Mielenosoitukset
Yhdeksälle hongkongilaisaktivistille tuomiot – tuomittujen joukossa myös mediamoguli Jimmy Lai

Yh­dek­säl­le hong­kon­gi­lais­ak­ti­vis­til­le tuomiot – tuo­mit­tu­jen jou­kos­sa myös me­dia­mo­gu­li Jimmy Lai

01.04.2021 09:12

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­viin mie­len­osoi­tuk­siin Turussa il­moit­tau­tu­nut ne­li­sen­kym­men­tä

27.03.2021 10:59
Venäjän kaupungeissa pidätetty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena peräkkäisenä viikonloppuna Aleksei Navalnyin vapauttamista ja loppua korruptiolle

Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Aleksei Na­val­nyin va­paut­ta­mis­ta ja loppua kor­rup­tiol­le

31.01.2021 15:22
Mielenosoitusten poliisiväkivallan jälkipyykki jatkuu Venäjällä

Mie­len­osoi­tus­ten po­lii­si­vä­ki­val­lan jäl­ki­pyyk­ki jatkuu Ve­nä­jäl­lä

26.01.2021 22:41
Iso määrä ihmisiä lähti kaduille vaatimaan vapautta Navalnyille ja loppua Putinin korruptiolle – Venäjän kaupungeissa pidätetty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

Iso määrä ihmisiä lähti ka­duil­le vaa­ti­maan va­paut­ta Na­val­nyil­le ja loppua Putinin kor­rup­tiol­le – Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

23.01.2021 23:05 1
Washingtonin poliisi pidätti äärioikeistolaisen Proud Boysin johtajan Enrique Tarrion

Wa­shing­to­nin poliisi pidätti ää­ri­oi­keis­to­lai­sen Proud Boysin joh­ta­jan Enrique Tarrion

05.01.2021 09:46
Ranska aloitti tutkinnan poliisin voimankäytöstä siirtolaisten häätämisessa Pariisin keskustassa

Ranska aloitti tut­kin­nan po­lii­sin voi­man­käy­tös­tä siir­to­lais­ten hää­tä­mi­ses­sa Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa

24.11.2020 11:01
Koronatoimien vastaiset mielenosoitukset muuttuneet väkivaltaisiksi Saksassa

Ko­ro­na­toi­mien vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set muut­tu­neet vä­ki­val­tai­sik­si Sak­sas­sa

21.11.2020 19:35
40-vuotias musta mies kuoli ruokakaupan vartijoiden pahoinpitelyyn – protesteja ympäri Brasiliaa

40-vuo­tias musta mies kuoli ruo­ka­kau­pan var­ti­joi­den pa­hoin­pi­te­lyyn – pro­tes­te­ja ympäri Bra­si­liaa

21.11.2020 12:15
Thaimaan pääministeri uhkasi koventaa otteita mielenosoittajia vastaan – protestoijat vaativat pääministerin eroa ja muutoksia monarkiaan

Thai­maan pää­mi­nis­te­ri uhkasi ko­ven­taa otteita mie­len­osoit­ta­jia vastaan – pro­tes­toi­jat vaa­ti­vat pää­mi­nis­te­rin eroa ja muu­tok­sia mo­nar­kiaan

19.11.2020 21:14
Analyysi: Elokapinan ilmastomielenosoittajat tukkivat kadun – ministeri muistuttaa, mikä on maatalousuudistuksen tärkein tehtävä

Ana­lyy­si: Elo­ka­pi­nan il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jat tuk­ki­vat kadun – mi­nis­te­ri muis­tut­taa, mikä on maa­ta­lous­uu­dis­tuk­sen tärkein tehtävä

18.11.2020 18:25
"Jos en lopeta aktiivista toimintaani niin minut voidaan laittaa vankilaan" – Valko-Venäjän johto on tukahduttanut tehtaiden protesteja kovaotteisesti, ja nyt kaksi poliittisista syistä työnsä menettänyttä kertoo tarinansa

"Jos en lopeta ak­tii­vis­ta toi­min­taa­ni niin minut voidaan laittaa van­ki­laan" – Val­ko-Ve­nä­jän johto on tu­kah­dut­ta­nut teh­tai­den pro­tes­te­ja ko­vaot­tei­ses­ti, ja nyt kaksi po­liit­ti­sis­ta syistä työnsä me­net­tä­nyt­tä kertoo ta­ri­nan­sa

15.11.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta: Saako hyvää asiaa puolustaa lakia rikkomalla?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Saako hyvää asiaa puo­lus­taa lakia rik­ko­mal­la?

29.10.2020 05:24
Tilaajille
Saiko poliisi käyttää paprikasumutetta? – Valtakunnansyyttäjän toimisto aloittaa esitutkinnan poliisin toiminnasta Elokapina-mielenilmaisun yhteydessä

Saiko poliisi käyttää pap­ri­ka­su­mu­tet­ta? – Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­mis­to aloit­taa esi­tut­kin­nan po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­nil­mai­sun yh­tey­des­sä

14.10.2020 15:33
Valko-Venäjän poliisi sai luvan käyttää tappavia aseita mielenosoittajia vastaan

Val­ko-Ve­nä­jän poliisi sai luvan käyttää tap­pa­via aseita mie­len­osoit­ta­jia vastaan

13.10.2020 09:25
Elokapina järjestää keskiviikkona mielenilmauksen Rovaniemellä

Elo­ka­pi­na jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na mie­len­il­mauk­sen Ro­va­nie­mel­lä

07.10.2020 11:10 1
Tilaajille
Matkailualan mitta tuli täyteen: Hallituksen rajoituspolitiikka on liian poukkoilevaa ja viranomaisten viestintä hämäävää – "Nyt tarvitaan pikatestausta"

Mat­kai­lu­alan mitta tuli täy­teen: Hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­po­li­tiik­ka on liian pouk­koi­le­vaa ja vi­ran­omais­ten vies­tin­tä hä­mää­vää – "Nyt tar­vi­taan pi­ka­tes­taus­ta"

24.09.2020 14:23 4
Lukijalta: Päättäjillä vastuu Suomen luonnosta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Päät­tä­jil­lä vastuu Suomen luon­nos­ta

09.09.2020 05:00
Tilaajille
"Uskoin, että poliisiväkivalta tukahduttaisi mielenosoitukset" – Valko-Venäjän johto on jälleen koventanut otteita, mutta protestiliike pitää pintansa

"Us­koin, että po­lii­si­vä­ki­val­ta tu­kah­dut­tai­si mie­le­no­soi­tuk­set" – Val­ko-Ve­nä­jän johto on jälleen ko­ven­ta­nut ot­tei­ta, mutta pro­tes­ti­lii­ke pitää pin­tan­sa

08.09.2020 17:20
Valko-Venäjän protestijohtaja Maria Kolesnikova yritettiin pakottaa maasta – repi passinsa ja pidätettiin

Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­ti­joh­ta­ja Maria Ko­les­ni­ko­va yri­tet­tiin pa­kot­taa maasta – repi pas­sin­sa ja pi­dä­tet­tiin

08.09.2020 15:50