Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Sierilän voimalaitos

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ket­ta vas­tus­te­taan elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

28.07.2021 18:41 5
Tilaajille

Sie­ri­län jat­ko­ai­ka avin syy­nis­sä – ­ra­ken­ta­mi­sen olisi pitänyt alkaa tou­ko­kuus­sa, mutta jo­ki­yh­tiö haki luville li­sä­ai­kaa

28.06.2021 15:13 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaunis jo­ki­var­si ei elätä

17.05.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län kaa­va­eh­do­tus löytyy Kaa­va­to­ril­ta

07.05.2021 13:52 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedä, mitä tuhoat

06.05.2021 07:55 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Sie­ri­lä tarjoaa vas­tuul­lis­ta ve­si­voi­maa"

02.04.2021 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vih­reää" ener­giaa Ro­va­nie­mel­le?

17.03.2021 04:20
Tilaajille

Sie­ri­län kaava ase­te­taan näh­tä­vil­le

15.03.2021 20:45
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Sie­ri­län va­li­tuk­set ja vah­vis­ti Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ko­ne­ase­ma­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­lu­van

11.03.2021 15:04 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­taan Matti Ahteen pe­rin­töä

11.03.2021 12:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma tuhoaa ym­pä­ris­töä – Sie­ri­lää ei tule ra­ken­taa

08.03.2021 04:20
Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

05.03.2021 08:31 3
Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kolme vuotta jat­ko­ai­kaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le

04.03.2021 11:35 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuu­ton­ta ve­si­voi­maa

03.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä vastoin hal­li­tus­oh­jel­maa

23.02.2021 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko oikeus sokea?

20.02.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi Suomen ta­lou­den ve­tu­rik­si

16.02.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län aika oli ja meni

06.02.2021 07:30 2
Tilaajille