Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Rovaniemen seurakunta
Viimeisin tunti
Tavivaaran krematoriohanke etenee – yksityiselta testamenttilahjoittajalta 150 000 euroa hankkeeseen

Ta­vi­vaa­ran kre­ma­to­rio­han­ke etenee – yk­si­tyi­sel­ta tes­ta­ment­ti­lah­joit­ta­jal­ta 150 000 euroa hank­kee­seen

15:43
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen seurakunta tilaa Arttu Niemiseltä mediataideteoksen peruskorjattuun seurakuntakeskukseen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta tilaa Arttu Nie­mi­sel­tä me­dia­tai­de­teok­sen pe­rus­kor­jat­tuun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen

15.09.2021 15:23
"Kuoleman edessä me kaikki olemme yhtä tietämättömiä" – Sairaalasielunhoitajille työ kivun ja kärsimyksen äärellä on kutsumus, jossa ihminen otetaan vastaan sellaisena kuin hän on

"Kuo­le­man edessä me kaikki olemme yhtä tie­tä­mät­tö­miä" – Sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­jil­le työ kivun ja kär­si­myk­sen äärellä on kut­su­mus, jossa ihminen otetaan vastaan sel­lai­se­na kuin hän on

12.09.2021 10:11 5
Tilaajille
Kaikki uusiksi viiden miljoonan euron remontissa – "Vanhaa on vain runko ja marmorilattiat"

Kaikki uusiksi viiden mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Vanhaa on vain runko ja mar­mo­ri­lat­tiat"

07.09.2021 18:00 8
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa yritetään tasapainottaa taloutta: Lomautukset uhkaavat, kappeleita purkuun

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa yri­te­tään ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta: Lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat, kap­pe­lei­ta purkuun

07.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan taloudesta ja maiden myymisestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan ta­lou­des­ta ja maiden myy­mi­ses­tä

25.08.2021 06:57 1
Tilaajille
Toimittajalta: Mihinpä ihminen hautaa tarvitsisi – moni meistä haluaa haihtua kuin tuhka tuuleen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mihinpä ihminen hautaa tar­vit­si­si – moni meistä haluaa haihtua kuin tuhka tuuleen

07.07.2021 08:00 4
Rovaniemellä neljännen hautausmaan ulkopuolelle lepää pino poistettuja hautakiviä – "Hautausoikeus velvoittaa omaisia pitämään huolta haudoista"

Ro­va­nie­mel­lä nel­jän­nen hau­taus­maan ul­ko­puo­lel­le lepää pino pois­tet­tu­ja hau­ta­ki­viä – "Hau­tau­soi­keus vel­voit­taa omaisia pi­tä­mään huolta hau­dois­ta"

21.06.2021 21:26 16
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta hakee isoja säästöjä: henkilöstö ehkä lomautetaan ja kaksi kappelia puretaan

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta hakee isoja sääs­tö­jä: hen­ki­lös­tö ehkä lo­mau­te­taan ja kaksi kap­pe­lia pu­re­taan

17.06.2021 15:38 7
Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiippakuntaan, yksi Rovaniemen seurakuntaan

Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, yksi Ro­va­nie­men seu­ra­kun­taan

01.06.2021 14:59
Tilaajille
Rovaniemen krematorio etenee ja valmistuu vuoden 2022 kesällä – nyt alkaa rakennushankkeen kilpailutus

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio etenee ja val­mis­tuu vuoden 2022 kesällä – nyt alkaa ra­ken­nus­hank­keen kil­pai­lu­tus

20.05.2021 09:29 2
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään jälleen rukousaamiainen johtajille ja vaikuttajille – Rukous pienessä osassa, verkostoituminen pääasia

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kou­saa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille
Aikooko Rovaniemen seurakunta pitää hiihtoloman rippileirin rajoituksista huolimatta?

Aikooko Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pitää hiih­to­lo­man rip­pi­lei­rin ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta?

02.03.2021 17:34 3
Tilaajille
Rovaniemen krematorion aikataulu on jälleen mysteeri – seurakunnassa pohditaan jo seuraavia liikkeitä

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rion ai­ka­tau­lu on jälleen mys­tee­ri – seu­ra­kun­nas­sa poh­di­taan jo seu­raa­via liik­kei­tä

02.03.2021 17:19 5
Tilaajille
Taas takaisku Lapin ensimmäiselle krematoriolle – markkinaoikeus kumosi tuhkausuunin hankinnan jälleen

Taas ta­ka­is­ku Lapin en­sim­mäi­sel­le kre­ma­to­riol­le – mark­ki­naoi­keus kumosi tuh­kau­suu­nin han­kin­nan jälleen

01.03.2021 22:10 9
Tilaajille
Tuomiokapituli: Kinnunen ei hyötynyt herätysliikekytkennästään Rovaniemen kirkkoherranvaalissa – Tepsan mahdollisuuksia söi ongelmat viranhoidossa

Tuo­mio­ka­pi­tu­li: Kin­nu­nen ei hyö­ty­nyt he­rä­tys­lii­ke­kyt­ken­näs­tään Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa – Tepsan mah­dol­li­suuk­sia söi on­gel­mat vi­ran­hoi­dos­sa

05.02.2021 15:27 13
Tilaajille

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee Ta­vi­vaa­ran kre­ma­to­rion ra­ken­nus­lu­paa ensi vii­kol­la – ra­ken­nus tulisi siu­naus­kap­pe­lin huol­to­pi­hal­le

21.01.2021 10:56 2
Tilaajille
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:33 1
Tilaajille
Jari Paksuniemi johtaa Rovaniemen kirkkovaltuustoa seuraavat kaksi vuotta

Jari Pak­su­nie­mi johtaa Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­toa seu­raa­vat kaksi vuotta

13.01.2021 21:07
Tilaajille
Rovaniemen kirkkoherranvaalista on tehty kaksi valitusta määräaikaan mennessä

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta on tehty kaksi va­li­tus­ta mää­räai­kaan men­nes­sä

18.12.2020 16:32 16
Tilaajille