Tietosuoja
Muuttoilmoituksen tehneille ei kerrottu henkilötietojen käsittelystä – Posti sai tietosuojalain rikkomisesta 100 000 seuraamusmaksun

Muut­to­il­moi­tuk­sen teh­neil­le ei ker­rot­tu hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä – Posti sai tie­to­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta 100 000 seu­raa­mus­mak­sun

22.05.2020 20:01 0

Han­kit­ko joskus Siwaan PINS-kor­tin? Tietosi myytiin Lat­viaan ja tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon tulvii kym­me­niä kan­te­lui­ta, näin tiedot saa pois­tet­tua

20.05.2020 16:47 0
Verohallinnon kirjesotku luultua pienempi – Vahingon seurauksia lievensi se, että kirjeiden tiedot olivat "sotkeutuneet monipuolisesti keskenään"

Ve­ro­hal­lin­non kir­je­sot­ku luultua pie­nem­pi – Va­hin­gon seu­rauk­sia lie­ven­si se, että kir­jei­den tiedot olivat "sot­keu­tu­neet mo­ni­puo­li­ses­ti kes­ke­nään"

25.09.2019 06:00 0