Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Tietoturva
Parkkiyhtiö EasyPark kertoo joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi

Park­ki­yh­tiö Ea­sy­Park kertoo jou­tu­neen­sa ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si

19.12.2023 14:15
Tilaajille
Kansallinen turvallisuusuhka voi piillä kotireitittimessä – huolehdi ainakin nämä tärkeimmät asiat kuntoon

Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus­uh­ka voi piillä ko­ti­rei­tit­ti­mes­sä – huo­leh­di ainakin nämä tär­keim­mät asiat kuntoon

12.11.2023 18:30
Tilaajille
Kemijärven lämpö ja vesi oy:n asiakkaita ja yrityksiä koskeva tietoturva ei ole vaarantunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy:n asiak­kai­ta ja yri­tyk­siä koskeva tie­to­tur­va ei ole vaa­ran­tu­nut

14.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den kes­tä­vyys vaatii li­sä­pon­nis­te­lu­ja

12.08.2023 06:00 1
Tietoturvaloukkaus Kemijärven kaupungilla – noin 3 500 henkilön henkilötiedot vaarantuneet

Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

10.08.2023 16:49
Tilaajille
Telia kieltää Tiktokin käytön työlaitteissa tietoturvariskin takia

Telia kieltää Tik­to­kin käytön työ­lait­teis­sa tie­to­tur­va­ris­kin takia

26.05.2023 15:41
Oikeuden mukaan Vastaamon asiakastietoja ei ollut salattu riittävästi, ex-toimitusjohtaja Ville Tapiolle ehdollista

Oi­keu­den mukaan Vas­taa­mon asia­kas­tieto­ja ei ollut salattu riit­tä­väs­ti, ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Ta­piol­le eh­dol­lis­ta

18.04.2023 18:00
Pomo, oletko varustautunut yritysvakoilua vastaan? "Hyökkäykset vain lisääntyvät", sanoo tiedustelututkija Roope Tuovila

Pomo, oletko va­rus­tau­tu­nut yri­tys­va­koi­lua vas­taan? "Hyök­käyk­set vain li­sään­ty­vät", sanoo tie­dus­te­lu­tut­ki­ja Roope Tuovila

11.04.2023 13:53
Tilaajille
Tiktokin käyttö on suomalaisten viranomaisten puhelimissa pääasiassa kielletty, mutta vapaa-ajan käyttöä ei juuri valvota – "Tiktok kerää poikkeuksellisen paljon tietoa"

Tik­to­kin käyttö on suo­ma­lais­ten vi­ran­omais­ten pu­he­li­mis­sa pää­asias­sa kiel­let­ty, mutta va­paa-ajan käyttöä ei juuri valvota – "Tiktok kerää poik­keuk­sel­li­sen paljon tietoa"

10.04.2023 17:04
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin sähköposteja ei ole kaapattu – "pahikset" keräävät huijausviestillä käyttäjätietoja kaupan- tai kiusantekoon

Ro­va­nie­men kau­pun­gin säh­kö­pos­te­ja ei ole kaa­pat­tu – "pa­hik­set" ke­rää­vät hui­jaus­vies­til­lä käyt­tä­jä­tie­to­ja kaupan- tai kiu­san­te­koon

16.02.2023 16:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Jokin haisee ministeri Lintilän Whatsapp-sovelluksen tapauksessa – Eduskunnan IT-osaston luurille teettämän tutkinnan tuloksella on merkitystä

Nä­kö­kul­ma: Jokin haisee mi­nis­te­ri Lin­ti­län Whats­app-so­vel­luk­sen ta­pauk­ses­sa – Edus­kun­nan IT-osas­ton luu­ril­le teet­tä­män tut­kin­nan tu­lok­sel­la on mer­ki­tys­tä

15.02.2023 12:00 10
Tilaajille
Hätäisesti tehty ja peruttu päätös jätti jälkensä päiväkotien viestintään Rovaniemellä – kuinka suuri turvallisuusuhka tieto lasten lelupäivästä voi olla?
Kolumni

Hä­täi­ses­ti tehty ja peruttu päätös jätti jäl­ken­sä päi­vä­ko­tien vies­tin­tään Ro­va­nie­mel­lä – ­kuin­ka suuri tur­val­li­suus­uh­ka tieto lasten le­lu­päi­väs­tä voi olla?

17.01.2023 13:24 4
Tilaajille
F-Secure: Yli 200 000 suomalaisen tiedot vuotaneet Linkedinistä hakkerifoorumille – Linkedin kiistää tietovuodon

F-Se­cu­re: Yli 200 000 suo­ma­lai­sen tiedot vuo­ta­neet Lin­ke­di­nis­tä hak­ke­ri­foo­ru­mil­le – Lin­ke­din kiistää tie­to­vuo­don

31.10.2022 17:56 1
Varo, Internet vakoilee sinua
Pääkirjoitus

Varo, In­ter­net va­koi­lee sinua

15.07.2022 09:00
Keskusrikospoliisi: Paljon haittaa aiheuttanut vakoiluhaittaohjelma ajettiin alas – ohjelma levisi tekstiviesteissä

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si: Paljon haittaa ai­heut­ta­nut va­koi­lu­hait­ta­oh­jel­ma ajet­tiin alas – ohjelma levisi teks­ti­vies­teis­sä

01.06.2022 13:46
Tilaajille
Kyberturvallisuuskeskuksen käsittelemien tietoturvaloukkausten määrä kasvoi rajusti viime vuonna

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen kä­sit­te­le­mien tie­to­tur­va­louk­kaus­ten määrä kasvoi rajusti viime vuonna

03.04.2022 20:30
Tilaajille
KRP varoittaa huijaussähköposteista, joiden lähettäjät pyrkivät jäljittelemään poliisin viestejä – vastaanottajia kehotetaan poistamaan viestit avaamatta liitteitä

KRP va­roit­taa hui­jaus­säh­kö­pos­teis­ta, joiden lä­het­tä­jät pyr­ki­vät jäl­jit­te­le­mään po­lii­sin vies­te­jä – vas­taan­ot­ta­jia ke­ho­te­taan pois­ta­maan viestit avaa­mat­ta liit­tei­tä

17.03.2022 12:26
Digitaalinen henkilöllisyystodistus käyttöön vuoden 2023 alusta – "Tavalliset henkilökortit toimivat jatkossakin, eikä digitaalisia pakoteta hankkimaan"

Di­gi­taa­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus käyt­töön vuoden 2023 alusta – "Ta­val­li­set hen­ki­lö­kor­tit toi­mi­vat jat­kos­sa­kin, eikä di­gi­taa­li­sia pa­ko­te­ta hank­ki­maan"

13.02.2022 18:30 2
Tilaajille