Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vaalit
Kenen asialla kuntapäättäjät ovat aluevaltuustoissa: oman kotikunnan vai koko hyvinvointialueen? Kaksoisrooli voi estää välttämättömät uudistukset
Pääkirjoitus

Kenen asialla kun­ta­päät­tä­jät ovat alue­val­tuus­tois­sa: oman ko­ti­kun­nan vai koko hy­vin­voin­tia­lueen? Kak­sois­roo­li voi estää vält­tä­mät­tö­mät uu­dis­tuk­set

25.09.2023 20:30 11
Selvitys: Sdp:n äänestäjät äänestivät mielellään nuoria, mutta toisaalta myös kokeneita konkareita – Monissa puolueissa ei ollut nuoria ehdokkaana lainkaan

Sel­vi­tys: Sdp:n ää­nes­tä­jät ää­nes­ti­vät mie­lel­lään nuoria, mutta toi­saal­ta myös ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta – Monissa puo­lueis­sa ei ollut nuoria eh­dok­kaa­na lain­kaan

25.06.2023 18:30 1
Tilaajille
Kolme Kemin piirin jäsentä valittiin Metsäliitto Osuuskunnan edustajistoon

Kolme Kemin piirin jäsentä va­lit­tiin Met­sä­liit­to Osuus­kun­nan edus­ta­jis­toon

05.05.2023 21:50
Tilaajille
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:45
Toimittajalta: Karppisesta Seppäseen – Rovaniemen ääniharava heilahti laidalta toiseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Karp­pi­ses­ta Sep­pä­seen – Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­va hei­lah­ti lai­dal­ta toiseen

06.04.2023 16:40 3
Tilaajille
Meri-Lappi sai kaksi kansanedustajaa
Kolumni

Me­ri-Lap­pi sai kaksi kan­san­edus­ta­jaa

06.04.2023 07:30 1
Lapin vasemmistossa ihmetellään, mihin katosi kolmannes kannatuksesta – "Meni huonommin kuin kamalimmissakaan painajaisissa"

Lapin va­sem­mis­tos­sa ih­me­tel­lään, mihin katosi kol­man­nes kan­na­tuk­ses­ta – "Meni huo­nom­min kuin ka­ma­lim­mis­sa­kaan pai­na­jai­sis­sa"

03.04.2023 14:11 26
Tilaajille
Vasemmistoliiton väki etsii Lapin vaalikatastrofiin syitä Natosta, hoitajien pakkolaista ja taktisesta äänestämisestä

Va­sem­mis­to­lii­ton väki etsii Lapin vaa­li­ka­tast­ro­fiin syitä Na­tos­ta, hoi­ta­jien pak­ko­lais­ta ja tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä

02.04.2023 21:39 21
Tilaajille
Onko vaalimatematiikka hallussa? Tee pikatarkastus – näin paikat ratkotaan sunnuntaina

Onko vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka hal­lus­sa? Tee pi­ka­tar­kas­tus – näin paikat rat­ko­taan sun­nun­tai­na

01.04.2023 19:30
Tilaajille
Näin vaalipäivän ääntenlaskenta etenee – ennakkoäänet pitäisi olla laskettuna kahdeksaan mennessä

Näin vaa­li­päi­vän ään­ten­las­ken­ta etenee – en­nak­ko­ää­net pitäisi olla las­ket­tu­na kah­dek­saan men­nes­sä

01.04.2023 15:00
Tilaajille
Hävettää tunnustaa, mutta en pysty katsomaan tv:n vaaliväittelyitä
Kolumni

Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

01.04.2023 06:00 31
Tilaajille
Kuka on eduskuntavaalien Lapin ääniharava? Veikkaa ja voita

Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

30.03.2023 14:45 11
Sunnuntaina on taas valinnan paikka
Kolumni

Sun­nun­tai­na on taas va­lin­nan paikka

30.03.2023 06:45
Äänestätkö taktisesti vai omaa suosikkiasi? Kysyimme lappilaisilta, miten nämä valitsevat ehdokkaansa eduskuntavaaleissa

Ää­nes­tät­kö tak­ti­ses­ti vai omaa suo­sik­kia­si? Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten nämä va­lit­se­vat eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Nato-päätös, Ukraina, pandemia ja raju poliittinen väittely leimaavat vaalikautta – Ex-pääministeri Paavo Lipponen: "En ollut koskaan ajamassa Suomea Natoon, mutta..."

Na­to-pää­tös, Uk­rai­na, pan­de­mia ja raju po­liit­ti­nen väit­te­ly lei­maa­vat vaa­li­kaut­ta – Ex-pää­mi­nis­te­ri Paavo Lip­po­nen: "En ollut koskaan aja­mas­sa Suomea Natoon, mut­ta..."

29.03.2023 17:45 2
Tilaajille
Voiko nuori jättää äänestämättä siksi, että pelkää äänestävänsä väärin?
Kolumni

Voiko nuori jättää ää­nes­tä­mät­tä siksi, että pelkää ää­nes­tä­vän­sä väärin?

29.03.2023 06:00 2
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 40
Tilaajille
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaana Lapissa, äänestämässä on käynyt 13,5 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaa­na La­pis­sa, ää­nes­tä­mäs­sä on käynyt 13,5 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

23.03.2023 21:26
Tilaajille
Lapin ennakkoäänestys alkoi muuta maata vilkkaammin – Pellossa ja Enontekiöllä äänestysprosentti nousi yhdeksään

Lapin en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi muuta maata vilk­kaam­min – Pel­los­sa ja Enon­te­kiöl­lä ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi yh­dek­sään

22.03.2023 22:22
"Valinta oli loppupeleissä aika helppo" – äänestyskopilla riitti väkeä ennakkoäänestyksen alettua

"Va­lin­ta oli lop­pu­pe­leis­sä aika helppo" – ää­nes­tys­ko­pil­la riitti väkeä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alettua

22.03.2023 14:51 5
Tilaajille