Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Poliisihallitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­sin toi­min­taa val­vo­taan

17.07.2023 20:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minäkin moitin po­lii­sia

17.07.2023 05:00 1
Poliisihallitus: Aalistunturin videokuvauksen kieltämiseen ei ollut riittäviä perusteita

Po­lii­si­hal­li­tus: Aa­lis­tun­tu­rin vi­deo­ku­vauk­sen kiel­tä­mi­seen ei ollut riit­tä­viä pe­rus­tei­ta

12.07.2023 10:19 6
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

13.04.2023 18:30 2
Tilaajille
Poliisi katkoi mielenosoittajien kolmijalan ja esti kuvaamisen Aalistunturilla – poliisihallitus selvittää Lapin ja Oulun poliisilaitoksien toiminnan

Poliisi katkoi mie­le­no­soit­ta­jien kol­mi­ja­lan ja esti ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la – po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Lapin ja Oulun po­lii­si­lai­tok­sien toi­min­nan

27.02.2023 19:45 17
Poliisihallitus: Suunnitelmallinen turvallisuusalan valvonta on jäänyt joissain poliisilaitoksissa muiden työtehtävien jalkoihin – viime vuonna peruttiin 753:n alalla työskentelevän luvat

Po­lii­si­hal­li­tus: Suun­ni­tel­mal­li­nen tur­val­li­suu­sa­lan val­von­ta on jäänyt jois­sain po­lii­si­lai­tok­sis­sa muiden työ­teh­tä­vien jal­koi­hin – viime vuonna pe­rut­tiin 753:n alalla työs­ken­te­le­vän luvat

10.01.2023 10:59 5
Huumeiden käyttötilakokeilu voisi auttaa ehkäisemään huumeista aiheutuvia ongelmia, arvioidaan Poliisihallituksessa

Huu­mei­den käyt­tö­ti­la­ko­kei­lu voisi auttaa eh­käi­se­mään huu­meis­ta ai­heu­tu­via on­gel­mia, ar­vioi­daan Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa

02.08.2022 07:00
Tilaajille
Poliisihallitus kumosi oikeusasiamiehen moittiman ohjauskirjeen – linjaus saattoi vaarantaa hoidon tarpeessa olevien ja sivullisten henkilöiden terveyttä

Po­lii­si­hal­li­tus kumosi oi­keu­sa­sia­mie­hen moit­ti­man oh­jaus­kir­jeen – linjaus saat­toi ­vaa­ran­taa hoidon tar­pees­sa olevien ja si­vul­lis­ten hen­ki­löi­den ter­veyt­tä

22.07.2022 16:11
Tilaajille
Passiruuhkat laantunevat alkusyksystä, arvioidaan Poliisihallituksesta – "Näyttää siltä, että pahin vaihe on ruuhkissa ohitettu"

Pas­si­ruuh­kat laan­tu­ne­vat al­ku­syk­sys­tä, ar­vioi­daan Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta – "Näyt­tää siltä, että pahin vaihe on ruuh­kis­sa ohi­tet­tu"

16.07.2022 12:00
Esa Heikkinen jatkaa Lapin poliisipäällikkönä

Esa Heik­ki­nen jatkaa Lapin po­lii­si­pääl­lik­kö­nä

22.12.2021 12:22
Tilaajille
Lähteekö aselupa tulevaisuudessa pois pelkästä sakkotuomiosta? –Poliisihallituksessa tehdään uutta ohjeistusta aselupien myöntämiseen

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

07.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Lapissa poliisi ottanee ensimmäiset haalarikamerat käyttöön ennen kesää – Kameroiden toivotaan hillitsevän asiakkaiden käytöstä

Lapissa poliisi ottanee en­sim­mäi­set haa­la­ri­ka­me­rat käyt­töön ennen kesää – Ka­me­roi­den toi­vo­taan hil­lit­se­vän asiak­kai­den käy­tös­tä

20.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Poliisi ottaa haalarikamerat käyttöön koko maassa tänä keväänä

Poliisi ottaa haa­la­ri­ka­me­rat käyt­töön koko maassa tänä keväänä

10.03.2021 12:16 1
Moni Lapin kunta on saamassa uuden poliisiaseman – Poliisihallitus on nostanut Lapin vanhat toimitilat valtakunnallisen korjauslistan kärkeen

Moni Lapin kunta on saa­mas­sa uuden po­lii­sia­se­man – Po­lii­si­hal­li­tus on nos­ta­nut Lapin vanhat toi­mi­ti­lat val­ta­kun­nal­li­sen kor­jaus­lis­tan kärkeen

12.02.2021 19:31
Tilaajille