Vaalit

Vaa­li­tu­los kään­ty­mäs­sä so­sia­lis­ti­eh­dok­kaan hyväksi Bo­li­vias­sa – sun­nun­tain ää­nes­tys sujui rau­hal­li­ses­ti, vaikka vä­ki­val­tai­suuk­sia pe­lät­tiin

19.10.2020 11:08 0
Vaalitulos johti mellakointiin Kirgisiassa – mielenosoittajat vapauttivat vangitun ex-presidentin ja sytyttivät hallintorakennuksia tuleen

Vaa­li­tu­los johti mel­la­koin­tiin Kir­gi­sias­sa – mie­len­osoit­ta­jat va­paut­ti­vat van­gi­tun ex-pre­si­den­tin ja sy­tyt­ti­vät hal­lin­to­ra­ken­nuk­sia tuleen

06.10.2020 09:40 0
Belgia onnistui muodostamaan hallituksen 16 kuukautta vaalien jälkeen

Belgia on­nis­tui muo­dos­ta­maan hal­li­tuk­sen 16 kuu­kaut­ta vaalien jälkeen

30.09.2020 15:32 0
Korona hidasti kuntavaaliehdokkaiden etsintää Lapissa – Perussuomalaiset ei ota paluumuuttajia avosylin vastaan

Korona hidasti kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den et­sin­tää Lapissa – Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ota pa­luu­muut­ta­jia avo­sy­lin vastaan

07.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Vaikeita päätöksiä ei pidä lykätä kunnissa kevään vaalien yli, sillä pandemia vain korostaa uudistusten tarvetta
Pääkirjoitus

Vai­kei­ta pää­tök­siä ei pidä lykätä kun­nis­sa kevään vaalien yli, sillä pan­de­mia vain ko­ros­taa uu­dis­tus­ten tar­vet­ta

17.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Somalian pääministeri joutui eroamaan – ensimmäiset suorat vaalit sisällissodan vuosikymmenten jälkeen ovat vaarassa

So­ma­lian pää­mi­nis­te­ri joutui eroa­maan – en­sim­mäi­set suorat vaalit si­säl­lis­so­dan vuo­si­kym­men­ten jälkeen ovat vaa­ras­sa

27.07.2020 12:08 0
Pohjois-Makedonia on hitaalla EU-tiellä, jonka ajonopeuden vaalivoittaja määrää

Poh­jois-Ma­ke­do­nia on hi­taal­la EU-tiel­lä, jonka ajo­no­peu­den vaa­li­voit­ta­ja määrää

15.07.2020 16:13 0
Vaalitarkkailijat: Puolueellisuus varjosti Puolan presidentinvaaleja

Vaa­li­tark­kai­li­jat: Puo­lueel­li­suus var­jos­ti Puolan pre­si­den­tin­vaa­le­ja

13.07.2020 21:43 0
Puolan presidentti Duda valittiin jatkokaudelle äärimmäisen täpärässä vaalissa

Puolan pre­si­dent­ti Duda va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ää­rim­mäi­sen tä­pä­räs­sä vaa­lis­sa

13.07.2020 07:48 0
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32 0
Serbialaiset uskaltautuvat vaaliuurnille pandemiassa – hallitsevan puolueen ennustetaan vahvistavan entisestään otetta vallasta

Ser­bia­lai­set us­kal­tau­tu­vat vaa­li­uur­nil­le pan­de­mias­sa – hal­lit­se­van puo­lueen en­nus­te­taan vah­vis­ta­van en­ti­ses­tään otetta val­las­ta

18.06.2020 16:38 0
Kolumni: Olisitpa juuri Sinä meillä päättäjänä

Ko­lum­ni: Oli­sit­pa juuri Sinä meillä päät­tä­jä­nä

16.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Etelä-Koreassa presidentti Moon Jae-inin demokraattipuolue kahmi selvän vaalivoiton

Ete­lä-Ko­reas­sa pre­si­dent­ti Moon Jae-inin de­mo­kraat­ti­puo­lue kahmi selvän vaa­li­voi­ton

16.04.2020 09:38 0
"Vaaleja ei voiteta ilman kansanliikettä" – kisa demokraattien presidenttiehdokkuudesta jatkuu tiistaina

"Vaa­le­ja ei voiteta ilman kan­san­lii­ket­tä" – kisa de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kuu­des­ta jatkuu tiis­tai­na

09.02.2020 19:36 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vanhat valtarakenteet tärisevät: Keskustan on pakko nostaa hallituksessa profiiliaan, vaikka se  keikuttaisi Marinin hallitusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vanhat val­ta­ra­ken­teet tä­ri­se­vät: Kes­kus­tan on pakko nostaa hal­li­tuk­ses­sa pro­fii­liaan, vaikka se kei­kut­tai­si Marinin hal­li­tus­ta

11.01.2020 11:44 0
Tilaajille
Kanada jakautui vaaleissa voimakkaasti kahtia – "Rajumpaa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella"

Kanada ja­kau­tui vaa­leis­sa voi­mak­kaas­ti kahtia – "Ra­jum­paa kuin oli­sim­me koskaan voineet ku­vi­tel­la"

26.10.2019 19:29 0
Tilaajille
Pääministeri Trudeaun Liberaalit voitti niukasti Kanadan vaalit – Kanadan arvioidaan menevän poliittisesti vasemmalle

Pää­mi­nis­te­ri Tru­deaun Li­be­raa­lit voitti niu­kas­ti Kanadan vaalit – Kanadan ar­vioi­daan menevän po­liit­ti­ses­ti va­sem­mal­le

22.10.2019 08:47 0
Tilaajille
Kanadan pääministeri Trudeau pääsemässä niukasti jatkokaudelle

Kanadan pää­mi­nis­te­ri Trudeau pää­se­mäs­sä niu­kas­ti jat­ko­kau­del­le

22.10.2019 08:03 0
Kanadassa alkamassa juuri jännittävä äänestyspäivä: Justin Trudeau joutuu tiukoille parlamenttivaaleissa

Ka­na­das­sa al­ka­mas­sa juuri jän­nit­tä­vä ää­nes­tys­päi­vä: Justin Trudeau joutuu tiu­koil­le par­la­ment­ti­vaa­leis­sa

21.10.2019 13:20 0
Tilaajille
"Tämä ei ole vihreä aalto, vaan tsunami" – Vihreät nousi vaalivoittajaksi Sveitsissä

"Tämä ei ole vihreä aalto, vaan tsu­na­mi" – Vihreät nousi vaa­li­voit­ta­jak­si Sveit­sis­sä

21.10.2019 10:03 0