Harrastukset
Kuukausi
Kolumni: Tutkittu juttu – jääkiekkoilija ei ehkä olekaan juntti
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Tut­kit­tu juttu – jää­kiek­koi­li­ja ei ehkä olekaan juntti

24.02.2021 12:00 1
Jängän reunassa Inarin koillisnurkalla seisoo pieni rakennus, jonne himoharrastajat tulevat viikoksi kuullakseen radioasemia kaikkialta maailmasta

Jängän reu­nas­sa Inarin koil­lis­nur­kal­la seisoo pieni ra­ken­nus, jonne hi­mo­har­ras­ta­jat tulevat vii­kok­si kuul­lak­seen ra­dio­ase­mia kaik­kial­ta maail­mas­ta

20.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Nyt on aivoille pähkinöitä: sudokut ja ristikot tulivat Lapin Kansan sivuille verkossa – uusi ristikko tarjolla joka päivä

Nyt on ai­voil­le päh­ki­nöi­tä: sudokut ja ris­ti­kot tulivat Lapin Kansan si­vuil­le ver­kos­sa – uusi ris­tik­ko tar­jol­la joka päivä

16.02.2021 14:01
LM-kysely paljastaa koronarajoitusten karut vaikutukset lasten liikuntaan – "Harrastajamäärät pudonneet joissakin seuroissa jopa 40–50 prosenttia"

LM-ky­se­ly pal­jas­taa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten karut vai­ku­tuk­set lasten lii­kun­taan – "Har­ras­ta­ja­mää­rät pu­don­neet jois­sa­kin seu­rois­sa jopa 40–50 pro­sent­tia"

14.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Keminmaan kirjastotaloon tarvittiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Minibudjetilla syntyi moderni näyttämötila, jossa voi striimata liikuntaa, katsoa elokuvia tai vaikka tanssia

Ke­min­maan kir­jas­to­ta­loon tar­vit­tiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Mi­ni­bud­je­til­la syntyi moderni näyt­tä­mö­ti­la, jossa voi strii­ma­ta lii­kun­taa, katsoa elo­ku­via tai vaikka tanssia

10.02.2021 19:57
Tilaajille
Inarilainen kätilö Tuula Uski jäi eläkkeelle – ja järjesti läksiäislahjana kuntalaisille taidenäyttelyn

Ina­ri­lai­nen kätilö Tuula Uski jäi eläk­keel­le – ja jär­jes­ti läk­siäis­lah­ja­na kun­ta­lai­sil­le tai­de­näyt­te­lyn

10.02.2021 10:11
Tilaajille
Vanhemmat
Kirkkoniemen harrastejääkiekkojoukkue ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi – suomalainen tuotantoyhtiö rakentamassa ilmiötä

Kirk­ko­nie­men har­ras­te­jää­kiek­ko­jouk­kue ehdolla Nobelin rau­han­pal­kin­non saa­jak­si – suo­ma­lai­nen tuo­tan­to­yh­tiö ra­ken­ta­mas­sa ilmiötä

29.01.2021 08:17
Tilaajille
Tavoitteena mieluisa harrastus jokaiselle – Lasten ja nuorten harrastamista aletaan tukea uudella Suomen mallilla, jonka kokeilu alkoi jo kahdessa koulussa Rovaniemellä

Ta­voit­tee­na mie­lui­sa har­ras­tus jo­kai­sel­le – Lasten ja nuorten har­ras­ta­mis­ta aletaan tukea uudella Suomen mal­lil­la, jonka kokeilu alkoi jo kah­des­sa kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä

26.01.2021 15:27
150-vuotias Kemijärvi perustaa juhlarahaston, jolla tuetaan opiskelijoita ja vähävaraisia

150-vuo­tias Ke­mi­jär­vi pe­rus­taa juh­la­ra­has­ton, jolla tuetaan opis­ke­li­joi­ta ja vä­hä­va­rai­sia

20.01.2021 09:36 1
Tilaajille
Harrastamisen pilotointihanke alkaa Rovaniemellä – tavoitteena tarjota maksuton harrastus jokaiselle koululaiselle

Har­ras­ta­mi­sen pi­lo­toin­ti­han­ke alkaa Ro­va­nie­mel­lä – ta­voit­tee­na tarjota mak­su­ton har­ras­tus jo­kai­sel­le kou­lu­lai­sel­le

15.01.2021 10:49 1
Tilaajille
Elokuvahullun tunnustuksia
Kolumni Eila Valtanen

Elo­ku­va­hul­lun tun­nus­tuk­sia

02.01.2021 06:15
Tilaajille
Pirjo Lakkapäällä neulonta lähti lapasesta – nyt kudin kulkee mukana kaikkialle ja hän jakaa neuvoja käsitöistä innostuneille

Pirjo Lak­ka­pääl­lä neu­lon­ta lähti la­pa­ses­ta – nyt kudin kulkee mukana kaik­kial­le ja hän jakaa neuvoja kä­si­töis­tä in­nos­tu­neil­le

25.12.2020 13:41 2
Tilaajille
Joka toinen peruskoululainen haluaisi uuden harrastuksen koulupäivän yhteyteen – Suomen malli käynnistyy alkuvuonna

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45
Miten lappilaisten lasten ja nuorten kunto kohoamaan? – "Karhunpalvelus on vanhempi joka heittää lapsen autolla kouluun muutamankin kilometrin matkan"

Miten lap­pi­lais­ten lasten ja nuorten kunto ko­hoa­maan? – "Kar­hun­pal­ve­lus on van­hem­pi joka heittää lapsen autolla kouluun muu­ta­man­kin ki­lo­met­rin matkan"

11.12.2020 18:30 1
Tilaajille
Kun neulominen sujuu,  samalla voi soittaa huuliharppua – Tanja Pantsarin käsistä on syntynyt oopperan lottokuponkipuku ja hurmaavia vintagepäähineitä

Kun neu­lo­mi­nen sujuu, samalla voi soittaa huu­li­harp­pua – Tanja Pant­sa­rin käsistä on syn­ty­nyt oop­pe­ran lot­to­ku­pon­ki­pu­ku ja hur­maa­via vin­ta­ge­pää­hi­nei­tä

11.12.2020 16:21
Lukijalta Mielipide

Har­ras­tus­ten pitäisi olla hal­vem­pia

02.12.2020 17:58
Tilaajille
Laukaisematon urani metsästäjänä
Kolumni Katja Kärki

Lau­kai­se­ma­ton urani met­säs­tä­jä­nä

01.12.2020 06:00
Tilaajille
Oulun urheiluseuroissa ihmetellään rajoitusten siirtymäpäivää ja lapsien syyllistämistä – "Olisihan kaupunkikin voinut nopeammin reagoida"

Oulun ur­hei­lu­seu­rois­sa ih­me­tel­lään ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­päi­vää ja lapsien syyl­lis­tä­mis­tä – "O­li­si­han kau­pun­ki­kin voinut no­peam­min rea­goi­da"

30.11.2020 19:41
Tilaajille
Harrastustoiminta hankaloituu – suojaustoimet koskevat myös vapaa-aikaa

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49

Inarin kuntaan suo­si­tus siirtää har­ras­te­toi­min­taan liit­ty­viä tur­nauk­sia ja pe­li­reis­su­ja

30.10.2020 13:50
Tilaajille