Tulipalo: Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

Kemijärven kaupunki
Kemijärvi uskoo taloutensa oikenemiseen, kaupunki hyväksyi kaksi miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion

Ke­mi­jär­vi uskoo ta­lou­ten­sa oi­ke­ne­mi­seen, kau­pun­ki hy­väk­syi kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­sen ta­lou­sar­vion

24.11.2021 18:00
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tio­na­pua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi tarjoaa töitä pur­ka­jil­le ensi kesänä

25.08.2021 07:04 2
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­ton kausi alkoi ma­ra­ton­ko­kouk­sel­la – ­kaik­kia hen­ki­lö­va­lin­to­ja ei saatu rat­kais­tua vie­lä­kään

17.08.2021 20:50 2
Tilaajille
Kemijärvellä Matti Torvinen valtuuston puheenjohtajaksi, Juhani Tapio Kaupunginhallituksen vetäjäksi

Ke­mi­jär­vel­lä Matti Tor­vi­nen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, Juhani Tapio Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­tä­jäk­si

16.08.2021 22:04 4
Tilaajille
Kemijärvellä perussuomalaisten Jorma Vaarala loikkaa kokoomukseen – Kokoomus on kaupungin toiseksi suurin ryhmä

Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­suo­ma­lais­ten Jorma Vaarala loikkaa ko­koo­muk­seen – Ko­koo­mus on kau­pun­gin toi­sek­si suurin ryhmä

06.08.2021 13:11 1
Tilaajille
Kemijärvellä neuvottelut kariutuivat – Keskusta, kokoomus, vasemmistoliitto ja sdp muodostivat teknisen vaaliliiton

Ke­mi­jär­vel­lä neu­vot­te­lut ka­riu­tui­vat – Kes­kus­ta, ko­koo­mus, va­sem­mis­to­liit­to ja sdp muo­dos­ti­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

05.08.2021 10:18 3
Tilaajille

Posio, Ke­mi­jär­vi ja Ke­min­maa ovat lait­ta­neet vi­reil­le ko­kei­lu­ja kuntien yh­tei­sen Aset­tau­tu­mis­pal­ve­lu­hank­keen roh­kai­se­ma­na – Ta­voit­tee­na on saada lisää ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta työ­voi­maa

23.06.2021 16:50
Tilaajille
Kemijärven hallitus päätti yksimielisesti, että Vataset Teollisuus oy:n vuokraa ei nosteta

Ke­mi­jär­ven hal­li­tus päätti yk­si­mie­li­ses­ti, että Vataset Teol­li­suus oy:n vuokraa ei nosteta

31.05.2021 19:17 2
Tilaajille
Sellutehdastontin lasku palautettiin taas valmisteluun – Kaupunginjohtaja: ”Nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä me emme tiedä”

Sel­lu­teh­das­ton­tin lasku pa­lau­tet­tiin taas val­mis­te­luun – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Nyt on ta­pah­tu­nut jotain sel­lais­ta, mitä me emme tiedä”

30.04.2021 21:09 9
Tilaajille
Kemijärven valtuusto vaihtoi hallitusta ja hyväksyi viime vuoden ylitykset

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

12.04.2021 19:27
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä juh­lis­te­taan kun­ta­hal­lin­toa uudella his­to­ria­teok­sel­la

26.01.2021 18:48
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi myy Koil­lis­maan Osuus­kau­pal­le tontin Py­hä­tun­tu­ris­ta

25.01.2021 20:22
Tilaajille
150-vuotias Kemijärvi perustaa juhlarahaston, jolla tuetaan opiskelijoita ja vähävaraisia

150-vuo­tias Ke­mi­jär­vi pe­rus­taa juh­la­ra­has­ton, jolla tuetaan opis­ke­li­joi­ta ja vä­hä­va­rai­sia

20.01.2021 09:36 1
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa leirintäalueen vuokrasopimusta – Entisen henkilöstöpäällikön oikaisuvaatimus virkasuhteen irtisanomisesta vedettiin viime hetkellä pois esityslistalta

Ke­mi­jär­vi jatkaa lei­rin­täa­lueen vuok­ra­so­pi­mus­ta – Entisen hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön oi­kai­su­vaa­ti­mus vir­ka­suh­teen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta ve­det­tiin viime het­kel­lä pois esi­tys­lis­tal­ta

21.12.2020 20:19
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi etsii juh­la­vuo­del­le vetäjää

07.12.2020 19:47
Tilaajille
Kemijärvi tehostaa kiinteistöjensä myyntiä ja vuokrausta – "Emme voi odottaa koko ajan, että joskus koittaisi parempi aika"

Ke­mi­jär­vi te­hos­taa kiin­teis­tö­jen­sä myyntiä ja vuok­raus­ta – "Emme voi odottaa koko ajan, että joskus koit­tai­si parempi aika"

26.10.2020 14:42
Tilaajille
Kemijärvi ei nosta veroprosenttejaan – Tarkastuslautakunnan kokoonpanoa koskevaa hallintosääntöä ehdotetaan myös muutettavaksi

Ke­mi­jär­vi ei nosta ve­rop­ro­sent­te­jaan – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa kos­ke­vaa hal­lin­to­sään­töä eh­do­te­taan myös muu­tet­ta­vak­si

19.10.2020 20:12
Tilaajille
Kemijärveläiset nuoret ajelevat kylällä, koska parempaakaan tekemistä ei ole – "En kyllä ole kuullut, että joku nuori olisi muuttanut tänne takaisin"

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 09:35 1
Tilaajille
Uudet kuntosalilaitteet tyssäsivät Kemijärvellä hallitukseen

Uudet kun­to­sa­li­lait­teet tys­sä­si­vät Ke­mi­jär­vel­lä hal­li­tuk­seen

05.10.2020 20:24
Tilaajille