Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

äänestäminen
Viikko
Olkaa rehellisiä, rakkaat ehdokkaat
Kolumni

Olkaa re­hel­li­siä, rakkaat eh­dok­kaat

20.01.2022 07:01 7
Tilaajille
Terveys kaikki mitä ihmisellä on
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terveys kaikki mitä ih­mi­sel­lä on

18.01.2022 22:09
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää

18.01.2022 08:13
Tilaajille
Kansanedustajien pyrky aluevaltuustoon sisältää intressiristiriidan ja vahvistaa mielikuvaa politiikan härskiydestä
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien pyrky alue­val­tuus­toon si­säl­tää int­res­si­ris­ti­rii­dan ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa po­li­tii­kan härs­kiy­des­tä

17.01.2022 21:54 9
Tilaajille
Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuuluviin, sanovat pienten kuntien aluevaaliehdokkaat: ”Paikallisilla on aina paras asiantuntemus”

Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuu­lu­viin, sanovat pienten kuntien alue­vaa­lieh­dok­kaat: ”Pai­kal­li­sil­la on aina paras asian­tun­te­mus”

17.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haaste alue­vaa­lei­hin

15.01.2022 04:30
Tilaajille
Kuukausi
Uutisanalyysi: Ihmeen yksituumainen vaalipaneeli jätti äänestäjän ymmälleen

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ihmeen yk­si­tuu­mai­nen vaa­li­pa­nee­li jätti ää­nes­tä­jän ym­mäl­leen

11.01.2022 16:07 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­leis­ta tulossa aito floppi

10.01.2022 05:01 19
Tilaajille
Ääntäni ette saa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ääntäni ette saa

10.01.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le tärkeät vaalit

10.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vi ei halua edus­ta­jaan­sa alue­val­tuus­toon

08.01.2022 04:30
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le

06.01.2022 04:30
Tilaajille
Hyvinvointivaltion valta on jaossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tion valta on jaossa

04.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Kiinnostus aluevaalia kohtaan ei ole suuri, mutta vaaleissa valitut päättäjät pääsevät rakentamaan jotakin uutta. Siilipuolustusta parempi on avoin asenne.
Pääkirjoitus

Kiin­nos­tus alue­vaa­lia kohtaan ei ole suuri, mutta vaa­leis­sa valitut päät­tä­jät pää­se­vät ra­ken­ta­maan jotakin uutta. Sii­li­puo­lus­tus­ta parempi on avoin asenne.

02.01.2022 16:47 6
Tilaajille
Vanhemmat
Päin mutu-vaaleja
Kolumni

Päin mu­tu-vaa­le­ja

20.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Tammikuussa käydään elintärkeät vaalit, ja tätä politiikkafaninkin pitää muistutella itselleen
Kolumni

Tam­mi­kuus­sa käydään elin­tär­keät vaalit, ja tätä po­li­tiik­ka­fa­nin­kin pitää muis­tu­tel­la it­sel­leen

19.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Kenen on vastuu, jos kansa ei äänestä?
Kolumni

Kenen on vastuu, jos kansa ei ää­nes­tä?

12.10.2021 21:00 9
Tilaajille
Aluevaltuuston vallan lisääminen nostaisi ihmisten kiinnostusta ja äänestysintoa, mutta ministeriöt eivät vallastaan luovu.
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­ton vallan li­sää­mi­nen nos­tai­si ih­mis­ten kiin­nos­tus­ta ja ää­nes­ty­sin­toa, mutta mi­nis­te­riöt eivät val­las­taan luovu.

22.08.2021 15:42 2
Tilaajille