Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Sierilän voimalaitos
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

30.09.2022 19:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katseet Sie­ri­lään

23.09.2022 05:54 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­to­eh­to­ja Sie­ri­län voi­ma­lal­le

22.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Ro­va­nie­men yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta hylkäsi Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen luuk­ku­ase­ma­ra­ken­nuk­sen poik­keus­lu­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set

20.09.2022 19:06 1
Tilaajille
Sierilän valituskierteelle ei näy loppua – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee poikkeusluvasta tehtyjä valituksia

Sie­ri­län va­li­tus­kier­teel­le ei näy loppua – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee poik­keus­lu­vas­ta tehtyjä va­li­tuk­sia

20.09.2022 06:30 12
Tilaajille
Sierilän voimalaitos turvaa omavaraisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos turvaa oma­va­rai­suut­ta

19.09.2022 08:42 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko varaa jättää ve­si­voi­ma käyt­tä­mät­tä?

12.08.2022 04:46 2
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa Sierilän vesivoimalahanketta soututapahtumassa

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to vas­tus­taa Sie­ri­län ve­si­voi­ma­la­han­ket­ta sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

21.07.2022 19:08 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län kan­na­tus nousee Na­to-tah­tia

18.03.2022 03:10
Tilaajille
Sierilän voimalaitoshanke sai kaksi vuotta jatkoaikaa – luonnonsuojelujärjestö arvioi, että päätöksestä valitetaan

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke sai kaksi vuotta jat­ko­ai­kaa – luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö arvioi, että pää­tök­ses­tä va­li­te­taan

16.03.2022 10:49 30
Tilaajille
Sierilä rakennettava, turpeelle kunnianpalautus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä ra­ken­net­ta­va, tur­peel­le kun­nian­pa­lau­tus

04.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Taistelu Sierilästä jatkuu – Kemijoki oy hakee jatkoaikaa töiden aloittamiselle

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Sierilän voimalaitoshanketta vastustetaan elokuussa järjestettävässä soututapahtumassa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ket­ta vas­tus­te­taan elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

28.07.2021 18:41 5
Tilaajille
Sierilän jatkoaika avin syynissä – rakentamisen olisi pitänyt alkaa toukokuussa, mutta jokiyhtiö haki luville lisäaikaa

Sie­ri­län jat­ko­ai­ka avin syy­nis­sä – ­ra­ken­ta­mi­sen olisi pitänyt alkaa tou­ko­kuus­sa, mutta jo­ki­yh­tiö haki luville li­sä­ai­kaa

28.06.2021 15:13 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaunis jo­ki­var­si ei elätä

17.05.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län kaa­va­eh­do­tus löytyy Kaa­va­to­ril­ta

07.05.2021 13:52 3
Tilaajille
Tiedä, mitä tuhoat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedä, mitä tuhoat

06.05.2021 07:55 4
Tilaajille
"Sierilä tarjoaa vastuullista vesivoimaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Sie­ri­lä tarjoaa vas­tuul­lis­ta ve­si­voi­maa"

02.04.2021 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vih­reää" ener­giaa Ro­va­nie­mel­le?

17.03.2021 04:20
Tilaajille