Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tornio
Kuukausi
Öinen sumu aiheutti turhan hälytyksen Torniossa: Hallista ei tullutkaan savua, vaan rakennusta ympäröi paksu sumu

Öinen sumu ai­heut­ti turhan hä­ly­tyk­sen Tor­nios­sa: Hal­lis­ta ei tul­lut­kaan savua, vaan ra­ken­nus­ta ympäröi paksu sumu

24.10.2021 10:59
Tilaajille
1,5 vuotta poikkeustilaa sai haaparantalaisisän Suomen sisäministerin juttusille – raja-alueen arkimurheet, koronapassi, kaivoskysymykset ja poliisiyhteistyö nousivat keskusteluun

1,5 vuotta poik­keus­ti­laa sai haa­pa­ran­ta­lai­si­sän Suomen si­sä­mi­nis­te­rin jut­tu­sil­le – ra­ja-alueen ar­ki­mur­heet, ko­ro­na­pas­si, kai­vos­ky­sy­myk­set ja po­lii­si­yh­teis­työ nou­si­vat kes­kus­te­luun

19.10.2021 18:05 7
Tilaajille

Kuumuus ja ki­pi­nöin­ti tuo­te­lin­jal­la lau­kai­si­vat yöllä sam­mu­tus­jär­jes­tel­män Ou­to­kum­mun Tornion teh­taal­la

18.10.2021 06:43
Iäkäs kuljettaja ajoi vastaantulevien kaistalla useita kilometrejä Kemi-Tornion moottoritiellä – seurauksena nokkakolari ja peräänajo

Iäkäs kul­jet­ta­ja ajoi vas­taan­tu­le­vien kais­tal­la useita ki­lo­met­re­jä Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tiel­lä – ­seu­rauk­se­na nok­ka­ko­la­ri ja pe­rään­ajo

14.10.2021 12:46 5
Tilaajille
Outokumpu yrittää korvata koksin puulla – päästöloikka voi vastata kaikkien lappilaisten autoilua

Ou­to­kum­pu yrittää korvata koksin puulla – pääs­tö­loik­ka voi vastata kaik­kien lap­pi­lais­ten au­toi­lua

14.10.2021 06:30
Tilaajille
Asunnottomille kerätään villasukkia ja lapasia Torniossa

Asun­not­to­mil­le ke­rä­tään vil­la­suk­kia ja lapasia Tor­nios­sa

12.10.2021 10:40
Tilaajille
Tyhjillään ollut päiväkoti tuhoutui tulipalossa Torniossa – syttymissyytä ei vielä tiedetä

Tyh­jil­lään ollut päi­vä­ko­ti tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tor­nios­sa – syt­ty­mis­syy­tä ei vielä tiedetä

11.10.2021 14:10 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornio tar­vit­see uuden fris­bee­golf­ra­dan

09.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja kannustaa ja antaa tavoitteita – Jukka Kujala palasi kotikaupunkiinsa kaupunginjohtajaksi

Kau­pun­gin­joh­ta­ja kan­nus­taa ja antaa ta­voit­tei­ta – Jukka Kujala palasi ko­ti­kau­pun­kiin­sa kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

06.10.2021 12:28
Enemmän kuin hieno! –  torniolaiset  tutustuivat peruskorjattuun kaupungintaloon

Enemmän kuin hieno! –  tor­nio­lai­set tu­tus­tui­vat pe­rus­kor­jat­tuun kau­pun­gin­ta­loon

05.10.2021 16:52
Teatteri meni savottakämppiin – torniolainen Teatteri 41 oli lyhytikäinen, mutta merkittävä herätteiden antaja koko Lapissa

Teat­te­ri meni sa­vot­ta­kämp­piin – tor­nio­lai­nen Teat­te­ri 41 oli ly­hy­ti­käi­nen, mutta mer­kit­tä­vä he­rät­tei­den antaja koko Lapissa

04.10.2021 21:00
Tilaajille
Jääkö ympäristöä pilaava teräs kyydistä? Tiukemmat ilmastovaatimukset ovat kilpailuvaltti pohjoisen teräsjäteille

Jääkö ym­pä­ris­töä pilaava teräs kyy­dis­tä? Tiu­kem­mat il­mas­to­vaa­ti­muk­set ovat kil­pai­lu­valt­ti poh­joi­sen te­räs­jä­teil­le

02.10.2021 09:48 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pan­de­mian jälkeen kou­luil­le työ­rau­ha

30.09.2021 06:02
Tilaajille
Apteekki tuli kauppakeskukseen –  Apteekkari Taru Tuomaala halusi modernin apteekin

Ap­teek­ki tuli kaup­pa­kes­kuk­seen –  Ap­teek­ka­ri Taru Tuo­maa­la halusi mo­der­nin ap­tee­kin

29.09.2021 18:00 1
Kaupungilla on yhteinen tahto luoda uutta Torniota – Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio pitää näkemysten yhteensovittamisesta

Kau­pun­gil­la on yh­tei­nen tahto luoda uutta Tor­nio­ta – Tornion kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olli Rainio pitää nä­ke­mys­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 16:00
Kuona sytytti auton palamaan Tornion terästehtaalla

Kuona sytytti auton pa­la­maan Tornion te­räs­teh­taal­la

26.09.2021 09:09
Vanhemmat
Tornion Aarnintiellä sytytettiin roskakatos palamaan, lähistön ajoneuvot ja viereisen talon rakenteet kärsivät – poliisi kiinnostunut silminnäkijöiden havainnoista

Tornion Aar­nin­tiel­lä sy­ty­tet­tiin ros­ka­ka­tos pa­la­maan, lä­his­tön ajo­neu­vot ja vie­rei­sen talon ra­ken­teet kär­si­vät – ­po­lii­si kiin­nos­tu­nut sil­min­nä­ki­jöi­den ha­vain­nois­ta

24.09.2021 13:32
Tilaajille
Lisää leikkipaikkoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää leik­ki­paik­ko­ja

23.09.2021 05:30
Tilaajille
Myrsky Energialla on isot hankkeet Torniossa – kaavoitussopimus Vinsanmaan ja Martimon alueen tuulivoimakohteille

Myrsky Ener­gial­la on isot hank­keet Tor­nios­sa – kaa­voi­tus­so­pi­mus Vin­san­maan ja Mar­ti­mon alueen tuu­li­voi­ma­koh­teil­le

20.09.2021 20:55 5
Tilaajille
Työntekijäpula vaivaa varhaiskasvatusta – Rovaniemellä ei keväällä riittänyt hakijoita edes vakituisiin toimiin

Työn­te­ki­jä­pu­la vaivaa var­hais­kas­va­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei ke­vääl­lä riit­tä­nyt ha­ki­joi­ta edes va­ki­tui­siin toimiin

19.09.2021 19:30 3
Tilaajille