Harrastukset
Kuukausi
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 10:21 0
Tilaajille
Kasvava maastopyöräilytrendi poiki Lappiin 1,6 miljoonaa euroa kehittämistukea

Kasvava maas­to­pyö­räi­ly­tren­di poiki Lappiin 1,6 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­tu­kea

11.09.2020 13:54 0
Tilaajille
"Koitamme pitää harrastamisen mahdollisimman normaalina kaikesta huolimatta" – Urheiluseurat käynnistävät syyskausiaan poikkeusjärjestelyin

"Koi­tam­me pitää har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­sim­man nor­maa­li­na kai­kes­ta huo­li­mat­ta" – Ur­hei­lu­seu­rat käyn­nis­tä­vät syys­kau­siaan poik­keus­jär­jes­te­lyin

04.09.2020 19:30 0
Tilaajille

Lapin lau­lu­vei­kot jär­jes­tä­vät kuo­ro­kou­lun

03.09.2020 16:45 0
Paneelilkeskustelu: torniolaiset fitnessurheilijat vastaavat yleisön kysymyksiin harjoittelusta ja ravinnosta

Pa­nee­lil­kes­kus­te­lu: tor­nio­lai­set fit­ness­ur­hei­li­jat vas­taa­vat yleisön ky­sy­myk­siin har­joit­te­lus­ta ja ra­vin­nos­ta

02.09.2020 16:01 0
Päiväkirja: Heittäytyminen tuo ilmaa mieleen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Heit­täy­ty­mi­nen tuo ilmaa mieleen

27.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Viherkasvit, nuo joka kodin prinsessat
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Vi­her­kas­vit, nuo joka kodin prin­ses­sat

26.08.2020 12:22 0
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Ve­si­hii­si-re­mont­tia joka kesä

22.08.2020 09:33 0
Tilaajille
Vanhemmat
Partiolaiset valmiita etänäkin – Lapissa partiotoiminta alkaa normaalisti pitkän koronatauon jälkeen

Par­tio­lai­set val­mii­ta etä­nä­kin – Lapissa par­tio­toi­min­ta alkaa nor­maa­lis­ti pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

19.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Oppia pelit kaikki – videopeleistä voi oppia vaikka mitä
Kolumni Pekka Luokkala

Päi­vä­kir­ja: Oppia pelit kaikki – vi­deo­pe­leis­tä voi oppia vaikka mitä

12.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Kokeilin ensi kertaa haulikkoa ja golfia
Kolumni Henripekka Kallio

Ko­kei­lin ensi kertaa hau­lik­koa ja golfia

08.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Kemissä hyvät mahdollisuudet harrastaa tennistä - tuliterät Ruutinpuiston kentät koeponnistettiin lasten tennisleirillä

Kemissä hyvät mah­dol­li­suu­det har­ras­taa ten­nis­tä - tu­li­te­rät Ruu­tin­puis­ton kentät koe­pon­nis­tet­tiin lasten ten­nis­lei­ril­lä

05.08.2020 12:30 3
TP-47:n B-pojat tavoittelevat paikkaa SM-karsintasarjaan

TP-47:n B-pojat ta­voit­te­le­vat paikkaa SM-kar­sin­ta­sar­jaan

30.07.2020 16:46 0
Kalotin kovakuntoisimman tittelistä kisattiin viikonloppuna – torniolaisia mitaleille

Kalotin ko­va­kun­toi­sim­man tit­te­lis­tä ki­sat­tiin vii­kon­lop­pu­na – tor­nio­lai­sia mi­ta­leil­le

29.07.2020 13:44 0
Jenkkiautoharrastaja Ismo Tiainen teki autotallistaan "miesluolan" – projekti oli Tiaisen itselleen antama 60-vuotislahja ja se sisältää tallin lisäksi oman baarin

Jenk­ki­au­to­har­ras­ta­ja Ismo Tiainen teki au­to­tal­lis­taan "mies­luo­lan" – pro­jek­ti oli Tiaisen it­sel­leen antama 60-vuo­tis­lah­ja ja se si­säl­tää tallin lisäksi oman baarin

29.07.2020 10:47 1
"Rahan taju on tässä hämärtynyt" – Vain tuhina puuttuu, kun muhoslaisen Meeri Murron reborn-vauvat koisivat omassa huoneessaan, aidolta näyttävät nuket myös aikuisten mieleen

"Rahan taju on tässä hä­mär­ty­nyt" – Vain tuhina puut­tuu, kun mu­hos­lai­sen Meeri Murron re­born-vau­vat koi­si­vat omassa huo­nees­saan, aidolta näyt­tä­vät nuket myös ai­kuis­ten mieleen

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kun piippaa, herää uteliaisuus

Päi­vä­kir­ja: Kun piip­paa, herää ute­liai­suus

30.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lappilaislähtöiset Paula Ahola ja Miia Multanen lähtevät pelastamaan legendaarista venettä Karibialta – Purjehduskilometrejä kertyy lähes 10 000

Lap­pi­lais­läh­töi­set Paula Ahola ja Miia Mul­ta­nen läh­te­vät pe­las­ta­maan le­gen­daa­ris­ta venettä Ka­ri­bial­ta – Pur­jeh­dus­ki­lo­met­re­jä kertyy lähes 10 000

25.06.2020 12:56 0
Tilaajille
Peltipappamopokerho Los Dementitos päristelee Rovaniemeltä Luostolle – "Ajaminen on sellainen meditatiivinen kokemus"

Pel­ti­pap­pa­mo­po­ker­ho Los De­men­ti­tos pä­ris­te­lee Ro­va­nie­mel­tä Luos­tol­le – "A­ja­mi­nen on sel­lai­nen me­di­ta­tii­vi­nen ko­ke­mus"

12.06.2020 18:00 0
Tilaajille