Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

äänestäminen
Vaikka et olisi aiemmin uskonut äänestämisen voimaan, äänestä – kansanedustajat päättävät elämäsi merkkitapahtumista
Kolumni

Vaikka et olisi aiemmin uskonut ää­nes­tä­mi­sen voi­maan, äänestä – kan­san­edus­ta­jat päät­tä­vät elämäsi merk­ki­ta­pah­tu­mis­ta

01.01.2023 16:03 8
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski, kirkon päättäjien keski-ikä nousi ja liberaalisiipi kasvatti suosiotaan, mutta myös konservatiivit pitivät pintansa
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, kirkon päät­tä­jien kes­ki-ikä nousi ja li­be­raa­li­sii­pi kas­vat­ti suo­sio­taan, mutta myös kon­ser­va­tii­vit pitivät pin­tan­sa

22.11.2022 22:20
Tilaajille
Putoaako Lapin kansanedustajien määrä seitsemästä kuuteen? Desimaalit ratkaisevat, miten paikkajaon kanssa käy

Pu­toaa­ko Lapin kan­san­edus­ta­jien määrä seit­se­mäs­tä kuu­teen? De­si­maa­lit rat­kai­se­vat, miten paik­ka­jaon kanssa käy

31.10.2022 16:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valta ei sovi kai­kil­le

28.09.2022 05:20 2
Tilaajille
Lapin keskustajohdon on pohdittava, onko Väyrysestä enemmän haittaa vai hyötyä ehdokkaana – tilanne on puolueelle nolo ja kiusallinen
Pääkirjoitus

Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

06.07.2022 20:00 25
Tilaajille
Toimittajalta: Vaalituloksessa näkyy, että rovaniemeläiset antoivat yli 2000 ääntä vieropalkisille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyy, että ro­va­nie­me­läi­set an­toi­vat yli 2000 ääntä vie­ro­pal­ki­sil­le

26.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Syntymäkunta vei voiton uudesta kotikaupungista

Syn­ty­mä­kun­ta vei voiton uudesta ko­ti­kau­pun­gis­ta

24.01.2022 14:40 6
Tilaajille
Aluevaltuustot valitaan tänä iltana: Vertausluku ratkaisee, kuka pääsee valtuustoon – näin se lasketaan

Alue­val­tuus­tot va­li­taan tänä iltana: Ver­taus­lu­ku rat­kai­see, kuka pääsee val­tuus­toon – näin se las­ke­taan

23.01.2022 18:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko ta­sa­ver­tai­sia ää­niuur­nil­la?

22.01.2022 07:01
Tilaajille
Aluevaalista on muodostunut kuntien välinen mittelö, missä lähes jokainen ehdokas lupaa vetää kotiin päin – tämä ei ollut sote-uudistuksen tarkoitus
Pääkirjoitus

Alue­vaa­lis­ta on muo­dos­tu­nut kuntien välinen mit­te­lö, missä lähes jo­kai­nen ehdokas lupaa vetää kotiin päin – tämä ei ollut sote-uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus

22.01.2022 06:01 9
Tilaajille
Epidemia jyllää kaikkialla Lapissa, mutta vaalipäivää sen ei pitäisi sotkea – äänestämään pääsee myös koronataudin kourissa tai karanteenissa

Epi­de­mia jyllää kaik­kial­la La­pis­sa, mutta vaa­li­päi­vää sen ei pitäisi sotkea – ää­nes­tä­mään pääsee myös ko­ro­na­tau­din kou­ris­sa tai ka­ran­tee­nis­sa

21.01.2022 18:21 7
Tilaajille
Olkaa rehellisiä, rakkaat ehdokkaat
Kolumni

Olkaa re­hel­li­siä, rakkaat eh­dok­kaat

20.01.2022 07:01 9
Tilaajille
Terveys kaikki mitä ihmisellä on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terveys kaikki mitä ih­mi­sel­lä on

18.01.2022 22:09
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää

18.01.2022 08:13
Tilaajille
Kansanedustajien pyrky aluevaltuustoon sisältää intressiristiriidan ja vahvistaa mielikuvaa politiikan härskiydestä
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien pyrky alue­val­tuus­toon si­säl­tää int­res­si­ris­ti­rii­dan ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa po­li­tii­kan härs­kiy­des­tä

17.01.2022 21:54 9
Tilaajille
Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuuluviin, sanovat pienten kuntien aluevaaliehdokkaat: ”Paikallisilla on aina paras asiantuntemus”

Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuu­lu­viin, sanovat pienten kuntien alue­vaa­lieh­dok­kaat: ”Pai­kal­li­sil­la on aina paras asian­tun­te­mus”

17.01.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haaste alue­vaa­lei­hin

15.01.2022 04:30
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ihmeen yksituumainen vaalipaneeli jätti äänestäjän ymmälleen

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ihmeen yk­si­tuu­mai­nen vaa­li­pa­nee­li jätti ää­nes­tä­jän ym­mäl­leen

11.01.2022 16:07 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­ta tulossa aito floppi

10.01.2022 05:01 19
Tilaajille