Mielenosoitukset
Kuukausi
Korona romutti Netanjahun suosion – mielenosoittajat vaativat Israelin pääministerin eroa ja hallitukselta nopeampia taloustoimia

Korona romutti Ne­tan­ja­hun suosion – mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat Is­rae­lin pää­mi­nis­te­rin eroa ja hal­li­tuk­sel­ta no­peam­pia ta­lous­toi­mia

31.07.2020 18:07 0
Habarovsk nousi Putinia vastaan – kymmenettuhannet jatkavat protestia murhasyytteillä vangitun kuvernöörin palauttamiseksi

Ha­ba­rovsk nousi Putinia vastaan – kym­me­net­tu­han­net jat­ka­vat pro­tes­tia mur­ha­syyt­teil­lä van­gi­tun ku­ver­nöö­rin pa­laut­ta­mi­sek­si

28.07.2020 13:48 0
"Kaduille lähteminen on paras tapa yrittää vaikuttaa" – Valko-Venäjän nuoret vetosivat Helsingissä itsevaltias Lukashenkon kaatamiseksi

"Ka­duil­le läh­te­mi­nen on paras tapa yrittää vai­kut­taa" – Val­ko-Ve­nä­jän nuoret ve­to­si­vat Hel­sin­gis­sä it­se­val­tias Lu­kas­hen­kon kaa­ta­mi­sek­si

19.07.2020 19:10 0
Liittovaltion joukkojen kerrotaan kaapanneen mielenosoittajia Portlandissa – Kuvernööri: "Presidentin poliittinen teatteri ei ole turvallisuustyötä"

Liit­to­val­tion jouk­ko­jen ker­ro­taan kaa­pan­neen mie­len­osoit­ta­jia Port­lan­dis­sa – Ku­ver­nöö­ri: "P­re­si­den­tin po­liit­ti­nen teat­te­ri ei ole tur­val­li­suus­työ­tä"

18.07.2020 14:56 0
Serbia taipui mielenosoittajien tahtoon – viikonlopuksi kaavailtuja uusia koronarajoituksia lievennettiin

Serbia taipui mie­len­osoit­ta­jien tahtoon – vii­kon­lo­puk­si kaa­vail­tu­ja uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin

09.07.2020 20:24 0
Vanhemmat
Hämärissä olosuhteissa pidätetty toimittaja ja aktivisti sai kuolemantuomion – Iran syyttää "korruptiosta maan päällä"

Hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa pi­dä­tet­ty toi­mit­ta­ja ja ak­ti­vis­ti sai kuo­le­man­tuo­mion – Iran syyttää "kor­rup­tios­ta maan päällä"

03.07.2020 11:44 0
Hongkongissa jälleen mielenosoituksia – uuteen turvallisuuslakiin vedoten tehtiin ensimmäiset pidätykset

Hong­kon­gis­sa jälleen mie­len­osoi­tuk­sia – uuteen tur­val­li­suus­la­kiin vedoten tehtiin en­sim­mäi­set pi­dä­tyk­set

01.07.2020 15:53 0
Mielenosoittajat kaatoivat etelävaltioiden kenraalin patsaan Washingtonissa – Trump: "Nämä ihmiset pitäisi pidättää heti"

Mie­len­osoit­ta­jat kaa­toi­vat ete­lä­val­tioi­den ken­raa­lin patsaan Wa­shing­to­nis­sa – Trump: "Nämä ihmiset pitäisi pi­dät­tää heti"

20.06.2020 11:02 0
Lontoon keskustassa äärioikeistoaktivistit ottivat yhteen rasismin vastustajien kanssa – pormestari kehotti ihmisiä pysymään poissa alueelta

Lontoon kes­kus­tas­sa ää­ri­oi­keis­to­ak­ti­vis­tit ottivat yhteen ra­sis­min vas­tus­ta­jien kanssa – por­mes­ta­ri kehotti ihmisiä py­sy­mään poissa alueel­ta

13.06.2020 20:56 0
Rasismin vaarallisin muoto on rakenteellinen, ja näin se vaikuttaa Suomessa – huono-osaisuus voi kasautua läpi elämän

