Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

äänestäminen
Gallupit voivat mennä uusiksi – Kaksivaiheisessa presidentinvaalissa ne ohjaavat äänestämistä, mutta kansalaiset saattavat yllättää
Pääkirjoitus

Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi – Kak­si­vai­hei­ses­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa ne oh­jaa­vat ää­nes­tä­mis­tä, mutta kan­sa­lai­set saat­ta­vat yl­lät­tää

30.11.2023 08:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret huo­mioi­ta­va vaa­leis­sa

08.11.2023 05:00
Länskän kohtalon ratkaissut kokous osoitti, että historian tylsimmissä vaaleissa valittiin liuta päättäjiä, joilla on todellista valtaa
Kolumni

Länskän koh­ta­lon rat­kais­sut kokous osoit­ti, että his­to­rian tyl­sim­mis­sä vaa­leis­sa va­lit­tiin liuta päät­tä­jiä, joilla on to­del­lis­ta valtaa

30.10.2023 05:00 4
Kolttien luottamusmiesvaaliluettelosta jäivät pois henkilötietonsa salanneet ihmiset

Kolt­tien luot­ta­mus­mies­vaa­li­luet­te­los­ta jäivät pois hen­ki­lö­tie­ton­sa sa­lan­neet ihmiset

06.10.2023 16:41 4
Tilaajille
Kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat siirtää eduskuntavaalit huhtikuulta maaliskuulle – helpompi olisi muuttaa virkamiesten lomia
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ha­luai­si­vat siirtää edus­kun­ta­vaa­lit huh­ti­kuul­ta maa­lis­kuul­le – hel­pom­pi olisi muuttaa vir­ka­mies­ten lomia

04.10.2023 20:00 8
Miehet nostivat perussuomalaiset ja kokoomuksen valtaan – persut oli suosituin puolue kaikkien paitsi eläkeläisten joukossa

Miehet nos­ti­vat pe­rus­suo­ma­lai­set ja ko­koo­muk­sen valtaan – persut oli suo­si­tuin puolue kaik­kien paitsi elä­ke­läis­ten jou­kos­sa

28.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Selvitys: Sdp:n äänestäjät äänestivät mielellään nuoria, mutta toisaalta myös kokeneita konkareita – Monissa puolueissa ei ollut nuoria ehdokkaana lainkaan

Sel­vi­tys: Sdp:n ää­nes­tä­jät ää­nes­ti­vät mie­lel­lään nuoria, mutta toi­saal­ta myös ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta – Monissa puo­lueis­sa ei ollut nuoria eh­dok­kaa­na lain­kaan

25.06.2023 18:30 1
Tilaajille
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:45
Lappi on Suomen pienin vaalipiiri, jonka äänikynnys on maan korkein – ongelma on ratkaistavissa, jos siihen vain löytyy tahtoa
Pääkirjoitus

Lappi on Suomen pienin vaa­li­pii­ri, jonka ää­ni­kyn­nys on maan korkein – ongelma on rat­kais­ta­vis­sa, jos siihen vain löytyy tahtoa

06.04.2023 16:01 17
Nämä tunnetut nimet ovat nousemassa eduskuntaan – joukossa muun muassa turvallisuuspolitiikan kommentaattoreita ja urheilijoita

Nämä tun­ne­tut nimet ovat nou­se­mas­sa edus­kun­taan – jou­kos­sa muun muassa tur­val­li­suus­po­li­tii­kan kom­men­taat­to­rei­ta ja ur­hei­li­joi­ta

02.04.2023 22:05
Tutkija: Tendenssejä taktisesta äänestämisestä saattaisi vaaleissa olla olemassa – "Tiukaksihan se menee"

Tut­ki­ja: Ten­dens­se­jä tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä saat­tai­si vaa­leis­sa olla ole­mas­sa – "Tiu­kak­si­han se menee"

02.04.2023 21:46
Näin vaalipäivän ääntenlaskenta etenee – ennakkoäänet pitäisi olla laskettuna kahdeksaan mennessä

Näin vaa­li­päi­vän ään­ten­las­ken­ta etenee – en­nak­ko­ää­net pitäisi olla las­ket­tu­na kah­dek­saan men­nes­sä

01.04.2023 15:00
Tilaajille
Sunnuntaina on taas valinnan paikka
Kolumni

Sun­nun­tai­na on taas va­lin­nan paikka

30.03.2023 06:45
Äänestätkö taktisesti vai omaa suosikkiasi? Kysyimme lappilaisilta, miten nämä valitsevat ehdokkaansa eduskuntavaaleissa

Ää­nes­tät­kö tak­ti­ses­ti vai omaa suo­sik­kia­si? Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten nämä va­lit­se­vat eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Yli puolet eduskuntavaaleissa annettavista äänistä on jo annettu – vaalin lopputulos ratkaistaan silti vasta varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina
Pääkirjoitus

Yli puolet edus­kun­ta­vaa­leis­sa an­net­ta­vis­ta äänistä on jo annettu – vaalin lop­pu­tu­los rat­kais­taan silti vasta var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na

29.03.2023 20:03
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä jätä ää­nes­tä­mät­tä

29.03.2023 08:00 1
Voiko nuori jättää äänestämättä siksi, että pelkää äänestävänsä väärin?
Kolumni

Voiko nuori jättää ää­nes­tä­mät­tä siksi, että pelkää ää­nes­tä­vän­sä väärin?

29.03.2023 06:00 2
Katukampanjoinnille on yhä kysyntää: "Ei tarvitse valokuvan perusteella valita" – äänestäjiä houkuteltiin puolueteltoille Rovaniemellä lauantaina

Ka­tu­kam­pan­join­nil­le on yhä ky­syn­tää: "Ei tar­vit­se va­lo­ku­van pe­rus­teel­la valita" – ää­nes­tä­jiä hou­ku­tel­tiin puo­lue­tel­toil­le Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

25.03.2023 15:00 5
Tilaajille
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaana Lapissa, äänestämässä on käynyt 13,5 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaa­na La­pis­sa, ää­nes­tä­mäs­sä on käynyt 13,5 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

23.03.2023 21:26
Tilaajille
Äänestä ja toivo parasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äänestä ja toivo parasta

23.03.2023 07:30 1
Tilaajille