pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Tornion kau­pun­ki­stra­te­gian luon­nos­ta voi vielä kom­men­toi­da tämän viikon

Tornion Kukkolankosken kehittäminen on yksi Tornion kärkihankkeista. Kaupungin tavoitteena on saada Tornionjoen perinnekalastuskulttuuri eli lippoaminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Suunnitteilla on myös riippusilta Suomen ja Ruotsin välille.
Tornion Kukkolankosken kehittäminen on yksi Tornion kärkihankkeista. Kaupungin tavoitteena on saada Tornionjoen perinnekalastuskulttuuri eli lippoaminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Suunnitteilla on myös riippusilta Suomen ja Ruotsin välille.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Tornion kaupunkistrategiaan saa kommentoida otakantaa.fi -palvelussa. Strategialuonnos on nähtävillä ja siihen voi ottaa kantaa vielä tämän viikon ajan. Tornion strategiset tavaoitteen jakaantuvat kolmeen kategoriaan, kotka keskittyvät alueen elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimivan kaupunkikonsernin kehittämiseen.

Yksi strategian suurista teemoista on kestävyys ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta.

Elinvoimainen ja vastuullinen rajakaupunki -kokonaisuus sisältää muun muassa kaupunkikehitykseen, liikenneyhteyksiin, yritys- ja investointiympäristöön sekä osaamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tähän osioon liittyvät muun muassa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn skä sähkö- ja kaasuautoilun kehittäminen. Myös nopeita tietoliikenneyhteyksiä, kuten valokuituverkkoa halutaan kehittää etenkin taajamissa.

Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen -kokonaisuudessa on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Tämä osio sisältää esimerkiksi koulu- ja päiväkotiverkon ja sähköisten kuntapalveluiden kehittämisen.

Kolmas kokonaisuus on nimeltään Toimiva kaupunkikonserni ja Lapin vetovoimaisin kuntatyönantaja. Se sisältää talouteen, hankintapolitiikkaan ja omistajapolitiikkaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tornion halutaan olevan  henkilöstöstään huolehtiva, vetovoimainen työnantaja, jolla on osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Tästä on kyse

Kaupunkistrategia

Kuntalaissa määritelty asiakirja.

Kaupungin johtamista ja toimintaa ohjaama asiakirja.

Valtuusto linjaa kaupunkistrategian valtuustokaudeksi.