Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jen yh­teen­ot­to näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Presidentinvaalit 2024
Kuukausi
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

23.09.2023 18:30 9
Tilaajille
Valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn sai keskustan yksimielisen tuen taakseen – Rehnin mukaan Suomi tarvitsee tarkemmat määrittelyt sille, kuka johtaa kriiseissä

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen ehdokas Olli Rehn sai kes­kus­tan yk­si­mie­li­sen tuen taak­seen – Rehnin mukaan Suomi tar­vit­see tar­kem­mat mää­rit­te­lyt sille, kuka johtaa krii­seis­sä

23.09.2023 15:44 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­tan poik­keus­la­kia

20.09.2023 06:00 1
Presidenttiehdokas Alexander Stubb piipahti kampanjoimassa Rovaniemellä: "Nato luo pohjoiseen myönteisen lumipalloefektin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ale­xan­der Stubb pii­pah­ti kam­pan­joi­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: "Nato luo poh­joi­seen myön­tei­sen lu­mi­pal­loe­fek­tin"

17.09.2023 16:59 14
Tilaajille
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

16.09.2023 18:30 9
Tilaajille
Rehn keräsi tarvittavan määrän kannattajakortteja ja avasi presidentinvaalikampanjansa

Rehn keräsi tar­vit­ta­van määrän kan­nat­ta­ja­kort­te­ja ja avasi pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan­sa

15.09.2023 14:27 4
Näkökulma: Vasemmisto tuo säpinää presidenttikilpaan myöhäisheränneenä – Li Anderssonin ehdokkuus pistänee vauhtia myös SDP:n Jutta Urpilaisen pitkään harkintaan

Nä­kö­kul­ma: Va­sem­mis­to tuo säpinää pre­si­dent­ti­kil­paan myö­häis­he­rän­nee­nä – Li An­ders­so­nin eh­dok­kuus pis­tä­nee vauhtia myös SDP:n Jutta Ur­pi­lai­sen pitkään har­kin­taan

13.09.2023 16:18 15
Tilaajille
Pekka Haavisto nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi Uutissuomalaisen kyselyssä

Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä

12.09.2023 13:00 8
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

09.09.2023 18:30
Tilaajille
Suomen on pidettävä kiinni maineestaan rauhanvälittäjänä, sanoo presidenttiehdokas Pekka Haavisto – "Ihmisten näkeminen eriarvoisena on aina vakava ongelma"

Suomen on pi­det­tä­vä kiinni mai­nees­taan rau­han­vä­lit­tä­jä­nä, sanoo pre­si­dent­ti­eh­do­kas Pekka Haa­vis­to – "Ih­mis­ten nä­ke­mi­nen eri­ar­voi­se­na on aina vakava on­gel­ma"

04.09.2023 19:54 7
Tilaajille
Vanhemmat
Politiikan tärkein puhelin on rikki – Presidenttikisaa katsastanut Risto E.J. Penttilä ehdottaa presidentille ja pääministerille uutta keskustelun välinettä

Po­li­tii­kan tärkein puhelin on rikki – Pre­si­dent­ti­ki­saa kat­sas­ta­nut Risto E.J. Pent­ti­lä eh­dot­taa pre­si­den­til­le ja pää­mi­nis­te­ril­le uutta kes­kus­te­lun vä­li­net­tä

19.08.2023 11:00
Tilaajille
Presidenttipeliin rymistäneet valitsijayhdistykset keräävät kuumeisesti kannattajakortteja, mutta monelle koko asia on mysteeri – "Mikäköhän mun nykyosoite on?"

Pre­si­dent­ti­pe­liin ry­mis­tä­neet va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set ke­rää­vät kuu­mei­ses­ti kan­nat­ta­ja­kort­te­ja, mutta monelle koko asia on mys­tee­ri – "Mi­kä­kö­hän mun ny­ky­osoi­te on?"

19.08.2023 06:30
Tilaajille
Kun minusta tuli presidenttiehdokkaan isä
Kolumni

Kun minusta tuli pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan isä

19.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Tammikuun presidentinvaaleista on tulossa ennen näkemättömän jännittävä ja osallistujarikas kisa, jonka lopputulosta on vaikea ennakoida
Pääkirjoitus

Tam­mi­kuun pre­si­den­tin­vaa­leis­ta on tulossa ennen nä­ke­mät­tö­män jän­nit­tä­vä ja osal­lis­tu­ja­ri­kas kisa, jonka lop­pu­tu­los­ta on vaikea en­na­koi­da

16.08.2023 19:30 14
Presidentinvaalien ensimmäinen vaalitentti toi jo jakolinjat esille ilmasto- ja  ympäristöasioissa

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen vaa­li­tent­ti toi jo ja­ko­lin­jat esille il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­asiois­sa

16.08.2023 18:06
Tilaajille
Alexander Stubb ampui vaalikampanjansa käyntiin − Stubb ei näe kokoomuksessa hajaannusta: "Jos Häkkänen tai Valtonen olisi lähtenyt mukaan, olisin tukenut häntä"

Ale­xan­der Stubb ampui vaa­li­kam­pan­jan­sa käyn­tiin − Stubb ei näe ko­koo­muk­ses­sa ha­jaan­nus­ta: "Jos Häk­kä­nen tai Val­to­nen olisi läh­te­nyt mukaan, olisin tukenut häntä"

16.08.2023 13:05 4
Tilaajille
Stubb: "Toimisin presidenttinä läheisessä yhteistyössä hallituksen ja eduskunnan kanssa"

Stubb: "Toi­mi­sin pre­si­dent­ti­nä lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä hal­li­tuk­sen ja edus­kun­nan kanssa"

16.08.2023 10:52 1
Tutkija ennustaa presidenttiehdokkaiden rahoituksen kasvavan: "Varteenotettavia ehdokkaita on enemmän kuin kuusi vuotta sitten"

Tutkija en­nus­taa pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den ra­hoi­tuk­sen kas­va­van: "Var­tee­no­tet­ta­via eh­dok­kai­ta on enemmän kuin kuusi vuotta sitten"

15.08.2023 21:28
Analyysi: Liberaalissa oikeistossa ehdokkaiden päät kolisevat jo yhteen – Jos Halla-ahon nationalismi imee, presidenttikisan voivat ratkaista nukkuvat äänestäjät

Ana­lyy­si: Li­be­raa­lis­sa oi­keis­tos­sa eh­dok­kai­den päät ko­li­se­vat jo yhteen – Jos Hal­la-ahon na­tio­na­lis­mi imee, pre­si­dent­ti­ki­san voivat rat­kais­ta nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät

15.08.2023 17:05 2
Tilaajille
Halla-aho tukisi Ukrainaa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin paluuta: "En nyt oikein tiedä, mihin maailmanlopun ennusteet perustuvat toisen kauden osalta"

Hal­la-aho tukisi Uk­rai­naa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin pa­luu­ta: "En nyt oikein tiedä, mihin maail­man­lo­pun en­nus­teet pe­rus­tu­vat toisen kauden osalta"

13.08.2023 15:56
Tilaajille