Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Seurakunnat
Kuukausi
Suvi Teräsniska kritisoi Rovaniemen kirkon kallista vuokraa vuosi sitten, kritiikin seurauksena hintakattoa laskettiin tänä vuonna – "Paremmin linjassa muiden suurten kirkkojen kanssa"

Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi Ro­va­nie­men kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, kri­tii­kin seu­rauk­se­na hin­ta­kat­toa las­ket­tiin tänä vuonna – "Pa­rem­min lin­jas­sa muiden suurten kirk­ko­jen kanssa"

27.11.2022 16:30 17
Tilaajille
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 10:36
Tilaajille
Uudistettu Pyhän Laurin kappeli palvelee kaikkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­tet­tu Pyhän Laurin kappeli pal­ve­lee kaikkia

22.11.2022 06:04
Tilaajille
Kymmenissä seurakunnissa sopuvaalit – kun ihmiset eivät äänestä, demokratia ei toteudu

Kym­me­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa so­pu­vaa­lit – kun ihmiset eivät ää­nes­tä, de­mo­kra­tia ei toteudu

21.11.2022 19:20 2
Tilaajille
Uudet luottamushenkilöt on valittu seurakuntiin – katso Lapin tulokset tästä

Uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt on valittu seu­ra­kun­tiin – katso Lapin tu­lok­set tästä

22.11.2022 13:12 8
Tilaajille
Seurakuntavaalien vaalipäivä on tänään – seurakuntiin valitaan lähes 8 000 luottamushenkilöä

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on tänään – ­seu­ra­kun­tiin va­li­taan lähes 8 000 luot­ta­mus­hen­ki­löä

20.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Seurakuntavaali ei houkuta äänestäjiä, eikä ehdokkaita – tilanne tuskin korjaantuu, ellei kirkko muuta vaalijärjestelmää nykyistä läpinäkyvämmäksi
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­li ei houkuta ää­nes­tä­jiä, eikä eh­dok­kai­ta – tilanne tuskin kor­jaan­tuu, ellei kirkko muuta vaa­li­jär­jes­tel­mää ny­kyis­tä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

13.11.2022 20:00
Tilaajille
Vanhemmat
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tiis­tai­na

08.11.2022 09:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö­tee­mat esiin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Papin työpäivä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Papin työ­päi­vä

12.10.2022 06:00
Uskovaisten todistuspuheenvuoroja tipahtaa postiluukusta yli kahdelle miljoonalle kotitaloudelle – "Kaikki eivät huuda hallelujah tämän kohdalla"

Us­ko­vais­ten to­dis­tus­pu­heen­vuo­ro­ja ti­pah­taa pos­ti­luu­kus­ta yli kah­del­le mil­joo­nal­le ko­ti­ta­lou­del­le – "Kaikki eivät huuda hal­le­lu­jah tämän koh­dal­la"

24.09.2022 18:53 30
Tilaajille
Kirkkohallituksen Pekka Huokuna ei hötkyile kirkon laskevan jäsenmäärän edessä – "Kun kirkkoon kuuluminen vähenee, siitä tulee entistä merkityksellisempää"

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen Pekka Huokuna ei höt­kyi­le kirkon las­ke­van jä­sen­mää­rän edessä – "Kun kirk­koon kuu­lu­mi­nen vä­he­nee, siitä tulee entistä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää"

05.03.2022 06:30
Tilaajille
Kirkko tukee edelleen Lapin seurakuntien turististyötä

Kirkko tukee edel­leen Lapin seu­ra­kun­tien tu­ris­tis­työ­tä

25.12.2021 16:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odotan vas­tauk­sia kes­kus­re­kis­te­ris­tä

04.10.2021 20:35
Tilaajille
Itä-Lapin seurakuntien jäsenmäärän pudotus jyrkkenee vuoteen 2030 mennessä

Itä-La­pin seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rän pudotus jyrk­ke­nee vuoteen 2030 men­nes­sä

27.08.2021 13:59 1
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään jälleen rukousaamiainen johtajille ja vaikuttajille – Rukous pienessä osassa, verkostoituminen pääasia

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään jälleen ru­kous­aa­miai­nen joh­ta­jil­le ja vai­kut­ta­jil­le – Rukous pie­nes­sä osassa, ver­kos­toi­tu­mi­nen pääasia

14.05.2021 16:22 5
Tilaajille
Helluntaikirkossa odotetaan ministerin kutsua – "Toivon, ettei kutsu koske vain evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa"

Hel­lun­tai­kir­kos­sa odo­te­taan mi­nis­te­rin kutsua – "Toi­von, ettei kutsu koske vain evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa"

18.10.2020 15:30
"Pelastus ei ole vanhoillislestadiolaisten yksinoikeus", sanoo Rovaniemen kirkkoherranvaalin ehdokas Ilari Kinnunen – ehdokkaat haluavat tuoda kirkon opit lähemmäs kansaa

"Pe­las­tus ei ole van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yk­si­noi­keus", sanoo Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin ehdokas Ilari Kin­nu­nen – eh­dok­kaat ha­lua­vat tuoda kirkon opit lä­hem­mäs kansaa

09.10.2020 18:30 2
Tilaajille

Lä­he­tys­juh­lat en­sim­mäis­tä kertaa Kemissä – korona typisti ta­pah­tu­maa

02.09.2020 14:47