Rovaniemen seurakunta
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:15 1
Tilaajille
Jari Paksuniemi johtaa Rovaniemen kirkkovaltuustoa seuraavat kaksi vuotta

Jari Pak­su­nie­mi johtaa Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­toa seu­raa­vat kaksi vuotta

13.01.2021 21:07
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaalista on tehty kaksi valitusta määräaikaan mennessä

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta on tehty kaksi va­li­tus­ta mää­rä­ai­kaan men­nes­sä

18.12.2020 16:07 15
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta tarjoaa jouluisia askartelupakkauksia alakoululaisille – Omansa voi tilata nuoriso-ohjaajalta

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta tarjoaa jou­lui­sia as­kar­te­lu­pak­kauk­sia ala­kou­lu­lai­sil­le – Omansa voi tilata nuo­ri­so-oh­jaa­jal­ta

15.11.2020 11:27
Kinnusen kotikenttäetu ratkaisi Rovaniemen kirkkoherranvaalin – Törmänen pettyi äänimääräänsä, Kuusela tyytyväinen

Kin­nu­sen ko­ti­kent­tä­etu rat­kai­si Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin – Tör­mä­nen pettyi ää­ni­mää­rään­sä, Kuusela tyy­ty­väi­nen

09.11.2020 17:00 3
Tilaajille
Ilari Kinnunen tiesi tulleensa valituksi jo ennen kuin vastasi puhelimeensa – Repivästä taistosta ei jää syviä arpia, uskoo Rovaniemen uusi kirkkoherra

Ilari Kin­nu­nen tiesi tul­leen­sa va­li­tuk­si jo ennen kuin vastasi pu­he­li­meen­sa – Re­pi­väs­tä tais­tos­ta ei jää syviä arpia, uskoo Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra

09.11.2020 17:00 6
Tilaajille
Seurakuntalaiset ovat puhuneet: Rovaniemen uusi kirkkoherra on Ilari Kinnunen – "Pitäähän se oman seurakunnan pappia äänestää"

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

08.11.2020 21:53 1
Tilaajille
Yli 4 600 seurakuntalaista äänesti kirkkoherraa ennakkoon Rovaniemellä – uuden kirkkoherran nimi selviää sunnuntaina illalla

Yli 4 600 seu­ra­kun­ta­lais­ta äänesti kirk­ko­her­raa en­nak­koon Ro­va­nie­mel­lä – uuden kirk­ko­her­ran nimi selviää sun­nun­tai­na illalla

06.11.2020 21:00
Tilaajille
Äänestäminen jatkui vilkkaana Rovaniemen kirkkoherranvaalissa – äänestäjiä jo lähes 4000

Ää­nes­tä­mi­nen jatkui vilk­kaa­na Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa – ää­nes­tä­jiä jo lähes 4000

05.11.2020 20:54
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaaleissa on annettu jo nyt enemmän ennakkoääniä kuin viime vaaleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­leis­sa on annettu jo nyt enemmän en­nak­ko­ää­niä kuin viime vaa­leis­sa

05.11.2020 08:15
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kirkkoherranvaali kertoo, että lestadiolaisuudesta on tarvetta keskustella
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­li kertoo, että les­ta­dio­lai­suu­des­ta on tar­vet­ta kes­kus­tel­la

04.11.2020 10:37 9
Lähemmäs seurakuntalaisia – UR haastatteli Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokkaat

Lä­hem­mäs seu­ra­kun­ta­lai­sia – UR haas­tat­te­li Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin eh­dok­kaat

03.11.2020 15:04
Ennakkoäänestys alkoi Rovaniemellä vilkkaana: maanantaina kirkkoherran vaalissa äänesti 841 seurakuntalaista

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Ro­va­nie­mel­lä vilk­kaa­na: maa­nan­tai­na kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa äänesti 841 seu­ra­kun­ta­lais­ta

03.11.2020 14:38
Halvin vaalikampanja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Rovaniemen kirkkoherranvaalissa ehdokkaille ei riitä pelkkä vaalisaarna

Halvin vaa­li­kam­pan­ja on alle sata euroa ja kallein liki 10 000 euroa – Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa eh­dok­kail­le ei riitä pelkkä vaa­li­saar­na

30.10.2020 18:38 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys aiempaa laajempi: äänestää voi myös kappeleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin en­nak­ko­ää­nes­tys aiempaa laa­jem­pi: ää­nes­tää voi myös kap­pe­leis­sa

27.10.2020 16:13 1
Mene vaikka tänne: Ulkoliikuntaa, kuvataidetta, tankarunoja ja Israelin kokemuksia

Mene vaikka tänne: Ul­ko­lii­kun­taa, ku­va­tai­det­ta, tan­ka­ru­no­ja ja Is­rae­lin ko­ke­muk­sia

16.10.2020 08:54
"Pelastus ei ole vanhoillislestadiolaisten yksinoikeus", sanoo Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokas Ilari Kinnunen – ehdokkaat haluavat tuoda kirkon opit lähemmäs kansaa

"Pe­las­tus ei ole van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yk­si­noi­keus", sanoo Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin ehdokas Ilari Kin­nu­nen – eh­dok­kaat ha­lua­vat tuoda kirkon opit lä­hem­mäs kansaa

09.10.2020 18:30 2
Tilaajille
Kohta on kirkkoherranvaali ja kannattaisi äänestää, neuvoo rovaniemeläislähtöinen professori – "Lauma valitsee johtajansa"

Kohta on kirk­ko­her­ran­vaa­li ja kan­nat­tai­si ää­nes­tää, neuvoo ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen pro­fes­so­ri – "Lauma va­lit­see joh­ta­jan­sa"

06.10.2020 14:22
Rovaniemellä käydään kirkkoherranvaalit 8. marraskuuta – ennakkoäänestys edeltävällä viikolla

Ro­va­nie­mel­lä käydään kirk­ko­her­ran­vaa­lit 8. mar­ras­kuu­ta – en­nak­ko­ää­nes­tys edel­tä­väl­lä vii­kol­la

01.10.2020 10:16 2
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Siksi ei Ilari Kin­nu­nen

25.09.2020 04:00 1
Tilaajille