Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Poliisi
Kaksi kuoli kolarissa Konginkankaalla – Nelostie poikki, poliisi ohjaa liikennettä

Kaksi kuoli ko­la­ris­sa Kon­gin­kan­kaal­la – Ne­los­tie poikki, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

09.01.2022 15:23
Poro liikkuu Helsingissä Kolmostien läheisyydessä – poliisi pyytää ilmoittamaan, jos eläin on joltain karannut

Poro liikkuu Hel­sin­gis­sä Kol­mos­tien lä­hei­syy­des­sä – poliisi pyytää il­moit­ta­maan, jos eläin on joltain ka­ran­nut

07.01.2022 13:35 5
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:53 1
Tilaajille

Joulun vietto on sujunut pääosin rau­hal­li­ses­ti – po­lii­sil­le tul­leis­ta teh­tä­vis­tä iso osa ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä

25.12.2021 10:03

Viisi 1990-lu­vul­la syn­ty­nyt­tä miestä van­git­tiin Suomen en­sim­mäi­ses­sä ää­ri­oi­keis­toon liit­ty­väs­sä ter­ro­ris­mi­tut­kin­nas­sa

03.12.2021 20:37
Kimmo Himberg koulutti kaikkia uusia poliiseja yli vuosikymmenen rehtorikaudellaan – viimeisenä työpäivänä hän haluaa kertoa uransa epäonnistumisista

Kimmo Himberg kou­lut­ti kaikkia uusia po­lii­se­ja yli vuo­si­kym­me­nen reh­to­ri­kau­del­laan – vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nä hän haluaa kertoa uransa epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

27.11.2021 08:00
Tilaajille
Koronarajoitusten vastustajat houkuttelevat nyt poliiseja mukaan toimintaansa – poliisitarkastaja ei usko poliisien liittyvän liikkeeseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vas­tus­ta­jat hou­kut­te­le­vat nyt po­lii­se­ja mukaan toi­min­taan­sa – po­lii­si­tar­kas­ta­ja ei usko po­lii­sien liit­ty­vän liik­kee­seen

13.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin poliisin riisumaan käskemän rekkakuskin kohtelu pöyristyttää – Milloin poliisi saa riisuttaa ihmisen?

Poh­jois-Ruot­sin po­lii­sin rii­su­maan käs­ke­män rek­ka­kus­kin kohtelu pöy­ris­tyt­tää – Milloin poliisi saa rii­sut­taa ih­mi­sen?

11.11.2021 15:53
Tilaajille
Suojatiellä kävellyt iäkkäämpi mies jäi henkilöautoilijan töytäisemäksi Keminmaassa – kuljettaja kertoi väistäneensä lapsia

Suo­ja­tiel­lä kä­vel­lyt iäk­kääm­pi mies jäi hen­ki­lö­au­toi­li­jan töy­täi­se­mäk­si Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja kertoi väis­tä­neen­sä lapsia

06.11.2021 11:05 1
Tilaajille
Meri-Lapissa kolme kuljettajaa ajoi huumausaineiden vaikutuksen alaisena

Me­ri-La­pis­sa kolme kul­jet­ta­jaa ajoi huu­maus­ai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na

31.10.2021 14:35
Tilaajille
Kun joku eksyy, toinen poliisi ohjaa koiraa ja toinen lennokkia – Onnellinen päätös eksymiselle: katso Lapin po­lii­sin upea video pe­las­tustoimista

Kun joku eksyy, toinen poliisi ohjaa koiraa ja toinen len­nok­kia – On­nel­li­nen päätös ek­sy­mi­sel­le: katso Lapin po­lii­sin upea video pe­las­tus­toi­mis­ta

12.10.2021 11:52 5
Tilaajille
Kuonjarjoen vaaratilanteesta kerrotaan kämpän vieraskirjassa – "Hyvin juopunut mies huojui kiväärin kanssa"

Kuon­jar­joen vaa­ra­ti­lan­tees­ta ker­ro­taan kämpän vie­ras­kir­jas­sa – "Hyvin juo­pu­nut mies huojui ki­vää­rin kanssa"

05.10.2021 11:15 15
Tilaajille
Poliisin yt-neuvottelut peruttiin: "Poliisin läsnäolo ja näkyvyys turvataan harvaan asutuilla alueilla"

Po­lii­sin yt-neu­vot­te­lut pe­rut­tiin: "Po­lii­sin läs­nä­olo ja nä­ky­vyys tur­va­taan harvaan asu­tuil­la alueil­la"

04.10.2021 17:40 7
Tilaajille
Muoniossa kesäkuun alussa palanut mökki oli tahallaan sytytetty – poliisi selvitti myös muita lähialueella tapahtuneita rikoksia

Muo­nios­sa ke­sä­kuun alussa palanut mökki oli ta­hal­laan sy­ty­tet­ty – ­po­lii­si sel­vit­ti myös muita lä­hi­alueel­la ta­pah­tu­nei­ta ri­kok­sia

04.10.2021 14:53
Tilaajille
Ruskamatkalaisten tulva näkyi poliisin tehtävissä Ylläksellä ja Levillä  – 105 sakkoa kolmen päivän valvontaiskussa

Rus­ka­mat­ka­lais­ten tulva näkyi po­lii­sin teh­tä­vis­sä Yl­läk­sel­lä ja Levillä – 105 sakkoa kolmen päivän val­von­ta­is­kus­sa

14.09.2021 11:05 3
Tilaajille
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot: Poliisin toimintaan harvaan asutuilla alueilla saatava pysyvä määräraha

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot: Po­lii­sin toi­min­taan harvaan asu­tuil­la alueil­la saatava pysyvä mää­rä­ra­ha

07.09.2021 13:31
Tilaajille
Kolme rattijuoppoa Rovaniemen yössä

Kolme rat­ti­juop­poa Ro­va­nie­men yössä

05.09.2021 13:57 2
Tilaajille
Alaikäinen kuoli liikenneonnettomuudessa Puolangalla – ajoneuvon kuljettaja myös alaikäinen

Ala­ikäi­nen kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Puo­lan­gal­la – ajo­neu­von kul­jet­ta­ja myös ala­ikäi­nen

15.07.2021 09:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­mai­jan käyt­tö­oh­je

08.07.2021 16:27 2
Tilaajille
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille