Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kyberturvallisuus

Ky­ber­tur­val­li­suu­del­le on luotava säännöt samaan tapaan kuin ydin­aseil­le – Pro­fes­so­ri: "Suo­mel­la on mah­dol­li­suus nousta ky­ber­rau­han­vä­li­tyk­sen suur­val­lak­si"

15.07.2021 18:30
Tilaajille

Ky­ber­tur­val­li­suus saattaa nousta kes­kiöön ensi kuussa jul­kais­ta­vas­sa puo­lus­tus­se­lon­teos­sa

20.03.2021 14:39
Tilaajille

Edus­kun­taan koh­dis­tui ky­ber­hyök­käys syk­syl­lä – Krp: Tietoa voitu hankkia vieraan valtion hyö­dyk­si tai Suomen va­hin­goit­ta­mi­sek­si

28.12.2020 14:30 1