Tornio
Viimeisin tunti
Kuljetusfirma halusi rakentaa omaa ekoaseman Tornion Kromilaaksoon – Kivirannan kerrostalot löysivät loppusijoituspaikan Tornion Ekoaseman kentän alta

Kul­je­tus­fir­ma halusi ra­ken­taa omaa eko­ase­man Tornion Kro­mi­laak­soon – Ki­vi­ran­nan ker­ros­ta­lot löy­si­vät lop­pu­si­joi­tus­pai­kan Tornion Eko­ase­man kentän alta

19:30 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Mopoautolla ajanut 15-vuotias nuori jäi kiinni rattijuopumuksesta Torniossa

Mo­po­au­tol­la ajanut 15-vuo­tias nuori jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Tor­nios­sa

09:25 0
17-vuotias kuljettaja päästeli yli kahtasataa moottoritiellä Torniossa – poliisi on huolissaan vasta kortin saaneiden kuljettajien hurjastelusta

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja pääs­te­li yli kah­ta­sa­taa moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa – poliisi on huo­lis­saan vasta kortin saa­nei­den kul­jet­ta­jien hur­jas­te­lus­ta

08:35 4
Viikko
Haaparannan kaupoissa iloittiin Suomen päätöksestä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo normaalisti"

Haa­pa­ran­nan kau­pois­sa iloit­tiin Suomen pää­tök­ses­tä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo nor­maa­lis­ti"

11.09.2020 15:38 0
Tilaajille

Oikaisu

08.09.2020 09:44 0
Tilaajille
Totohallin katto kaipaa remonttia – Laivakankaan raviradan ylläpitoon toivotaan leveämpiä hartioita seutuyhteistyöllä

To­to­hal­lin katto kaipaa re­mont­tia – Lai­va­kan­kaan ra­vi­ra­dan yl­lä­pi­toon toi­vo­taan le­veäm­piä har­tioi­ta seu­tu­yh­teis­työl­lä

08.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Torniolle aletaan etsiä uutta kaupunginjohtajaa – Nousiaisen sopimus päättyy ensi vuoden elokuussa

Tor­niol­le aletaan etsiä uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa – Nou­siai­sen sopimus päättyy ensi vuoden elo­kuus­sa

07.09.2020 20:50 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tornion Lappiahalli sai ympäristöystävällisen tekonurmen ja myös valaistus uusittiin

Tornion Lap­pia­hal­li sai ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sen te­ko­nur­men ja myös va­lais­tus uu­sit­tiin

02.09.2020 15:48 0
Tilaajille
Koronapiste avautui Torniossa – Ensimmäisenä päivänä ei tullut yhtään rajanylittäjää koronatestiin

Ko­ro­na­pis­te avautui Tor­nios­sa – En­sim­mäi­se­nä päivänä ei tullut yhtään ra­jan­ylit­tä­jää ko­ro­na­tes­tiin

31.08.2020 17:02 0
Tilaajille
Poliisi valvoi laitonta maahantuontia Torniossa – Saaliiksi pieni määrä nuuskaa ja raakatupakkaa

Poliisi valvoi lai­ton­ta maa­han­tuon­tia Tor­nios­sa – Saa­liik­si pieni määrä nuuskaa ja raa­ka­tu­pak­kaa

31.08.2020 14:58 1
Tilaajille
Uutta tietoa Tornion autoräjähdyksestä – Pääepäilty tiesi vahingoittavansa Rajavartioston autoa

Uutta tietoa Tornion au­to­rä­jäh­dyk­ses­tä – Pää­epäil­ty tiesi va­hin­goit­ta­van­sa Ra­ja­var­tios­ton autoa

31.08.2020 13:39 0
Tilaajille
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa rajanylityspaikkojen koronatestauspisteiden kulujen korvaamista kunnille – ohjetta odotetaan lokakuun loppuun mennessä

Ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen ko­ro­na­tes­taus­pis­tei­den kulujen kor­vaa­mis­ta kun­nil­le – ohjetta odo­te­taan lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

27.08.2020 13:45 0
Tilaajille
Koronapisteen kontit tulivat jo rajalle – Myös torniolaisten koronatestit keskitetään jatkossa rajanylityspaikan terveyspisteeseen

Ko­ro­na­pis­teen kontit tulivat jo rajalle – Myös tor­nio­lais­ten ko­ro­na­tes­tit kes­ki­te­tään jat­kos­sa ra­jan­yli­tys­pai­kan ter­veys­pis­tee­seen

24.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Tehtävä Torniossa tuli koronan vuoksi – Torniossa on sisärajavalvonnan aikana ollut kaikkiaan 600 rajavartijaa

Tehtävä Tor­nios­sa tuli koronan vuoksi – Tor­nios­sa on si­sä­ra­ja­val­von­nan aikana ollut kaik­kiaan 600 ra­ja­var­ti­jaa

24.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Ruotsin poliisi tutkii Rajalla-alueen kuolemantapausta murhana, koska kuolinsyy on epäselvä

Ruotsin poliisi tutkii Ra­jal­la-alueen kuo­le­man­ta­paus­ta mur­ha­na, koska kuo­lin­syy on epä­sel­vä

20.08.2020 12:20 0
Tilaajille
Valaisin roihahti liekkeihin torniolaisen vanhainkodin keittiössä – palo saatiin sammumaan vaahtosammuttimella

Va­lai­sin roi­hah­ti liek­kei­hin tor­nio­lai­sen van­hain­ko­din keit­tiös­sä – palo saatiin sam­mu­maan vaah­to­sam­mut­ti­mel­la

20.08.2020 07:25 0
Henkilöauto ajoi ulos lähellä Tornion rajanylityspaikkaa myöhään keskiviikkona – kolme henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 06:26 0
Melu ja vilkkuvat valot puheena Karungissa – Tuulivoiman vastustajat tulivat joukolla Karhakkamaan kaavan yleisötilaisuuteen

Melu ja vilk­ku­vat valot puheena Ka­run­gis­sa – Tuu­li­voi­man vas­tus­ta­jat tulivat jou­kol­la Kar­hak­ka­maan kaavan ylei­sö­ti­lai­suu­teen

19.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Olympiavoittaja Ville Pörhölän kunniaksi nimettiin katu Torniossa – Röyttän Karhua muisteltiin lämminhenkisessä juhlatilaisuudessa

Olym­pia­voit­ta­ja Ville Pör­hö­län kun­niak­si ni­met­tiin katu Tor­nios­sa – Röyttän Karhua muis­tel­tiin läm­min­hen­ki­ses­sä juh­la­ti­lai­suu­des­sa

18.08.2020 20:55 0
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa väistötilojen tarvetta ja irtisanoo tilavuokria: etätyöt ja työskentelytapojen muutos näkyvät väistötilojen tyhjyytenä – Tornion väistötilat täynnä

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa väis­tö­ti­lo­jen tar­vet­ta ja ir­ti­sa­noo ti­la­vuok­ria: etätyöt ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen muutos näkyvät väis­tö­ti­lo­jen tyh­jyy­te­nä – Tornion väis­tö­ti­lat täynnä

18.08.2020 18:30 0
Tilaajille