Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Poliisi

Rus­ka­mat­ka­lais­ten tulva näkyi po­lii­sin teh­tä­vis­sä Yl­läk­sel­lä ja Levillä – 105 sakkoa kolmen päivän val­von­ta­is­kus­sa

14.09.2021 11:05 3
Tilaajille

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­taan harvaan asu­tuil­la alueil­la saatava pysyvä mää­rä­ra­ha

07.09.2021 13:31
Tilaajille

Kolme rat­ti­juop­poa Ro­va­nie­men yössä

05.09.2021 13:57 1
Tilaajille

Alai­käi­nen kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Puo­lan­gal­la – ajo­neu­von kul­jet­ta­ja myös alai­käi­nen

15.07.2021 09:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­mai­jan käyt­tö­oh­je

08.07.2021 16:27 2
Tilaajille

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille

Po­lii­sil­ta niu­kas­ti li­sä­tie­toa Kor­ka­lo­vaa­ran ap­teek­ki­ryös­tös­tä – Epäilty tekijä saatu kiinni

30.05.2021 16:13 1
Tilaajille

Hen­ki­löau­tot ko­la­roi­vat Tor­nios­sa, varas vei takin tas­kus­ta avaimet Kemissä

30.05.2021 12:12 1
Tilaajille

Lai­tok­sis­ta al­ka­neis­ta ko­ro­na­ket­juis­ta ainakin kolme tut­kin­ta­pyyn­töä – Kiu­ru­ve­del­lä hoi­va­ko­dis­sa ko­ro­naan kuoli useita ikäih­mi­siä

30.05.2021 06:30
Tilaajille

Poliisi ta­voit­ti Kemin Tam­mi­sen mon­tul­ta joukon päih­ty­nei­tä nuoria – Osa karkasi niin vik­ke­läs­ti, että nyt poliisi etsii omis­ta­jia pai­kal­le jää­neil­le ta­va­roil­le

18.04.2021 14:17
Tilaajille

Ke­min-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä na­pat­tiin yöllä 174 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia kaa­han­nut nuo­ru­kai­nen, Ter­vo­las­sa vakava rat­ti­juo­pu­mus­epäi­ly

18.04.2021 13:26
Tilaajille

Lapissa poliisi ottanee en­sim­mäi­set haa­la­ri­ka­me­rat käyt­töön ennen kesää – Ka­me­roi­den toi­vo­taan hil­lit­se­vän asiak­kai­den käy­tös­tä

20.03.2021 08:00 1
Tilaajille

MTV Uu­ti­set: Rukan rin­ne­tur­mas­ta epäilty 22-vuo­tias mies vält­te­lee kuu­lus­te­lu­ja – esi­tut­kin­ta jumissa

16.03.2021 20:20 1
Tilaajille

Kor­ti­ton ja päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja py­säy­tet­tiin Sal­las­sa

10.02.2021 12:13
Tilaajille

Po­lii­sin, Tullin, ra­ja­var­tios­ton ja puo­lus­tus­voi­mien koirat har­joit­te­le­vat Ro­va­nie­mel­lä – koirat oh­jaa­ji­neen liik­ku­vat maas­tos­sa ja kau­pun­gis­sa

09.02.2021 14:56
Tilaajille

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Oulussa – yksi henkilö van­git­tu taposta epäil­ty­nä

31.01.2021 16:09

Näitkö kolarin Oi­jus­tien ja Ne­los­tien rampin ris­teyk­ses­sä? Poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jöi­tä

19.01.2021 19:42
Tilaajille

Lapissa vie­tet­tiin uut­ta­vuot­ta en­ti­seen malliin – Poliisi joutui ha­jot­ta­maan isot juhlat Ro­va­nie­mel­lä ja puut­tu­maan juh­lin­taan Levillä ja Ke­mi-Tor­nion alueel­la

01.01.2021 10:50 7
Tilaajille

Ase­kaap­pe­ja tyh­jen­ne­tään tur­his­ta aseista ennen kuin jou­lu­kuu tulee: "Maa­nan­tai­na luo­vu­tet­tiin kah­dek­san asetta val­tiol­le "

05.11.2020 07:00
Tilaajille

Lappi saa lisää po­lii­se­ja – Uudet pestit si­joi­te­taan on­gel­ma-alueil­le

03.11.2020 13:49 2
Tilaajille