Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemeläinen maastopyöräilyyn keskittynyt yritys joutui ahtaalle Saariselällä – sopimus Suomen Latu Kiilopään kanssa päättyy, yritys etsii uusia tiloja

Ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­nyt yritys joutui ah­taal­le Saa­ri­se­läl­lä – sopimus Suomen Latu Kii­lo­pään kanssa päät­tyy, yritys etsii uusia tiloja

14:54 9
Tilaajille
Kemin Lämärit koulii vanhempia osallistumaan jäille

Kemin Lämärit koulii van­hem­pia osal­lis­tu­maan jäille

09:32
Viimeisin 24 tuntia
Inarilainen Jarmo Ruuskanen kasvattaa kotipihassaan omenapuita, jotka tuottivat hyvän sadon – "En ole kuullut, että täällä Inarin kunnassa olisi muita, joilla olisi omenoita"

Ina­ri­lai­nen Jarmo Ruus­ka­nen kas­vat­taa ko­ti­pi­has­saan ome­na­pui­ta, jotka tuot­ti­vat hyvän sadon – "En ole kuul­lut, että täällä Inarin kun­nas­sa olisi muita, joilla olisi ome­noi­ta"

28.09.2023 18:03 2
Tilaajille
Viikko
Tältä näyttää Rovaniemen Vanhan torin uusi leikkipaikka – peruskorjaus valmistuu ensi viikolla

Tältä näyttää Ro­va­nie­men Vanhan torin uusi leik­ki­paik­ka – pe­rus­kor­jaus val­mis­tuu ensi vii­kol­la

28.09.2023 16:07 4
Tilaajille
Reitit kaipaavat kunnostusta: Pari metriä syvä venereitti on madaltunut alle metriseksi

Reitit kai­paa­vat kun­nos­tus­ta: Pari metriä syvä ve­ne­reit­ti on ma­dal­tu­nut alle met­ri­sek­si

28.09.2023 09:30
Korouoman uusin reitti muuttui rankkasateella rinnepuroksi ja hyytävä tuuli viiltää tunturissa – ruskaretkeilijä, ota ainakin nämä asiat huomioon

Ko­rouo­man uusin reitti muuttui rank­ka­sa­teel­la rin­ne­pu­rok­si ja hyytävä tuuli viiltää tun­tu­ris­sa – rus­ka­ret­kei­li­jä, ota ainakin nämä asiat huo­mioon

27.09.2023 13:43
Tilaajille
2000 kilometrin pyöräily viikossa – "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2000 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly vii­kos­sa – "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

24.09.2023 15:23 1
Tilaajille
Ounaspaviljongillakin pääsee aamuavantoon – Rovaniemen talviuintikausi käynnistyy kahdella uintipaikalla

Ou­nas­pa­vil­jon­gil­la­kin pääsee aa­mu­avan­toon – Ro­va­nie­men tal­vi­uin­ti­kau­si käyn­nis­tyy kah­del­la uin­ti­pai­kal­la

24.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko tu­ning-sään­nöt kai­kil­le samat?

23.09.2023 05:00
Kuukausi ja vanhemmat
Kallin frisbeegolfrata laajentui 18-väyläiseksi – Kalli Snowboard Dudes rakensi radan talkoilla ja Keminmaan kunta hankki tarvikkeet

Kallin fris­bee­golf­ra­ta laa­jen­tui 18-väy­läi­sek­si – Kalli Snow­board Dudes rakensi radan tal­koil­la ja Ke­min­maan kunta hankki tar­vik­keet

21.09.2023 16:30 2
Tilaajille
Kemijärvelle avattiin skeittiparkki koululaisten aloitteesta – "pähkäiltiin, että monella muullakin kunnalla on jo harrastuspaikka"

Ke­mi­jär­vel­le avat­tiin skeit­ti­park­ki kou­lu­lais­ten aloit­tees­ta – "päh­käil­tiin, että monella muul­la­kin kun­nal­la on jo har­ras­tus­paik­ka"

20.09.2023 20:30 1
Tilaajille
E-kirjasto kokoaa ensi vuonna kuntien kirjastojen digiaineistot yhteen – yksittäisten kirjastojen digitarjonta vielä hyvin suppeaa

E-kir­jas­to kokoaa ensi vuonna kuntien kir­jas­to­jen di­gi­ai­neis­tot yhteen – yk­sit­täis­ten kir­jas­to­jen di­gi­tar­jon­ta vielä hyvin suppeaa

17.09.2023 14:00 1
Vojakkalan 130-vuotias nuorisoseura palaa juurilleen

Vo­jak­ka­lan 130-vuo­tias nuo­ri­so­seura palaa juu­ril­leen

16.09.2023 15:55
Tilaajille
Rovaniemen uusi Revontulilaavu odottaa vielä tulipaikan viimeistelyä – avajaiset pidetään lokakuun 16. päivä

Ro­va­nie­men uusi Re­von­tu­li­laa­vu odottaa vielä tu­li­pai­kan vii­meis­te­lyä – ava­jai­set pi­de­tään lo­ka­kuun 16. päivä

15.09.2023 16:12 8
Tilaajille
Poliisin järjestämät perinteiset huutokaupat loppuvat Lapissa, jatkossa huudetaan netissä – syyskuun lopussa järjestetään viimeiset huutokaupat Rovaniemellä ja Kittilässä

Po­lii­sin jär­jes­tä­mät pe­rin­tei­set huu­to­kau­pat lop­pu­vat La­pis­sa, jat­kos­sa huu­de­taan netissä – syys­kuun lopussa jär­jes­te­tään vii­mei­set huu­to­kau­pat Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

14.09.2023 16:22 2
Tilaajille
Käsityöt auttavat sietämään arkea ja venyttämään sen rajoja – kirkon ompeluseurojen juuret ovat 1850-luvulla, mutta tutkimusmateriaalia ei niistä ole

Kä­si­työt aut­ta­vat sie­tä­mään arkea ja ve­nyt­tä­mään sen rajoja – kirkon om­pe­luseu­ro­jen juuret ovat 1850-lu­vul­la, mutta tut­ki­mus­ma­te­riaa­lia ei niistä ole

06.09.2023 20:30
Tilaajille
Elina Mäkinen kaipaa kylmää ja voimamies Mika Törrö vetää metsäkonetta – ääriurheilu on omien rajojen ylittämistä ja riskienhallintaa

Elina Mäkinen kaipaa kylmää ja voi­ma­mies Mika Törrö vetää met­sä­ko­net­ta – ää­ri­ur­hei­lu on omien rajojen ylit­tä­mis­tä ja ris­kien­hal­lin­taa

04.09.2023 10:27
Tilaajille
Nuorten kanakoirien ja ohjaajien yhteistyötä testataan Savukoskella – harrastuksen vuoksi jopa muutetaan pohjoiseen

Nuorten ka­na­koi­rien ja oh­jaa­jien yh­teis­työ­tä tes­ta­taan Sa­vu­kos­kel­la – har­ras­tuk­sen vuoksi jopa muu­te­taan poh­joi­seen

02.09.2023 14:05
Tilaajille
Metsähallitukselta ilmainen neulemalli

Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta il­mai­nen neu­le­mal­li

02.09.2023 13:06 1
Tee-se-itse: Lompakko kartonkitölkistä

Tee-se-it­se: Lom­pak­ko kar­ton­ki­töl­kis­tä

01.09.2023 05:14
Tilaajille