Hotellihanke: Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

Pääkirjoitus: Pakko on hyvä kan­nus­tin hy­vin­voin­ti­alueil­le

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa kello 18

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin toi­min­taa val­vo­taan

Juhani Vehmaskangas käsitteli mielipidekirjoituksessaan (LK 17.7.) poliisin tekemien rikosten tutkintaa sekä poliisiin kohdistuvaa laillisuusvalvontaa.

Vehmaskankaan kirjoituksen taustalla oli poliisihallituksen valvontaratkaisu ns. Aalistunturin tapauksessa. Siinä poliisihallitus katsoi poliisin toimineen virheellisesti, kun se kielsi median edustajalta poliisin toimenpiteiden kuvaamisen. Vehmaskankaan toiveena oli, että poliisin tekemiä virheitä tutkitaan ja tarvittaessa niistä seuraa rangaistus. Näin tapahtuukin.

Suomessa poliisin virheellistä menettelyä voidaan tutkia kahdessa prosessissa; jos poliisin epäillään toimineen niin lainvastaisesti, että kyseeseen voi tulla virka- tai muu rikos, asia tutkitaan niin sanotussa poliisirikosmenettelyssä, jossa tutkintaa johtaa syyttäjä. Esimerkiksi vuonna 2022 näitä tapauksia tutkittiin 897 kappaletta.

Muut, käytännössä vähäisemmät, virheet voidaan puolestaan tutkia laillisuusvalvonnallisessa menettelyssä. Poliisi suorittaa tällaista laillisuusvalvontaa itse, mutta myös eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri tutkivat vuosittain satoja tapauksia.

Rikosprosessi voi johtaa virkamiehen osalta virkarikostuomioon ja laillisuusvalvonnallinen menettely puolestaan hallinnollisiin moitteisiin. Näiden lisäksi poliiseille voidaan kaikista näistä virheistä antaa erilaisia virkamiesoikeudellisia seuraamuksia, kuten varoituksia, määräaikaisia virantoimituksista erottamisia tai jopa irtisanomisia. Tällaisia erilaisia seuraamuksia annetaan satoja vuosittain.

Poliisi hoitaa vuosittain karkeasti ottaen miljoona hälytystehtävää ja käsittelee puoli miljoonaa sille tehtyä erilaista ilmoitusta, minkä lisäksi poliisi hoitaa valtavan määrän erilaisia lupa- ja muita asioita. Poliisin, kuten muidenkin viranomaisten, on aina toimittava lainmukaisesti. Kun kuitenkin puhumme ihmisen tekemästä työstä, virheiltä ei voida välttyä.

On poliisin etu, että sitä valvotaan. Pienessä maassa ja rajallisilla resursseilla toimivan viranomaisen keskeinen toimintaedellytys on, että kansalaiset luottavat poliisiin. Tähän luottamukseen kuuluu se, että kun virheitä tapahtuu, ne tutkitaan ja niistä tulee lain mukainen seuraamus. Joskus seuraamukset ovat lievempiä, joskus ankarampia, kuten virheetkin.

Poliisin sisäiseen valvontaan on panostettu merkittävästi ja toimintaa kehitetään edelleen. Kun virheitä havaitaan, niihin puututaan.

Kirjoittaja työskentelee poliisihallituksessa poliisiylitarkastajana ja laillisuusvalvonnan vastuualueen esihenkilönä.