Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Vaalit
Kuukausi ja vanhemmat
Tervolassa äänestysinto romahti presidentinvaalien toisella kierroksella – kysyimme paikallisilta, miksi

Ter­vo­las­sa ää­nes­tys­in­to romahti pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la – ky­syim­me pai­kal­li­sil­ta, miksi

12.02.2024 18:13 6
Tilaajille
Alexander Stubb vei valtaosan vapaista äänistä Lapissa – Pekka Haaviston suosio voi kertoa vihreiden piilevästä kannatuksesta

Ale­xan­der Stubb vei val­ta­osan va­pais­ta äänistä Lapissa – Pekka Haa­vis­ton suosio voi kertoa vih­rei­den pii­le­väs­tä kan­na­tuk­ses­ta

11.02.2024 22:00 7
Tilaajille
Paljonko on uuden presidentin palkkio, ja missä hän asuu? Viisi kysymystä ja vastausta tulevasta presidentistä

Pal­jon­ko on uuden pre­si­den­tin palk­kio, ja missä hän asuu? Viisi ky­sy­mys­tä ja vas­taus­ta tu­le­vas­ta pre­si­den­tis­tä

11.02.2024 19:04
Rovaniemeläiset Sanna ja Hans Wagner-Prenner äänestävät kaikissa vaaleissa ja aina vaalipäivänä yhdessä lasten kanssa – "Tapa lähtee omasta lapsuudesta"

Ro­va­nie­me­läi­set Sanna ja Hans Wag­ner-Pren­ner ää­nes­tä­vät kai­kis­sa vaa­leis­sa ja aina vaa­li­päi­vä­nä yhdessä lasten kanssa – "Tapa lähtee omasta lap­suu­des­ta"

11.02.2024 21:23
Tilaajille
Vasemmiston ääniä keräävä Haavisto kuroo kiinni eroaan Stubbiin Ylen presidentinvaalikyselyssä – Stubbin taakse Halla-ahon ja Rehnin kannattajia

Va­sem­mis­ton ääniä keräävä Haa­vis­to kuroo kiinni eroaan Stub­biin Ylen pre­si­den­tin­vaa­li­ky­se­lys­sä – Stubbin taakse Hal­la-ahon ja Rehnin kan­nat­ta­jia

08.02.2024 08:24 18
Lähtisikö teidän perheenne Lapin Kansan kanssa äänestämään ja vaalikahveille?

Läh­ti­si­kö teidän per­heen­ne Lapin Kansan kanssa ää­nes­tä­mään ja vaa­li­kah­veil­le?

06.02.2024 15:41
Mitä presidenttiehdokkaat ajattelevat Lapista ja sen tulevaisuudesta? Kokosimme yhteen Haaviston ja Stubbin lausuntoja pohjoisen kysymyksistä

Mitä pre­si­dent­ti­eh­dok­kaat ajat­te­le­vat Lapista ja sen tu­le­vai­suu­des­ta? Ko­ko­sim­me yhteen Haa­vis­ton ja Stubbin lau­sun­to­ja poh­joi­sen ky­sy­myk­sis­tä

04.02.2024 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetun maan tak­tiik­ka vaa­rak­si pik­ku­val­tioil­le

02.02.2024 17:00 1
Lappilaiset äänestivät ahkerasti ensimmäisellä kierroksella – ei siis lannistuta loppusuorallakaan
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ah­ke­ras­ti en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la – ei siis lan­nis­tu­ta lop­pu­suo­ral­la­kaan

28.01.2024 22:45 5
"Ei mennyt lähellekään niin kuin toivoin" – näin Minun presidenttini -juttusarjan lappilaiset äänestäjät kommentoivat presidentinvaalien tulosta

"Ei mennyt lä­hel­le­kään niin kuin toi­voin" – näin Minun pre­si­dent­ti­ni -jut­tu­sar­jan lap­pi­lai­set ää­nes­tä­jät kom­men­toi­vat pre­si­den­tin­vaa­lien tulosta

28.01.2024 22:38 6
Tilaajille
Lapin vihreiden vaalivalvojaisissa kaikui kollektiivinen "jes", kun ennakkoäänet julkistettiin – "Yllättävän hyvältä näyttää"

Lapin vih­rei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa kaikui kol­lek­tii­vi­nen "jes", kun en­nak­ko­ää­net jul­kis­tet­tiin – "Yl­lät­tä­vän hyvältä näyt­tää"

28.01.2024 21:32 5
Tilaajille
Stubb ja Haavisto menossa selvin luvuin toiselle kierrokselle

Stubb ja Haa­vis­to menossa selvin luvuin toi­sel­le kier­rok­sel­le

28.01.2024 21:20 2
Riemu repesi kokoomuksen vaalivalvojaisissa Lapissa – "28 prosenttia! Hirveä kannatus!"

Riemu repesi ko­koo­muk­sen vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Lapissa – "28 pro­sent­tia! Hirveä kan­na­tus!"

28.01.2024 21:58 2
Tilaajille
Stubb ensimmäisten äänten tultua: Nyt me otetaan pieni Whatsapp-puhelu muksujen kanssa

Stubb en­sim­mäis­ten äänten tultua: Nyt me otetaan pieni Whats­app-pu­he­lu muk­su­jen kanssa

28.01.2024 20:52
Tappion kärsinyt Urpilainen ei spekuloinut mitä olisi tehnyt toisin: "Kampanja oli erinomainen"

Tappion kär­si­nyt Ur­pi­lai­nen ei spe­ku­loi­nut mitä olisi tehnyt toisin: "Kam­pan­ja oli eri­no­mai­nen"

28.01.2024 20:38 5
Jussi Halla-aho uskoo ääniosuutensa vielä nousevan vaalipäivän äänillä

Jussi Hal­la-aho uskoo ää­ni­osuu­ten­sa vielä nou­se­van vaa­li­päi­vän äänillä

28.01.2024 20:27 1
Vaalivalvojaisia ja ääntenlaskennan edistymistä – näin Lapin Kansa seuraa vaaleja verkossa

Vaa­li­val­vo­jai­sia ja ään­ten­las­ken­nan edis­ty­mis­tä – näin Lapin Kansa seuraa vaaleja ver­kos­sa

28.01.2024 18:54
Ivalossa tyhjän uurnan tarkastanut ja ensimmäisenä äänestänyt  Ulla Kuisma oli viime hetkiin asti kahden vaiheilla

Iva­los­sa tyhjän uurnan tar­kas­ta­nut ja en­sim­mäi­se­nä ää­nes­tä­nyt Ulla Kuisma oli viime hetkiin asti kahden vai­heil­la

28.01.2024 12:23
Tilaajille
Näiden avulla kansanvaali onnistuu – Kolmen millin vaneri tekee äänestämisestä helppoa

Näiden avulla kan­san­vaa­li on­nis­tuu – Kolmen millin vaneri tekee ää­nes­tä­mi­ses­tä helppoa

27.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Vaaliassistentti Antti Räsänen painaa pitkää päivää, jotta jokaisen rovaniemeläisen ääni löytää sunnuntaina perille

Vaa­li­as­sis­tent­ti Antti Räsänen painaa pitkää päivää, jotta jo­kai­sen ro­va­nie­me­läi­sen ääni löytää sun­nun­tai­na perille

26.01.2024 18:00 1
Tilaajille