Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornio
Viikko
Lahjat pääsevät kiertämään – Professori Maaretta Jaukkuri halusi antaa kotiseudun museolle kansainvälisen taidekokoelmansa

Lahjat pää­se­vät kier­tä­mään – Pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri halusi antaa ko­ti­seu­dun mu­seol­le kan­sain­vä­li­sen tai­de­ko­koel­man­sa

01.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Seuraavakin Tornionjoen yli rakennettava suurjännitejohto nimettiin tärkeäksi EU-hankkeeksi

Seu­raa­va­kin Tor­nion­joen yli ra­ken­net­ta­va suur­jän­ni­te­joh­to ni­met­tiin tär­keäk­si EU-hank­keek­si

01.12.2023 16:09 2
Tilaajille
Kaukolämmön rikkoutuminen jätti noin 700 käyttöpaikkaa ilman lämpöä ja lämmintä vettä Torniossa keskiviikkona – myös uimahalli joutui sulkemaan ovensa etuajassa

Kau­ko­läm­mön rik­kou­tu­mi­nen jätti noin 700 käyt­tö­paik­kaa ilman lämpöä ja läm­min­tä vettä Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na – myös ui­ma­hal­li joutui sul­ke­maan ovensa etu­ajas­sa

30.11.2023 12:48 1
Torniossa kairataan peruskallioon asti pienydinvoimalan vuoksi – "Aloitamme parin viikon sisällä"

Tor­nios­sa kai­ra­taan pe­rus­kal­lioon asti pien­ydin­voi­ma­lan vuoksi – "A­loi­tam­me parin viikon si­säl­lä"

29.11.2023 16:30 5
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kuski kaahasi yli 200 km/h Kemin moottoritiellä – pysäytettiin Torniossa piikkimatolla

Kuski kaahasi yli 200 km/h Kemin moot­to­ri­tiel­lä – py­säy­tet­tiin Tor­nios­sa piik­ki­ma­tol­la

25.11.2023 15:06 8
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Riekkolan hiihtoladut pitenevät Haaparannalla – hiihdettävänä tänä talvena jo 40 kilometrin reitti

Riek­ko­lan hiih­to­la­dut pi­te­ne­vät Haa­pa­ran­nal­la – ­hiih­det­tä­vä­nä tänä talvena jo 40 ki­lo­met­rin reitti

23.11.2023 18:07 1
Tilaajille
Tornion Sairaskotisäätiö lopettaa kotihoitopalveluiden järjestämisen – kymmenen irtisanotaan

Tornion Sai­ras­ko­ti­sää­tiö lo­pet­taa ko­ti­hoi­to­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen – ­kym­me­nen ir­ti­sa­no­taan

23.11.2023 16:57
Tilaajille
Kaakamon koululle luvassa jatkoa – Karungin urheilutalosuunnitelmaa karsittava

Kaa­ka­mon kou­lul­le luvassa jatkoa – Ka­run­gin ur­hei­lu­ta­lo­suun­ni­tel­maa kar­sit­ta­va

21.11.2023 13:08
Tilaajille
Koronarokotteille on ollut kysyntää ympäri Lappia, mutta Rovaniemellä nähtyä rokotekaaosta ei ole päässyt muualla syntymään – kunnissa on käytössä omia rokotuskäytäntöjä

Ko­ro­na­ro­kot­teil­le on ollut ky­syn­tää ympäri Lappia, mutta Ro­va­nie­mel­lä nähtyä ro­ko­te­kaaos­ta ei ole päässyt muualla syn­ty­mään – kun­nis­sa on käy­tös­sä omia ro­ko­tus­käy­tän­tö­jä

20.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Outokummun tuotanto jatkuu normaalisti – sulaton palon raivaustyöt jatkuvat pari päivää

Ou­to­kum­mun tuo­tan­to jatkuu nor­maa­lis­ti – sulaton palon rai­vaus­työt jat­ku­vat pari päivää

20.11.2023 13:39
Tilaajille
Nuori mies tuomittiin kolmesta salakatselusta Torniossa – kuvasi nuoria naisia ilman näiden lupaa

Nuori mies tuo­mit­tiin kol­mes­ta sa­la­kat­se­lus­ta Tor­nios­sa – kuvasi nuoria naisia ilman näiden lupaa

20.11.2023 13:06
Tilaajille
Outokummun tehtaalla Torniossa syttyi tulipalo, syynä terässulatolla sattunut prosessihäiriö

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi tu­li­pa­lo, syynä te­räs­su­la­tol­la sat­tu­nut pro­ses­si­häi­riö

19.11.2023 18:41
Kolmikko salakuljetti nuuskaa 39 kiloa Haaparannalta Suomeen – kahdelle miehelle yhdyskuntapalvelua, naiselle ehdollista vankeutta

Kol­mik­ko sa­la­kul­jet­ti nuuskaa 39 kiloa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – kah­del­le mie­hel­le yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua, nai­sel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta

16.11.2023 12:56
Tilaajille
Arvio: Toiseuden tuntemuksia – Essi Korvan ja Jouko Alapartasen näyttely sisältää kauhua, kauneutta ja melankoliaa

Arvio: Toi­seu­den tun­te­muk­sia – Essi Korvan ja Jouko Ala­par­ta­sen näyt­te­ly si­säl­tää kauhua, kau­neut­ta ja me­lan­ko­liaa

13.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Sastamolo vei loppuunmyydyn Lapin derbyn – katso ottelun kohokohdat

Sas­ta­mo­lo vei lop­puun­myy­dyn Lapin derbyn – katso ottelun ko­ho­koh­dat

12.11.2023 21:22
Tilaajille
Nuortentalo Aaltonen löysi uuden kodin

Nuor­ten­ta­lo Aal­to­nen löysi uuden kodin

08.11.2023 16:07
Koronapotilaita on osastoilla ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suosittelee jo riskiryhmille maskin käyttöä

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on osas­toil­la ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suo­sit­te­lee jo ris­ki­ryh­mil­le maskin käyttöä

07.11.2023 19:30 28
Tilaajille
Outokumpu luopui kaivoksista mutta ostelee nyt osuuksia uusista – "Tämä on meille strateginen valinta"

Ou­to­kum­pu luopui kai­vok­sis­ta mutta ostelee nyt osuuk­sia uusista – "Tämä on meille stra­te­gi­nen va­lin­ta"

07.11.2023 15:21 2
Tilaajille
Tornion kaupunginhallitus otti aikalisän Leipomomakasiinin paikalle suunnitellun grillin vuokrasopimuksessa – palautti takaisin lautakuntaan

Tornion kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Lei­po­mo­ma­ka­sii­nin pai­kal­le suun­ni­tel­lun grillin vuok­ra­so­pi­muk­ses­sa – pa­laut­ti ta­kai­sin lau­ta­kun­taan

06.11.2023 19:41 5
Tilaajille