Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

urheiluseurat
Talkoilu on urheiluseuroille voimavara, josta hyötyvät kaikki
Kolumni

Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

03.10.2023 06:00 2
RoPS kutsui kaupungin päättäjät keskustelutilaisuuteen – puheenjohtaja Matti Poikajärvi: "Uskon että päättäjille tuli lisää tietoisuutta seuran tilanteesta"

RoPS kutsui kau­pun­gin päät­tä­jät kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen – pu­heen­joh­ta­ja Matti Poi­ka­jär­vi: "Uskon että päät­tä­jil­le tuli lisää tie­toi­suut­ta seuran ti­lan­tees­ta"

17.08.2023 20:53 19
Tilaajille
Raittiusaate innoitti Lohijärven Kuohun perustamiseen 110 vuotta sitten – Itsekin Kuohun riveissä urheilut Rosa Liksom pitää tapahtumassa juhlapuheen

Rait­tius­aa­te in­noit­ti Lo­hi­jär­ven Kuohun pe­rus­ta­mi­seen 110 vuotta sitten – It­se­kin Kuohun ri­veis­sä ur­hei­lut Rosa Liksom pitää ta­pah­tu­mas­sa juh­la­pu­heen

10.08.2023 12:17 3
Tilaajille
Ranuan Peura juhlii 110-vuotista taivaltaan – voimailusta ja tikkahiihdosta tunnettu seura haluaa pysyä ajan hermolla

Ranuan Peura juhlii 110-vuo­tis­ta tai­val­taan – voi­mai­lus­ta ja tik­ka­hiih­dos­ta tun­net­tu seura haluaa pysyä ajan her­mol­la

05.07.2023 08:00
Tilaajille
Lapissa 150 nuorelle kesätyöpaikka urheiluseurasta

Lapissa 150 nuo­rel­le ke­sä­työ­paik­ka ur­hei­lu­seu­ras­ta

19.06.2023 15:03
Tilaajille
Ounasvaaran Hiihtoseuralla monivaiheinen kausi

Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ral­la mo­ni­vai­hei­nen kausi

24.05.2023 21:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki keskeyttää RoPSin velkojen perinnän – "Uskon, että kaikkien etu on se, että saamme velvoitteet hoidettua"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kes­keyt­tää RoPSin vel­ko­jen pe­rin­nän – "Us­kon, että kaik­kien etu on se, että saamme vel­voit­teet hoi­det­tua"

24.04.2023 20:35 30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus päättää RoPS:n kohtalosta – velkojen perintä ehkä keskeytetään, sillä ulosotto kaataisi perinteikkään seuran

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päättää RoPS:n koh­ta­los­ta – vel­ko­jen perintä ehkä kes­key­te­tään, sillä ulos­ot­to kaa­tai­si pe­rin­teik­kään seuran

19.04.2023 16:22 41
Tilaajille

Lo­hi­jär­ven Kuohu avasi 110-vuo­tis­juh­la­vuo­den Ky­lä­vies­teil­lä – mukana peräti 42 jouk­kuet­ta

04.04.2023 17:31 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Urheiluseura tarttui häirintään vasta kun raha puhui

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ur­hei­lu­seu­ra tarttui häi­rin­tään vasta kun raha puhui

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Rovaniemen Palloseura herättää huolta ja pettymystä – kysyimme tuntoja vapaaehtoiselta, jäseneltä, kannattajalta ja junioripelaajien vanhemmalta

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

29.11.2022 14:35 14
Tilaajille
FC Santa Claus on kasvanut RoPSin varjossa satojen pelaajien seuraksi – Puheenjohtaja: "Mitään joukkopakoa ei ole havaittavissa"

FC Santa Claus on kas­va­nut RoPSin var­jos­sa satojen pe­laa­jien seu­rak­si – Pu­heen­joh­ta­ja: "Mitään jouk­ko­pa­koa ei ole ha­vait­ta­vis­sa"

24.11.2022 19:30 7
Tilaajille
Seuran merkki voi löytyä vaikka verkkareista – Useiden seurojen logoja on vielä hakusessa

Seuran merkki voi löytyä vaikka verk­ka­reis­ta – Useiden seu­ro­jen logoja on vielä ha­ku­ses­sa

16.11.2022 09:50
RoPS:n velkakurimus on noloa myös kaupungille – vai saavatko muutkin jättää vuosiksi laskunsa maksamatta?
Kolumni

RoPS:n vel­ka­ku­ri­mus on noloa myös kau­pun­gil­le – vai saa­vat­ko muutkin jättää vuo­sik­si las­kun­sa mak­sa­mat­ta?

10.11.2022 06:00 14
Tilaajille
"Huomio! Ei heikkohermoisille!" – niin alkoi pitkä taival urheilukaupunki Rovaniemen ykköslajiksi
Kolumni

"Huo­mio! Ei heik­ko­her­moi­sil­le!" – niin alkoi pitkä taival ur­hei­lu­kau­pun­ki Ro­va­nie­men yk­kös­la­jik­si

12.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki ovat an­sain­neet pal­kin­non

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Heikki Autto luovutti Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtajan nuijan Kii Korhoselle

Heikki Autto luo­vut­ti Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran pu­heen­joh­ta­jan nuijan Kii Kor­ho­sel­le

29.09.2022 13:15 1
Tilaajille
Hintojen nousu tuo uuden haasteen koronasta toipuvalle urheiluseuratoiminnalle

Hin­to­jen nousu tuo uuden haas­teen ko­ro­nas­ta toi­pu­val­le ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­nal­le

28.09.2022 06:00
Kulma: Tappioputki orastaa – RoPS:n seurajohdon olisi jo aika kertoa tulevaisuuden suunnitelmista
Kolumni

Kulma: Tap­pio­put­ki orastaa – RoPS:n seu­ra­joh­don olisi jo aika kertoa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­ta

17.08.2022 15:33
Tilaajille
Lappilaisseurat saivat yli 100 000 euron edestä kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseen

Lap­pi­lais­seu­rat saivat yli 100 000 euron edestä ke­sä­työ­se­te­lei­tä nuorten työl­lis­tä­mi­seen

24.06.2022 10:00
Tilaajille