Tornio
Viimeisin tunti
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

17:40
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Tornion Timo Nousiainen hakee kaupunginjohtajaksi Ylöjärvelle – valinta ratkeaa toukokuun lopussa

Tornion Timo Nou­siai­nen hakee kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ylö­jär­vel­le – valinta ratkeaa tou­ko­kuun lopussa

10:19
Tilaajille
Viikko
Torniossa jälleen uusi korona-altistuminen – Yksi koululuokka asetettiin karanteeniin

Tor­nios­sa jälleen uusi ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Yksi kou­lu­luok­ka ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

11.04.2021 13:36
Tilaajille
Huumekuski aiheutti useita vaaratilanteita paetessaan poliisia Torniossa – autosta löytyi varastettua tavaraa

Huu­me­kus­ki ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta pae­tes­saan po­lii­sia Tor­nios­sa – autosta löytyi va­ras­tet­tua tavaraa

11.04.2021 09:47 2
Katupölyn harjaus alkaa Rovaniemellä luultavasti ensi viikolla – Lumisateet saattavat sekoittaa aikataulua

Ka­tu­pö­lyn harjaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä luul­ta­vas­ti ensi vii­kol­la – Lu­mi­sa­teet saat­ta­vat se­koit­taa ai­ka­tau­lua

10.04.2021 18:25 9
Tilaajille
Kuorma-auton kyydissä ollut haketin paloi Tornion Kitkiäisvaarassa

Kuor­ma-au­ton kyy­dis­sä ollut haketin paloi Tornion Kit­kiäis­vaa­ras­sa

07.04.2021 20:27
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettiin maanantaina viisi uutta koronatartuntaa – osa tapauksista liittyy Näätsaaren kouluun

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – osa ta­pauk­sis­ta liittyy Näät­saa­ren kouluun

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kaivinkoneen kauhaan osui räjähtämätön sodanaikainen lentopommi Tornion Kaakamossa: "Joen ruoppaus loppui siihen paikkaan"

Kai­vin­ko­neen kauhaan osui rä­jäh­tä­mä­tön so­dan­ai­kai­nen len­to­pom­mi Tornion Kaa­ka­mos­sa: "Joen ruop­paus loppui siihen paik­kaan"

05.04.2021 18:22
Tilaajille
Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias kaahasi 180 km/h Kemi-Tornion moottoritiellä

Poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin saanut 17-vuo­tias kaahasi 180 km/h Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä

04.04.2021 11:44 2
Poliisina esiintynyt mies anasti vanhukselta 350 euroa Torniossa

Po­lii­si­na esiin­ty­nyt mies anasti van­huk­sel­ta 350 euroa Tor­nios­sa

04.04.2021 11:22
Varkaiden mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa dieseliä – poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa tehdyistä varkauksista

Var­kai­den mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa die­se­liä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa teh­dyis­tä var­kauk­sis­ta

02.04.2021 16:26
Pääsiäisen ostosturisteja Ruotsiin ei odoteta - koronarajoitukset vähentävät Haaparannan käyntejä

Pää­siäi­sen os­tos­tu­ris­te­ja Ruot­siin ei odoteta - ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­tä­vät Haa­pa­ran­nan käyn­te­jä

02.04.2021 14:38
Tilaajille
21 vuoden odotus päättyy - Aprillipäivänä juna vislaa ensimmäisen kerran Haaparannalla

21 vuoden odotus päättyy - Ap­ril­li­päi­vä­nä juna vislaa en­sim­mäi­sen kerran Haa­pa­ran­nal­la

30.03.2021 20:31
Tilaajille
"Palo musiikkiin on vahva" - Tangokuningatar Mira Sunnari avasi 20-juhlavuotensa uudella singlellä

"Palo mu­siik­kiin on vahva" - Tan­go­ku­nin­ga­tar Mira Sunnari avasi 20-juh­la­vuo­ten­sa uudella sing­lel­lä

30.03.2021 17:40
Tilaajille

Tornio tukee työ­voi­ma­la­sää­tiö­tä 220 000 eurolla

29.03.2021 20:42 1
Tilaajille
Tornion tilit 6,6 miljoonaa ylijäämäisiksi - Satunnaiserät eli koronatuki, Oomin yhtiöjärjestelyn osingot ja vuoden 2019 kunnallisverotulot olivat ylijäämän tekijät

Tornion tilit 6,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­sik­si - Sa­tun­nais­erät eli ko­ro­na­tu­ki, Oomin yh­tiö­jär­jes­te­lyn osingot ja vuoden 2019 kun­nal­lis­ve­ro­tu­lot olivat yli­jää­män tekijät

29.03.2021 17:12
Tilaajille
Perämeren saariston juonittelua seurataan  Suomen ja Ruotsin televisioissa – kaupungit pyrkivät  yhdessä houkuttelemaan alueelle lisää matkailijoita

Pe­rä­me­ren saa­ris­ton juo­nit­te­lua seu­ra­taan Suomen ja Ruotsin te­le­vi­siois­sa – kau­pun­git pyr­ki­vät yhdessä hou­kut­te­le­maan alueel­le lisää mat­kai­li­joi­ta

29.03.2021 10:36
Tilaajille
Haaparannalla istutaan lounaspöydässä aiempaa väljemmin – Tällaiset ovat ravintolarajoitukset Ruotsissa

Haa­pa­ran­nal­la is­tu­taan lou­nas­pöy­däs­sä aiempaa väl­jem­min – Täl­lai­set ovat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ruot­sis­sa

27.03.2021 08:00 3
Tilaajille
Tornion kaupungin palkkalistoilla oli erikoinen viranhaltija: piiskuri

Tornion kau­pun­gin palk­ka­lis­toil­la oli eri­koi­nen vi­ran­hal­ti­ja: piis­ku­ri

24.03.2021 15:57 1
Tornion viime kesän autoräjähdyksestä nostettu syytteet – Molemmat vastaajat kiistävät teon

Tornion viime kesän au­to­rä­jäh­dyk­ses­tä nos­tet­tu syyt­teet – Mo­lem­mat vas­taa­jat kiis­tä­vät teon

24.03.2021 15:04
Tilaajille