2023 08:21 5
Kahdesta mielenilmauskulkueesta vain toinen toteutui – luontomarssi keräsi Rovaniemellä noin 80 osallistujaa, puhututtanut kouluruokamarssi ei ollut kattauksessa

Kah­des­ta mie­len­il­maus­kul­kuees­ta vain toinen to­teu­tui – luon­to­mars­si keräsi Ro­va­nie­mel­lä noin 80 osal­lis­tu­jaa, pu­hu­tut­ta­nut kou­lu­ruo­ka­mars­si ei ollut kat­tauk­ses­sa

18.03.2023 16:31 12
Tilaajille
Rovaniemellä viikonloppuna mielenosoituksia ja hiihtoa – poliisi varoittaa mahdollisesta liikennehaitasta

Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na mie­len­osoi­tuk­sia ja hiihtoa – poliisi va­roit­taa mah­dol­li­ses­ta lii­ken­ne­hai­tas­ta

18.03.2023 05:00 5
Tilaajille