Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Harrastukset
Viimeisin 12 tuntia
A. E. Järvisen mielimaisema vaihtui citykairaksi: partiolaisten Kairan kulkija 23 -SM-kilpailun joukkueet suuntasivat Ounasvaaran maastoihin

A. E. Jär­vi­sen mie­li­mai­se­ma vaihtui ci­ty­kai­rak­si: par­tio­lais­ten Kairan kulkija 23 -SM-kil­pai­lun jouk­kueet suun­ta­si­vat Ou­nas­vaa­ran maas­toi­hin

14:39
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kelkkailijalla on Lapissa nyt unelmatalvi – loistava lumitilanne ja yöpakkaset povaavat pitkää kelkkakautta aina toukokuulle saakka

Kelk­kai­li­jal­la on Lapissa nyt unel­ma­tal­vi – lois­ta­va lu­mi­ti­lan­ne ja yö­pak­ka­set po­vaa­vat pitkää kelk­ka­kaut­ta aina tou­ko­kuul­le saakka

11:29 1
Tilaajille
Viikko
Koululaisten kevätnäyttely Kemin kulttuurikeskuksessa

Kou­lu­lais­ten ke­vät­näyt­te­ly Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

31.03.2023 16:37
"Parasta on, kun matikka toimii ja palat menevät paikoilleen täydellisesti" – rovaniemeläinen Oskari Naarajärvi, 21, ei koskaan luopunut legoilusta ja nyt hän kisaa televisiossa legomestaruudesta

"Pa­ras­ta on, kun matikka toimii ja palat menevät pai­koil­leen täy­del­li­ses­ti" – ­ro­va­nie­me­läi­nen Oskari Naa­ra­jär­vi, 21, ei koskaan luo­pu­nut le­goi­lus­ta ja nyt hän kisaa te­le­vi­sios­sa le­go­mes­ta­ruu­des­ta

31.03.2023 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juok­su­har­joit­te­lua kou­lui­hin

31.03.2023 05:00 2
Oppilaille yksilökohtaista liikuntaneuvontaa – torniolaisten nuorten fyysinen toimintakyky voi haitata jo joka toisen hyvinvointia tai terveyttä

Op­pi­lail­le yk­si­lö­koh­tais­ta lii­kun­ta­neu­von­taa – tor­nio­lais­ten nuorten fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky voi haitata jo joka toisen hy­vin­voin­tia tai ter­veyt­tä

30.03.2023 09:00
Suomalaisten toimintakyky on koko yhteiskunnan haaste
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­ky on koko yh­teis­kun­nan haaste

30.03.2023 05:41
Vesiliukumäkeen pääsee aikaisintaan syksyllä – remontti sulkee Rovaniemen uimahalli Vesihiiden heinä–elokuuksi

Ve­si­liu­ku­mä­keen pääsee ai­kai­sin­taan syk­syl­lä – re­mont­ti sulkee Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den hei­nä–e­lo­kuuk­si

29.03.2023 15:43 1
Tilaajille
Yli sata lasta suksilla Leijona-hiihdoissa Kallilla

Yli sata lasta suk­sil­la Lei­jo­na-hiih­dois­sa Kal­lil­la

29.03.2023 15:38
Satojen osallistujien partiokisat järjestetään Rovaniemellä viikonloppuna – Ounasvaaralla kulkevia pyydetään huomioimaan partiolaiset

Satojen osal­lis­tu­jien par­tio­ki­sat jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – Ou­nas­vaa­ral­la kul­ke­via pyy­de­tään huo­mioi­maan par­tio­lai­set

29.03.2023 15:06
Tilaajille

Ai­nio­vaa­ran ve­den­ot­ta­mon sa­nee­raus kat­kai­see ym­pä­rys­la­dun Yli­tor­niol­la – tie­poh­ja ei kes­täi­si kul­je­tuk­sia kesällä

28.03.2023 16:29
Tilaajille
Kennelliiton hallitus on päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskokeet – "Olen vakuuttunut siitä, että samassa muodossa se ei tule jatkumaan", sanoo hallituksen puheenjohtaja

Ken­nel­lii­ton hal­li­tus on päät­tä­nyt vä­lit­tö­mäs­ti kes­keyt­tää luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keet – "Olen va­kuut­tu­nut siitä, että samassa muo­dos­sa se ei tule jat­ku­maan", sanoo hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

27.03.2023 15:17 1
Heino Sorri aloitti soittoharrastuksen viisivuotiaana, musiikkopistoon mahtuu lisääkin kavereita

Heino Sorri aloitti soit­to­har­ras­tuk­sen vii­si­vuo­tiaa­na, mu­siik­ko­pis­toon mahtuu li­sää­kin ka­ve­rei­ta

27.03.2023 08:34
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

26.03.2023 17:00
Tilaajille
Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Pöy­liö­vaa­ran läh­de­po­lul­la voi seurata kevään kulkua – ym­py­rä­rei­til­le kan­nat­taa napata eväät ja omat puut mukaan

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Linnut oppii parhaiten tuntemaan ahkerasti luonnossa liikkumalla

Linnut oppii par­hai­ten tun­te­maan ah­ke­ras­ti luon­nos­sa liik­ku­mal­la

25.03.2023 16:37
”Ei kyllä parane moittia” – rovaniemeläiset hiihtäjät nauttivat monipuolisen latuverkoston kunnosta

”Ei kyllä parane moit­tia” – ­ro­va­nie­me­läi­set hiih­tä­jät naut­ti­vat mo­ni­puo­li­sen la­tu­ver­kos­ton kun­nos­ta

25.03.2023 09:00 5
Tilaajille
Tällaista on talvigolf, jota pelataan Rovaniemen lisäksi vain muutamassa paikassa maailmassa

Täl­lais­ta on tal­vi­golf, jota pe­la­taan Ro­va­nie­men lisäksi vain muu­ta­mas­sa pai­kas­sa maail­mas­sa

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Neljäsataa partiolaista kisaa ensi viikonloppuna Rovaniemellä – partiotaitojen SM-kisoissa hiihdetään, kisataan ja yövytään Ounasvaaran maastoissa

Nel­jä­sa­taa par­tio­lais­ta kisaa ensi vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä – par­tio­tai­to­jen SM-ki­sois­sa hiih­de­tään, ki­sa­taan ja yö­vy­tään Ou­nas­vaa­ran maas­tois­sa

24.03.2023 20:57
Tilaajille