Poliisi
Lapissa poliisi ottanee ensimmäiset haalarikamerat käyttöön ennen kesää – Kameroiden toivotaan hillitsevän asiakkaiden käytöstä

Lapissa poliisi ottanee en­sim­mäi­set haa­la­ri­ka­me­rat käyt­töön ennen kesää – Ka­me­roi­den toi­vo­taan hil­lit­se­vän asiak­kai­den käy­tös­tä

20.03.2021 08:00 1
Tilaajille
MTV Uutiset: Rukan rinneturmasta epäilty 22-vuotias mies välttelee kuulusteluja – esitutkinta jumissa

MTV Uu­ti­set: Rukan rin­ne­tur­mas­ta epäilty 22-vuo­tias mies vält­te­lee kuu­lus­te­lu­ja – esi­tut­kin­ta jumissa

16.03.2021 20:20 1
Tilaajille
Kortiton ja päihtynyt kuljettaja pysäytettiin Sallassa

Kor­ti­ton ja päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja py­säy­tet­tiin Sal­las­sa

10.02.2021 12:13
Tilaajille
Poliisin, Tullin, rajavartioston ja puolustusvoimien koirat harjoittelevat Rovaniemellä – koirat ohjaajineen liikkuvat maastossa ja kaupungissa

Po­lii­sin, Tullin, ra­ja­var­tios­ton ja puo­lus­tus­voi­mien koirat har­joit­te­le­vat Ro­va­nie­mel­lä – koirat oh­jaa­ji­neen liik­ku­vat maas­tos­sa ja kau­pun­gis­sa

09.02.2021 14:56
Tilaajille
Poliisi tutkii henkirikosta Oulussa – yksi henkilö vangittu taposta epäiltynä

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Oulussa – yksi henkilö van­git­tu taposta epäil­ty­nä

31.01.2021 16:09
Näitkö kolarin Oijustien ja Nelostien rampin risteyksessä? Poliisi kaipaa silminnäkijöitä

Näitkö kolarin Oi­jus­tien ja Ne­los­tien rampin ris­teyk­ses­sä? Poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jöi­tä

19.01.2021 19:42
Tilaajille
Lapissa vietettiin uuttavuotta entiseen malliin – Poliisi joutui hajottamaan isot juhlat Rovaniemellä ja puuttumaan juhlintaan Levillä ja Kemi-Tornion alueella

Lapissa vie­tet­tiin uut­ta­vuot­ta en­ti­seen malliin – Poliisi joutui ha­jot­ta­maan isot juhlat Ro­va­nie­mel­lä ja puut­tu­maan juh­lin­taan Levillä ja Ke­mi-Tor­nion alueel­la

01.01.2021 10:50 7
Tilaajille
Asekaappeja tyhjennetään turhista aseista ennen kuin joulukuu tulee: "Maanantaina luovutettiin kahdeksan asetta valtiolle "

Ase­kaap­pe­ja tyh­jen­ne­tään tur­his­ta aseista ennen kuin jou­lu­kuu tulee: "Maa­nan­tai­na luo­vu­tet­tiin kah­dek­san asetta val­tiol­le "

05.11.2020 07:00
Tilaajille
Lappi saa lisää poliiseja – Uudet pestit sijoitetaan ongelma-alueille

Lappi saa lisää po­lii­se­ja – Uudet pestit si­joi­te­taan on­gel­ma-alueil­le

03.11.2020 13:49 2
Tilaajille
Mies esitteli käsiasetta ja kaupitteli muita aseita Keminmaassa – poliisi haki pyssyt pois

Mies esit­te­li kä­si­aset­ta ja kau­pit­te­li muita aseita Ke­min­maas­sa – poliisi haki pyssyt pois

18.10.2020 09:40
Saiko poliisi käyttää paprikasumutetta? – Valtakunnansyyttäjän toimisto aloittaa esitutkinnan poliisin toiminnasta Elokapina-mielenilmaisun yhteydessä

Saiko poliisi käyttää pap­ri­ka­su­mu­tet­ta? – Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­mis­to aloit­taa esi­tut­kin­nan po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­nil­mai­sun yh­tey­des­sä

14.10.2020 15:33

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja pa­hoin­pi­te­lys­tä Tor­nios­sa

11.10.2020 15:44
Tilaajille
Poliisi varoittaa: Torniossa lapset ovat yrittäneet maksaa leikkirahalla

Poliisi va­roit­taa: Tor­nios­sa lapset ovat yrit­tä­neet maksaa leik­ki­ra­hal­la

08.10.2020 11:15
Tilaajille
Tällainen on poliisinkin käytössä oleva OC-sumute:  Riski vakaviin reaktioihin on olemassa, mutta tutkimustietoa puuttuu

Täl­lai­nen on po­lii­sin­kin käy­tös­sä oleva OC-su­mu­te: Riski va­ka­viin reak­tioi­hin on ole­mas­sa, mutta tut­ki­mus­tie­toa puuttuu

05.10.2020 19:05
Tilaajille
Poliisi: Poikkeusluvalla kortin saanut 17-vuotias kaahasi Sodankylässä rajua ylinopeutta alaikäisiä kyydissään

Po­lii­si: Poik­keus­lu­val­la kortin saanut 17-vuo­tias kaahasi So­dan­ky­läs­sä rajua yli­no­peut­ta ala­ikäi­siä kyy­dis­sään

04.10.2020 21:12
Lapsipornokuvien hallussapidosta tuomittu poliisi irtisanottiin virastaan – tuomittiin 70 päiväksi ehdolliseen vankeuteen

Lap­si­por­no­ku­vien hal­lus­sa­pi­dos­ta tuo­mit­tu poliisi ir­ti­sa­not­tiin vi­ras­taan – tuo­mit­tiin 70 päi­väk­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

02.10.2020 12:27
Tilaajille
Kahta miestä puukotettiin Oulun keskustassa keskiviikkona – tapahtunutta edelsi sanaharkka kuntosalilla, tekijä vangittu

Kahta miestä puu­ko­tet­tiin Oulun kes­kus­tas­sa kes­ki­viik­ko­na – ta­pah­tu­nut­ta edelsi sa­na­hark­ka kun­to­sa­lil­la, tekijä van­git­tu

25.09.2020 15:47
Tilaajille
Hakkerit vuosivat tuhannen poliisin henkilötiedot julki Valko-Venäjällä

Hak­ke­rit vuo­si­vat tu­han­nen po­lii­sin hen­ki­lö­tie­dot julki Val­ko-Ve­nä­jäl­lä

20.09.2020 20:05 1
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 16:11
Tilaajille