Vaalit
Somalian pääministeri joutui eroamaan – ensimmäiset suorat vaalit sisällissodan vuosikymmenten jälkeen ovat vaarassa

So­ma­lian pää­mi­nis­te­ri joutui eroa­maan – en­sim­mäi­set suorat vaalit si­säl­lis­so­dan vuo­si­kym­men­ten jälkeen ovat vaa­ras­sa

27.07.2020 12:08 0
Pohjois-Makedonia on hitaalla EU-tiellä, jonka ajonopeuden vaalivoittaja määrää

Poh­jois-Ma­ke­do­nia on hi­taal­la EU-tiel­lä, jonka ajo­no­peu­den vaa­li­voit­ta­ja määrää

15.07.2020 16:13 0
Vaalitarkkailijat: Puolueellisuus varjosti Puolan presidentinvaaleja

Vaa­li­tark­kai­li­jat: Puo­lueel­li­suus var­jos­ti Puolan pre­si­den­tin­vaa­le­ja

13.07.2020 21:43 0
Puolan presidentti Duda valittiin jatkokaudelle äärimmäisen täpärässä vaalissa

Puolan pre­si­dent­ti Duda va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ää­rim­mäi­sen tä­pä­räs­sä vaa­lis­sa

13.07.2020 07:48 0
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32 0
Serbialaiset uskaltautuvat vaaliuurnille pandemiassa – hallitsevan puolueen ennustetaan vahvistavan entisestään otetta vallasta

Ser­bia­lai­set us­kal­tau­tu­vat vaa­li­uur­nil­le pan­de­mias­sa – hal­lit­se­van puo­lueen en­nus­te­taan vah­vis­ta­van en­ti­ses­tään otetta val­las­ta

18.06.2020 16:38 0
Kolumni: Olisitpa juuri Sinä meillä päättäjänä

Ko­lum­ni: Oli­sit­pa juuri Sinä meillä päät­tä­jä­nä

16.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Etelä-Koreassa presidentti Moon Jae-inin demokraattipuolue kahmi selvän vaalivoiton

Ete­lä-Ko­reas­sa pre­si­dent­ti Moon Jae-inin de­mo­kraat­ti­puo­lue kahmi selvän vaa­li­voi­ton

16.04.2020 09:38 0
"Vaaleja ei voiteta ilman kansanliikettä" – kisa demokraattien presidenttiehdokkuudesta jatkuu tiistaina

"Vaa­le­ja ei voiteta ilman kan­san­lii­ket­tä" – kisa de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­des­ta jatkuu tiis­tai­na

09.02.2020 19:36 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vanhat valtarakenteet tärisevät: Keskustan on pakko nostaa hallituksessa profiiliaan, vaikka se  keikuttaisi Marinin hallitusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vanhat val­ta­ra­ken­teet tä­ri­se­vät: Kes­kus­tan on pakko nostaa hal­li­tuk­ses­sa pro­fii­liaan, vaikka se kei­kut­tai­si Marinin hal­li­tus­ta

11.01.2020 11:44 0
Tilaajille
Kanada jakautui vaaleissa voimakkaasti kahtia – "Rajumpaa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella"

Kanada ja­kau­tui vaa­leis­sa voi­mak­kaas­ti kahtia – "Ra­jum­paa kuin oli­sim­me koskaan voineet ku­vi­tel­la"

26.10.2019 19:29 0
Tilaajille
Pääministeri Trudeaun Liberaalit voitti niukasti Kanadan vaalit – Kanadan arvioidaan menevän poliittisesti vasemmalle

Pää­mi­nis­te­ri Tru­deaun Li­be­raa­lit voitti niu­kas­ti Kanadan vaalit – Kanadan ar­vioi­daan menevän po­liit­ti­ses­ti va­sem­mal­le

22.10.2019 08:47 0
Tilaajille
Kanadan pääministeri Trudeau pääsemässä niukasti jatkokaudelle

Kanadan pää­mi­nis­te­ri Trudeau pää­se­mäs­sä niu­kas­ti jat­ko­kau­del­le

22.10.2019 08:03 0
Kanadassa alkamassa juuri jännittävä äänestyspäivä: Justin Trudeau joutuu tiukoille parlamenttivaaleissa

Ka­na­das­sa al­ka­mas­sa juuri jän­nit­tä­vä ää­nes­tys­päi­vä: Justin Trudeau joutuu tiu­koil­le par­la­ment­ti­vaa­leis­sa

21.10.2019 13:20 0
Tilaajille
"Tämä ei ole vihreä aalto, vaan tsunami" – Vihreät nousi vaalivoittajaksi Sveitsissä

"Tämä ei ole vihreä aalto, vaan tsu­na­mi" – Vihreät nousi vaa­li­voit­ta­jak­si Sveit­sis­sä

21.10.2019 10:03 0
Unkarin tiellä – Puolan demokratia heikkenee, mutta valtaa pitävä puolue näyttää silti kulkevan kohti vaalivoittoa

Unkarin tiellä – Puolan de­mo­kra­tia heik­ke­nee, mutta valtaa pitävä puolue näyttää silti kul­ke­van kohti vaa­li­voit­toa

12.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Pekka Tiitinen lähtee kisaamaan demareiden Lapin piirin puheenjohtajuudesta

Pekka Tii­ti­nen lähtee ki­saa­maan de­ma­rei­den Lapin piirin pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

11.10.2019 13:48 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustavat tulokset on saatu – Kari Kyrö, Anu Avaskari ja Anne Nuorgam vaalien ääniharavia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­vat tu­lok­set on saatu – Kari Kyrö, Anu Avas­ka­ri ja Anne Nuorgam vaalien ää­ni­ha­ra­via

01.10.2019 12:24 0
Tilaajille
Israelin vaaleissa pääministeri Netanjahun puolue näytti olevan niukasti häviämässä

Is­rae­lin vaa­leis­sa pää­mi­nis­te­ri Ne­tan­ja­hun puolue näytti olevan niu­kas­ti hä­viä­mäs­sä

18.09.2019 08:22 0
Kuolemantuomio, muilutus, tuupertuminen puhujapönttöön ja paljon muuta  – lue näköislehdestä Lapin kansanedustajien värikkäästä historiasta

Kuo­le­man­tuo­mio, mui­lu­tus, tuu­per­tu­mi­nen pu­hu­ja­pönt­töön ja paljon muuta – lue nä­köis­leh­des­tä Lapin kan­san­edus­ta­jien vä­rik­kääs­tä his­to­rias­ta

14.04.2019 07:00 0