Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Mielenilmaukset
Rovaniemellä lakkoväelle tarjoiltiin hernekeittoa ja iskulauseita – "Tässä on pelissä hyvinvointiyhteiskunnan perusoikeudet"

Ro­va­nie­mel­lä lak­ko­väel­le tar­joil­tiin her­ne­keit­toa ja is­ku­lau­sei­ta – "Tässä on pelissä hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan pe­ru­soi­keu­det"

14.02.2024 17:17 33
Tilaajille
Saamelaisyhdistysten joukko osoitti eduskuntatalon edustalla mieltä saamelaiskäräjälain muutosta vastaan

Saa­me­lais­yh­dis­tys­ten joukko osoitti edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la mieltä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta vastaan

08.02.2024 14:36 8
Tilaajille
Kemijärvellä järjestetään mielenilmaus kaupunginjohtaja Pekka Iivarin eroon liittyen – "Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu saatava loppumaan"

Ke­mi­jär­vel­lä jär­jes­te­tään mie­len­il­maus kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivarin eroon liit­tyen – "Kiu­saa­mi­nen ja epä­asial­li­nen kohtelu saatava lop­pu­maan"

27.10.2023 15:21 9
Tilaajille
Mielenosoittajat pääsivät Kemin biotuotetehtaan puukentälle ja estivät liikenteen kulun – poliisi otti kiinni 29 aktivistia

Mie­len­osoit­ta­jat pää­si­vät Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ken­täl­le ja estivät lii­ken­teen kulun – poliisi otti kiinni 29 ak­ti­vis­tia

25.10.2023 19:31 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat luovat uskoa tu­le­vai­suu­teen

03.10.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke tarjoaa vaih­to­eh­to­ja

28.09.2023 05:00 1
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mo­kra­tiaan

22.09.2023 16:42 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­raa­nin polt­ta­mi­nen he­rät­tää kes­kus­te­lua

12.08.2023 06:00 1
Rovaniemellä osoitettiin mieltä Orpon hallitusta ja rasismia vastaan – "Sanat ovat ensimmäisiä tekoja"

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin mieltä Orpon hal­li­tus­ta ja ra­sis­mia vastaan – "Sanat ovat en­sim­mäi­siä tekoja"

29.07.2023 16:06 59
Tilaajille
Mielenosoituksen tavoitteena on nollatoleranssi rasismille – "Puheet on pidetty, nyt on käytännön tekojen aika"

Mie­len­osoi­tuk­sen ta­voit­tee­na on nol­la­to­le­rans­si ra­sis­mil­le – "­Pu­heet on pi­det­ty, nyt on käy­tän­nön tekojen aika"

20.07.2023 20:32 37
Tilaajille
Rovaniemellä osoitetaan ensi viikon lauantaina mieltä rasismia vastaan

Ro­va­nie­mel­lä osoi­te­taan ensi viikon lauan­tai­na mieltä ra­sis­mia vastaan

20.07.2023 09:38 39
Luontomarsseja järjestetään lauantaina Rovaniemellä, Kemissä ja Äkäslompolossa

Luon­to­mars­se­ja jär­jes­te­tään lauan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä, Kemissä ja Äkäs­lom­po­los­sa

17.03.2023 11:13 5
Tilaajille
Poliisi otti Aalistunturille leiriytyneet mielenosoittajat kiinni – heidät kuljetettiin pois alueelta

Poliisi otti Aa­lis­tun­tu­ril­le lei­riy­ty­neet mie­len­osoit­ta­jat kiinni – heidät kul­je­tet­tiin pois alueel­ta

17.01.2023 23:53 25
Lappilaisen yrittäjän metsäkoneet seisovat mielenosoittajien panttivankeina Kolarissa: "Tappiota tulee tuhansia euroja joka päivä"

Lap­pi­lai­sen yrit­tä­jän met­sä­ko­neet sei­so­vat mie­len­osoit­ta­jien pant­ti­van­kei­na Ko­la­ris­sa: "Tap­pio­ta tulee tu­han­sia euroja joka päivä"

17.01.2023 16:40 36
Tilaajille
Mielenosoittajien mukaan Länsi-Lapissa on kansallispuiston kokoinen aukko, eikä hakkuita saa jatkaa ennen kuin esitys puistosta on käsitelty

Mie­len­osoit­ta­jien mukaan Län­si-La­pis­sa on kan­sal­lis­puis­ton ko­koi­nen aukko, eikä hak­kui­ta saa jatkaa ennen kuin esitys puis­tos­ta on kä­si­tel­ty

16.01.2023 19:41 109
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa Sierilän vesivoimalahanketta soututapahtumassa

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to vas­tus­taa Sie­ri­län ve­si­voi­ma­la­han­ket­ta sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

21.07.2022 19:08 9
Tilaajille
"Professorit ovat saaneet itkupuheluita öisin" – Rovaniemellä järjestettiin mielenilmaus opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden puolesta

"P­ro­fes­so­rit ovat saaneet it­ku­pu­he­lui­ta öisin" – Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­tet­tiin mie­len­il­maus opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den puo­les­ta

13.04.2022 18:00
Tilaajille