Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rovaniemen seurakunta
Kuukausi
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
Rovaniemen kävelykadun jouluseimestä viety Jeesus-nukke on löytynyt – "Poika viedään nyt niin sanotusti saunaan"

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun jou­lu­sei­mes­tä viety Jee­sus-nuk­ke on löy­ty­nyt – "Poika viedään nyt niin sa­no­tus­ti sau­naan"

20.01.2023 14:47 3
Tilaajille
Jeesus-nukke vietiin Rovaniemen keskustan jouluseimestä, seurakunta julkaisi katoamisilmoituksen: "Tallia asuttavat huolestuneet vanhemmat odottavat nyt tietoja pienokaisen liikkeistä"

Jee­sus-nuk­ke vietiin Ro­va­nie­men kes­kus­tan jou­lu­sei­mes­tä, seu­ra­kun­ta jul­kai­si ka­toa­mi­sil­moi­tuk­sen: "Tallia asut­ta­vat huo­les­tu­neet van­hem­mat odot­ta­vat nyt tietoja pie­no­kai­sen liik­keis­tä"

19.01.2023 16:03 1
Tilaajille
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtajakaplakka yllätti valtuutetut – "Halusin kritisoida vallitsevaa käytäntöä", perustelee vastaesityksen tehnyt Raimo Miettunen

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­kap­lak­ka yllätti val­tuu­te­tut – "Ha­lu­sin kri­ti­soi­da val­lit­se­vaa käy­tän­töä", pe­rus­te­lee vas­ta­esi­tyk­sen tehnyt Raimo Miet­tu­nen

12.01.2023 15:56 12
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitkä matka pai­me­nek­si

17.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ei sovi unohtaa

10.12.2022 05:00
Tilaajille
Taas saa laulaa yhdessä! Rovaniemen seurakunta järjestää tänäkin vuonna yli 50 joululaulutilaisuutta

Taas saa laulaa yh­des­sä! Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta jär­jes­tää tänäkin vuonna yli 50 jou­lu­lau­lu­ti­lai­suut­ta

09.12.2022 10:52 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Armo vai mo­raa­li?

06.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Kirkkoherra vastaa kritiikkiin: Jari Sillanpää on tuomionsa kärsinyt ja joulukonsertti toteutuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­ko­her­ra vastaa kri­tiik­kiin: Jari Sil­lan­pää on tuo­mion­sa kär­si­nyt ja jou­lu­kon­sert­ti to­teu­tuu

30.11.2022 12:00 36
Tilaajille
Suvi Teräsniska kritisoi Rovaniemen kirkon kallista vuokraa vuosi sitten, kritiikin seurauksena hintakattoa laskettiin tänä vuonna – "Paremmin linjassa muiden suurten kirkkojen kanssa"

Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi Ro­va­nie­men kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, kri­tii­kin seu­rauk­se­na hin­ta­kat­toa las­ket­tiin tänä vuonna – "Pa­rem­min lin­jas­sa muiden suurten kirk­ko­jen kanssa"

27.11.2022 16:30 17
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski, kirkon päättäjien keski-ikä nousi ja liberaalisiipi kasvatti suosiotaan, mutta myös konservatiivit pitivät pintansa
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, kirkon päät­tä­jien kes­ki-ikä nousi ja li­be­raa­li­sii­pi kas­vat­ti suo­sio­taan, mutta myös kon­ser­va­tii­vit pitivät pin­tan­sa

22.11.2022 22:20
Tilaajille
Toivon torin toiminta loppuu Lapinkävijäntiellä – Rovaniemen seurakunnan lähetyskirppiksen tulevaisuus on vielä auki

Toivon torin toi­min­ta loppuu La­pin­kä­vi­jän­tiel­lä – Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan lä­he­tys­kirp­pik­sen tu­le­vai­suus on vielä auki

14.11.2022 08:56 2
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestysprosentti jäi Rovaniemellä edellisiä vaaleja alhaisemmaksi – varsinainen vaalipäivä ensi sunnuntaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi Ro­va­nie­mel­lä edel­li­siä vaaleja al­hai­sem­mak­si – var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä ensi sun­nun­tai­na

13.11.2022 16:57 1
Tilaajille
Keskusta ja vanhoillislestadiolaiset yhdistivät voimansa Rovaniemen seurakuntavaaleissa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta listasta

Kes­kus­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set yh­dis­ti­vät voi­man­sa Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta lis­tas­ta

08.11.2022 19:33 8
Tilaajille
Ilari Kinnunen johtaa Suomen neljänneksi suurinta seurakuntaa ja 160 hengen työyhteisöä – repivästä vaalitaistosta selvinnyt Rovaniemen kirkkoherra haluaa olla rauhan rakentaja

Ilari Kin­nu­nen johtaa Suomen nel­jän­nek­si suu­rin­ta seu­ra­kun­taa ja 160 hengen työ­yh­tei­söä – re­pi­väs­tä vaa­li­tais­tos­ta sel­vin­nyt Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra haluaa olla rauhan ra­ken­ta­ja

06.11.2022 05:00 14
Tilaajille
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

Sie­lun­pai­men, esimies ja pu­heen­joh­ta­ja – Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ni­mi­tet­tiin viimein vir­kaan­sa

28.09.2022 12:10 1
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo asettaa Ilari Kinnusen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan – juhlamessu tulevana sunnuntaina

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo asettaa Ilari Kin­nu­sen Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virkaan – juh­la­mes­su tu­le­va­na sun­nun­tai­na

12.09.2022 10:28
Tilaajille
Kauan kaivattu Rovaniemen krematorio otetaan käyttöön joulukuussa – lyhentää sekä kuljetusmatkoja että odotusaikoja tuhkaukseen

Kauan kai­vat­tu Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio otetaan käyt­töön jou­lu­kuus­sa – ly­hen­tää sekä kul­je­tus­mat­ko­ja että odo­tus­ai­ko­ja tuh­kauk­seen

11.09.2022 18:00 12
Tilaajille
Kirkkoherra Ilari Kinnunen asetetaan virkaan syyskuussa Rovaniemen kirkon messussa

Kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ase­te­taan virkaan syys­kuus­sa Ro­va­nie­men kirkon mes­sus­sa

18.08.2022 16:39
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa toimiva alueellinen keskusrekisteri julkaisi saamenkieliset kaste-esitteet

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa toimiva alueel­li­nen kes­kus­re­kis­te­ri jul­kai­si saa­men­kie­li­set kas­te-esit­teet

04.08.2022 19:11 1
Tilaajille