Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikenneturvallisuus
Välinpitämättömyyden kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuodessa lentämällä ulos autosta, kun tämä yksinkertainen ja nopea liike jää tekemättä

Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuo­des­sa len­tä­mäl­lä ulos au­tos­ta, kun tämä yk­sin­ker­tai­nen ja nopea liike jää te­ke­mät­tä

04.11.2023 06:30 2
Tilaajille
Käräjäoikeus mätkäisi kolme satasten sakkotuomiota rajuista ylinopeuksista Rovaniemellä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

Kä­rä­jä­oi­keus mät­käi­si kolme sa­tas­ten sak­ko­tuo­mio­ta ra­juis­ta yli­no­peuk­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

02.11.2023 14:55 3
Tilaajille
Anna-Liisa Frilander, 74, ajaa edelleen tuhansien kilometrien reissuja ongelmitta – nämä merkit kertovat ajokyvyn heikkenemisestä

An­na-Lii­sa Fri­lan­der, 74, ajaa edel­leen tu­han­sien ki­lo­met­rien reis­su­ja on­gel­mit­ta – nämä merkit ker­to­vat ajo­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä

28.10.2023 10:04 3
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

21.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Autot ja matkailijat sikin sokin – Rovaniemi kieltää autoilun Tarvantiellä Pajakylän ja Santaparkin välillä, mutta alueelle jää edelleen monta vaaran paikkaa

Autot ja mat­kai­li­jat sikin sokin – Ro­va­nie­mi kieltää au­toi­lun Tar­van­tiel­lä Pa­ja­ky­län ja San­ta­par­kin vä­lil­lä, mutta alueel­le jää edel­leen monta vaaran paikkaa

12.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 13:40 4
Tilaajille
Suomen liikenteessä kuolee selvästi enemmän teinejä kuin muualla Euroopassa – tässä mahdollisia syitä, joista asiantuntijat ovat erimielisiä

Suomen lii­ken­tees­sä kuolee sel­väs­ti enemmän teinejä kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tässä mah­dol­li­sia syitä, joista asian­tun­ti­jat ovat eri­mie­li­siä

26.08.2023 06:30 6
Tilaajille
Perävaunu oli kaatua ajokaistalle Kittilässä, kontti putosi ojaan Meri-Lapissa – teillä liikkuu jatkuvasti huonosti sidottuja kuormia

Pe­rä­vau­nu oli kaatua ajo­kais­tal­le Kit­ti­läs­sä, kontti putosi ojaan Me­ri-La­pis­sa – teillä liikkuu jat­ku­vas­ti huo­nos­ti si­dot­tu­ja kuormia

24.08.2023 11:17 9
Tilaajille
Sähkökiitäjä, katsele ympärillesi – liian moni tuntee liikenteessä olonsa turvattomaksi
Kolumni

Säh­kö­kii­tä­jä, katsele ym­pä­ril­le­si – liian moni tuntee lii­ken­tees­sä olonsa tur­vat­to­mak­si

23.08.2023 05:00 2
Nuori ajoi mopolla karkuun poliisia Rovaniemellä – mopo viritetty, eikä ajokorttiakaan löytynyt

Nuori ajoi mopolla karkuun po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä – mopo vi­ri­tet­ty, eikä ajo­kort­tia­kaan löy­ty­nyt

10.08.2023 15:42 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni pyö­räi­li­jä ja mat­ka­pu­he­lin

08.08.2023 05:00
Lapin pelastuslaitoksen palomestari Timo Nyholm palkittiin tekemästään liikenneturvallisuustyöstä – taustalla kahteen vakavaan loukkaantumiseen johtanut tilanne

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen pa­lo­mes­ta­ri Timo Nyholm pal­kit­tiin te­ke­mäs­tään lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työs­tä – taus­tal­la kahteen va­ka­vaan louk­kaan­tu­mi­seen joh­ta­nut tilanne

25.05.2023 10:44 1
Tilaajille
15-vuotiasta mönkijäkuskia epäillään rattijuopumuksesta Rovaniemellä

15-vuo­tias­ta mön­ki­jä­kus­kia epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

01.05.2023 10:47
Tilaajille
Analyysi: Pyöräilyn promilleista syntyi poru – joka kolmas pyöräkolarissa loukkaantunut on humalassa, mutta riittääkö sekään promillerajan säätämiseen?

Ana­lyy­si: Pyö­räi­lyn pro­mil­leis­ta syntyi poru – joka kolmas pyö­rä­ko­la­ris­sa louk­kaan­tu­nut on hu­ma­las­sa, mutta riit­tää­kö sekään pro­mil­le­ra­jan sää­tä­mi­seen?

15.04.2023 06:30 1
Tilaajille
Iäkäs mies autoili väärällä kaistalla moottoritiellä ja törmäsi vastaantulijaan Torniossa – hovioikeus ei muuttanut päiväsakkotuomiota

Iäkäs mies autoili vää­räl­lä kais­tal­la moot­to­ri­tiel­lä ja törmäsi vas­taan­tu­li­jaan Tor­nios­sa – ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut päi­vä­sak­ko­tuo­mio­ta

24.03.2023 15:46
Tilaajille
Poliisi valvoo turvavöiden ja kännyköiden käyttöä liikenteessä tehostetusti – turvavyön käyttämättä jättäminen voi maksaa 70 euroa tai ihmishengen

Poliisi valvoo tur­va­vöi­den ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti – tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen voi maksaa 70 euroa tai ih­mis­hen­gen

03.03.2023 12:30 2
Liikennelaulu tai heijastinliivi ei riitä lapsen liikenneturvaksi – suurin vastuu on meillä aikuisilla
Kolumni

Lii­ken­ne­lau­lu tai hei­jas­tin­lii­vi ei riitä lapsen lii­ken­ne­tur­vak­si – suurin vastuu on meillä ai­kui­sil­la

16.02.2023 13:02 1
Presidentti Kekkonen vaati parannuksia Suomen kehnoon liikenneturvallisuuteen – oululainen Tapio Kyngäs kiinnostui onnettomuuksista jo lapsena ja on tehnyt voitavansa

Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen vaati pa­ran­nuk­sia Suomen kehnoon lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs kiin­nos­tui on­net­to­muuk­sis­ta jo lapsena ja on tehnyt voi­ta­van­sa

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

21.01.2023 06:30 18
Tilaajille
Nämä tappoivat liikenteessä 209 ihmistä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piittaamattomuus pitää liikennekuolemien määrän liian korkeana

Nämä tap­poi­vat lii­ken­tees­sä 209 ih­mis­tä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piit­taa­mat­to­muus pitää lii­ken­ne­kuo­le­mien määrän liian kor­kea­na

14.01.2023 06:30 3
Tilaajille