Poliisi
Kuukausi
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11 0
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 16:11 0
Tilaajille
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Johtava aluesyyttäjä on huolissaan syyttäjien resursseista – "Täällä on tullut ilmi juttuja, jotka ovat ihmetyttäneet suuresti näinkin vanhaa kettua", eläköityvä päällikkö muistelee

Johtava alue­syyt­tä­jä on huo­lis­saan syyt­tä­jien re­surs­seis­ta – "Täällä on tullut ilmi jut­tu­ja, jotka ovat ih­me­tyt­tä­neet suu­res­ti näinkin vanhaa ket­tua", elä­köi­ty­vä pääl­lik­kö muis­te­lee

28.08.2020 19:57 0
Tilaajille
Lapissa vahingoitettiin viikonvaihteessa useita henkilöautoja – Torniossa kaksi ja Kemijärvellä 14 autoa on joutunut ilkivallan kohteeksi

Lapissa va­hin­goi­tet­tiin vii­kon­vaih­tees­sa useita hen­ki­lö­au­to­ja – Tor­nios­sa kaksi ja Ke­mi­jär­vel­lä 14 autoa on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si

25.08.2020 12:16 0
Tilaajille
Vanhemmat
Aseistautunut mies lukittautui kuuden panttivangin kanssa pankkiin Ranskassa – Poliisille entuudestaan tuttu mies antautui piirityksen jälkeen

Aseis­tau­tu­nut mies lu­kit­tau­tui kuuden pant­ti­van­gin kanssa pank­kiin Rans­kas­sa – Po­lii­sil­le en­tuu­des­taan tuttu mies an­tau­tui pii­ri­tyk­sen jälkeen

07.08.2020 09:48 0
Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ensimmäisten kouluviikkojen aikana, pääpaino suojatiesääntöjen noudattamisessa

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti lii­ken­net­tä en­sim­mäis­ten kou­lu­viik­ko­jen aikana, pää­pai­no suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa

06.08.2020 12:32 0
Liittovaltion joukkojen kerrotaan kaapanneen mielenosoittajia Portlandissa – Kuvernööri: "Presidentin poliittinen teatteri ei ole turvallisuustyötä"

Liit­to­val­tion jouk­ko­jen ker­ro­taan kaa­pan­neen mie­len­osoit­ta­jia Port­lan­dis­sa – Ku­ver­nöö­ri: "P­re­si­den­tin po­liit­ti­nen teat­te­ri ei ole tur­val­li­suus­työ­tä"

18.07.2020 14:56 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lap­pi­lai­sia po­lii­se­ja kai­va­taan

15.07.2020 21:16 0
Tilaajille
Saksan sisäministeri perui rasismia poliisissa kartoittavan tutkimuksen – "Näyttää siltä, että jotain halutaan salata"

Saksan si­sä­mi­nis­te­ri perui ra­sis­mia po­lii­sis­sa kar­toit­ta­van tut­ki­muk­sen – "Näyt­tää siltä, että jotain ha­lu­taan salata"

09.07.2020 20:28 0
Tilaajille
Kemiläismies kaahasi autolla poliisia karkuun hurjaa ylinopeutta – pakoauton kaikki renkaat puhkesivat piikkimattoon

Ke­mi­läis­mies kaahasi autolla po­lii­sia karkuun hurjaa yli­no­peut­ta – pa­ko­au­ton kaikki renkaat puh­ke­si­vat piik­ki­mat­toon

03.07.2020 13:20 0

Kul­jet­ta­ja ei to­tel­lut ra­ja­var­ti­jan py­säh­ty­mis­käs­kyä Yli­tor­niol­la – poliisi ta­voit­ti auton Muu­ro­las­ta

14.06.2020 16:30 0

Syyte: Mies yritti murhata po­lii­se­ja voi­veit­sel­lä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa

02.06.2020 11:03 0
Tilaajille
Poliisi on löytänyt kuolleen ihmisen Espoossa asunnosta, jossa räjähti maanantaina illalla – kaksi poliisi sai vammoja

Poliisi on löy­tä­nyt kuol­leen ihmisen Es­poos­sa asun­nos­ta, jossa räjähti maa­nan­tai­na illalla – kaksi poliisi sai vammoja

25.05.2020 22:51 0
Kulotus on Lapissa erityisesti vanhemman sukupolven perinne:  "Ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa missään tapauksessa kulottaa"

Kulotus on Lapissa eri­tyi­ses­ti van­hem­man su­ku­pol­ven pe­rin­ne: "Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana ei saa missään ta­pauk­ses­sa ku­lot­taa"

25.05.2020 11:45 0
Tilaajille

Po­lii­sien py­säh­ty­mi­ses­tä nuus­ka­myy­mä­lään ei esi­tut­kin­taa

07.05.2020 12:32 0
Tilaajille
Turun terrori-iskun päätutkija antaa vertaistukea työssään traumatisoituneille poliiseille – "Työpajassa kerrottu jää sinne"

Turun ter­ro­ri-is­kun pää­tut­ki­ja antaa ver­tais­tu­kea työs­sään trau­ma­ti­soi­tu­neil­le po­lii­seil­le – "Työ­pa­jas­sa ker­rot­tu jää sinne"

05.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Poliisi joutuu yhä useammin kiirehtimään kuolinviestin viemisessä – "Omaiselle on vielä kauheampaa, jos tieto kuolemasta tulee ensin somesta"

Poliisi joutuu yhä useam­min kii­reh­ti­mään kuo­lin­vies­tin vie­mi­ses­sä – "O­mai­sel­le on vielä kau­heam­paa, jos tieto kuo­le­mas­ta tulee ensin so­mes­ta"

04.05.2020 18:35 0
Tilaajille
Poliisi on mitannut hurjia ylinopeuksia Torniossa viime aikoina, vauhtia jopa 180 km/h – Kaikilla tapauksilla on yksi yhdistävä tekijä

Poliisi on mi­tan­nut hurjia yli­no­peuk­sia Tor­nios­sa viime ai­koi­na, vauhtia jopa 180 km/h – Kai­kil­la ta­pauk­sil­la on yksi yh­dis­tä­vä tekijä

03.05.2020 10:49 0
Tilaajille
Rattijuoppo ajoi ojaan ja romutti auton Kolarin Äkäsjokisuulla

Rat­ti­juop­po ajoi ojaan ja romutti auton Kolarin Äkäs­jo­ki­suul­la

02.05.2020 09:47 0
Tilaajille