Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tornio
Kuukausi
Poppi ja rokki jammattiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junttilan dokumentti sukeltaa rajakaupungin musiikkiin vuodesta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

Poppi ja rokki jam­mat­tiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junt­ti­lan do­ku­ment­ti su­kel­taa ra­ja­kau­pun­gin mu­siik­kiin vuo­des­ta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

24.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Nuoren pojan surun sävyttämä kasvutarina – Lappilaisen Hannu Paloniemen esikoisteos piirtää ajankuvaa teollistuvasta rajaseudusta

Nuoren pojan surun sä­vyt­tä­mä kas­vu­ta­ri­na – Lap­pi­lai­sen Hannu Pa­lo­nie­men esi­kois­teos piirtää ajan­ku­vaa teol­lis­tu­vas­ta ra­ja­seu­dus­ta

23.01.2023 17:30
Tilaajille
Vihreän vedyn valmistukseen soveltuvan Tornion Arction -alueen asemakaavoitus sai valtionavustusta

Vihreän vedyn val­mis­tuk­seen so­vel­tu­van Tornion Arction -alueen ase­ma­kaa­voi­tus sai val­tion­avus­tus­ta

20.01.2023 10:05
Tilaajille
Outokumpu käynnistää ferrokromiuunin etuajassa – "Työntekijät pääsevät palaamaan ferrokromitehtaalle"

Ou­to­kum­pu käyn­nis­tää fer­ro­kro­mi­uu­nin etu­ajas­sa – "Työn­te­ki­jät pää­se­vät pa­laa­maan fer­rok­ro­mi­teh­taal­le"

19.01.2023 10:50
Tilaajille
Rajakiiri päivittää merituulipuiston kaavan Torniossa, eikä yhtiö ole unohtanut suunnitelmiaan Simossakaan

Ra­ja­kii­ri päi­vit­tää me­ri­tuu­li­puis­ton kaavan Tor­nios­sa, eikä yhtiö ole unoh­ta­nut suun­ni­tel­miaan Si­mos­sa­kaan

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Dosentti Ilkka Teerijoki luennoi Karungin kouluhistoriasta ja Kustaa Vaasasta

Do­sent­ti Ilkka Tee­ri­jo­ki luennoi Ka­run­gin kou­lu­his­to­rias­ta ja Kustaa Vaa­sas­ta

12.01.2023 15:18
Sotainvalidien asuntosäätiön toiminta päättyy konkurssiin Kemissä – palvelutalo Tammenlehvä myydään

So­ta­in­va­li­dien asun­to­sää­tiön toi­min­ta päättyy kon­kurs­siin Kemissä – pal­ve­lu­ta­lo Tam­men­leh­vä myydään

10.01.2023 16:30 2
Tilaajille
Oliko Tornion kuntaliitos oikea päätös?
Kolumni

Oliko Tornion kun­ta­lii­tos oikea päätös?

09.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Mitä opit viime vuodesta? - Lounais-Lapin alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat muistelevat viime vuotta ja katsovat tulevaisuuteen

Mitä opit viime vuo­des­ta? - Lou­nais-La­pin alueen kunnan- ja kau­pun­gin­joh­ta­jat muis­te­le­vat viime vuotta ja kat­so­vat tu­le­vai­suu­teen

05.01.2023 09:37
Kaakamojoen sillan perusparannus alkaa Torniossa – tavoitteena sujuvoittaa liikennettä

Kaa­ka­mo­joen sillan pe­rus­pa­ran­nus alkaa Tor­nios­sa – ta­voit­tee­na su­ju­voit­taa lii­ken­net­tä

04.01.2023 09:36
Tilaajille
Poliisilla oli kiireinen uudenvuodenyö Lapissa: ilotulitteita ammuttiin rakennuksia päin Kemissä, Rovaniemellä useita pahoinpitelyjä

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen uu­den­vuo­den­yö La­pis­sa: ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­tiin ra­ken­nuk­sia päin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mel­lä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä

01.01.2023 11:00 13
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi sai kiinni rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Pellossa – sivulliset ilmoittivat päihtyneistä kuljettajista hätäkeskukseen

Poliisi sai kiinni rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Pel­los­sa – si­vul­li­set il­moit­ti­vat päih­ty­neis­tä kul­jet­ta­jis­ta hä­tä­kes­kuk­seen

31.12.2022 10:08 6
Tilaajille
Suur-Tornion synnystä 50 vuotta – lännen karjakaupungin liitosta kätilöitiin useampi vuosi

Suur-Tor­nion syn­nys­tä 50 vuotta – lännen kar­ja­kau­pun­gin lii­tos­ta kä­ti­löi­tiin useampi vuosi

30.12.2022 17:31 2
Tilaajille
Tornion osallistuvan budjetoinnin loppusuoralle etenee yhdeksän ehdotusta

Tornion osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin lop­pu­suo­ral­le etenee yh­dek­sän eh­do­tus­ta

28.12.2022 19:44

Rin­ta­ma­mies­ta­lo tu­hou­tui yöllä palossa Tor­nios­sa

24.12.2022 09:05
Tilaajille
Korona keikautti seitsemän lapsen äidin elämän ylösalaisin – pandemian aiheuttamaa long covidia ei tunneta työeläkelaissa, vaikka diagnoosi on olemassa

Korona kei­kaut­ti seit­se­män lapsen äidin elämän ylös­alai­sin – pan­de­mian ai­heut­ta­maa long covidia ei tunneta työe­lä­ke­lais­sa, vaikka diag­noo­si on ole­mas­sa

24.12.2022 08:00 4
Tilaajille
Tornion kaupungin osallistavan budjetoinnin ehdotuksista loppusuoralle etenee yhdeksän – ehdotuksia tuli yli kaksi sataa

Tornion kau­pun­gin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin eh­do­tuk­sis­ta lop­pu­suo­ral­le etenee yh­dek­sän – eh­do­tuk­sia tuli yli kaksi sataa

21.12.2022 19:40 2
Tilaajille
Moottorikelkka ja peräkärry varkaille Kemissä

Moot­to­ri­kelk­ka ja pe­rä­kär­ry var­kail­le Kemissä

18.12.2022 10:59
Tilaajille
Kielikoulun tie päättyy – mitä tilalle?
Kolumni

Kie­li­kou­lun tie päättyy – mitä ti­lal­le?

12.12.2022 06:00
Tilaajille