Tornion kaupunki
Viimeisin tunti
Lapin korkeat aborttiluvut ovat laskussa – Suomen vanhaa aborttilakia esitetään uudistettavaksi OmaTahto2020-kampanjalla

Lapin korkeat abort­ti­lu­vut ovat las­kus­sa – Suomen vanhaa abort­ti­la­kia esi­te­tään uu­dis­tet­ta­vak­si OmaTahto2020-kam­pan­jal­la

17:31 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mistä koulusta vielä voidaan säästää
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mistä kou­lus­ta vielä voidaan säästää

19.10.2020 07:01 1
Tilaajille
Torniossa taistellaan pienten koulujen puolesta – budjettikäsittelyssä esitetään koulujen lopettamista Pirkkiöstä ja Näätsaaresta

Tor­nios­sa tais­tel­laan pienten kou­lu­jen puo­les­ta – bud­jet­ti­kä­sit­te­lys­sä esi­te­tään kou­lu­jen lo­pet­ta­mis­ta Pirk­kiös­tä ja Näät­saa­res­ta

15.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Torniossa vähävaraisten maskit sosiaalitoimesta – ohjeistus tulee alkuviikosta

Tor­nios­sa vä­hä­va­rais­ten maskit so­siaa­li­toi­mes­ta – oh­jeis­tus tulee al­ku­vii­kos­ta

14.08.2020 11:29 1
Tilaajille
Tornion kaupungintaloa korjataan 7,9 miljoonalla eurolla – Henkilöstö työskentelee väistötiloissa ensi syksyyn asti

Tornion kau­pun­gin­ta­loa kor­ja­taan 7,9 mil­joo­nal­la eurolla – Hen­ki­lös­tö työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa ensi syksyyn asti

05.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtajan virka avoimeen hakuun – valtuusto äänesti päätöksestä

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­jan virka avoi­meen hakuun – val­tuus­to äänesti pää­tök­ses­tä

16.06.2020 08:37 0
Tilaajille
Tornio päättää kaupunginjohtajan jatkosta – Maanantaina selviää, jatkuuko kaupunginjohtaja Timo Nousiaisen pesti ensi vuoden elokuun jälkeen, vai laitetaanko paikka avoimeen hakuun

Tornio päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan jat­kos­ta – Maa­nan­tai­na sel­viää, jat­kuu­ko kau­pun­gin­joh­ta­ja Timo Nou­siai­sen pesti ensi vuoden elokuun jäl­keen, vai lai­te­taan­ko paikka avoi­meen hakuun

12.06.2020 19:11 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Var­hais­kas­va­tus myös var­hais­ta vä­lit­tä­mis­tä

09.06.2020 14:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pohjan sta­dio­nin pro­fii­li sel­kiy­tyy

03.06.2020 06:00 0
Tilaajille
”Näistä montuista ei enää pelkällä öljysorapaikkauksilla selvitä.” Torniossa yksityistie kaipaa kipeästi remonttia – kunto on osakkaiden vastuulla

”Näistä mon­tuis­ta ei enää pel­käl­lä öl­jy­so­ra­paik­kauk­sil­la sel­vi­tä.” Tor­nios­sa yk­si­tyis­tie kaipaa ki­peäs­ti re­mont­tia – kunto on osak­kai­den vas­tuul­la

11.05.2020 06:30 1
Tilaajille
Kirjoita kirje eristyksissä olevalle vanhukselle - koronakevääseen tarvitaan piristystä

Kir­joi­ta kirje eris­tyk­sis­sä ole­val­le van­huk­sel­le - ko­ro­na­ke­vää­seen tar­vi­taan pi­ris­tys­tä

27.04.2020 19:11 0
Tilaajille
Akavan Erityisalat: Tornion kaupunki keskeyttämässä palkanmaksun ilman perustetta

Akavan Eri­tyi­sa­lat: Tornion kau­pun­ki kes­keyt­tä­mäs­sä pal­kan­mak­sun ilman pe­rus­tet­ta

14.04.2020 19:12 0
Tilaajille
Torniossa henkilöstölle yt-ilmoitus – 250 henkilöllä on työ vähentynyt koronan vuoksi

Tor­nios­sa hen­ki­lös­töl­le yt-il­moi­tus – 250 hen­ki­löl­lä on työ vä­hen­ty­nyt koronan vuoksi

30.03.2020 21:23 0
Tilaajille
Tutut tädit tuovat Perheiden Talon laulu- ja leikkihetket lasten olohuoneisiin

Tutut tädit tuovat Per­hei­den Talon laulu- ja leik­ki­het­ket lasten olo­huo­nei­siin

29.03.2020 17:46 0
Tilaajille
Tornio myöntää 7,2 miljoonan takauksen Tornion Energialle

Tornio myöntää 7,2 mil­joo­nan ta­kauk­sen Tornion Ener­gial­le

23.03.2020 22:40 0
Tilaajille
Kadut muuttuivat vesiväyliksi ja luistinradoiksi: katso videolta, miten Rovaniemen Valtakadusta tuli vesiväylä

Kadut muut­tui­vat ve­si­väy­lik­si ja luis­tin­ra­doik­si: katso vi­deol­ta, miten Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dus­ta tuli ve­si­väy­lä

09.03.2020 11:45 0
Tilaajille
Painavatko rahakorvaukset enemmän kuin jokilaakson arvot, ihmettelee ruotsalainen – Rajanaapurit eivät voi enää mitään Tornion Kitkiäisvaaraan myllyille, mutta uusia he eivät enää halua

Pai­na­vat­ko ra­ha­kor­vauk­set enemmän kuin jo­ki­laak­son arvot, ih­met­te­lee ruot­sa­lai­nen – Ra­ja­naa­pu­rit eivät voi enää mitään Tornion Kit­kiäis­vaa­raan myl­lyil­le, mutta uusia he eivät enää halua

01.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Tornion ruoriin nousee joukkuepelaaja – Taramaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan pestiin 1,5 vuodeksi

Tornion ruoriin nousee jouk­kue­pe­laa­ja – Taramaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan pestiin 1,5 vuo­dek­si

29.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Haaparanta myllää kouluverkkonsa– kielikoulu muuttaa Marielundiin, mutta idean luvataan säilyvän

Haa­pa­ran­ta myllää kou­lu­verk­kon­sa– kie­li­kou­lu muuttaa Ma­rie­lun­diin, mutta idean lu­va­taan säi­ly­vän

14.01.2020 16:57 0
Tilaajille
Tornion kaupunginvaltuutettu Janne Olsen eroaa puolueestaan – demariryhmä haluaa neuvotella kaupunginhallituksen kokoonpanon uudelleen

Tornion kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Janne Olsen eroaa puo­luees­taan – de­ma­ri­ryh­mä haluaa neu­vo­tel­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­non uu­del­leen

10.01.2020 08:30 0
Tilaajille