Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sierilän voimalaitos
Rovaniemen Sierilässä havaittu rauhoitettu kirjojokikorento – havainnolla ei ole toistaiseksi vaikutusta voimalaitoshankkeeseen

Ro­va­nie­men Sie­ri­läs­sä ha­vait­tu rau­hoi­tet­tu kir­jo­jo­ki­ko­ren­to – ha­vain­nol­la ei ole tois­tai­sek­si vai­ku­tus­ta voi­ma­lai­tos­hank­kee­seen

14.09.2023 14:18 4
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset – voimalaitoksen rakentamisen täytyy alkaa viimeistään ensi vuoden toukokuussa

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Sie­ri­län ra­ken­ta­mis­töi­den aloit­ta­mi­sen jat­ko­ajas­ta tehdyt va­li­tuk­set – voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­sen täytyy alkaa vii­meis­tään ensi vuoden tou­ko­kuus­sa

21.06.2023 14:23
Tilaajille
Sierilän voimalaa ei tarvita, sen rakentaminen aiheuttaisi Rovaniemen maineelle ja ympäristölle korvaamatonta vahinkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­laa ei tar­vi­ta, sen ra­ken­ta­mi­nen ai­heut­tai­si Ro­va­nie­men mai­neel­le ja ym­pä­ris­töl­le kor­vaa­ma­ton­ta va­hin­koa

14.04.2023 19:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­maa – kenelle ja millä eh­doil­la?

06.04.2023 17:19 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä tarjoaa sää­tö­voi­maa

04.04.2023 05:00 1
Sierilän roolia turha vähätellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län roolia turha vä­hä­tel­lä

31.03.2023 05:01 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika ra­ken­taa Sierilä

31.03.2023 05:00 3
Sierilä sopii Vuotoksen seuraksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä sopii Vuo­tok­sen seu­rak­si

28.03.2023 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hyötyy Sie­ri­län ra­ken­ta­mi­ses­ta?

28.03.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma vastaan ve­si­voi­ma

25.03.2023 06:15 7
Tilaajille
Sierilän voimalaitoshanke on malliesimerkki luvitusprosessin epäonnistumisesta – Suomella ei pitäisi olla varaa tällaiseen
Pääkirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke on mal­li­esi­merk­ki lu­vi­tusp­ro­ses­sin epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – Suo­mel­la ei pitäisi olla varaa täl­lai­seen

23.03.2023 06:00 6
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen jakaa kansanedustajaehdokkaat Lapin Kansan vaalikoneessa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen jakaa kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­sa

21.03.2023 15:25 3
Tilaajille
Valitukset Sierilän jatkoajasta kaatuivat, silti rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty  –"Meillä on jatkuva harkinta päällä, mutta tämäkin päätös on valituskelpoinen"

Va­li­tuk­set Sie­ri­län jat­ko­ajas­ta kaa­tui­vat, silti ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä ei vielä ole tehty –"­Meil­lä on jatkuva har­kin­ta päällä, mutta tämäkin päätös on va­li­tus­kel­poi­nen"

21.03.2023 09:35 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taimen huo­mioi­ta­va Sie­ri­lä-sel­vi­tyk­sis­sä

01.02.2023 22:09 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­ki­vih­reys kun­niaan

12.01.2023 23:30 1
Tilaajille
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

30.09.2022 19:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katseet Sie­ri­lään

23.09.2022 05:54 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­to­eh­to­ja Sie­ri­län voi­ma­lal­le

22.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Ro­va­nie­men yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta hylkäsi Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen luuk­ku­ase­ma­ra­ken­nuk­sen poik­keus­lu­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set

20.09.2022 19:06 1
Tilaajille
Sierilän valituskierteelle ei näy loppua – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsittelee poikkeusluvasta tehtyjä valituksia

Sie­ri­län va­li­tus­kier­teel­le ei näy loppua – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee poik­keus­lu­vas­ta tehtyjä va­li­tuk­sia

20.09.2022 06:30 12
Tilaajille