Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Nato-jäsenyys
Niinistö: Suomella ei ole minkäänlaisia aikeita tuoda ydinaseita maaperälleen

Nii­nis­tö: Suo­mel­la ei ole min­kään­lai­sia aikeita tuoda ydin­asei­ta maa­pe­räl­leen

07.11.2022 10:19 5
Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hyväksyä pikaisesti Naton täysjäseniksi

Stol­ten­ber­gin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hy­väk­syä pi­kai­ses­ti Naton täys­jä­se­nik­si

03.11.2022 21:13 3
Analyysi: Turkista pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lähipäivinä tehdään hartiavoimin töitä Nato-jäsenyyden ratifiointien eteen ja tulostakin saattaa pian tulla

Ana­lyy­si: Tur­kis­ta pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lä­hi­päi­vi­nä tehdään har­tia­voi­min töitä Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­tien eteen ja tu­los­ta­kin saattaa pian tulla

03.11.2022 16:12 1
Tilaajille
Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 10:36
Tilaajille
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 1
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Nato-hyväksyntä voi kulkea eri tahtia – Tutkija varoittaa vaaroista, joita seuraisi ilman Nato-liittolaista selustassamme

Suomen ja Ruotsin Na­to-hy­väk­syn­tä voi kulkea eri tahtia – Tutkija va­roit­taa vaa­rois­ta, joita seu­rai­si ilman Na­to-liit­to­lais­ta se­lus­tas­sam­me

11.10.2022 18:30 2
Tilaajille
Eduskunnan Nato-päätöksestä alkoi Suomen lännentie, jonka aikana Ukrainan taistelu ajoi Putinin Venäjän romahduksen partaalle – Näin näkökulma kääntyi, osa 3

Edus­kun­nan Na­to-pää­tök­ses­tä alkoi Suomen län­nen­tie, jonka aikana Uk­rai­nan tais­te­lu ajoi Putinin Venäjän ro­mah­duk­sen par­taal­le – Näin nä­kö­kul­ma kään­tyi, osa 3

08.10.2022 08:00
Tilaajille
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

01.10.2022 08:00
Tilaajille
Näin historiallinen tapahtumasarja eteni Putinin uhkavaatimuksista täyteen sotaan Ukrainassa ja Suomen Nato-käänteeseen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

Näin his­to­rial­li­nen ta­pah­tu­ma­sar­ja eteni Putinin uh­ka­vaa­ti­muk­sis­ta täyteen sotaan Uk­rai­nas­sa ja Suomen Na­to-kään­tee­seen – Osa 1: Karmea totuus alkaa näkyä

24.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Puolustusvoimat harjoittelee Rovajärvellä melkein 2 500 hengen voimin – puolustusministeri Kaikkonen: Nato-mailla kasvava kiinnostus alueesta

Puo­lus­tus­voi­mat har­joit­te­lee Ro­va­jär­vel­lä melkein 2 500 hengen voimin – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Na­to-mail­la kasvava kiin­nos­tus aluees­ta

30.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Amerikkalaisturismi voi vähitellen korvata lentomatkailua Venäjältä, Kiinasta ja Japanista – Nato-jäsenyydestä toivotaan valttia Suomen matkailulle

Ame­rik­ka­lais­tu­ris­mi voi vä­hi­tel­len korvata len­to­mat­kai­lua Ve­nä­jäl­tä, Kii­nas­ta ja Ja­pa­nis­ta – Na­to-jä­se­nyy­des­tä toi­vo­taan valttia Suomen mat­kai­lul­le

22.08.2022 16:00 1
Tilaajille
Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyökkäämässä Suomeen
Pääkirjoitus

Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

09.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30
Tilaajille
Yhdysvaltain senaatin Nato-äänestys yhdistää riitaisia demokraatteja ja republikaaneja – Suomen ja Ruotsin jäsenyyden nopeaa ratifiointia voi pitää sekä symbolisena eleenä että näpäytyksenä Putinille

Yh­dys­val­tain se­naa­tin Na­to-ää­nes­tys yh­dis­tää rii­tai­sia de­mo­kraat­te­ja ja re­pub­li­kaa­ne­ja – Suomen ja Ruotsin jä­se­nyy­den nopeaa ra­ti­fioin­tia voi pitää sekä sym­bo­li­se­na eleenä että nä­päy­tyk­se­nä Pu­ti­nil­le

03.08.2022 16:45
Tilaajille
Harva Nato-maa aseistautuu tarpeeksi uhosta huolimatta – lännen empiminen vaikeuttaa jopa Ukrainan voittoa

Harva Na­to-maa aseis­tau­tuu tar­peek­si uhosta huo­li­mat­ta – lännen em­pi­mi­nen vai­keut­taa jopa Uk­rai­nan voittoa

30.07.2022 08:00 1
Tilaajille
Rovajärvellä harjoiteltiin muuttuvissa sääolosuhteissa yhdysvaltalaisten ja norjalaisten kanssa – "Olemme yhä lähempänä sitä, että muodostamme yhden ison tiimin"

Ro­va­jär­vel­lä har­joi­tel­tiin muut­tu­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa yh­dys­val­ta­lais­ten ja nor­ja­lais­ten kanssa – "Olemme yhä lä­hem­pä­nä sitä, että muo­dos­tam­me yhden ison tiimin"

28.07.2022 17:47 3
Tilaajille
Venäjän uhka ja Nato-jäsenyys panee tutkimaan karttaa uudella tavalla – ratayhteys Ruotsiin ja yhteys Jäämerelle saavat uuden merkityksen
Pääkirjoitus

Venäjän uhka ja Na­to-jä­se­nyys panee tut­ki­maan karttaa uudella tavalla – ra­ta­yh­teys Ruot­siin ja yhteys Jää­me­rel­le saavat uuden mer­ki­tyk­sen

17.07.2022 20:00 3
Tilaajille
Saksa ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden

Saksa ra­ti­fioi Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den

08.07.2022 13:44 1
Zelenskyi kertoo CNN:lle olevansa onnellinen Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä

Ze­lens­kyi kertoo CNN:lle ole­van­sa on­nel­li­nen Suomen ja Ruotsin mah­dol­li­ses­ta Na­to-jä­se­nyy­des­tä

08.07.2022 07:55
"Vihkivalat" vannottiin tänään Brysselissä, kun Suomi ja Nato kävivät liittymiskeskustelut

"Vih­ki­va­lat" van­not­tiin tänään Brys­se­lis­sä, kun Suomi ja Nato kävivät liit­ty­mis­kes­kus­te­lut

04.07.2022 15:21