ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kaupunkistrategia
Kaupunkistrategiasta riisuttiin ”kansankieli”
Kolumni

Kau­pun­ki­stra­te­gias­ta rii­sut­tiin ”kan­san­kie­li”

07.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Rovaniemi uusi kaupunkistrategiansa: "Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki" korostaa elinvoimaa, luonnonläheisyyttä sekä yhteisöllisyyttä

Ro­va­nie­mi uusi kau­pun­kist­ra­te­gian­sa: "Ih­mi­sen ko­koi­nen ark­ti­nen pää­kau­pun­ki" ko­ros­taa elin­voi­maa, luon­non­lä­hei­syyt­tä sekä yh­tei­söl­li­syyt­tä

23.05.2022 20:23 11
Tilaajille
Tornion uusi kaupunkistrategia valmistui – kärkihankkeena muun muassa Pohjan stadionin käyttöasteen nostaminen

Tornion uusi kau­pun­ki­stra­te­gia val­mis­tui – kär­ki­hank­kee­na muun muassa Pohjan sta­dio­nin käyt­tö­as­teen nos­ta­mi­nen

06.05.2022 17:08
Tilaajille
Tornion kaupunkistrategian luonnosta voi vielä kommentoida tämän viikon

Tornion kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nos­ta voi vielä kom­men­toi­da tämän viikon

23.03.2022 10:41