Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Tietosuoja
KRP epäilee, että yli tuhannen ihmisen henkilötietoja on tallennettu lainvastaisesti eduskunnan turvallisuusosastolla – epäilty on pidätetty virasta

KRP epäi­lee, että yli tu­han­nen ihmisen hen­ki­lö­tie­to­ja on tal­len­net­tu lain­vas­tai­ses­ti edus­kun­nan tur­val­li­suus­osas­tol­la – epäilty on pi­dä­tet­ty virasta

12.02.2024 19:02
Polarille yli 100 000 euron seuraamusmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta –näin yhtiö vastaa

Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raa­mus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta –näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:47 2
Tilaajille
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

13.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Asiakkaan OmaPostiin kilahti laskuja, jotka olikin tarkoitettu tämän pojalle – Postin sähköisesti toimittamia kirjeitä on ohjautunut väärille vastaanottajille

Asiak­kaan Oma­Pos­tiin kilahti las­ku­ja, jotka olikin tar­koi­tet­tu tämän pojalle – Postin säh­köi­ses­ti toi­mit­ta­mia kir­jei­tä on oh­jau­tu­nut vää­ril­le vas­taan­ot­ta­jil­le

02.10.2022 14:29
Pysäköinninvalvontafirma ParkkiPate sai 75 000 euron sakot – Tietosuojavaltuutetun mukaan yhtiö toimi lainvastaisesti henkilötietojen käsittelyssä

Py­sä­köin­nin­val­von­ta­fir­ma Park­ki­Pa­te sai 75 000 euron sakot – Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun mukaan yhtiö toimi lain­vas­tai­ses­ti hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä

01.05.2021 11:01
Tilaajille
Tietojani löytyy monesta eri paikasta
Pääkirjoitus

Tie­to­ja­ni löytyy monesta eri pai­kas­ta

28.10.2020 14:52 1
Tämä kaikki Vastaamo-tapauksesta nyt tiedetään – Avoimia kysymyksiä on vielä paljon alkaen rikoksen tekijöistä

Tämä kaikki Vas­taa­mo-ta­pauk­ses­ta nyt tie­de­tään – Avoimia ky­sy­myk­siä on vielä paljon alkaen ri­kok­sen te­ki­jöis­tä

26.10.2020 12:18
Muuttoilmoituksen tehneille ei kerrottu henkilötietojen käsittelystä – Posti sai tietosuojalain rikkomisesta 100 000 seuraamusmaksun

Muut­to­il­moi­tuk­sen teh­neil­le ei ker­rot­tu hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä – Posti sai tie­to­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta 100 000 seu­raa­mus­mak­sun

22.05.2020 20:01

Han­kit­ko joskus Siwaan PINS-kor­tin? Tietosi myytiin Lat­viaan ja tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon tulvii kym­me­niä kan­te­lui­ta, näin tiedot saa pois­tet­tua

20.05.2020 16:47
Verohallinnon kirjesotku luultua pienempi – Vahingon seurauksia lievensi se, että kirjeiden tiedot olivat "sotkeutuneet monipuolisesti keskenään"

Ve­ro­hal­lin­non kir­je­sot­ku luultua pie­nem­pi – Va­hin­gon seu­rauk­sia lie­ven­si se, että kir­jei­den tiedot olivat "sot­keu­tu­neet mo­ni­puo­li­ses­ti kes­ke­nään"

25.09.2019 06:00