kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi ja vanhemmat
Presidentillisiä kysymyksiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­til­li­siä ky­sy­myk­siä

19.02.2024 17:00
Eduskunnasta: Presidentinvaaleissa voitti demokratia – kokoomuksen hegemonia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hakee nyt vertaistaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa voitti de­mo­kra­tia – ko­koo­muk­sen he­ge­mo­nia ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa hakee nyt ver­tais­taan

15.02.2024 14:33 1
Tilaajille
Jo pudonneiden ehdokkaiden numeroita, viivoja ja rasteja – tällaisia ääniä Lapissa hylättiin presidentinvaalissa

Jo pu­don­nei­den eh­dok­kai­den nu­me­roi­ta, viivoja ja rasteja – täl­lai­sia ääniä Lapissa hy­lät­tiin pre­si­den­tin­vaa­lis­sa

14.02.2024 19:32
Tilaajille
Stubb ei ollut rovaniemeläisten suosikki – politiikan tutkijan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan presidentiksi

Stubb ei ollut ro­va­nie­me­läis­ten suo­sik­ki – po­li­tii­kan tut­ki­jan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan pre­si­den­tik­si

14.02.2024 15:04 1
Tilaajille
Toimittajalta: Tuleva tasavallan presidentti, tervetuloa pohjoiseen – puolustusvoimien lisäksi täällä on elämää
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuleva ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti, ter­ve­tu­loa poh­joi­seen – puo­lus­tus­voi­mien lisäksi täällä on elämää

14.02.2024 14:52 1
Tilaajille
Lapista löytyvät Suomen haavistolaisimmat kunnat – presidentinvaalien äänestäjistä moni jätti leikin kesken

Lapista löy­ty­vät Suomen haa­vis­to­lai­sim­mat kunnat – pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tä­jis­tä moni jätti leikin kesken

13.02.2024 05:30 6
Tilaajille
Tervolassa äänestysinto romahti presidentinvaalien toisella kierroksella – kysyimme paikallisilta, miksi

Ter­vo­las­sa ää­nes­tys­in­to romahti pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta, miksi

12.02.2024 18:13 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haa­vis­to ollut va­sem­mis­tol­le tappion tae

12.02.2024 17:00 3
Alexander Stubb saa kutsun Rovaniemelle – kaupunginjohtaja: "uskon ja toivon, että hän ottaa pohjoisen asiat sydämelleen"

Ale­xan­der Stubb saa kutsun Ro­va­nie­mel­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "uskon ja toivon, että hän ottaa poh­joi­sen asiat sy­dä­mel­leen"

12.02.2024 13:07 13
Tilaajille
Stubbille satelee onnitteluja yli puoluerajojen – "Nyt sille kestävyyskunnolle on käyttöä"

Stub­bil­le satelee on­nit­te­lu­ja yli puo­lue­ra­jo­jen – "Nyt sille kes­tä­vyys­kun­nol­le on käyt­töä"

12.02.2024 09:22 10
Alexander Stubb vei valtaosan vapaista äänistä Lapissa – Pekka Haaviston suosio voi kertoa vihreiden piilevästä kannatuksesta

Ale­xan­der Stubb vei val­ta­osan va­pais­ta äänistä Lapissa – Pekka Haa­vis­ton suosio voi kertoa vih­rei­den pii­le­väs­tä kan­na­tuk­ses­ta

11.02.2024 22:00 7
Tilaajille
Jännitys ei kuplinut enää Lapin vaalivalvojaisissa – "Kunhan on vähän varmemmat asemat, lähden kävelemään kotiin"

Jän­ni­tys ei kup­li­nut enää Lapin vaa­li­val­vo­jai­sis­sa – "Kunhan on vähän var­mem­mat asemat, lähden kä­ve­le­mään kotiin"

11.02.2024 22:07
Tilaajille
Tulevan presidentin puoliso Innes-Stubb: Jenni Haukion kirja on auttanut minua paljon

Tulevan pre­si­den­tin puoliso In­nes-Stubb: Jenni Haukion kirja on aut­ta­nut minua paljon

11.02.2024 21:40
Hylättyjen äänien määrä yli tuplaantui presidentinvaalien toisella kierroksella

Hy­lät­ty­jen äänien määrä yli tup­laan­tui pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la

11.02.2024 21:30 3
"Jos ajatellaan, milloin tilanne olisi ollut näin vaikea, niin kyllä kai sotavuosiin pitää mennä" – Alexander Stubbin tehtävänä on pitää kansa mukana maailman myllerryksessä

"Jos aja­tel­laan, milloin tilanne olisi ollut näin vaikea, niin kyllä kai so­ta­vuo­siin pitää mennä" – Ale­xan­der Stubbin teh­tä­vä­nä on pitää kansa mukana maail­man myl­ler­ryk­ses­sä

11.02.2024 21:22
Vaalikentällä oli hyvä tunnelma Kemissä – Haaviston vaalivalvojaisissa toivo eli ennakkoäänien tullessa julki

Vaa­li­ken­täl­lä oli hyvä tun­nel­ma Kemissä – Haa­vis­ton vaa­li­val­vo­jai­sis­sa toivo eli en­nak­ko­ää­nien tul­les­sa julki

11.02.2024 21:18 1
Tilaajille
Elisabeth Rehn suuttui naapurinsa Teemu Selänteen somessa laukomista Haavisto-kommenteista

Eli­sa­beth Rehn suuttui naa­pu­rin­sa Teemu Se­län­teen somessa lau­ko­mis­ta Haa­vis­to-kom­men­teis­ta

11.02.2024 20:59 18
Pääministeri Orpo tyytyväinen tilanteeseen, muistuttaa oppineensa aiemmista vaaleista: "Kannattaa katsoa loppuun asti"

Pää­mi­nis­te­ri Orpo tyy­ty­väi­nen ti­lan­tee­seen, muis­tut­taa op­pi­neen­sa aiem­mis­ta vaa­leis­ta: "Kan­nat­taa katsoa loppuun asti"

11.02.2024 20:43 1
"Varmasti äänestyspäivä on tuonut meille lisää ääniä, mutta onko riittävästi lisää" – Haavisto uskoo, että ero Stubbiin on vielä kurottavissa kiinni

"Var­mas­ti ää­nes­tys­päi­vä on tuonut meille lisää ääniä, mutta onko riit­tä­väs­ti lisää" – Haa­vis­to uskoo, että ero Stub­biin on vielä ku­rot­ta­vis­sa kiinni

11.02.2024 20:27
Haaviston kampanjasta tuli odotettua kalliimpi – Stubbin kampanjakassan kilinä kiritti varainkeruuta

Haa­vis­ton kam­pan­jas­ta tuli odo­tet­tua kal­liim­pi – Stubbin kam­pan­ja­kas­san kilinä kiritti va­rain­ke­ruu­ta

11.02.2024 20:16