Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Seurakunnat

Itä-La­pin seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rän pudotus jyrk­ke­nee vuoteen 2030 men­nes­sä

27.08.2021 13:59 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kous­aa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille

Hel­lun­tai­kir­kos­sa odo­te­taan mi­nis­te­rin kutsua – "Toi­von, ettei kutsu koske vain evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa"

18.10.2020 15:30

"Pe­las­tus ei ole van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yk­si­noi­keus", sanoo Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin ehdokas Ilari Kin­nu­nen – eh­dok­kaat ha­lua­vat tuoda kirkon opit lä­hem­mäs kansaa

09.10.2020 18:30 2
Tilaajille

Lä­he­tys­juh­lat en­sim­mäis­tä kertaa Kemissä – korona typisti ta­pah­tu­maa

02.09.2020 14:47

Vih­ki­mis­ky­sy­mys jakaa seu­ra­kun­tia Lapissa – "Kun kirkko hy­väk­syy ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton, se ottaa va­ka­vas­ti sa­no­man­sa armosta ja yh­den­ver­tai­suu­des­ta"

29.08.2020 07:00 8
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta jal­kau­tuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ih­mi­siä, jotka ovat juu­ret­to­mia, he eivät tiedä mikä elä­mäs­sä on tär­keää"

10.07.2020 18:00
Tilaajille

Rip­pi­lei­rit pi­de­tään Ro­va­nie­mel­lä nor­maa­lis­ti, mutta lei­ri­päi­vis­sä ja ryh­mä­kois­sa ni­pis­te­tään, Tor­nios­sa kesällä etä­rip­pi­kou­lu­ja

06.05.2020 18:31
Tilaajille