Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Pyöräily
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

04.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä asuva seikkailija Anna Erikkilä, 26, pyöräili Euroopan halki – reppureissaaja nauttii matkustamisesta, joka on pikkuisen hankalaa

Ro­va­nie­mel­lä asuva seik­kai­li­ja Anna Erik­ki­lä, 26, pyö­räi­li Eu­roo­pan halki – rep­pu­reis­saa­ja nauttii mat­kus­ta­mi­ses­ta, joka on pik­kui­sen han­ka­laa

02.11.2023 20:00
Tilaajille
Ounasvaaran hiihtostadionista suunnitellaan myös kesäajan liikuntapaikkaa – päättäjien puntaroitava, kannattaako hyppyrimäkiä jatkossa ylläpitää

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­sta­dio­nis­ta suun­ni­tel­laan myös ke­sä­ajan lii­kun­ta­paik­kaa – päät­tä­jien pun­ta­roi­ta­va, kan­nat­taa­ko hyp­py­ri­mä­kiä jat­kos­sa yl­lä­pi­tää

20.10.2023 19:30 21
Tilaajille
2000 kilometrin pyöräily viikossa – "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2000 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly vii­kos­sa – "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

24.09.2023 15:23 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­li­jät, va­ro­kaa!

22.09.2023 05:00
Sepp Kuss polki pyöräilyhistoriaa Jumbo-Vismalle Espanjan ympäriajossa

Sepp Kuss polki pyö­räi­ly­his­to­riaa Jum­bo-Vis­mal­le Es­pan­jan ym­pä­ri­ajos­sa

18.09.2023 08:00 1
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

16.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Pyöräily houkuttelee ruskaturisteja Saariselälle – Ylä-Lapin ruskasesongista on tulossa viime syksyä vilkkaampi

Pyö­räi­ly hou­kut­te­lee rus­ka­tu­ris­te­ja Saa­ri­se­läl­le – Ylä-La­pin rus­ka­se­son­gis­ta on tulossa viime syksyä vilk­kaam­pi

15.09.2023 17:38
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Joni Savaste oli Saariselkä MTB:n kuningas, sarjansa voittaneilla Sini Alusniemellä ja Veli Lampilalla oli tapahtumarikas päätösetappi – "Lensin kivikkoon sarvien yli"

Joni Savaste oli Saa­ri­sel­kä MTB:n ku­nin­gas, sar­jan­sa voit­ta­neil­la Sini Alus­nie­mel­lä ja Veli Lam­pi­lal­la oli ta­pah­tu­ma­ri­kas pää­tös­etap­pi – "Lensin ki­vik­koon sarvien yli"

27.08.2023 18:15
Tilaajille
Joni Savaste kasvatti johtoaan reilusti Saariselkä MTB:n kakkosetapilla, kun kovin haastaja kärsi rengasrikon – toiseksi noussut ruotsalainen Henrik Blom suitsutti tapahtumaa: "Tämä on paras kilpailu"

Joni Savaste kas­vat­ti joh­toaan rei­lus­ti Saa­ri­sel­kä MTB:n kak­ko­se­ta­pil­la, kun kovin haas­ta­ja kärsi ren­gas­ri­kon – toi­sek­si noussut ruot­sa­lai­nen Henrik Blom suit­sut­ti ta­pah­tu­maa: "Tämä on paras kil­pai­lu"

26.08.2023 19:04
Tilaajille
Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saariselkä MTB:n avausetapilla – naisten kisaa johtavalla Sini Alusniemellä oli ongelmia juomatankkauksen kanssa

Joni Savaste oli miesten sarjan nopein Saa­ri­sel­kä MTB:n avaus­eta­pil­la – naisten kisaa joh­ta­val­la Sini Alus­nie­mel­lä oli on­gel­mia juo­ma­tank­kauk­sen kanssa

25.08.2023 19:04
Tilaajille
Valtteri Bottas kilpaili vaihteeksi kaksipyöräisellä – ja voitti asullaan painonsa verran olutta

Valt­te­ri Bottas kil­pai­li vaih­teek­si kak­si­pyö­räi­sel­lä – ja voitti asul­laan pai­non­sa verran olutta

24.08.2023 17:38
Siltatyö puurouttaa liikenteen Simossa heti, kun nelostien iso remontti valmistuu – "Haittoja tulee"

Sil­ta­työ puu­rout­taa lii­ken­teen Simossa heti, kun ne­los­tien iso re­mont­ti val­mis­tuu – "Hait­to­ja tulee"

23.08.2023 16:30
Tilaajille
Sähkökiitäjä, katsele ympärillesi – liian moni tuntee liikenteessä olonsa turvattomaksi
Kolumni

Säh­kö­kii­tä­jä, katsele ym­pä­ril­le­si – liian moni tuntee lii­ken­tees­sä olonsa tur­vat­to­mak­si

23.08.2023 05:00 2
Tiina ja Reima Idströmillä riittää intohimoa kilpailemiseen sekä maastopyöräilyssä että hiihdossa – kestävyysurheilupariskunta vastaa järjestelyistä tulevan viikonlopun kovatasoisessa Saariselkä MTB Stages -etappikilpailussa

Tiina ja Reima Idst­rö­mil­lä riittää in­to­hi­moa kil­pai­le­mi­seen sekä maas­to­pyö­räi­lys­sä että hiih­dos­sa – kes­tä­vyys­ur­hei­lu­pa­ris­kun­ta vastaa jär­jes­te­lyis­tä tulevan vii­kon­lo­pun ko­va­ta­soi­ses­sa Saa­ri­sel­kä MTB Stages -e­tap­pi­kil­pai­lus­sa

22.08.2023 19:30
Tilaajille
Pyhän "sadan mailin" sorapyöräily käy kolmen kunnan alueella

Pyhän "sadan mailin" so­ra­pyö­räi­ly käy kolmen kunnan alueel­la

22.08.2023 17:58
Tilaajille
Niko Heikkilä ainoana suomalaisena pyöräilyn MM-kisojen maastoajoon – rovaniemeläinen on harjoittelun ohella ehtinyt hoitaa lääkäriopinnot kandivaiheeseen

Niko Heik­ki­lä ainoana suo­ma­lai­se­na pyö­räi­lyn MM-ki­so­jen maas­to­ajoon – ro­va­nie­me­läi­nen on har­joit­te­lun ohella ehtinyt hoitaa lää­kä­ri­opin­not kan­di­vai­hee­seen

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni pyö­räi­li­jä ja mat­ka­pu­he­lin

08.08.2023 05:00
Mikko Nevalaisen maastopyörä on koottu palanen kerrallaan juuri mieleiseksi ja Ounasvaaran kivikkoisiin alamäkiin sopivaksi

Mikko Ne­va­lai­sen maas­to­pyö­rä on koottu palanen ker­ral­laan juuri mie­lei­sek­si ja Ou­nas­vaa­ran ki­vik­koi­siin ala­mä­kiin so­pi­vak­si

02.08.2023 19:25
Tilaajille