Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vaalit
Äänestäjän kuluttajansuoja paranee
Kolumni

Ää­nes­tä­jän ku­lut­ta­jan­suo­ja paranee

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Kansa kysyi ja Petteri Orpo esikuntineen vastasi Ivalossa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman ministerin?

Kansa kysyi ja Petteri Orpo esi­kun­ti­neen vastasi Iva­los­sa – miksi bensa maksaa liikaa, joko Lappi saa oman mi­nis­te­rin?

08.01.2023 19:41 21
Tilaajille
Viime vaalien ääniharavilta vapautuu tuhansia ääniä Lapissa – tuore kannatuskysely vahvisti perussuomalaisten asemaa ja tarjosi keskustalle toivonpilkahduksen
Pääkirjoitus

Viime vaalien ää­ni­ha­ra­vil­ta va­pau­tuu tu­han­sia ääniä Lapissa – tuore kan­na­tus­ky­se­ly vah­vis­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten asemaa ja tarjosi kes­kus­tal­le toi­von­pil­kah­duk­sen

05.01.2023 21:00 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kevään vaaleissa riittää Lapissa jännitettävää useamman puolueen osalta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kevään vaa­leis­sa riittää Lapissa jän­ni­tet­tä­vää useam­man puo­lueen osalta

08.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Analyysi: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaaleissa – Iso joukko salaliittoteoriaa vaalivilpistä levittäviä republikaaniehdokkaita menossa voittoon

Ana­lyy­si: Trumpin suuri huijaus tuottaa tulosta USA:n vaa­leis­sa – Iso joukko sa­la­liit­to­teo­riaa vaa­li­vil­pis­tä le­vit­tä­viä re­pub­li­kaa­ni­eh­dok­kai­ta menossa voit­toon

07.11.2022 18:30 1
Tilaajille
"Tämä tekee tiukasta pelistä äärimmäisen tiukan" – kansanedustajan paikkojen väheneminen oli Lapin puolueväelle iso pettymys, mutta vaali-intoa se ei latista

"Tämä tekee tiu­kas­ta pelistä ää­rim­mäi­sen tiukan" – kan­san­edus­ta­jan paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen oli Lapin puo­lue­väel­le iso pet­ty­mys, mutta vaa­li-in­toa se ei latista

02.11.2022 19:30 9
Tilaajille
Mirja Räihä lähti Kemin Asemakadulta töihin Maraboun suklaatehtaalle vain 17-vuotiaana – Nyt hän tuli valituksi Ruotsin valtiopäiville sosialidemokraattien listalta

Mirja Räihä lähti Kemin Ase­ma­ka­dul­ta töihin Ma­ra­boun suk­laa­teh­taal­le vain 17-vuo­tiaa­na – Nyt hän tuli va­li­tuk­si Ruotsin val­tio­päi­vil­le so­sia­li­de­mo­kraat­tien lis­tal­ta

06.10.2022 15:21
Analyyysi: Italian hallituksesta voi nousta Troijan hevonen Brysseliin – Äärioikeistolaiseksi leimattu Giorgia Meloni voitti vaalit sateenkaariväen höykytyksellä

Ana­lyyy­si: Italian hal­li­tuk­ses­ta voi nousta Troijan hevonen Brys­se­liin – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sek­si lei­mat­tu Giorgia Meloni voitti vaalit sa­teen­kaa­ri­väen höy­ky­tyk­sel­lä

26.09.2022 16:43 1
Tilaajille
Lapin senaattorit vaihtuvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

29.06.2022 09:24 1
Osuuskauppa Arinan edustajisto on valittu – valtuustossa on nyt naisenemmistö

Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­to on valittu – val­tuus­tos­sa on nyt nais­enem­mis­tö

26.04.2022 20:06 1
Unkarin parlamenttivaalit ovat koko Euroopan seurannassa – myös Suomelle merkityksellistä Nato-jäsenyyden kannalta

Unkarin par­la­ment­ti­vaa­lit ovat koko Eu­roo­pan seu­ran­nas­sa – myös Suo­mel­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä Na­to-jä­se­nyy­den kan­nal­ta

03.04.2022 10:12 2
977 ääntä ei riittänyt aluehallitukseen – Juha Berg kiittelee äänestäjiä, mutta ihmettelee Keskustan valintoja Lapin hyvinvointialueen hallitukseen

977 ääntä ei riit­tä­nyt alue­hal­li­tuk­seen – Juha Berg kiit­te­lee ää­nes­tä­jiä, mutta ih­met­te­lee Kes­kus­tan va­lin­to­ja Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tuk­seen

09.03.2022 09:02 4
Äänestäminen on vähemmistön hommaa
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­mi­nen on vä­hem­mis­tön hommaa

26.01.2022 12:09 1
Lapin aluevaltuuston paikoista tuhti siivu menee Meri-Lappiin – huoli sairaalasta aktivoi äänestäjät

Lapin alue­val­tuus­ton pai­kois­ta tuhti siivu menee Me­ri-Lap­piin – huoli sai­raa­las­ta aktivoi ää­nes­tä­jät

24.01.2022 09:29
Tilaajille
Aluevaltuustot valitaan tänä iltana: Vertausluku ratkaisee, kuka pääsee valtuustoon – näin se lasketaan

Alue­val­tuus­tot va­li­taan tänä iltana: Ver­taus­lu­ku rat­kai­see, kuka pääsee val­tuus­toon – näin se las­ke­taan

23.01.2022 18:57
Tilaajille
Lapin äänestysprosentti voi kivuta reiluun 40 prosenttiin, arvioi politiikan tutkija – ääniharavat ratkaisevat kuntakohtaiset äänet

Lapin ää­nes­tys­pro­sent­ti voi kivuta reiluun 40 pro­sent­tiin, arvioi po­li­tii­kan tutkija – ää­ni­ha­ra­vat rat­kai­se­vat kun­ta­koh­tai­set äänet

19.01.2022 17:21 5
Tilaajille
"Mitkään rahat eivät riitä, jos korjataan vain jälkiä"

"Mit­kään rahat eivät riitä, jos kor­ja­taan vain jälkiä"

17.01.2022 19:56
Uutisanalyysi: Ihmeen yksituumainen vaalipaneeli jätti äänestäjän ymmälleen

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ihmeen yk­si­tuu­mai­nen vaa­li­pa­nee­li jätti ää­nes­tä­jän ym­mäl­leen

11.01.2022 16:07 6
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Keskusta tavoittelee voittoa aluevaaleissa keskittämällä pikkukuntien ääniä – Kärkiehdokkaina puolueilla on kansanedustajia, lääkäreitä ja kunnanjohtajia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­kus­ta ta­voit­te­lee voittoa alue­vaa­leis­sa kes­kit­tä­mäl­lä pik­ku­kun­tien ääniä – Kär­ki­eh­dok­kai­na puo­lueil­la on kan­sa­ne­dus­ta­jia, lää­kä­rei­tä ja kun­nan­joh­ta­jia

15.12.2021 20:41 14
Tilaajille