Ra­sis­min vaa­ral­li­sin muoto on ra­ken­teel­li­nen, ja näin se vai­kut­taa Suo­mes­sa – huo­no-osai­suus voi ka­sau­tua läpi elämän

08.06.2020 19:00 0
George Floydin surmannut poliisi oikeuden eteen – Derek Chauvin toimi kouluttajana kahdelle, nyt syytteet saaneelle poliisille

George Floydin sur­man­nut poliisi oi­keu­den eteen – Derek Chauvin toimi kou­lut­ta­ja­na kah­del­le, nyt syyt­teet saa­neel­le po­lii­sil­le

08.06.2020 17:25 0
Rasisminvastaiset mielenosoitukset rauhoittuivat viikonloppuna Yhdysvalloissa – kansalliskaarti aikoo poistua Washingtonista

Ra­sis­min­vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set rau­hoit­tui­vat vii­kon­lop­pu­na Yh­dys­val­lois­sa – kan­sal­lis­kaar­ti aikoo poistua Wa­shing­to­nis­ta

07.06.2020 13:17 0
Tilaajille
Mielenosoitukset jatkuvat Yhdysvalloissa, poliisin voimankäyttöä halutaan suitsia – Denverissä poliisilta kiellettiin kumiluotien ja kyynelkaasun käyttö

Mie­len­osoi­tuk­set jat­ku­vat Yh­dys­val­lois­sa, po­lii­sin voi­man­käyt­töä ha­lu­taan suitsia – Den­ve­ris­sä po­lii­sil­ta kiel­let­tiin ku­mi­luo­tien ja kyy­nel­kaa­sun käyttö

06.06.2020 12:11 0
Mielenosoittajat uhmasivat ulkonaliikkumiskieltoa USA:ssa – protestit laajalti rauhallisia

Mie­len­osoit­ta­jat uh­ma­si­vat ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa USA:ssa – pro­tes­tit laa­jal­ti rau­hal­li­sia

03.06.2020 11:00 0
Aktivistisukupolven tyytymättömyys purskahti Yhdysvaltojen kaduille – poliisin väkivalta on yksi useista protestin aiheista

Ak­ti­vis­ti­su­ku­pol­ven tyy­ty­mät­tö­myys purs­kah­ti Yh­dys­val­to­jen ka­duil­le – po­lii­sin vä­ki­val­ta on yksi useista pro­tes­tin ai­heis­ta

02.06.2020 20:37 0
Neljä ihmistä on kuollut USA:ssa mielenosoituksiin liittyvissä väkivaltaisuuksissa – Kansalliskaarti aktivoitiin koko Minnesotan osavaltiossa

Neljä ihmistä on kuollut USA:ssa mie­len­osoi­tuk­siin liit­ty­vis­sä vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa – Kan­sal­lis­kaar­ti ak­ti­voi­tiin koko Min­ne­so­tan osa­val­tios­sa

31.05.2020 10:49 0
Mielenosoittajat ovat sytyttäneet Minneapolisin poliisiaseman palamaan – kaupunkiin on julistettu hätätila ja kansalliskaarti kutsuttu apuun

Mie­len­osoit­ta­jat ovat sy­tyt­tä­neet Min­nea­po­li­sin po­lii­si­ase­man pa­la­maan – kau­pun­kiin on ju­lis­tet­tu hä­tä­ti­la ja kan­sal­lis­kaar­ti kut­sut­tu apuun

29.05.2020 08:52 0
Pelastetaan talvet: ilmastolakko näkyy perjantaina myös Rovaniemellä

Pe­las­te­taan talvet: il­mas­to­lak­ko näkyy per­jan­tai­na myös Ro­va­nie­mel­lä

10.03.2020 15:35 0
"Luvassa on kuuma kesä" – Fortumin Uniper-kauppa tuomassa Saksan mielenosoitukset Suomeen

"Lu­vas­sa on kuuma kesä" – For­tu­min Uni­per-kaup­pa tuo­mas­sa Saksan mie­len­osoi­tuk­set Suomeen

24.01.2020 07:00 0
Tilaajille

In­tias­sa sadat al­koi­vat näl­kä­lak­koon uuden kan­sa­lai­suus­lain vuoksi

13.12.2019 12:53 0