juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Kemijärven kaupunki
Kemijärven valtuutetut ovat tyytyväisiä kaupungin hyvään tulokseen – ristiriidat tytäryhtiön ja kaupunginhallituksen päätöksissä aiheuttivat keskustelua

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut ovat tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin hyvään tu­lok­seen – ris­ti­rii­dat ty­tär­yh­tiön ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­sä ai­heut­ti­vat kes­kus­te­lua

30.05.2022 21:54 5
Tilaajille
Kemijärvi haluaa ensi vuoden alusta yhden lautakunnan malliin

Ke­mi­jär­vi haluaa ensi vuoden alusta yhden lau­ta­kun­nan malliin

18.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Kemijärven valtuusto: Kannanottoja tuulivoimasta kaivataan, demareilta Itä-Lapin ensimmäinen aloite Pride-liputuksesta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to: Kan­nan­ot­to­ja tuu­li­voi­mas­ta kai­va­taan, de­ma­reil­ta Itä-La­pin en­sim­mäi­nen aloite Pri­de-li­pu­tuk­ses­ta

21.02.2022 20:56
Tilaajille
Kemijärvellä halutaan antennitestauskeskukseksi – signaaleja häiritseviä laitteita toistaiseksi vähän

Ke­mi­jär­vel­lä ha­lu­taan an­ten­ni­tes­taus­kes­kuk­sek­si – sig­naa­le­ja häi­rit­se­viä lait­tei­ta tois­tai­sek­si vähän

17.01.2022 21:53 1
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­luo­tet­ta­va so­pi­mus­kump­pa­ni

31.12.2021 05:00 7
Tilaajille
Kemijärvi uskoo taloutensa oikenemiseen, kaupunki hyväksyi kaksi miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion

Ke­mi­jär­vi uskoo ta­lou­ten­sa oi­ke­ne­mi­seen, kau­pun­ki hy­väk­syi kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion

24.11.2021 18:00
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi tarjoaa töitä pur­ka­jil­le ensi kesänä

25.08.2021 07:04 2
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­ton kausi alkoi ma­ra­ton­ko­kouk­sel­la – ­kaik­kia hen­ki­lö­va­lin­to­ja ei saatu rat­kais­tua vie­lä­kään

17.08.2021 20:50 2
Tilaajille
Kemijärvellä Matti Torvinen valtuuston puheenjohtajaksi, Juhani Tapio Kaupunginhallituksen vetäjäksi

Ke­mi­jär­vel­lä Matti Tor­vi­nen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, Juhani Tapio Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ve­tä­jäk­si

16.08.2021 22:04 4
Tilaajille
Kemijärvellä perussuomalaisten Jorma Vaarala loikkaa kokoomukseen – Kokoomus on kaupungin toiseksi suurin ryhmä

Ke­mi­jär­vel­lä pe­rus­suo­ma­lais­ten Jorma Vaarala loikkaa ko­koo­muk­seen – Ko­koo­mus on kau­pun­gin toi­sek­si suurin ryhmä

06.08.2021 13:11 1
Tilaajille
Kemijärvellä neuvottelut kariutuivat – Keskusta, kokoomus, vasemmistoliitto ja sdp muodostivat teknisen vaaliliiton

Ke­mi­jär­vel­lä neu­vot­te­lut ka­riu­tui­vat – Kes­kus­ta, ko­koo­mus, va­sem­mis­to­liit­to ja sdp muo­dos­ti­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

05.08.2021 10:18 3
Tilaajille

Posio, Ke­mi­jär­vi ja Ke­min­maa ovat lait­ta­neet vi­reil­le ko­kei­lu­ja kuntien yh­tei­sen Aset­tau­tu­mis­pal­ve­lu­hank­keen roh­kai­se­ma­na – Ta­voit­tee­na on saada lisää ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta työ­voi­maa

23.06.2021 16:50
Tilaajille
Kemijärven hallitus päätti yksimielisesti, että Vataset Teollisuus oy:n vuokraa ei nosteta

Ke­mi­jär­ven hal­li­tus päätti yk­si­mie­li­ses­ti, että Vataset Teol­li­suus oy:n vuokraa ei nosteta

31.05.2021 19:17 2
Tilaajille
Sellutehdastontin lasku palautettiin taas valmisteluun – Kaupunginjohtaja: ”Nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä me emme tiedä”

Sel­lu­teh­das­ton­tin lasku pa­lau­tet­tiin taas val­mis­te­luun – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Nyt on ta­pah­tu­nut jotain sel­lais­ta, mitä me emme tiedä”

30.04.2021 21:09 9
Tilaajille
Kemijärven valtuusto vaihtoi hallitusta ja hyväksyi viime vuoden ylitykset

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

12.04.2021 19:27
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä juh­lis­te­taan kun­ta­hal­lin­toa uudella his­to­ria­teok­sel­la

26.01.2021 18:48
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi myy Koil­lis­maan Osuus­kau­pal­le tontin Py­hä­tun­tu­ris­ta

25.01.2021 20:22
Tilaajille