Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Presidenttiehdokkaat
Presidenttiehdokas Alexander Stubb piipahti kampanjoimassa Rovaniemellä: "Nato luo pohjoiseen myönteisen lumipalloefektin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ale­xan­der Stubb pii­pah­ti kam­pan­joi­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: "Nato luo poh­joi­seen myön­tei­sen lu­mi­pal­loe­fek­tin"

17.09.2023 16:59 14
Tilaajille
Suomen on pidettävä kiinni maineestaan rauhanvälittäjänä, sanoo presidenttiehdokas Pekka Haavisto – "Ihmisten näkeminen eriarvoisena on aina vakava ongelma"

Suomen on pi­det­tä­vä kiinni mai­nees­taan rau­han­vä­lit­tä­jä­nä, sanoo pre­si­dent­ti­eh­do­kas Pekka Haa­vis­to – "Ih­mis­ten nä­ke­mi­nen eri­ar­voi­se­na on aina vakava on­gel­ma"

04.09.2023 19:54 7
Tilaajille
Tammikuun presidentinvaaleista on tulossa ennen näkemättömän jännittävä ja osallistujarikas kisa, jonka lopputulosta on vaikea ennakoida
Pääkirjoitus

Tam­mi­kuun pre­si­den­tin­vaa­leis­ta on tulossa ennen nä­ke­mät­tö­män jän­nit­tä­vä ja osal­lis­tu­ja­ri­kas kisa, jonka lop­pu­tu­los­ta on vaikea en­na­koi­da

16.08.2023 19:30 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Petteri Orposta val­tio­mie­hek­si?

10.08.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kan­nat­tai­si asettua Olli Rehnin taakse

01.08.2023 04:59 3
Analyysi: Missä luuraavat presidenttiehdokkaat? Suurista puolueista vain perussuomalaisilla on tiedossa oma ehdokas, kokoomuksen ja sdp:n etsintä yhä kesken

Ana­lyy­si: Missä luu­raa­vat pre­si­dent­tieh­dok­kaat? Suu­ris­ta puo­lueis­ta vain pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on tie­dos­sa oma eh­do­kas, ko­koo­muk­sen ja sdp:n etsintä yhä kesken

21.07.2023 22:13 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kais­ta Jussi Hal­la-aho seisoo omilla ja­loil­laan

12.07.2023 05:00 3
Eduskunnan puhemiehenä toimiva Jussi Halla-aho ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Edus­kun­nan pu­he­mie­he­nä toimiva Jussi Hal­la-aho il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

07.07.2023 14:14 7
Uskaltaako kukaan enää ehdokkaaksi puolueen listoilta? – Politiikan tutkija avaa presidentinvaalien ilmiötä: ”Valitsijayhdistyksen käyttö voi helpottaa varainhankintaa”

Us­kal­taa­ko kukaan enää eh­dok­kaak­si puo­lueen lis­toil­ta? – Po­li­tii­kan tutkija avaa pre­si­den­tin­vaa­lien il­miö­tä: ”Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen käyttö voi hel­pot­taa va­rain­han­kin­taa”

27.06.2023 15:49
Tilaajille
Olli Rehn presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana

Olli Rehn pre­si­den­tin­vaa­lei­hin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na

21.06.2023 10:07 11
Analyysi: Mika Aaltolan suosio sytyttää presidenttipelin – Voisiko Suomi saada oikeasti sitoutumattoman presidentin politiikan ulkokehältä?

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan suosio sy­tyt­tää pre­si­dent­ti­pe­lin – Voisiko Suomi saada oi­keas­ti si­tou­tu­mat­to­man pre­si­den­tin po­li­tii­kan ul­ko­ke­häl­tä?

21.10.2022 14:46 28
Tilaajille
Näkökulma: Olli Rehn avasi presidenttipelin – keskustassa se voi tarkoittaa jäsenäänestystä ehdokkaasta

Nä­kö­kul­ma: Olli Rehn avasi pre­si­dent­ti­pe­lin – kes­kus­tas­sa se voi tar­koit­taa jä­sen­ää­nes­tys­tä eh­dok­kaas­ta

23.01.2021 15:54 1
Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois presidenttiehdokkuutta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen parhaaksi toimimaan"

Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois pre­si­dent­ti­eh­dok­kuut­ta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen par­haak­si toi­mi­maan"

23.01.2021 11:55
IL: Pääministeri Marin on suosikki seuraavaksi presidentiksi

IL: Pää­mi­nis­te­ri Marin on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

25.12.2020 09:47 4