Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen seurakunta
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Auttin kappelin purku aiheuttaisi pitkäaikaisen trauman
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Auttin kap­pe­lin purku ai­heut­tai­si pit­kä­ai­kai­sen trauman

11:25 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pureta Auttin maa­merk­kiä

05:30 1
Vanhemmat
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Rovaniemen kirkko kiinni kuukauden ajan muutostöiden vuoksi – messut pidetään Korkalovaaran kappelissa

Ro­va­nie­men kirkko kiinni kuu­kau­den ajan muu­tos­töi­den vuoksi – messut pi­de­tään Kor­ka­lo­vaa­ran kap­pe­lis­sa

13.10.2023 15:22 1
Tilaajille
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6
Jäikö sunnuntain messu Auttin kappelin viimeiseksi? Rovaniemen seurakunta joutuu päättämään lähivuosina monen kiinteistönsä kohtalosta

Jäikö sun­nun­tain messu Auttin kap­pe­lin vii­mei­sek­si? Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta joutuu päät­tä­mään lä­hi­vuo­si­na monen kiin­teis­tön­sä koh­ta­los­ta

11.10.2023 10:26 6
Tilaajille
Auttin kappelille lisäaikaa – Lapin ely-keskus asetti rakennuksen vaarantamiskieltoon

Auttin kap­pe­lil­le li­säai­kaa – Lapin ely-kes­kus asetti ra­ken­nuk­sen vaa­ran­ta­mis­kiel­toon

11.10.2023 11:06 4
Tilaajille
Rovaniemen Auttin kappelille jätetään hyvästit – "Hetkeen liittyy paljon surua ja haikeutta"

Ro­va­nie­men Auttin kap­pe­lil­le jä­te­tään hy­väs­tit – "Het­keen liittyy paljon surua ja hai­keut­ta"

30.09.2023 10:06 9
Tilaajille
Rovaniemelle ei tule aluetta vainajien tuhkien sirotteluun

Ro­va­nie­mel­le ei tule aluetta vai­na­jien tuhkien si­rot­te­luun

20.09.2023 12:47 9
Tilaajille
Rovaniemen kirkkovaltuusto päätti, että Auttin kappeli ja kellotapuli puretaan

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­to päätti, että Auttin kappeli ja kel­lo­ta­pu­li pu­re­taan

06.09.2023 21:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­te­lui­ta Auttin kap­pe­lin pur­ka­mi­se­si­tyk­sel­le

05.09.2023 22:33 3
Miksi maksan kirkollisveroa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi maksan kir­kol­lis­ve­roa?

02.09.2023 05:01 2
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto aloitteeseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen kirkossa : "Päätös kuuluu kirkolliskokoukselle, ei seurakunnalle"

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to aloit­tee­seen samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mi­seen kir­kos­sa : "Päätös kuuluu kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, ei seu­ra­kun­nal­le"

29.08.2023 22:34 17
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Auttin kappelin purkua

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to esittää Auttin kap­pe­lin purkua

29.08.2023 21:57
Tilaajille
Rovaniemen Muurolan kappelin tilojen käyttöä rajoitetaan sisäilmaongelmien takia – kappelin kohtalo on auki, purkaminen yksi vaihtoehto

Ro­va­nie­men Muu­ro­lan kap­pe­lin tilojen käyttöä ra­joi­te­taan si­säil­maon­gel­mien takia – kap­pe­lin kohtalo on auki, pur­ka­mi­nen yksi vaih­toeh­to

26.08.2023 12:44 5
Tilaajille
”Harjoitellaan itsenäistymistä” – yli puolet ekaluokkalaisista Rovaniemellä jatkaa koulusta iltapäiväkerhoon

”Har­joi­tel­laan it­se­näis­ty­mis­tä” – yli puolet eka­luok­ka­lai­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä jatkaa kou­lus­ta il­ta­päi­vä­ker­hoon

14.08.2023 16:49
Tilaajille
Jos vanhaa hautaa ei hoideta, se menee uuteen käyttöön – "Tämä on hautausmaa ja tämä on hautaamista varten"

Jos vanhaa hautaa ei hoi­de­ta, se menee uuteen käyt­töön – "Tämä on hau­taus­maa ja tämä on hau­taa­mis­ta varten"

14.07.2023 15:05 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko tar­vit­see uu­dis­tuk­sia

28.06.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Hel­mi­kam­ma­ril­le

17.06.2023 05:00
Museovirasto hyväksyi Rovaniemen kirkon muutostyöt – katso havainnekuvat muutostöistä

Mu­seo­vi­ras­to hy­väk­syi Ro­va­nie­men kirkon muu­tos­työt – katso ha­vain­ne­ku­vat muu­tos­töis­tä

06.05.2023 14:32 18
Tilaajille