Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Aalistunturin metsäkiista
Aalistunturin hakkuukiistan puinti alkoi oikeudessa Kemissä samalla, kun vieressä käynnistyi jättitehdas

Aa­lis­tun­tu­rin hak­kuu­kiis­tan puinti alkoi oi­keu­des­sa Kemissä sa­mal­la, kun vie­res­sä käyn­nis­tyi jät­ti­teh­das

20.09.2023 15:34 10
Tilaajille
Mielenosoittajat pysäyttivät hakkuut viidesti ja poliisin antamasta kuvauskiellosta nousi kohu – näin metsäkiista Kolarin Aalistunturilla eteni

Mie­len­osoit­ta­jat py­säyt­ti­vät hakkuut vii­des­ti ja po­lii­sin an­ta­mas­ta ku­vaus­kiel­los­ta nousi kohu – näin met­sä­kiis­ta Kolarin Aa­lis­tun­tu­ril­la eteni

18.09.2023 19:05 2
Tilaajille
Aalistunturin mielenosoittajaa syytetään niskoittelusta poliisia vastaan – käräjäoikeuden edessä järjestetään mielenosoitus keskiviikkona

Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoit­ta­jaa syy­te­tään nis­koit­te­lus­ta po­lii­sia vastaan – kä­rä­jä­oi­keu­den edessä jär­jes­te­tään mie­len­osoi­tus kes­ki­viik­ko­na

18.09.2023 17:01 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin toi­min­taa val­vo­taan

17.07.2023 20:30 1
Mielenosoitus nosti Kolarin Aalistunturin julkisuuteen – kävimme katsomassa, miltä siellä näyttää metsäkiistan jälkeen

Mie­len­osoi­tus nosti Kolarin Aa­lis­tun­tu­rin jul­ki­suu­teen – kävimme kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää met­sä­kiis­tan jälkeen

14.07.2023 19:00 5
Tilaajille
Poliisihallitus: Aalistunturin videokuvauksen kieltämiseen ei ollut riittäviä perusteita

Po­lii­si­hal­li­tus: Aa­lis­tun­tu­rin vi­deo­ku­vauk­sen kiel­tä­mi­seen ei ollut riit­tä­viä pe­rus­tei­ta

12.07.2023 10:19 6
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Aalistunturin alueen hakkuista tehdyn valituksen

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Aa­lis­tun­tu­rin alueen hak­kuis­ta tehdyn va­li­tuk­sen

19.05.2023 14:18 2
Tilaajille
Aalistunturin alueen hakkuut saatiin päätökseen – mielenosoitukset viivästyttivät töitä noin viikon

Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut saatiin pää­tök­seen – mie­len­osoi­tuk­set vii­väs­tyt­ti­vät töitä noin viikon

20.03.2023 13:22 8
Tilaajille
Aalistunturin kuvauskielto oli ylilyönti – Poliisin paras työväline on, että toiminta kestää aina julkisen katseen

Aa­lis­tun­tu­rin ku­vaus­kiel­to oli yli­lyön­ti – ­Po­lii­sin paras työ­vä­li­ne on, että toi­min­ta kestää aina jul­ki­sen katseen

04.03.2023 05:01 33
Tilaajille
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tullut kaksi kantelua poliisin kuvauskiellosta Aalistunturilla – oikeusasiamies ei toistaiseksi tutki asiaa

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le on tullut kaksi kan­te­lua po­lii­sin ku­vaus­kiel­los­ta Aa­lis­tun­tu­ril­la – oi­keu­sa­sia­mies ei tois­tai­sek­si tutki asiaa

28.02.2023 17:00 7
Tilaajille
Poliisi katkoi mielenosoittajien kolmijalan ja esti kuvaamisen Aalistunturilla – poliisihallitus selvittää Lapin ja Oulun poliisilaitoksien toiminnan

Poliisi katkoi mie­len­osoit­ta­jien kol­mi­ja­lan ja esti ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la – po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Lapin ja Oulun po­lii­si­lai­tok­sien toi­min­nan

27.02.2023 19:45 17
Poliisi esti kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituspaikalla maanantaina – "Poliisi uhkasi ottaa tarvittaessa kamerat voimakeinoin pois"

Poliisi esti ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoi­tus­pai­kal­la maa­nan­tai­na – "Po­lii­si uhkasi ottaa tar­vit­taes­sa kamerat voi­ma­kei­noin pois"

23.02.2023 09:01 10
Tilaajille
Metsäkiista kytee edelleen Aalistunturin metsissä – aktivisti ei lupaa, etteikö hakkuita keskeytettäisi uudestaan, Metsähallitus harkitsee mittavien korvauksien hakemista

Met­sä­kiis­ta kytee edel­leen Aa­lis­tun­tu­rin met­sis­sä – ak­ti­vis­ti ei lupaa, etteikö hak­kui­ta kes­key­tet­täi­si uu­des­taan, Met­sä­hal­li­tus har­kit­see mit­ta­vien kor­vauk­sien ha­ke­mis­ta

23.02.2023 05:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko lakien rik­ko­mi­nen ih­mi­soi­keus?

21.02.2023 05:00
HS: Poliisi sahasi Metsäliikkeen mielenosoittajien kolmimetriset puutelineet poikki Aalistunturin alueella – sahaukseen tuli erikoisyksikkö Oulusta

HS: Poliisi sahasi Met­sä­liik­keen mie­len­osoit­ta­jien kol­mi­met­ri­set puu­te­li­neet poikki Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la – sa­hauk­seen tuli eri­kois­yk­sik­kö Oulusta

20.02.2023 21:45 39
Tilaajille
Metsäliike pysäyttänyt jälleen hakkuut Aalistunturilla  – "Mikä sen parempaa kuin lähteä loskaisesta Helsingistä kansallispuiston maisemiin hiihtelemään"

Met­sä­lii­ke py­säyt­tä­nyt jälleen hakkuut Aa­lis­tun­tu­ril­la – "Mikä sen pa­rem­paa kuin lähteä los­kai­ses­ta Hel­sin­gis­tä kan­sal­lis­puis­ton mai­se­miin hiih­te­le­mään"

20.02.2023 09:57 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen kii­tol­li­nen ter­mii­teil­le

14.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Poliisi otti kolme mielenosoittajaa kiinni Aalistunturilla ja purki esteet

Poliisi otti kolme mie­len­osoit­ta­jaa kiinni Aa­lis­tun­tu­ril­la ja purki esteet

13.02.2023 18:38 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät vaa­ti­vat ra­ken­teel­li­sia muu­tok­sia

08.02.2023 21:41
Tilaajille
Metsäliike järjesti mielenosoituksen Metsähallituksen toimitilojen edustalla Rovaniemellä - mielenosoitus sujui rauhallisesti iskulauseiden ja puheiden tahdissa

Met­sä­lii­ke jär­jes­ti mie­len­osoi­tuk­sen Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­ti­lo­jen edus­tal­la Ro­va­nie­mel­lä - mie­len­osoi­tus sujui rau­hal­li­ses­ti is­ku­lau­sei­den ja pu­hei­den tah­dis­sa

07.02.2023 13:00 11
Tilaajille