urheiluseurat
"Koitamme pitää harrastamisen mahdollisimman normaalina kaikesta huolimatta" – Urheiluseurat käynnistävät syyskausiaan poikkeusjärjestelyin

"Koi­tam­me pitää har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­sim­man nor­maa­li­na kai­kes­ta huo­li­mat­ta" – Ur­hei­lu­seu­rat käyn­nis­tä­vät syys­kau­siaan poik­keus­jär­jes­te­lyin

04.09.2020 19:30 0
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13 0
Tilaajille
Urheiluseurojen kestokyvyssä suuria eroja - tapahtumia on jouduttu perumaan ja osa valmentajista on lomautettu tukalan taloustilanteen vuoksi

Ur­hei­lu­seu­ro­jen kes­to­ky­vys­sä suuria eroja - ta­pah­tu­mia on jou­dut­tu pe­ru­maan ja osa val­men­ta­jis­ta on lo­mau­tet­tu tukalan ta­lous­ti­lan­teen vuoksi

15.05.2020 19:30 0
Tilaajille
Lappilaisseuroille 175000 euroa valtion tukea

Lap­pi­lais­seu­roil­le 175000 euroa valtion tukea

21.04.2020 17:42 0
Tilaajille