Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Harrastukset
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­toi­min­ta on tärkeää

05:00
Tilaajille
Kuukausi
"On kahdenlaisia motoristeja: niitä, jotka ovat kaatuneet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaatuneet"
Kolumni

"On kah­den­lai­sia mo­to­ris­te­ja: niitä, jotka ovat kaa­tu­neet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaa­tu­neet"

26.11.2022 15:49
Lappilaisen jalkapallon ylpeys romahti menestyksestä tuhon partaalle – nyt tärkeintä on turvata RoPSin määrätietoisesti rakentaman junioritoiminnan jatkuminen
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­sen jal­ka­pal­lon ylpeys romahti me­nes­tyk­ses­tä tuhon par­taal­le – nyt tär­kein­tä on turvata RoPSin mää­rä­tie­toi­ses­ti ra­ken­ta­man ju­nio­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­nen

25.11.2022 20:37 14
Tilaajille
"Yksi menee avantoon nollaamaan ajatuksensa, toinen hakeutuu hyiseen veteen tragedian jälkeen tunteakseen taas jotain" – Taina Kinnunen pohtii uutuuskirjassa avantouinnin kulttuurillista merkitystä

"Yksi menee avan­toon nol­laa­maan aja­tuk­sen­sa, toinen ha­keu­tuu hyiseen veteen tra­ge­dian jälkeen tun­teak­seen taas jotain" – Taina Kin­nu­nen pohtii uu­tuus­kir­jas­sa avan­to­uin­nin kult­tuu­ril­lis­ta mer­ki­tys­tä

18.11.2022 12:05
Tilaajille
Seuran merkki voi löytyä vaikka verkkareista – Useiden seurojen logoja on vielä hakusessa

Seuran merkki voi löytyä vaikka verk­ka­reis­ta – Useiden seu­ro­jen logoja on vielä ha­ku­ses­sa

16.11.2022 09:50
Kallista vai ei? Rovaniemi varaa vesiliukumäkeen 250 000 euroa – Jyväskylä aikoo hankkia sillä hinnalla kaksi

Kal­lis­ta vai ei? Ro­va­nie­mi varaa ve­si­liu­ku­mä­keen 250 000 euroa – Jy­väs­ky­lä aikoo hankkia sillä hin­nal­la kaksi

16.11.2022 05:00 12
Tilaajille
Kelekkamessuilla oli viikonlopun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lottovoitto myös Rovaniemen yrittäjille"

Ke­lek­ka­mes­suil­la oli vii­kon­lo­pun aikana lähes 18 000 kävijää – "Se oli jälleen yksi lot­to­voit­to myös Ro­va­nie­men yrit­tä­jil­le"

06.11.2022 18:00 5
Tilaajille
Kelekkamessuilla voi ihastella myös retrokelkkoja – Marko Parttimaan puurunkoinen Eliason 1940-luvulta kääntää päät: "En ole laskenut kuinka paljon rahaa tai aikaa tähän on mennyt"

Ke­lek­ka­mes­suil­la voi ihas­tel­la myös ret­ro­kelk­ko­ja – Marko Part­ti­maan puu­run­koi­nen Eliason 1940-lu­vul­ta kääntää päät: "En ole las­ke­nut kuinka paljon rahaa tai aikaa tähän on mennyt"

04.11.2022 19:52 1
Tilaajille
Syksyn vilkkain viikonloppu alkaa – Kelekkamessut ovat tänä vuonna kansainvälisemmät kuin koskaan

Syksyn vilk­kain vii­kon­lop­pu alkaa – Ke­lek­ka­mes­sut ovat tänä vuonna kan­sain­vä­li­sem­mät kuin koskaan

04.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Kielteiset tunteet voivat vieroittaa liikunnasta, mutta toisinaan myös kannustavat liikkeelle

Tut­ki­mus: Kiel­tei­set tunteet voivat vie­roit­taa lii­kun­nas­ta, mutta toi­si­naan myös kan­nus­ta­vat liik­keel­le

30.10.2022 19:30
Vanhemmat
Käsivarren retkeilijöiden määrä kasvoi yli kolmanneksella – Metsähallitus tuplaa suosittujen retkeilyreittien parkkipaikkojen määrän

Kä­si­var­ren ret­kei­li­jöi­den määrä kasvoi yli kol­man­nek­sel­la – Met­sä­hal­li­tus tuplaa suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­reit­tien park­ki­paik­ko­jen määrän

28.10.2022 11:27 1
Tilaajille
Vireä mummo jaksaa jumpata vielä 92-vuotiaana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vireä mummo jaksaa jumpata vielä 92-vuo­tiaa­na

25.10.2022 11:04
Tornion Pohjan stadion herää henkiin – tekonurmi on ykkösetappi, jonka jälkeen kuntoon hoidetaan valaistus ja muut harrastepaikat

Tornion Pohjan stadion herää henkiin – te­ko­nur­mi on yk­kö­se­tap­pi, jonka jälkeen kuntoon hoi­de­taan va­lais­tus ja muut har­ras­te­pai­kat

24.10.2022 20:27 1
Tilaajille
Lapset riemuissaan Posion päiväkodilla uusista leluista ja lautapeleistä – ”Huutokaupalla myydystä kunnan vanhasta traktorista saaduilla rahoilla hankittiin mahtava määrä uusia leluja ja välineitä lapsille”

Lapset rie­muis­saan Posion päi­vä­ko­dil­la uusista le­luis­ta ja lau­ta­pe­leis­tä – ”Huu­to­kau­pal­la myy­dys­tä kunnan van­has­ta trak­to­ris­ta saa­duil­la ra­hoil­la han­kit­tiin mahtava määrä uusia leluja ja vä­li­nei­tä lap­sil­le”

24.10.2022 14:09
Tilaajille
Päiväkirja: Eniten sapettaa hävitä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Eniten sa­pet­taa hävitä

21.10.2022 05:00
Tilaajille

Ari­nal­ta tukea lasten ja nuorten toi­min­taan – Arina ei päätä ha­ki­joi­ta, vaan Arinan alueel­la lasten ja nuorten toi­min­taa jär­jes­tä­vien yh­tei­sö­jen tulee itse hakea mukaan tu­ki­koh­teek­si

19.10.2022 16:12
Pohjoissuomalaiset sankarikoirat pelastivat karhun kynsistä ja herättivät tulipalolta – lue tästä neljän koiran urotyöt

Poh­jois­suo­ma­lai­set san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat karhun kyn­sis­tä ja he­rät­ti­vät tu­li­pa­lol­ta – lue tästä neljän koiran urotyöt

19.10.2022 15:48 3
Tilaajille
Kemin monitoimihallin rakentaminen vauhdilla liikkeelle – Kaupunki alkaa etsiä väistötiloja talvikaudella 2023-24

Kemin mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen vauh­dil­la liik­keel­le – Kau­pun­ki alkaa etsiä väis­tö­ti­lo­ja tal­vi­kau­del­la 2023-24

19.10.2022 09:08 2
Ensilumenlatuja viritellään käyttöön – Ounasvaaralla hiihtokausi alkaa poikkeuksellisesti jo keskiviikkona, Levillä on hiihdetty jo tovi ja Oloksella aloitetaan ensi maanantaina

En­si­lu­men­la­tu­ja vi­ri­tel­lään käyt­töön – Ou­nas­vaa­ral­la hiih­to­kau­si alkaa poik­keuk­sel­li­ses­ti jo kes­ki­viik­ko­na, Levillä on hiih­det­ty jo tovi ja Olok­sel­la aloi­te­taan ensi maa­nan­tai­na

18.10.2022 19:30 4
Tilaajille