kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Tornio
Viikko
Tornion McDonald'silla hiilidioksidivuoto – kaikki 20 altistunutta tarkistettiin ensihoidon toimesta

Tornion McDo­nald'sil­la hii­li­di­ok­si­di­vuo­to – kaikki 20 al­tis­tu­nut­ta tar­kis­tet­tiin en­si­hoi­don toi­mes­ta

03.10.2022 15:28
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48 2
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hal­puu­te­ta var­hais­kas­va­tus­ta

01.10.2022 05:00
Tilaajille
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Tilaajille
Kemiin rakennetaan uusi täyden palvelun poliisiasema – Keminmaatakin harkittiin sijoituspaikaksi

Kemiin ra­ken­ne­taan uusi täyden pal­ve­lun po­lii­si­ase­ma – Ke­min­maa­ta­kin har­kit­tiin si­joi­tus­pai­kak­si

30.09.2022 10:27 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kotihoito on vaikeuksissa Torniossa – asiakkaiden turvallisuutta ei voida taata

Ko­ti­hoi­to on vai­keuk­sis­sa Tor­nios­sa – asiak­kai­den tur­val­li­suut­ta ei voida taata

23.09.2022 10:19 1
Tilaajille
Päiväkotilaiset pääsivät traktorin rattiin – torniolaiset viljelijät lahjoittivat 10 polkutraktoria päiväkoteihin

Päi­vä­ko­ti­lai­set pää­si­vät trak­to­rin rattiin – tor­nio­lai­set vil­je­li­jät lah­joit­ti­vat 10 pol­ku­trak­to­ria päi­vä­ko­tei­hin

21.09.2022 17:00
Tilaajille
Meri-Lapin ainoa ajoharjoittelurata lopetetaan: taustalla on ajotuntien väheneminen ja simulaattorit

Me­ri-La­pin ainoa ajo­har­joit­te­lu­ra­ta lo­pe­te­taan: taus­tal­la on ajo­tun­tien vä­he­ne­mi­nen ja si­mu­laat­to­rit

20.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Haaparanta-Tornio UHC:n U16-juniorit tekivät seurahistoriaa – raivasivat tiensä Ruotsin valtakunnalliseen sarjaan

Haa­pa­ran­ta-Tor­nio UHC:n U16-ju­nio­rit tekivät seu­ra­his­to­riaa – rai­va­si­vat tiensä Ruotsin val­ta­kun­nal­li­seen sarjaan

19.09.2022 09:00 1
Tilaajille
Greenpeacen mielenilmaus Torniossa on päättynyt – järjestö oli estänyt kaasutankkerin rantautumisen

Green­pea­cen mie­len­il­maus Tor­nios­sa on päät­ty­nyt – jär­jes­tö oli estänyt kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 21:11 8
"Tilanne on vakaa", kuvaa poliisi – Greenpeacen mielenosoitus jatkuu Tornion Röyttän satamassa yhä, kaasutankkeri on ankkuroituna Kemin edustalle

"Ti­lan­ne on vakaa", kuvaa poliisi – Green­pea­cen mie­len­osoi­tus jatkuu Tornion Röyttän sa­ta­mas­sa yhä, kaa­su­tank­ke­ri on ank­ku­roi­tu­na Kemin edus­tal­le

17.09.2022 17:05 9
Tilaajille
Kiihdyttävä henkilöauto törmäsi kiviseen kukkalaatikkoon Tornion Hallituskadulla – kuljettaja puhalsi törkeän rattijuopumuksen lukemat

Kiih­dyt­tä­vä hen­ki­lö­au­to törmäsi ki­vi­seen kuk­ka­laa­tik­koon Tornion Hal­li­tus­ka­dul­la – kul­jet­ta­ja puhalsi törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat

17.09.2022 15:21
Tilaajille
Greenpeace estää venäläisen nesteytetyn maakaasun purkamisen Röyttän satamassa Torniossa – mielenosoittajat tulivat satama-alueelle mereltä, yöpymiseen varauduttu

Green­pea­ce estää ve­nä­läi­sen nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun pur­ka­mi­sen Röyttän sa­ta­mas­sa Tor­nios­sa – mie­len­osoit­ta­jat tulivat sa­ta­ma-alueel­le me­rel­tä, yö­py­mi­seen va­rau­dut­tu

17.09.2022 11:50 15
Tilaajille
Vain Torniossa on uimahalliasiat kunnossa – Kemissä ja Kemijärvellä pitäisi löytyä 10 miljoonaa euroa uuden rakentamiseen

Vain Tor­nios­sa on ui­ma­hal­li­asiat kun­nos­sa – Kemissä ja Ke­mi­jär­vel­lä pitäisi löytyä 10 mil­joo­naa euroa uuden ra­ken­ta­mi­seen

16.09.2022 19:29 6
Tilaajille
Pitkästä aikaa turnauksessa! - pohjoissuomalaiset jääkiekkoilijalapset kokoontuivat Torniossa

Pit­käs­tä aikaa tur­nauk­ses­sa! - poh­jois­suo­ma­lai­set jää­kiek­koi­li­ja­lap­set ko­koon­tui­vat Tor­nios­sa

14.09.2022 19:06
Kaasutankkeri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Torniosta lähdettyään – "Miksi tällaista rallia ajetaan, paaki pohjassa 6500 km?"

Kaa­su­tank­ke­ri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Tor­nios­ta läh­det­tyään – "Miksi täl­lais­ta rallia aje­taan, paaki poh­jas­sa 6500 km?"

14.09.2022 18:00 9
Tilaajille
Kukkolaan tutustuminen nousi matkanjärjestäjien suosikkikohteeksi  – rajatonta rajaa voitaisiin markkinoida entistä paremmin

Kuk­ko­laan tu­tus­tu­mi­nen nousi mat­kan­jär­jes­tä­jien suo­sik­ki­koh­teek­si – ra­ja­ton­ta rajaa voi­tai­siin mark­ki­noi­da entistä pa­rem­min

14.09.2022 09:27
Outokummun Tornion terästehtaan kattorakenteissa syttyi tulipalo

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan kat­to­ra­ken­teis­sa syttyi tu­li­pa­lo

11.09.2022 10:14
Tilaajille
Outokumpu lykkää ferrokromiuunin käynnistämistä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

Ou­to­kum­pu lykkää fer­ro­kro­mi­uu­nin käyn­nis­tä­mis­tä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

07.09.2022 11:37
Tilaajille