Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nato-jäsenyys
Presidentti Niinistö otti kantaa Ahvenanmaan demilitarisointiin – ”Onko nyt aika rauhansopimuksen purkamiselle joiltain osin?”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö otti kantaa Ah­ve­nan­maan de­mi­li­ta­ri­soin­tiin – ”Onko nyt aika rau­han­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­sel­le joil­tain osin?”

03.11.2023 17:18 1
Tilaajille
Kaksi erittäin tärkeää Nato-sopimusta on käsittelyssä Suomessa – merkittäviä muutoksia tulossa oikeudenkäyttöön

Kaksi erit­täin tärkeää Na­to-so­pi­mus­ta on kä­sit­te­lys­sä Suo­mes­sa – mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tulossa oi­keu­den­käyt­töön

02.11.2023 16:44
Tilaajille
Nato-jäsenyys ja DCA-sopimus tarjoavat elintärkeää lisäpelotetta arvaamattoman Venäjän suuntaan – Lapille ne tietävät myös lisää sotaharjoituksia
Pääkirjoitus

Na­to-jä­se­nyys ja DCA-so­pi­mus tar­joa­vat elin­tär­keää li­sä­pe­lo­tet­ta ar­vaa­mat­to­man Venäjän suun­taan – Lapille ne tie­tä­vät myös lisää so­ta­har­joi­tuk­sia

22.10.2023 12:26 10
Kilpajuoksu Nato-tukikohdista alkoi

Kil­pa­juok­su Na­to-tu­ki­koh­dis­ta alkoi

18.09.2023 06:00 1
Presidenttiehdokas Alexander Stubb piipahti kampanjoimassa Rovaniemellä: "Nato luo pohjoiseen myönteisen lumipalloefektin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ale­xan­der Stubb pii­pah­ti kam­pan­joi­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: "Nato luo poh­joi­seen myön­tei­sen lu­mi­pal­loe­fek­tin"

17.09.2023 16:59 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole enää sa­not­ta­vaa tur­val­li­suus­asiois­sa

10.08.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­ase­pe­lo­te on vaa­ral­li­nen il­luu­sio

09.08.2023 05:00 2
Kommentti: Erdoğanin sarjalypsy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta sotilaallisesti liittoutumattomana pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

Kom­ment­ti: Er­doğa­nin sar­ja­lyp­sy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­mat­to­ma­na pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

11.07.2023 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­asei­den si­joit­ta­mi­nen Suomeen on to­del­li­nen uhka, joka pitää torjua

11.07.2023 05:00 3
Jens Stoltenberg uskoo Ruotsin Nato-läpimurtoon Vilnassa – Naton pääsihteeri: "Puolustamme jokaista tuumaa Liettuasta ja jokaista tuumaa liittoutuman alueesta"

Jens Stol­ten­berg uskoo Ruotsin Na­to-lä­pi­mur­toon Vil­nas­sa – Naton pää­sih­tee­ri: "Puo­lus­tam­me jo­kais­ta tuumaa Liet­tuas­ta ja jo­kais­ta tuumaa liit­tou­tu­man aluees­ta"

10.07.2023 17:15
Tilaajille
Analyysi: Ukraina hakee samaan Nato-porstuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huippukokous paaluttaa Ukrainan Nato-tietä, kutsuu Ruotsin odotushuoneesta ja vahvistaa puolustusta Venäjää vastaan

Ana­lyy­si: Ukraina hakee samaan Na­to-pors­tuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huip­pu­ko­kous paa­lut­taa Uk­rai­nan Na­to-tie­tä, kutsuu Ruotsin odo­tus­huo­nees­ta ja vah­vis­taa puo­lus­tus­ta Venäjää vastaan

09.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ei ole it­se­näi­nen

14.06.2023 04:00
Tämä kansa käänsi päättäjät Natoon – Sadat suomalaiset kiitollisina lukijakyselyssä puolustusliiton jäsenyyden varmistuttua: "Ei tartte poikain sotaan"

Tämä kansa käänsi päät­tä­jät Natoon – Sadat suo­ma­lai­set kii­tol­li­si­na lu­ki­ja­ky­se­lys­sä puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nyy­den var­mis­tut­tua: "Ei tartte poikain sotaan"

10.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 2
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei in­nos­tu­ta liikaa Natosta – Suomi on van­hal­la pai­kal­laan, eli Venäjän vie­res­sä

14.04.2023 06:26 6
Tilaajille
Analyysi: Roihuavat Koraanit viivästyttävät Ruotsin jäsenyyttä – Ruotsin hallinto-oikeus tukistaa poliisia Koraanien polttamisen estämisestä

Ana­lyy­si: Roi­hua­vat Ko­raa­nit vii­väs­tyt­tä­vät Ruotsin jä­se­nyyt­tä – Ruotsin hal­lin­to-oi­keus tu­kis­taa po­lii­sia Ko­raa­nien polt­ta­mi­sen es­tä­mi­ses­tä

04.04.2023 16:20 2
Tilaajille
Viimeinenkin hyväksyi, Nato-katse nyt pikaisesti Suomen rooliin puolustusliitossa
Pääkirjoitus

Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

31.03.2023 12:07 5
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:20 1
Suomeen tarvitaan arktisen sodankäynnin keskus, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo – "Lappi on maailman trendien ja tarpeiden huipulla"

Suomeen tar­vi­taan ark­ti­sen so­dan­käyn­nin keskus, sanoo ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo – "Lappi on maail­man tren­dien ja tar­pei­den hui­pul­la"

17.03.2023 18:00 20
Tilaajille