Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Poliisi
Asuntoon murtauduttiin Kemin Haapalankadulla keskellä päivää – poliisilla ei ole tietoa tekijöistä

Asun­toon mur­tau­dut­tiin Kemin Haa­pa­lan­ka­dul­la kes­kel­lä päivää – po­lii­sil­la ei ole tietoa te­ki­jöis­tä

17.03.2023 12:21
Tilaajille
Poliisi tutkii porojen anastusta ja korvamerkkien väärentämistä paliskunnassa – tutkinta on alkuvaiheessa

Poliisi tutkii porojen anas­tus­ta ja kor­va­merk­kien vää­ren­tä­mis­tä pa­lis­kun­nas­sa – tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa

17.03.2023 10:38 10
Tilaajille
Rikosseuraamuslaitos haluaisi rakentaa uuden tutkintovankilan Rovaniemelle – kalterilaitos sopisi mainiosti hallinto- ja matkailukaupunkiin ja poliisikin pääsisi keskittymään enemmän poliisin töihin
Pääkirjoitus

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos ha­luai­si ra­ken­taa uuden tut­kin­to­van­ki­lan Ro­va­nie­mel­le – kal­te­ri­lai­tos sopisi mai­nios­ti hal­lin­to- ja mat­kai­lu­kau­pun­kiin ja po­lii­si­kin pääsisi kes­kit­ty­mään enemmän po­lii­sin töihin

09.03.2023 15:24 3
Poliisi: Isossa Omenassa turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttötilanteessa kuollut nainen ei kuollut tukehtumalla

Po­lii­si: Isossa Ome­nas­sa tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jöi­den voi­man­käyt­tö­ti­lan­tees­sa kuollut nainen ei kuollut tu­keh­tu­mal­la

11.01.2023 16:51
Nainen kuoli vartijoiden kiinnioton yhteydessä Ison Omenan kauppakeskuksessa Espoossa – poliisi selvittää asiaa

Nainen kuoli var­ti­joi­den kiin­ni­oton yh­tey­des­sä Ison Omenan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa Es­poos­sa – poliisi sel­vit­tää asiaa

07.01.2023 22:21 3
Meri-Lapin alueelta kadonneeksi ilmoitettu 31-vuotias mies on löytynyt

Me­ri-La­pin alueel­ta ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 31-vuo­tias mies on löy­ty­nyt

06.01.2023 09:45 1
Poliisi kuristi toista poliisia kostean illanvieton jälkeen Levillä – hovioikeus tuomitsi pahoinpitelystä

Poliisi kuristi toista po­lii­sia kostean il­lan­vie­ton jälkeen Levillä – ho­vi­oi­keus tuo­mit­si pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.12.2022 12:58 3
Tilaajille
Rovaniemellä tehtiin taksivalvontaa – puutteita havaittiin tietojen ja liikenneluvan esittämisessä

Ro­va­nie­mel­lä tehtiin tak­si­val­von­taa – puut­tei­ta ha­vait­tiin tie­to­jen ja lii­ken­ne­lu­van esit­tä­mi­ses­sä

16.12.2022 20:29 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­naa

19.10.2022 09:44
Saako poliisi pamputtaa mielenosoittajia? - Kemin poliisi toimi Elokapinassa, kuten pitääkin
Kolumni

Saako poliisi pam­put­taa mie­le­no­soit­ta­jia? - Kemin poliisi toimi Elo­ka­pi­nas­sa, kuten pi­tää­kin

12.10.2022 16:06 2
Tarkastaja kertoo Polarica-marjayrityksen leirioloista: perehdytys oli puutteellista eivätkä thaimaalaiset täysin tienneet, mitä kuluja heiltä peritään – TE-toimisto salasi selvitysaineiston

Tar­kas­ta­ja kertoo Po­la­ri­ca-mar­jay­ri­tyk­sen lei­rio­lois­ta: pe­reh­dy­tys oli puut­teel­lis­ta eivätkä thai­maa­lai­set täysin tien­neet, mitä kuluja heiltä pe­ri­tään – ­TE-toi­mis­to salasi sel­vi­tys­ai­neis­ton

06.10.2022 18:00 14
Tilaajille
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

03.10.2022 11:19 3
Tilaajille
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskuksesta karannut Nätti-karhu lopetettiin maastossa – nukutusyritys epäonnistui

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta ka­ran­nut Nät­ti-kar­hu lo­pe­tet­tiin maas­tos­sa – nu­ku­tus­yri­tys epä­on­nis­tui

10.09.2022 22:25
19–vuotias ammuskeli kadulla Torniossa ja sai aikaan poliisihälytyksen, miehen seurassa ollut nainen yritti piilottaa aseen

19–­vuo­tias am­mus­ke­li kadulla Tor­nios­sa ja sai aikaan po­lii­si­hä­ly­tyk­sen, miehen seu­ras­sa ollut nainen yritti pii­lot­taa aseen

06.08.2022 16:47
Tilaajille
Onko sinulla Sauerin tai Mauserin kivääri? Takaisinveto koskee tietyn kaliiperin aseita – piippuvirheen vuoksi ampuminen kielletty

Onko sinulla Sauerin tai Mau­se­rin ki­vää­ri? Ta­kai­sin­ve­to koskee tietyn ka­lii­pe­rin aseita – piip­pu­vir­heen vuoksi am­pu­mi­nen kiel­let­ty

04.08.2022 19:56
Tilaajille
Liikenneyksiköllä työntäyteinen viikonloppu Sodankylässä, Inarissa ja Utsjoella – poliisi kirjasi yhteensä 138 sakkoa ja liikennevirhemaksua

Lii­ken­ne­yk­si­köl­lä työn­täy­tei­nen vii­kon­lop­pu So­dan­ky­läs­sä, Ina­ris­sa ja Uts­joel­la – poliisi kirjasi yh­teen­sä 138 sakkoa ja lii­ken­ne­vir­he­mak­sua

02.08.2022 14:34 4
Tilaajille
Nuori nainen joutui henkirikoksen uhriksi Joensuussa – ruumis löytyi rappukäytävästä

Nuori nainen joutui hen­ki­ri­kok­sen uhriksi Joen­suus­sa – ruumis löytyi rap­pu­käy­tä­väs­tä

31.07.2022 13:35
Tilaajille
Poliisi epäilee törkeää lapsenraiskausta Limingassa, alaikäinen epäilty vangittiin

Poliisi epäilee törkeää lap­sen­rais­kaus­ta Li­min­gas­sa, ala­ikäi­nen epäilty van­git­tiin

27.07.2022 14:24
Tilaajille
Poliisin tehtävämäärät palaamassa koronaa edeltävälle tasolle – kesä sujunut poliisin näkökulmasta Lapissa tavanomaisesti

Po­lii­sin teh­tä­vä­mää­rät pa­laa­mas­sa koronaa edel­tä­väl­le tasolle – kesä sujunut po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta Lapissa ta­van­omai­ses­ti

27.07.2022 06:30
Tilaajille