pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Poliisi
Poliisi etsi Torniossa yli 80-vuotiaita veljeksiä – olivat lähteneet ajelemaan metsäautoteitä

Poliisi etsi Tor­nios­sa yli 80-vuo­tiai­ta vel­jek­siä – olivat läh­te­neet aje­le­maan met­sä­au­to­tei­tä

22.06.2022 06:41 1
Tilaajille
Mies pahoinpideltiin ja häneltä varastettiin omaisuutta Rovaniemen Pöykkölässä – poliisi pyytää havaintoja

Mies pa­hoin­pi­del­tiin ja häneltä va­ras­tet­tiin omai­suut­ta Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

03.06.2022 10:36 1
Tilaajille
Lapin poliisi valvoo päättäjäisviikonloppuna tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä ja järjestyshäiriöitä – vanhempia kehotetaan vastaamaan myös tuntemattomaan numeroon

Lapin poliisi valvoo päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na te­hos­te­tus­ti nuorten päih­tei­den käyttöä ja jär­jes­tys­häi­riöi­tä – van­hem­pia ke­ho­te­taan vas­taa­maan myös tun­te­mat­to­maan nu­me­roon

02.06.2022 08:38
Tilaajille
Päihtynyt autonkuljettaja pakeni poliisia Korkalovaarassa lauantaiaamuna

Päih­ty­nyt au­ton­kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia Kor­ka­lo­vaa­ras­sa lauan­tai­aa­mu­na

15.05.2022 17:06 1
Tilaajille
Torniossa kitaroita varastaneet miehet jäivät kiinni

Tor­nios­sa ki­ta­roi­ta va­ras­ta­neet miehet jäivät kiinni

20.03.2022 10:58
Tilaajille
Torniossa murtauduttiin musiikkiliikkeeseen – kaksi miestä poistui paikalta kitaroita kantaen

Tor­nios­sa mur­tau­dut­tiin mu­siik­ki­liik­kee­seen – kaksi miestä poistui pai­kal­ta ki­ta­roi­ta kantaen

19.03.2022 10:18
Tilaajille
Mies juoksi poliiseja kohti puukko kädessään Kaukovainiolla – oikeus tuomitsi ehdollista, syytteet murhan yrityksistä kaatuivat

Mies juoksi po­lii­se­ja kohti puukko kä­des­sään Kau­ko­vai­niol­la – oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta, syyt­teet murhan yri­tyk­sis­tä kaa­tui­vat

17.03.2022 20:59
Tilaajille
Poliisille ei nosteta syytettä Tornion viime kesän onnettomuudesta, jossa moottoripyöräilijä menehtyi

Po­lii­sil­le ei nosteta syy­tet­tä Tornion viime kesän on­net­to­muu­des­ta, jossa moot­to­ri­pyö­räi­li­jä me­neh­tyi

09.03.2022 12:22 1
Tilaajille
"Lähes 400 puhalluskoetta eikä yhtään rattijuoppoa" – Lapin poliisi jakoi viikonlopun maastoliikennevalvonnassa sakkoja ylinopeudesta ja virheellisistä henkilökuljetuksista

"Lähes 400 pu­hal­lus­koet­ta eikä yhtään rat­ti­juop­poa" – Lapin poliisi jakoi vii­kon­lo­pun maas­to­lii­ken­ne­val­von­nas­sa sakkoja yli­no­peu­des­ta ja vir­heel­li­sis­tä hen­ki­lö­kul­je­tuk­sis­ta

01.03.2022 11:42
Tilaajille
Meri-Lapin poliisin viikonlopussa hurjastelijoita ja rattijuopumuksia – Kemi-Tornion välisellä moottoritiellä ajettiin lähes 200 km/h

Me­ri-La­pin po­lii­sin vii­kon­lo­pus­sa hur­jas­te­li­joi­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­sia – Ke­mi-Tor­nion vä­li­sel­lä moot­to­ri­tiel­lä ajet­tiin lähes 200 km/h

27.02.2022 13:34 1
Tilaajille
Raskaasti varustautuneella poliisilla oli operaatio Rovaniemen keskustassa aseistautuneen henkilön vuoksi – syyksi paljastui kuulapyssy

Ras­kaas­ti va­rus­tau­tu­neel­la po­lii­sil­la oli ope­raa­tio Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa aseis­tau­tu­neen hen­ki­lön vuoksi – syyksi pal­jas­tui kuu­la­pys­sy

23.02.2022 15:04 3
Tilaajille
Viime päivien poliisiin kohdistunut uhka on poliisin mukaan lieventynyt

Viime päivien po­lii­siin koh­dis­tu­nut uhka on po­lii­sin mukaan lie­ven­ty­nyt

15.02.2022 13:39
Nainen eksyi lumituiskuun Saariselällä kevyissä varusteissa – eksynyt ilmoitti tapauksesta itse hätäkeskukseen

Nainen eksyi lu­mi­tuis­kuun Saa­ri­se­läl­lä ke­vyis­sä va­rus­teis­sa – eksynyt il­moit­ti ta­pauk­ses­ta itse hä­tä­kes­kuk­seen

06.02.2022 15:50 3
Tilaajille
Kaksi kuoli kolarissa Konginkankaalla – Nelostie poikki, poliisi ohjaa liikennettä

Kaksi kuoli ko­la­ris­sa Kon­gin­kan­kaal­la – Ne­los­tie poikki, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

09.01.2022 15:23
Poro liikkuu Helsingissä Kolmostien läheisyydessä – poliisi pyytää ilmoittamaan, jos eläin on joltain karannut

Poro liikkuu Hel­sin­gis­sä Kol­mos­tien lä­hei­syy­des­sä – poliisi pyytää il­moit­ta­maan, jos eläin on joltain ka­ran­nut

07.01.2022 13:35 5
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:53 1
Tilaajille

Joulun vietto on sujunut pääosin rau­hal­li­ses­ti – po­lii­sil­le tul­leis­ta teh­tä­vis­tä iso osa ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä

25.12.2021 10:03

Viisi 1990-lu­vul­la syn­ty­nyt­tä miestä van­git­tiin Suomen en­sim­mäi­ses­sä ää­ri­oi­keis­toon liit­ty­väs­sä ter­ro­ris­mi­tut­kin­nas­sa

03.12.2021 20:37
Kimmo Himberg koulutti kaikkia uusia poliiseja yli vuosikymmenen rehtorikaudellaan – viimeisenä työpäivänä hän haluaa kertoa uransa epäonnistumisista

Kimmo Himberg kou­lut­ti kaikkia uusia po­lii­se­ja yli vuo­si­kym­me­nen reh­to­ri­kau­del­laan – vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nä hän haluaa kertoa uransa epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

27.11.2021 08:00
Tilaajille
Koronarajoitusten vastustajat houkuttelevat nyt poliiseja mukaan toimintaansa – poliisitarkastaja ei usko poliisien liittyvän liikkeeseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vas­tus­ta­jat hou­kut­te­le­vat nyt po­lii­se­ja mukaan toi­min­taan­sa – po­lii­si­tar­kas­ta­ja ei usko po­lii­sien liit­ty­vän liik­kee­seen

13.11.2021 08:00 5
Tilaajille