Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Sierilän voimalaitos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko varaa jättää ve­si­voi­ma käyt­tä­mät­tä?

12.08.2022 04:46 2
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa Sierilän vesivoimalahanketta soututapahtumassa

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to vas­tus­taa Sie­ri­län ve­si­voi­ma­la­han­ket­ta sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

21.07.2022 19:08 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län kan­na­tus nousee Na­to-tah­tia

18.03.2022 03:10
Tilaajille
Sierilän voimalaitoshanke sai kaksi vuotta jatkoaikaa – luonnonsuojelujärjestö arvioi, että päätöksestä valitetaan

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke sai kaksi vuotta jat­ko­ai­kaa – luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö arvioi, että pää­tök­ses­tä va­li­te­taan

16.03.2022 10:49 30
Tilaajille
Sierilä rakennettava, turpeelle kunnianpalautus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä ra­ken­net­ta­va, tur­peel­le kun­nian­pa­lau­tus

04.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Taistelu Sierilästä jatkuu – Kemijoki oy hakee jatkoaikaa töiden aloittamiselle

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Sierilän voimalaitoshanketta vastustetaan elokuussa järjestettävässä soututapahtumassa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ket­ta vas­tus­te­taan elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä sou­tu­ta­pah­tu­mas­sa

28.07.2021 18:41 5
Tilaajille
Sierilän jatkoaika avin syynissä – rakentamisen olisi pitänyt alkaa toukokuussa, mutta jokiyhtiö haki luville lisäaikaa

Sie­ri­län jat­ko­ai­ka avin syy­nis­sä – ­ra­ken­ta­mi­sen olisi pitänyt alkaa tou­ko­kuus­sa, mutta jo­ki­yh­tiö haki luville li­sä­ai­kaa

28.06.2021 15:13 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaunis jo­ki­var­si ei elätä

17.05.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län kaa­va­eh­do­tus löytyy Kaa­va­to­ril­ta

07.05.2021 13:52 3
Tilaajille
Tiedä, mitä tuhoat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedä, mitä tuhoat

06.05.2021 07:55 4
Tilaajille
"Sierilä tarjoaa vastuullista vesivoimaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Sie­ri­lä tarjoaa vas­tuul­lis­ta ve­si­voi­maa"

02.04.2021 16:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vih­reää" ener­giaa Ro­va­nie­mel­le?

17.03.2021 04:20
Tilaajille
Sierilän kaava asetetaan nähtäville

Sie­ri­län kaava ase­te­taan näh­tä­vil­le

15.03.2021 20:45
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän valitukset ja vahvisti Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakennusluvan

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Sie­ri­län va­li­tuk­set ja vah­vis­ti Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ko­ne­ase­ma­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­lu­van

11.03.2021 15:04 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­taan Matti Ahteen pe­rin­töä

11.03.2021 12:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma tuhoaa ym­pä­ris­töä – Sie­ri­lää ei tule ra­ken­taa

08.03.2021 04:20
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Sierilän lykkäyshakemuksella peitellään huonoa valmistelua – "Kemijoki Oy ei ole neljässä vuodessa pystynyt selvittämään rakentamisen edellytyksiä"

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

05.03.2021 08:31 3
Tilaajille
Kemijoki Oy hakee aluehallintovirastolta kolme vuotta  jatkoaikaa Sierilän voimalaitoksen rakennustöiden aloittamiselle

Ke­mi­jo­ki Oy hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kolme vuotta jat­ko­ai­kaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le

04.03.2021 11:35 5
Tilaajille