Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pyöräily
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni este riittää va­hin­koon

19.05.2022 05:00
Tilaajille
Innokkaasta harrastajasta maan taitavimpien pyöräilyosaajien joukkoon – Levin hiihtokeskuksen uusi pyöräilykonseptin kehittäjä Jarno Lehmuslehti on itseoppinut asiantuntija

In­nok­kaas­ta har­ras­ta­jas­ta maan tai­ta­vim­pien pyö­räi­ly­osaa­jien jouk­koon – Levin hiih­to­kes­kuk­sen uusi pyö­räi­ly­kon­sep­tin ke­hit­tä­jä Jarno Leh­mus­leh­ti on it­se­op­pi­nut asian­tun­ti­ja

15.05.2022 17:00
Tilaajille
Pariskunnan olohuoneessa on pyöräteline, johon arvopyörät kannetaan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä lukkomalleista on varkaille vaikein murtaa?

Pa­ris­kun­nan olo­huo­nees­sa on pyö­rä­te­li­ne, johon ar­vo­pyö­rät kan­ne­taan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä luk­ko­mal­leis­ta on var­kail­le vaikein murtaa?

14.05.2022 06:30
Tilaajille
Jaakko Hänninen yli 100 kilometriä irtiotossa – Jussi Veikkasen joukkueen Arnaud Demare kiri voittoon Italian ympäriajon viidennellä etapilla

Jaakko Hän­ni­nen yli 100 ki­lo­met­riä ir­ti­otos­sa – Jussi Veik­ka­sen jouk­kueen Arnaud Demare kiri voit­toon Italian ym­pä­ri­ajon vii­den­nel­lä eta­pil­la

11.05.2022 21:21
Etna ravisteli tuloslistaa Girossa – Juan Pedro Lopez johtajanpaitaan

Etna ra­vis­te­li tu­los­lis­taa Girossa – Juan Pedro Lopez joh­ta­jan­pai­taan

10.05.2022 20:06
Tilaajille
Van der Poelin kiri puri Italian ympäriajon avauksessa, Hänninen jäi kärjestä reilun minuutin

Van der Poelin kiri puri Italian ym­pä­ri­ajon avauk­ses­sa, Hän­ni­nen jäi kär­jes­tä reilun mi­nuu­tin

06.05.2022 20:17 1
"On pientä jännitystä" – Jaakko Hänninen polkee uransa toisessa Girossa

"On pientä jän­ni­tys­tä" – Jaakko Hän­ni­nen polkee uransa toi­ses­sa Girossa

04.05.2022 19:55
Pyörämatkailu kasvaa Euroopassa – Itä-Lappiin on tulossa lisää pyöräilyreittejä

Pyö­rä­mat­kai­lu kasvaa Eu­roo­pas­sa – I­tä-Lap­piin on tulossa lisää pyö­räi­ly­reit­te­jä

30.04.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Korona-aikana pyöräilyharrastus on kasvanut tajuttoman paljon" – Yhä useampi suuntaa Ounasvaaran talvipyöräilyreiteille

"Ko­ro­na-ai­ka­na pyö­räi­ly­har­ras­tus on kas­va­nut ta­jut­to­man paljon" – Yhä useampi suuntaa Ou­nas­vaa­ran tal­vi­pyö­räi­ly­rei­teil­le

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 11:24
Nyt on aika huoltaa pyörä talviajoon – näin valitset sopivat renkaat ja pidät kylmän loitolla, mutta yksi asia on vielä näitäkin tärkeämpi

Nyt on aika huoltaa pyörä tal­vi­ajoon – näin va­lit­set sopivat renkaat ja pidät kylmän loi­tol­la, mutta yksi asia on vielä näi­tä­kin tär­keäm­pi

13.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 10:14 3
Ylläksen Karilasta lähtee liikkeelle jo enemmän maastopyöräilijöitä kuin kävelijöitä – maastopyöräilijöiden määrä kaksinkertaistui parissa vuodessa

Yl­läk­sen Ka­ri­las­ta lähtee liik­keel­le jo enemmän maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä kuin kä­ve­li­jöi­tä – maas­to­pyö­räi­li­jöi­den määrä kak­sin­ker­tais­tui parissa vuo­des­sa

18.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Suomalaispyöräilijän kilpailulle äkkiloppu Italiassa: "Kypärä halkesi"

Suo­ma­lais­pyö­räi­li­jän kil­pai­lul­le äk­ki­lop­pu Ita­lias­sa: "Kypärä hal­ke­si"

09.10.2021 20:21
Tilaajille
Nuoriso keulii kovemmin, ja keski-ikäinen kadehtii
Kolumni

Nuoriso keulii ko­vem­min, ja kes­ki-ikäi­nen ka­deh­tii

21.09.2021 08:13
Pyöräilijä voi saada puuttuvasta takavalosta 40 euron liikennevirhemaksun – Lapin poliisi valvoo valojen käyttöä: "Tummiin vaatteisiin pukeutunut, valoton pyöräilijä on hyvin vaikea havaita taajamissakin"

Pyö­räi­li­jä voi saada puut­tu­vas­ta ta­ka­va­los­ta 40 euron lii­ken­ne­vir­he­mak­sun – Lapin poliisi valvoo valojen käyt­töä: "Tum­miin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nut, valoton pyö­räi­li­jä on hyvin vaikea havaita taa­ja­mis­sa­kin"

03.09.2021 10:40 8
Tilaajille
Tikkataulu opastaa Lordinaukiolle – Rovaniemen pyöräliikenne saa uudet opasteet

Tik­ka­tau­lu opastaa Lor­din­au­kiol­le – Ro­va­nie­men pyö­rä­lii­ken­ne saa uudet opas­teet

01.09.2021 14:41
Päiväkirja: Joululahjatoiveeni on reiällinen pyöräilykypärä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­lah­ja­toi­vee­ni on reiäl­li­nen pyö­räi­ly­ky­pä­rä

31.08.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä uusitaan pyöräteiden opasteita  – reittejä merkitään jatkossa numero- ja värikoodein, katso tästä, miten uusia tienviittoja luetaan

Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan pyö­rä­tei­den opas­tei­ta  – reit­te­jä mer­ki­tään jat­kos­sa numero- ja vä­ri­koo­dein, katso tästä, miten uusia tien­viit­to­ja luetaan

27.08.2021 14:54 4
Tilaajille
Joskus parasta on se, että on hankalaa – Parhaat lomamuistot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa
Kolumni

Joskus parasta on se, että on han­ka­laa – Parhaat lo­ma­muis­tot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa

27.08.2021 07:00
Tilaajille