Pyöräily
Kuukausi
Korkeampi voima pyöräilyssä
Kolumni Liisa Holmberg

Kor­keam­pi voima pyö­räi­lys­sä

21.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Matkalla lähiympäristössä – Pyörällä matkustaessa maiseman kokee uudella tavalla

Mat­kal­la lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä – Pyö­räl­lä mat­kus­taes­sa mai­se­man kokee uudella tavalla

17.07.2020 07:00 0
Monta tuntia seisten tärinässä – Timo Kangastie aikoo ajaa neljässä päivässä sähköpotkulaudalla Utsjoelta Helsinkiin

Monta tuntia seisten tä­ri­näs­sä – Timo Kan­gas­tie aikoo ajaa nel­jäs­sä päi­väs­sä säh­kö­pot­ku­lau­dal­la Uts­joel­ta Hel­sin­kiin

14.07.2020 20:57 0
Tilaajille
Pariisin sijaan Rovaniemelle –Pyöräilyjoukkueen matka kesti viisi päivää

Pa­rii­sin sijaan Ro­va­nie­mel­le –Pyö­räi­ly­jouk­kueen matka kesti viisi päivää

13.07.2020 16:29 0
Tilaajille
Koronan vahvistama pyöräilybuumi näkyi kesäkuussa isona myyntipiikkinä – suuria poistomyyntejä ei välttämättä syksyllä nähdä

Koronan vah­vis­ta­ma pyö­räi­ly­buu­mi näkyi ke­sä­kuus­sa isona myyn­ti­piik­ki­nä – suuria pois­to­myyn­te­jä ei vält­tä­mät­tä syk­syl­lä nähdä

12.07.2020 15:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aila Lehtosalo

Lu­ki­jal­ta: Ei löy­ty­nyt tur­val­li­sia pyö­rä­park­ke­ja

10.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Sähköpyörä voi rapistaa urheilevan kuntoa – "Jos ajatellaan, että ennen on mennyt kauppaan tavallisella pyörällä ja nyt menee saman matkan sähköavusteisesti, energiankulutus luonnollisesti laskee"

Säh­kö­pyö­rä voi ra­pis­taa ur­hei­le­van kuntoa – "Jos aja­tel­laan, että ennen on mennyt kaup­paan ta­val­li­sel­la pyö­räl­lä ja nyt menee saman matkan säh­köa­vus­tei­ses­ti, ener­gian­ku­lu­tus luon­nol­li­ses­ti laskee"

09.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Pyöräilyn supertähti Chris Froome siirtyy suomalaisen Kjell Carlströmin vetämään talliin

Pyö­räi­lyn su­per­täh­ti Chris Froome siirtyy suo­ma­lai­sen Kjell Carlst­rö­min ve­tä­mään talliin

09.07.2020 14:58 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kaikki elämäni polkupyörät
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Kaikki elämäni pol­ku­pyö­rät

08.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Huonokuntoinen hyötyy sähköpyöräilystä, paljon urheilevalla kunto taas voi jopa rapistua – Asiantuntija: "Olisi hyvä, jos sähköpyöräilijät vaikkapa kotimatkalla vähentäisivät avustusta"

Huo­no­kun­toi­nen hyötyy säh­kö­pyö­räi­lys­tä, paljon ur­hei­le­val­la kunto taas voi jopa ra­pis­tua – Asian­tun­ti­ja: "Olisi hyvä, jos säh­kö­pyö­räi­li­jät vaik­ka­pa ko­ti­mat­kal­la vä­hen­täi­si­vät avus­tus­ta"

08.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Patrik Appel pyöräili 74 kertaa Oukulle – nousumetrejä kertyi saman verran kuin olisi noussut Mount Everestille

Patrik Appel pyö­räi­li 74 kertaa Oukulle – nou­su­met­re­jä kertyi saman verran kuin olisi noussut Mount Eve­res­til­le

03.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pyöräilybloggari tietää, mikä suomalaisten polkemisessa mättää: satula jää liian matalalle ja renkaat puolityhjiksi

Pyö­räi­ly­blog­ga­ri tietää, mikä suo­ma­lais­ten pol­ke­mi­ses­sa mättää: satula jää liian ma­ta­lal­le ja renkaat puo­li­tyh­jik­si

27.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Asenteet pyöräilijöitä kohtaan liikenteessä ovat parantuneet – yleisin rike on ajo jalkakäytävällä, onnettomuuksissa tilannenopeus on usein liian suuri

Asen­teet pyö­räi­li­jöi­tä kohtaan lii­ken­tees­sä ovat pa­ran­tu­neet – yleisin rike on ajo jal­ka­käy­tä­väl­lä, on­net­to­muuk­sis­sa ti­lan­ne­no­peus on usein liian suuri

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Pyöräilijä on Hailuoto-retken kuningas – lautalle mahtuu aina eikä pyöräilijän tarvitse koskaan jonottaa

Pyö­räi­li­jä on Hai­luo­to-ret­ken ku­nin­gas – lau­tal­le mahtuu aina eikä pyö­räi­li­jän tar­vit­se koskaan jo­not­taa

20.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kuudes kerta toden sanoo
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Kuudes kerta toden sanoo

15.06.2020 13:44 0
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemestäkö pyöräilykaupunki?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mes­tä­kö pyö­räi­ly­kau­pun­ki?

15.06.2020 10:35 1
Tilaajille
Kävellen ja pyörällä pitäisi kulkea satoja miljoonia matkoja nykyistä enemmän – nyt selvitetään parhaita tapoja lisätä kevyttä liikennettä

Kä­vel­len ja pyö­räl­lä pitäisi kulkea satoja mil­joo­nia matkoja ny­kyis­tä enemmän – nyt sel­vi­te­tään par­hai­ta tapoja lisätä kevyttä lii­ken­net­tä

15.06.2020 06:00 0
50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus, pyöräilijöille takavalo – uusi liikennelaki tulee voimaan tänään

50 uutta lii­ken­ne­merk­kiä, vä­him­mäis­no­peus, pyö­räi­li­jöil­le ta­ka­va­lo – uusi lii­ken­ne­la­ki tulee voimaan tänään

01.06.2020 10:18 0
Lukijamme listasivat taajamien vaarallisia paikkoja, pyöräilijä: varo näissä paikoissa!

Lu­ki­jam­me lis­ta­si­vat taa­ja­mien vaa­ral­li­sia paik­ko­ja, pyö­räi­li­jä: varo näissä pai­kois­sa!

31.05.2020 12:23 0
Tilaajille
Pyöräilijän vaaralliset paikat Rovaniemellä.

Pyö­räi­li­jän vaa­ral­li­set paikat Ro­va­nie­mel­lä.

31.05.2020 06:59 1