Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Seurakunnat
Kirkko tukee edelleen Lapin seurakuntien turististyötä

Kirkko tukee edel­leen Lapin seu­ra­kun­tien tu­ris­tis­työ­tä

25.12.2021 16:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odotan vas­tauk­sia kes­kus­re­kis­te­ris­tä

04.10.2021 20:35
Tilaajille
Itä-Lapin seurakuntien jäsenmäärän pudotus jyrkkenee vuoteen 2030 mennessä

Itä-La­pin seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rän pudotus jyrk­ke­nee vuoteen 2030 men­nes­sä

27.08.2021 13:59 1
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään jälleen rukousaamiainen johtajille ja vaikuttajille – Rukous pienessä osassa, verkostoituminen pääasia

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kous­aa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille
Helluntaikirkossa odotetaan ministerin kutsua – "Toivon, ettei kutsu koske vain evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa"

Hel­lun­tai­kir­kos­sa odo­te­taan mi­nis­te­rin kutsua – "Toi­von, ettei kutsu koske vain evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa"

18.10.2020 15:30
"Pelastus ei ole vanhoillislestadiolaisten yksinoikeus", sanoo Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokas Ilari Kinnunen – ehdokkaat haluavat tuoda kirkon opit lähemmäs kansaa

"Pe­las­tus ei ole van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yk­si­noi­keus", sanoo Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin ehdokas Ilari Kin­nu­nen – eh­dok­kaat ha­lua­vat tuoda kirkon opit lä­hem­mäs kansaa

09.10.2020 18:30 2
Tilaajille

Lä­he­tys­juh­lat en­sim­mäis­tä kertaa Kemissä – korona typisti ta­pah­tu­maa

02.09.2020 14:47
Vihkimiskysymys jakaa seurakuntia Lapissa – "Kun kirkko hyväksyy tasa-arvoisen avioliiton, se ottaa vakavasti sanomansa armosta ja yhdenvertaisuudesta"

Vih­ki­mis­ky­sy­mys jakaa seu­ra­kun­tia Lapissa – "Kun kirkko hy­väk­syy ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton, se ottaa va­ka­vas­ti sa­no­man­sa armosta ja yh­den­ver­tai­suu­des­ta"

29.08.2020 07:00 8
Tilaajille
Seurakunta jalkautuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ihmisiä, jotka ovat juurettomia, he eivät tiedä mikä elämässä on tärkeää"

Seu­ra­kun­ta jal­kau­tuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ih­mi­siä, jotka ovat juu­ret­to­mia, he eivät tiedä mikä elä­mäs­sä on tär­keää"

10.07.2020 18:00
Tilaajille
Rippileirit pidetään Rovaniemellä normaalisti, mutta leiripäivissä ja ryhmäkoissa nipistetään, Torniossa kesällä etärippikouluja

Rip­pi­lei­rit pi­de­tään Ro­va­nie­mel­lä nor­maa­lis­ti, mutta lei­ri­päi­vis­sä ja ryh­mä­kois­sa ni­pis­te­tään, Tor­nios­sa kesällä etä­rip­pi­kou­lu­ja

06.05.2020 18:31
Tilaajille